Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Abad López, María José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Leiras Rodríguez, Nerea
Vogal Estudante
Montero Bouzas, Ana
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro
Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Ares Pernas, Ana Isabel
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Bañón Goiriz, María
Vogal Estudante
Maneiro García, Mireia
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 393
Homes 2022/2023 163
Mulleres 2022/2023 230
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 19.420
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 16.630
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.554
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.236
% créditos repetidos 2022/2023 14,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 49,42

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 403
Homes 2022/2023 167
Mulleres 2022/2023 236
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 19.910
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 17.050
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.614
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.245
% créditos repetidos 2022/2023 14,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 49,41

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 384
Homes 2021/2022 170
Mulleres 2021/2022 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.340
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.214
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.026
% créditos repetidos 2021/2022 16,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,38
Taxa de evaluación 2021/2022 88,15
Taxa de éxito 2021/2022 93
Taxa de rendemento 2021/2022 81,98
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 77,28
Taxa de graduación 2017/2018 54,67
Taxa de abandono 2019/2020 5,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 393
Homes 2021/2022 175
Mulleres 2021/2022 218
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.870
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.560
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.244
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.065
% créditos repetidos 2021/2022 16,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,56
Taxa de evaluación 2021/2022 87,59
Taxa de éxito 2021/2022 93,1
Taxa de rendemento 2021/2022 81,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 422
Homes 2020/2021 195
Mulleres 2020/2021 227
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.050
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 17.390
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.338
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.326
% créditos repetidos 2020/2021 13,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,52
Taxa de evaluación 2020/2021 88,48
Taxa de éxito 2020/2021 91,58
Taxa de rendemento 2020/2021 81,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 82,36
Taxa de graduación 2016/2017 68,83
Taxa de abandono 2018/2019 6,49

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 429
Homes 2020/2021 202
Mulleres 2020/2021 227
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.420
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 17.690
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.383
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.344
% créditos repetidos 2020/2021 13,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,59
Taxa de evaluación 2020/2021 88,2
Taxa de éxito 2020/2021 91,67
Taxa de rendemento 2020/2021 80,85

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
63
26
11
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
80
1
11
Matemáticas I
54
16
2
Matemáticas II
55
11
14
Informática Básica
60
8
2
Expresión Gráfica
66
11
3
Deseño Básico
63
5
4
Metodoloxía do Deseño
64
11
12
Historia da Arte e do Deseño
70
0
2
Expresión Artística
66
20
26

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
53
10
3
Enxeñaría de Materiais
80
0
5
Estatística
65
13
5
Sistemas Mecánicos
75
11
22
Expresión Gráfica Aplicada
65
1
2
Deseño Asistido por Ordenador
70
0
3
Proxectos de Deseño I
74
1
5
Proxectos de Deseño II
71
0
16
Historia do Deseño
68
8
9
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
76
5
4

3º Curso

Teoría de Máquinas
63
9
13
Procesos Industriais
75
3
4
Análise Asistida por Ordenador
80
1
6
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
62
2
3
Deseño e Produto
74
8
10
Proxectos de Deseño III
72
1
10
Deseño Industrial Actual
19
0
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
44
0
1
Ergonomía e Deseño
10
2
3
Márketing
63
0
2
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
76
2
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
76
3
3
Xestión da Innovación e do Deseño
7
1
2

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
68
1
0
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
62
2
0
Oficina Técnica
60
0
5
Reciclaxe e Medio Ambiente
26
0
4
Traballo Fin de Grao
50
1
71
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
21
0
1
Administración e Organización Industrial
62
0
0
Normativa e Lexislación
74
1
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
25
1
0
Estética
69
2
5
Xestión da Calidade
Loxística Industrial
17
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
49
25
8
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
59
12
13
Matemáticas I
71
7
2
Matemáticas II
67
5
13
Informática Básica
75
2
0
Expresión Gráfica
66
5
8
Deseño Básico
77
0
1
Metodoloxía do Deseño
69
9
11
Historia da Arte e do Deseño
76
0
0
Expresión Artística
69
16
29

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
67
2
2
Enxeñaría de Materiais
62
7
16
Estatística
49
10
6
Sistemas Mecánicos
53
31
16
Expresión Gráfica Aplicada
69
1
1
Deseño Asistido por Ordenador
74
2
5
Proxectos de Deseño I
79
4
3
Proxectos de Deseño II
77
4
14
Historia do Deseño
62
6
15
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
69
10
1

3º Curso

Teoría de Máquinas
62
12
13
Procesos Industriais
59
6
6
Análise Asistida por Ordenador
62
4
9
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
61
3
8
Deseño e Produto
68
15
7
Proxectos de Deseño III
66
1
12
Deseño Industrial Actual
30
0
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
38
0
1
Ergonomía e Deseño
16
0
2
Márketing
66
1
2
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
59
12
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
60
12
1
Xestión da Innovación e do Deseño
11
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
70
1
3
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
73
5
2
Oficina Técnica
68
0
5
Reciclaxe e Medio Ambiente
32
0
0
Traballo Fin de Grao
96
1
67
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
32
1
1
Administración e Organización Industrial
68
0
7
Normativa e Lexislación
59
8
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
35
1
0
Estética
68
7
1
Xestión da Calidade
1
0
0
Loxística Industrial
13
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
77
5
9
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
92
2
12
Matemáticas I
77
7
3
Matemáticas II
88
9
7
Informática Básica
74
3
5
Expresión Gráfica
77
3
7
Deseño Básico
78
2
0
Metodoloxía do Deseño
75
11
8
Historia da Arte e do Deseño
76
0
2
Expresión Artística
89
19
29

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
76
3
2
Enxeñaría de Materiais
105
0
6
Estatística
71
0
1
Sistemas Mecánicos
71
10
5
Expresión Gráfica Aplicada
65
2
4
Deseño Asistido por Ordenador
61
4
2
Proxectos de Deseño I
61
10
6
Proxectos de Deseño II
70
3
19
Historia do Deseño
72
2
8
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
65
10
1

3º Curso

Teoría de Máquinas
70
7
2
Procesos Industriais
81
1
2
Análise Asistida por Ordenador
77
7
5
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
47
2
9
Deseño e Produto
57
6
9
Proxectos de Deseño III
58
5
5
Deseño Industrial Actual
36
0
2
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
30
3
2
Ergonomía e Deseño
14
0
4
Márketing
81
0
2
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
64
1
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
90
1
2
Xestión da Innovación e do Deseño
11
0
2

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
83
0
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
75
5
0
Oficina Técnica
81
0
4
Reciclaxe e Medio Ambiente
35
0
0
Traballo Fin de Grao
58
0
85
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
35
0
1
Administración e Organización Industrial
73
1
4
Normativa e Lexislación
95
0
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
31
0
4
Estética
75
0
2
Xestión da Calidade
4
0
1
Loxística Industrial
18
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Movilidade Urbana, Novos Conceptos de vehículo para Escapadas Deportivas no 2030

Novo concepto de negocio para hostalaría: cocktail truck

Novo Concepto de SUV deportivo CUPRA para 2025

Novo Concepto de Vehículo Policial

Novo concepto de vehículo SUV deportivo

Novos conceptos de áreas de servizo e carga de vehículos eléctricos

Novos conceptos de áreas de servizo e carga de vehículos eléctricos

Novos conceptos de áreas de servizo e carga de vehículos eléctricos

Novos conceptos de autobús eléctrico para rutas turísticas pola Ribeira Sacra. Aura

Novos conceptos de autobús eléctrico para rutas turísticas pola Ribeira Sacra. Xuno

Novos conceptos de automóbil deportivo eléctrico

Novos conceptos de automoción orientados á relaxación

Novos conceptos de automoción. Deprtivo Cupra 2025.

Novos conceptos de calzado e complementos para o clima Atlántico

Novos conceptos de carriño da compra intelixente para supermercados do futuro

Novos conceptos de carriño da compra intelixente para supermercados do futuro.

Novos Conceptos de Carsharing para Mascotas

Novos conceptos de cociña para módulos de contedores

Novos conceptos de complementos persoais para o clima galego

Novos conceptos de coworking: Sistema modular de división e composición do espazo

Novos Conceptos de Cultivo Doméstico mediante Acuaponía

Novos conceptos de E-Bikes para saídas en bicicleta de trial

Novos conceptos de equipamento de cociña para parellas millennial

Novos Conceptos de Equipamento para Compras en Liña

Novos conceptos de equipamento para unha empresa de impresión 3D

Novos conceptos de espazos de café

Novos Conceptos de Espazos de Coworking para Aloxamentos

Novos conceptos de espazos para bodyboarders. Módulo de duchas pasivas.

Novos conceptos de establecementos Pop up destinados á moda

Novos conceptos de furgoneta camperizada para surfistas

Novos conceptos de guitarras eléctricas con elementos reciclados de skateboards e sistema de soporte físico e acústico portátil

Novos conceptos de hábitat para viaxeiros sostenibles

Novos Conceptos de Kayak Deportivo

Novos conceptos de minicaravana para mozos viaxeiros. Proxecto CUPRA-EUDI.

Novos conceptos de miradores: Unha ruta do té para o Golfo Ártabro

Novos conceptos de mobiliario corporativo para a Praza de Armas de Ferrol

Novos conceptos de mobiliario hidropónico para oficinas

Novos conceptos de mobiliario hidropónico para oficinas

Novos conceptos de mobiliario hidropónico para oficinas

Novos Conceptos de Mobiliario Modular de Madeira

Novos conceptos de mobiliario modular para grupos de traballo dentro de espazos de coworking

Novos conceptos de mobiliario para espazos de coworking

Novos conceptos de mobiliario para módulo de socialización

Novos conceptos de mobiliario urbano intelixente para o sistema de movilidade da cidade de Ferrol

Novos Conceptos de Mobiliario Urbano para Zonas Verdes e Rutas de Sendeirismo

Novos conceptos de mobilidade deportiva focalizada na emoción. Proxecto CUPRA-EUDI.

Novos conceptos de mobilidade para arquitectos en 2025

Novos conceptos de mobilidade para artistas en 2025

Novos conceptos de mobilidade para atletas en 2025. Proyecto CUPRA-EUDI

Novos Conceptos de Mobilidade para Mantemento e Cuidado Forestal en 2025

Novos Conceptos de Mobilidade para Surfistas en 2025

Novos conceptos de mobilidade para viaxes de ocio en zona costeira en 2025

Novos Conceptos de Mobles para Convivir con Felinos Domésticos

Novos conceptos de módulo de habitabilidade no sector hoteleiro

Novos conceptos de módulo didáctico interactivos para aulas Módulo E.U.D.I

Novos conceptos de módulos de socorrismo e vixilancia

Novos conceptos de módulos de traballo para oficinas de coworking

Novos conceptos de módulos para prácticas musicais

Novos conceptos de módulos pop up para interaccións comerciais

Novos Conceptos de Motocicleta Eléctrica

Novos conceptos de motocicleta eléctrica para cidade

Novos Conceptos de Movilidade para Gozar de Actividades na Natureza 2025

Novos conceptos de parque infantil

Novos Conceptos de Parque Infantil

Novos conceptos de parques urbanos de Calistenia

Novos conceptos de periféricos configurables

Novos conceptos de plataformas comerciais para o mundo da moda

Novos Conceptos de Pop - Up Gastronómica para Mercados Tradicionais

Novos conceptos de Pop Up gastronómicas para socializar

Novos Conceptos de Pop-up store para o mundo da moda

Novos conceptos de restauración pop up

Novos conceptos de sneakers e complementos streetwear

Novos conceptos de transporte para longa distancia

Novos Conceptos de Tren Modular

Novos conceptos de unidade dental

Novos Conceptos de Vehículo 4x4 Off-Road Especializado en Deportes de Neve

Novos conceptos de vehículo 4x4 Off-Road para percorrer o Trans Euro Trail

Novos Conceptos de Vehículo Ampliable en 2025

Novos Conceptos de Vehículo Ampliable para Fotógrafos en 2025

Novos conceptos de vehículo de apoio para peregrinos a cabalo

Novos Conceptos de Vehículo Expansible para gamers en 2025

Novos Conceptos de Vehículo Expansible para viaxes en parella en 2025

Novos conceptos de vehículo orientado a persoas con mascotas

Novos conceptos de vehículo para a prática de freeride durante viaxes por estrada

Novos conceptos de Vehículo para escapadas outdoor

Novos conceptos de vehículo recreativo adaptado ao ocio

Novos conceptos de vehículo recreativo adaptado ao ocio. Proxecto CUPRA-EUDI.

Novos conceptos de vehículos para desprazamento a eventos deportivos de triatlón. Proxecto CUPRA-EUDI.

Novos Conceptos de Vehículos para Viaxes por Carretera

Novos conceptos de vehículos SUV Coupé (CUV) deportivo 2025. Proxecto CUPRA - EUDI.

Novos conceptos de vivendas unipersoais sostibles para campus universitarios

Novos conceptos de zapatillas de streetwear e complementos

Olive - Novos conceptos de vivenda: mobiliario orientado ao turismo bleisure

Proxecto Cupra-Eudi

Proxecto Cupra-Eudi. Novos Conceptos de Vehículos con Dron para Rutas

Proxecto de novos conceptos de autobús eléctrico para rutas turísticas pola Ribeira Sacra

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 70
Segundo ciclo 70