Máster Universitario en Informática Industrial e Robótica

2023/2024 · 60 créditos

Introdución

O Mestrado é de carácter interuniversitario, impartese na Escola Politécnica de Enxeñaria de Ferrol (EPEF) no Campus de Esteiro e na Universidad de La Laguna, é ofrece a posibilidade de obter unha dobre titulación co Instituto Politécnico de Bragança - Portugal.

A distribución por créditos segundo o tipo de materias é o seguinte:

 • 27 ECTS - 6 Materias obrigatorias.
 • 21 ECTS - 7 Materias optativas.
 • 3 ECTS - Prácticas en empresas.
 • 9 ECTS - Traballo Fin de Mestrado.
 • O estudo está verificado e publicado

   

  Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
  Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
  836€
  Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
  Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
  1.045€
  Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
  25

  Por que estudar a titulación

  O obxectivo fundamental deste Mestrado Interuniversitario entre a Universidade da Coruña e a Universidad de La Laguna é a formación de investigadores e profesionais no ámbito común das contornas industriais de produción e das tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

  O Master en Informática Industrial cobre a necesidade dunha especialización interdisciplinar no ámbito común das contornas industriais de produción, e das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, tanto a nivel de ferramentas software como hardware: PLC’s, robots, sistemas SCADA, buses de campo, ferramentas de simulación e outros dispositivos son elementos básicos para o funcionamento dos sistemas produtivos actuais .

  Trátase de dar resposta á demanda do sector industrial, que necesita incorporar profesionais capaces de axuntar coñecementos dos procesos industriais, robótica e habilidades informáticas aplicadas a tales procesos .

   Folleto informativo

  Folla de ruta

  Curso de comezo 2020/2021
  Data última modificación/verificación ACSUG 12/09/2022
  Data autorización Consello Xunta 24/09/2020
  Data publicación autorización DOG 02/10/2020
  Data publicación BOE de carácter oficial 15/01/2022
  Data publicación plan estudos DOG 06/02/2023
  Data publicación plan estudos BOE 13/02/2023