Grao en Paisaxe

2023/2024 · 240 créditos

Introdución

O título de Graduado/a en Paisaxe pola Universidade da Coruña e pola Universidade de Santiago de Compostela, ven a cubrir unha carencia no Sistema Universitario Español en relación co resto de Europa así como coa maior parte de países desenvolvidos. Para a posta en marcha e elaboración dos instrumentos previstos na normativa europea, nacional e autonómica, as administracións públicas e as empresas precisan de profesionais altamente cualificados cunha formación multidisciplinar no ámbito da planificación, deseño e xestión da paisaxe, nos ambientes urbano, rural, forestal e do medio natural. Son funcións dos graduados en paisaxe o crear, manter, protexer e mellorar os lugares coa finalidade de que sexan funcionais, belos e sostibles. Máis información www.gradopaisaje.es https://www.facebook.com/gradoPaisaje/

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
0

Por que estudar a titulación

Entre os ámbitos de exercicio profesional destacar o deseño, restauración, xestión, mantemento e administración de espazos abertos privados e públicos, o desenvolvemento e aplicación de estratexias e procesos de deseño, xestión e planeamento paisaxístico a todas as escalas do territorio, a restauración de espazos alterados coa aplicación das oportunas medidas de corrección ambiental, a avaliación de impacto ambiental, os estudos sobre clima, solo, flora, fauna, augas superficiais ou soterradas, os estudos económicos e calendarios de obras de proxectos de paisaxe, o asesoramento e consultoría, a investigación e redacción de informes técnicos, a realización de estudos de viabilidade e avaliación de lugar e contexto, a coordinación e desenvolvemento de procesos de participación comunitaria, así como procesos de consultas con os axentes interesados; a elaboración de documentos gráficos e visualizacións en 3D para ilustrar plans e propostas; a selección de especies vexetais e materiais apropiadas nun contexto dado ou a realización de orzamentos e planificación de gastos durante a execución de obras de paisaxe.

 Folleto informativo

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña , participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Santiago de Compostela

Folla de ruta

Curso de comezo 2018/2019
Data última modificación/verificación ACSUG 06/04/2018
Data autorización Consello Xunta 13/06/2018
Data publicación autorización DOG 29/06/2018
Data publicación BOE de carácter oficial 07/09/2018
Data publicación plan estudos DOG 09/01/2019
Data publicación plan estudos BOE 04/01/2019