Máster Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica

2023/2024 · 120 créditos

Introdución

O título de Máster Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica impártese na Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) no Campus de Esteiro. A EPEF naceu no ano 2021 como resultado da fusión das dúas escolas de enxeñaría da cidade, a Escola Universitaria Politécnica e a Escola Politécnica Superior, con máis de 50 anos de traxectoria na formación no ámbito da enxeñaría.

Este título proporciona os coñecementos científicos e tecnolóxicos necesarios para acceder a postos de maior responsabilidade na industria mariña, sendo a continuación das titulacións oficiais dos graos en Arquitectura Naval, en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque e Enxeñaría Naval e Oceánica.

Trátase dun título de Máster Oficial con orientación profesional coas competencias que se establecen na Orde CIN/354/2009 e, por tanto, habilita para o exercicio da profesión regulada de Enxeñeiro/a Naval e Oceánico.

O máster permite entrar en contacto directo cos grupos e programas de investigación que se desenvolven na EPEF e que teñen a súa continuidade no doutoramento.

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
20

Por que estudar a titulación

Unha carreira cun futuro... Formamos profesionais altamente cualificados e preparados para acceder a postos de responsabilidade nun mercado laboral con multitude de campos de actuación.

Unha profesión fascinante... Esta profesión capacitaravos para traballar en sectores ligados ao ámbito da Enxeñaría Naval e Oceánica (proxecto, enxeñaría de fabricación, dirección de obra, inspección técnica, seguridade, salvamento e rescate, apoio loxístico, plans de mantemento, transformacións, reformas e grandes reparacións, xestión de industrias mariñas, etc.) desenvolvéronse, principalmente, sobre os seguintes sistemas tecnolóxicos:

  • Barcos e embarcacións de todo tipo
  • Plataformas e artefactos flotantes e fixos (diques flotantes, dragas e artefactos auxiliares para construción e mantemento de portos e costas, artefactos para exploración e aproveitamento de recursos mariños, etc.)
  • Tecnoloxías offshore
  • Acuicultura e sistemas de pesca
  • Industrias mariñas (estaleiros, navieras, etc.)

Formación práctica en empresas... Poderedes realizar prácticas dentro dun amplo abano de empresas concertadas que abarcan practicamente todos os sectores da nosa profesión.

Folla de ruta

Curso de comezo 2018/2019
Data autorización Consello Xunta 13/06/2018
Data publicación autorización DOG 29/06/2018
Data publicación BOE de carácter oficial 07/09/2018
Data publicación plan estudos DOG 10/11/2020
Data publicación plan estudos BOE 13/11/2020