Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

2024/2025 · 240 créditos

Introdución

O Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios ofrece a formación que precisan os e as profesionais da lingua española e das literaturas e cultura hispánicas.

Proporciona unha ampla perspectiva das literaturas española e hispanoamericana e das correntes lingüísticas e da ciencia literaria.

Ademais, permite a adquisición de coñecementos avanzados das linguas e literaturas galega e inglesa, así como o coñecemento práctico doutras linguas (francés, italiano, portugués, alemán).

·

Titulación oficial de grao, de 240 créditos cursados en 4 cursos, publicada no BOE de 5/1/2010 e verificada. Sistema de garantía de calidade acreditado pola ACSUG no programa Fides-Audit.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 11 de xullo de 2017.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2024/2025
30

Por que estudar a titulación

 • Sólida formación en lingua, literaturas e culturas española e hispanoamericanas.
 • Mobilidade internacional con máis de 70 destinos.
 • Prácticas en empresas e institucións da contorna.
 • Grupos reducidos e ensino personalizado.
 • Coñecemento profesional da lingua.
 • Currículo personalizado: 40 materias optativas (cine, filosofía, poesía, narrativa, teatro).
 • Formación suplementaria en francés, italiano, portugués ou latín.
 • Clases prácticas de todas as linguas modernas con profesorado nativo.
 • Profesorado con acreditacións docentes e investigadoras.
 • Académicos correspondentes das academias (RAE e RAG) entre o profesorado.
 • Posibilidade dun segundo grao (Inglés ou Galego e Portugués) en só dous anos adicionais.
 • Materiais de apoio no campus virtual.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data última modificación/verificación ACSUG 28/06/2009
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
Data publicación plan estudos DOG 14/05/2010
Data publicación plan estudos BOE 26/04/2010