Traballo fin de Máster

Datos xeráis

Código 437207
Curso 2022/2023
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS