Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Díaz Casás, Vicente
Presidente
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Campo Cabana, Marco Antonio
Vogal PDI
Míguez González, Marcos
Vogal PDI
Naya Villaverde, Miguel Ángel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Rivas Rivera, Ana
Vogal Estudante
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
Berbia Castro, Carla
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Díaz Casás, Vicente
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
López López, Laura
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Arce Ceinos, Alberto
Vogal Coordinador de Título
Graña López, Manuel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Zayas Gato, Francisco
Vogal Coordinador de Título
Santiago Caamaño, Lucía
Vogal Coordinadora de Título
Abad López, María José
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 176
Homes 2023/2024 146
Mulleres 2023/2024 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 9.075
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 5.742
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 2.019
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.314
% créditos repetidos 2023/2024 36,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 51,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 874
Homes 2023/2024 686
Mulleres 2023/2024 188
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 47.230
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 33.480
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 8.087
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 5.661
% créditos repetidos 2023/2024 29,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 54,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 181
Homes 2022/2023 157
Mulleres 2022/2023 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 9.813
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 6.303
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.184
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.326
% créditos repetidos 2022/2023 35,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,22
Taxa de evaluación 2022/2023 70,56
Taxa de éxito 2022/2023 70,62
Taxa de rendemento 2022/2023 49,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 67,92
Taxa de graduación 2018/2019 12,07
Taxa de abandono 2020/2021 13,51

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.123
Homes 2022/2023 875
Mulleres 2022/2023 248
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 57.700
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.240
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 9.723
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.744
% créditos repetidos 2022/2023 28,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,38
Taxa de evaluación 2022/2023 77,68
Taxa de éxito 2022/2023 78,21
Taxa de rendemento 2022/2023 60,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 188
Homes 2021/2022 159
Mulleres 2021/2022 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 10.110
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 6.825
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.375
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 912
% créditos repetidos 2021/2022 32,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,78
Taxa de evaluación 2021/2022 73,71
Taxa de éxito 2021/2022 68,36
Taxa de rendemento 2021/2022 50,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 65,08
Taxa de graduación 2017/2018 19,61
Taxa de abandono 2019/2020 13,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
26
27
22
Informática
25
24
18
Física I
22
18
14
Química
37
11
11
Expresión Gráfica
34
8
3
Álxebra
19
22
35
Física II
32
5
8
Estatística
26
23
9
Ciencia de Materiais
20
21
36
Xestión Empresarial
20
14
8

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
23
4
9
Termodinámica
22
7
5
Fundamentos de Electricidade
17
8
13
Enxeñaría Medioambiental
33
2
5
Tecnoloxías de Fabricación
16
6
16
Mecánica de Fluídos
15
16
16
Fundamentos de Automática
16
8
16
Fundamentos de Electrónica
27
8
20
Resistencia de Materiais
16
18
11
Teoría de Máquinas
16
4
16

3º Curso

Sistemas Eléctricos
22
5
3
Electrónica Analóxica
18
14
13
Electrónica Dixital
17
8
16
Automatización I
15
6
10
Informática Industrial
18
2
11
Sistemas Dixitais I
13
5
20
Instrumentación Electrónica I
19
15
22
Enxeñaría de Control
22
7
11
Robótica Industrial
14
0
3
Fabricación Aditiva
4
0
1
Realidade Aumentada e Simulación de Procesos
4
0
0
BIM e Edificios Intelixentes
11
0
3

4º Curso

Sistemas Dixitais II
18
5
7
Oficina Técnica
25
0
1
Electrónica de Potencia
19
4
5
Automatización II
13
8
11
Organización de Empresas
22
6
6
Traballo Fin de Grao
14
0
23
Internet das Cousas (IoT)
5
0
0
Robótica
2
0
1
Big Data e Análise de Datos
8
0
0
Control Avanzado
9
0
0
Control Intelixente e Sistemas de Supervisión
13
0
0
Deseño de Equipos Electrónicos
10
0
0
Prácticas en Empresa
9
0
1
Prevención de Riscos Laborais
12
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
18
36
21
Informática
22
26
20
Física I
24
21
13
Química
21
27
8
Expresión Gráfica
36
14
3
Álxebra
13
30
28
Física II
33
9
11
Estatística
23
24
11
Ciencia de Materiais
11
28
30
Xestión Empresarial
31
15
10

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
21
3
6
Termodinámica
23
3
11
Fundamentos de Electricidade
20
3
10
Enxeñaría Medioambiental
26
4
2
Tecnoloxías de Fabricación
22
8
10
Mecánica de Fluídos
20
15
12
Fundamentos de Automática
23
5
19
Fundamentos de Electrónica
19
13
27
Resistencia de Materiais
27
12
17
Teoría de Máquinas
21
5
9

3º Curso

Sistemas Eléctricos
20
7
10
Electrónica Analóxica
15
13
15
Electrónica Dixital
22
9
19
Automatización I
25
7
7
Informática Industrial
23
3
13
Sistemas Dixitais I
21
5
8
Instrumentación Electrónica I
17
14
16
Enxeñaría de Control
18
10
7
Mantemento Industrial
0
0
1
Robótica Industrial
11
0
1
Fabricación Aditiva
7
1
0
Realidade Aumentada e Simulación de Procesos
8
0
0
BIM e Edificios Intelixentes
13
0
2

4º Curso

Sistemas Dixitais II
18
5
5
Oficina Técnica
15
1
0
Electrónica de Potencia
15
10
2
Automatización II
23
4
4
Organización de Empresas
17
2
9
Deseño de Equipos Electrónicos
1
0
0
Control Avanzado
Traballo Fin de Grao
22
0
20
Internet das Cousas (IoT)
5
0
0
Robótica
6
0
0
Big Data e Análise de Datos
6
0
1
Control Avanzado
18
0
2
Control Intelixente e Sistemas de Supervisión
13
0
1
Deseño de Equipos Electrónicos
19
0
1
Prácticas en Empresa
2
0
2
Prevención de Riscos Laborais
14
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
17
22
17
Informática
18
10
21
Física I
18
8
11
Química
27
6
5
Expresión Gráfica
24
12
3
Álxebra
18
12
25
Física II
27
0
9
Estatística
21
7
9
Ciencia de Materiais
25
12
22
Xestión Empresarial
18
12
14

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
23
7
6
Termodinámica
24
10
7
Fundamentos de Electricidade
20
4
7
Enxeñaría Medioambiental
27
4
2
Tecnoloxías de Fabricación
20
5
12
Mecánica de Fluídos
17
6
26
Fundamentos de Automática
19
5
32
Fundamentos de Electrónica
17
15
24
Resistencia de Materiais
12
14
23
Teoría de Máquinas
20
4
12

3º Curso

Sistemas Eléctricos
17
4
8
Electrónica Analóxica
21
13
13
Electrónica Dixital
22
13
17
Automatización I
25
7
14
Informática Industrial
23
9
9
Sistemas Dixitais I
21
5
18
Instrumentación Electrónica I
27
12
25
Enxeñaría de Control
20
9
13
Polímeros en Electrónica
Robótica Industrial
24
0
0
Fabricación Aditiva
4
0
0
Realidade Aumentada e Simulación de Procesos
8
1
0
BIM e Edificios Intelixentes
23
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
24
4
4
Oficina Técnica
27
0
3
Electrónica de Potencia
31
4
4
Automatización II
22
9
6
Organización de Empresas
17
6
6
Instrumentación Electrónica II
Deseño de Equipos Electrónicos
0
0
1
Sistemas de Control Intelixente
0
0
1
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
Traballo Fin de Grao
29
0
27
Internet das Cousas (IoT)
5
0
0
Robótica
5
0
0
Big Data e Análise de Datos
3
0
0
Control Avanzado
11
0
1
Control Intelixente e Sistemas de Supervisión
16
0
0
Deseño de Equipos Electrónicos
16
0
0
Prácticas en Empresa
1
0
0
Prevención de Riscos Laborais
14
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 50