Deseño e Desenvolvemento Curricular na Educación Musical: os Fins e os Contidos do Curriculum

Datos xeráis

Código 437A21
Curso 2022/2023
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,6 Teóricos ECTS
  • 2,4 Prácticos ECTS