Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 41
Homes 2023/2024 20
Mulleres 2023/2024 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 2.457
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 2.193
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 168
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 96
% créditos repetidos 2023/2024 10,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 59,93

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 343
Homes 2023/2024 49
Mulleres 2023/2024 294
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 19.680
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 18.540
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 795
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 342
% créditos repetidos 2023/2024 5,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 47
Homes 2022/2023 21
Mulleres 2022/2023 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 2.817
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 2.562
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 216
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 39
% créditos repetidos 2022/2023 9,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 59,94
Taxa de evaluación 2022/2023 84,35
Taxa de éxito 2022/2023 94,82
Taxa de rendemento 2022/2023 79,98
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 99,75
Taxa de graduación 2018/2019 0
Taxa de abandono 2020/2021 28,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 356
Homes 2022/2023 59
Mulleres 2022/2023 297
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 19.500
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 18.060
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.065
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 375
% créditos repetidos 2022/2023 7,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,78
Taxa de evaluación 2022/2023 93,63
Taxa de éxito 2022/2023 95,88
Taxa de rendemento 2022/2023 89,77

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 44
Homes 2021/2022 17
Mulleres 2021/2022 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.553
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.394
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 30
% créditos repetidos 2021/2022 6,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,02
Taxa de evaluación 2021/2022 84,37
Taxa de éxito 2021/2022 91,09
Taxa de rendemento 2021/2022 76,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2019/2020 15,79

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 343
Homes 2021/2022 59
Mulleres 2021/2022 284
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.350
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 18.170
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 840
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 345
% créditos repetidos 2021/2022 6,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,41
Taxa de evaluación 2021/2022 93,12
Taxa de éxito 2021/2022 96,1
Taxa de rendemento 2021/2022 89,49

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos da Información e a Documentación
9
0
6
Fontes de Información e Recursos Dixitais
9
0
3
Organización e Xestión do Coñecemento
9
0
3
Informática para o Tratamento e Xestión da Información
9
1
3
Sistemas de Información para a Xestión Documental
9
3
8
Historia da Cultura
9
2
1
Mundo Contemporáneo e Globalización
9
2
1
Socioloxía na Era da Información
9
0
4
Fundamentos Estatísticos
8
0
5
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
5
1
6

2º Curso

Biblioteconomía
10
1
1
Comportamento Informacional
9
1
3
Planificación e Xestión dos Servizos de Información
9
1
1
Representación e Recuperación Dixital da Información I
10
1
2
Arquivística
10
0
1
Xestión da Información Dixital
7
1
4
Metodoloxía da Investigación en Información e Documentación
10
0
2
Ciencia de Datos
7
1
3
Ética e Deontoloxía Profesional
7
0
2
Aspectos Xurídicos da Xestión da Información
10
0
1
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Avaliación, Análise e Calidade da Información
10
0
2
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Xestión, Publicación e Promoción de Contidos Dixitais
8
0
5

3º Curso

Xestión Electrónica de Documentos
10
1
1
Xestión e Industria Cultural
9
1
1
Representación e Recuperación Dixital da Información II
11
0
1
Servizos de Apoio á Investigación
11
0
1
Conservación e Preservación da Información na Era Dixital
10
1
1
Xestión e Planificación de Arquivos
3
0
0
Xestión e Planificación de Bibliotecas
4
0
0
Latín Práctico para Arquivos e Bibliotecas
2
0
0
Ciencias e Técnicas Historiográficas
2
0
0
Estudos Métricos da Información
11
0
0
Deseño e Xestión de Sitios Web
7
0
2
Linguaxes de Programación, Análise e Consulta para a Xestión de Información
6
0
1
Minaría de Datos
7
0
1
Recuperación de Información
7
2
0
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Representación Gráfica e Visualización Dixital da Información
10
0
0

4º Curso

Recursos de Información Especializada
11
0
0
Mundo Editorial e Industrias Culturais
3
0
0
Introdución á Codicoloxía
2
0
0
Márketing Dixital de Servizos de Información
3
0
0
Ciberseguridade
8
0
0
Edición de Contidos Dixitais
7
0
0
Linguaxes de Descrición de Información Dixital
10
0
0
Tratamento de Datos Masivos
8
1
0
Novas Tecnoloxías para o Almacenamento, Xestión e Tratamento da Información
12
0
0
Historia do Libro
1
0
0
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Técnicas de Comunicación e Divulgación Científica
11
0
0
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Técnicas Documentais Aplicadas ao Traballo Fin de Grao
11
0
0
Prácticas Externas
8
0
1
Traballo Fin de Grao
10
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos da Información e a Documentación
9
2
8
Fontes de Información e Recursos Dixitais
15
0
3
Organización e Xestión do Coñecemento
15
0
5
Informática para o Tratamento e Xestión da Información
13
4
2
Sistemas de Información para a Xestión Documental
7
7
6
Historia da Cultura
12
3
1
Mundo Contemporáneo e Globalización
12
4
3
Socioloxía na Era da Información
12
4
1
Fundamentos Estatísticos
9
3
4
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
11
2
8

2º Curso

Biblioteconomía
11
1
1
Comportamento Informacional
11
1
1
Planificación e Xestión dos Servizos de Información
12
0
1
Representación e Recuperación Dixital da Información I
11
1
2
Arquivística
11
0
1
Xestión da Información Dixital
11
0
2
Metodoloxía da Investigación en Información e Documentación
11
0
2
Ciencia de Datos
10
0
4
Ética e Deontoloxía Profesional
11
0
1
Aspectos Xurídicos da Xestión da Información
10
0
2
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Avaliación, Análise e Calidade da Información
11
0
2
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Xestión, Publicación e Promoción de Contidos Dixitais
10
0
4

3º Curso

Xestión Electrónica de Documentos
11
0
1
Xestión e Industria Cultural
11
0
1
Representación e Recuperación Dixital da Información II
11
0
1
Servizos de Apoio á Investigación
11
0
1
Conservación e Preservación da Información na Era Dixital
11
0
1
Xestión e Planificación de Arquivos
3
0
0
Xestión e Planificación de Bibliotecas
3
0
0
Latín Práctico para Arquivos e Bibliotecas
1
0
1
Ciencias e Técnicas Historiográficas
3
0
0
Estudos Métricos da Información
11
0
0
Deseño e Xestión de Sitios Web
6
0
0
Linguaxes de Programación, Análise e Consulta para a Xestión de Información
8
0
0
Minaría de Datos
7
0
0
Recuperación de Información
6
0
1
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Representación Gráfica e Visualización Dixital da Información
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos da Información e a Documentación
14
5
9
Fontes de Información e Recursos Dixitais
17
0
10
Organización e Xestión do Coñecemento
15
3
11
Informática para o Tratamento e Xestión da Información
15
9
4
Sistemas de Información para a Xestión Documental
13
2
15
Historia da Cultura
17
2
8
Mundo Contemporáneo e Globalización
15
6
7
Socioloxía na Era da Información
18
1
8
Fundamentos Estatísticos
14
1
13
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
14
2
13

2º Curso

Biblioteconomía
13
2
2
Comportamento Informacional
14
0
2
Planificación e Xestión dos Servizos de Información
15
1
1
Representación e Recuperación Dixital da Información I
11
3
3
Arquivística
14
0
2
Xestión da Información Dixital
11
2
3
Metodoloxía da Investigación en Información e Documentación
13
0
2
Ciencia de Datos
12
0
2
Ética e Deontoloxía Profesional
12
0
3
Aspectos Xurídicos da Xestión da Información
14
0
2
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Avaliación, Análise e Calidade da Información
11
2
3
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Xestión, Publicación e Promoción de Contidos Dixitais
11
1
4

3º Curso

Xestión e Industria Cultural

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 45