Grao en Comunicación Audiovisual

2023/2024 · 240 créditos

Introdución

O grao en Comunicación Audiovisual proporciona a formación universitaria dun ámbito de coñecemento científico e académico e dun campo de exercicio profesional consolidado e amplamente estendido.

Entre os seus obxectivos está o de formar profesionais especializados e tecnicamente preparados para a creación audiovisual en contornas dixitais, tanto para televisión como internet e calquera outro soporte multimedia.

A adquisición equilibrada do conxunto de saberes e destrezas da titulación garantirá ao graduado en Comunicación Audiovisual unha adecuada preparación para a súa posterior vida laboral.

 

 

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 12 de decembro de 2023.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
45

Por que estudar a titulación

A Facultade de Ciencias da Comunicación forma aos seus alumnos para tarefas de dirección, realización e produción en medios audiovisuais, guionistas, deseñadores de produción, de contido interactivo e multimedia, entre outras.

Dentro do Grao en Comunicación Audiovisual da UDC, o estudante poderá graduarse coa mención en Comunicación Audiovisual Multiplataforma, mención en Contidos 3D ou sen mención específica.

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
Data publicación plan estudos DOG 24/10/2022
Data publicación plan estudos BOE 27/10/2022