Grao en Enxeñaría Eléctrica

2023/2024 · 240 créditos

Introdución

O Grao en Enxeñaría Eléctrica habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Industrial (Orde CIN/351/2009).

Primeiro grao con formación dual en Galicia: terás a posibilidade de cursar un itinerario de formación dual de 60 ECTS correspondentes ao cuarto curso, que se desenvolve por completo na empresa.

Ademais das saídas profesionais, dende a adaptación dos títulos ao Espazo Europeo de Educación Superior, este grao permite o acceso directo, entre outros, ao Mestrado de Enxeñaría Industrial (Orde CIN/311/2009), titulación académica que habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Industrial.

ATENCIÓN: A partires do curso 22/23 esta titulación impartirase na Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) no Campus de Esteiro

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 30 de maio de 2023.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
45

Por que estudar a titulación

Enxeñeiro Eléctrico: un dos perfís máis buscados polas empresas en enxeñaría e industria. Unha profesión cun amplo espectro de saídas profesionais, versátil e multidisciplinar.

A Formación Dual é a combinación ideal entre estudar e traballar.

  • Aplicarás nun entorno real os coñecementos e competencias adquiridos na túa formación académica.
  • A empresa corresponsabilízase da túa formación en coordinación coa Universidade.
  • Desfrutarás dun seguemento personalizado por parte de dous titores: o da universidade e o da empresa.
  • Unha vez cursada a titulación terás acumulado unha verdadeira experiencia profesional que poderás reflectir no teu currículo.

Estudiarás nunha escola de longa tradición formativa e de investigación en enxeñaría, con grupos reducidos que permiten unha atención personalizada e horarios optimizados ao estudante.

ATENCIÓN: A partires do curso 22/23 esta titulación impartirase na Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) no Campus de Esteiro

Web da E.P.E.F.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2010/2011
Data última modificación/verificación ACSUG 10/05/2022
Data autorización Consello Xunta 11/11/2010
Data publicación autorización DOG 17/11/2010
Data publicación BOE de carácter oficial 16/03/2011
Data publicación plan estudos DOG 27/05/2021
Data publicación plan estudos BOE 19/05/2021