Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias Sociais e Envellecemento

2023/2024

Introdución

A Universidade da Coruña inclúe na súa oferta de Programas de Doutoramento para o curso académico 2022-2023 un novo Programa: Doutoramento en Ciencias Sociais e Envellecemento. Trátase dun Programa de Doutoramento Interuniversitario e Internacional que forma parte da oferta formativa da “UNIVERSIDAD SEM FRONTEIRAS” que comprende diversos Mestrados e Programas de Doutoramento. O Programa de Doutoramento en Ciencias Sociais e Envellecemento será desenvolvido por 4 universidades: a Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Universidade de Vigo (UVIGO), a Universidad de Porto (U.PORTO), a Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Universidade da Coruña (UDC). Este programa de doutoramento ofrece un espazo para a formación avanzada no campo dos estudos sobre envellecemento demográfico e lonxevidade a través da perspectiva científica das Ciencias Sociais.

O estudo está verificado e pendente de publicación

 

Prezo da titoría anual de doutoramento
Prezo aproximado aplicable a todos os estudantes (non residentes en España ou na UE incluídos). Gastos de secretaría, seguro escolar e complementos formativos (de ser aplicables) non incluídos.
200€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
4

Por que estudar a titulación

O Doutoramento en Ciencias Sociais e Envellecemento ten como obxectivo formar aos doutorandos no ámbito do envellecemento demográfico e os retos que expón desde a perspectiva das ciencias sociais. Por iso, este doutoramento aglutina diversas áreas disciplinares co propósito de buscar a complementariedade que resulta necesaria para estudar un fenómeno multidimensional como o envellecemento demográfico. Trátase dun programa de estudos que pretende resultar unha referencia no ámbito dos estudos sobre o envellecemento.

 Folleto informativo
 Web propia do programa

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Santiago de Compostela
  • Universidade de Vigo
  • Universidade do Porto
  • Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Folla de ruta

Curso de comezo 2022/2023
Data publicación autorización DOG 01/01/1990
Data publicación BOE de carácter oficial 01/01/1990