Aprendizaxe e Ensino da Xeografía

Datos xeráis

Código 437422
Curso 2020/2021
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3,6 Teóricos ECTS
  • 2,4 Prácticos ECTS