Máster Universitario en Desafíos das Cidades

2022/2023 · 90 créditos

Introdución

O estudo está verificado e pendente de publicación

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.292€
Prazas ofertadas para o curso 2022/2023
6

Por que estudar a titulación

Folla de ruta

Curso de comezo 2022/2023
Data última modificación/verificación ACSUG 24/05/2021