Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 47
Homes 2022/2023 21
Mulleres 2022/2023 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 2.817
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 2.562
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 216
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 39
% créditos repetidos 2022/2023 9,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 59,94

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 356
Homes 2022/2023 59
Mulleres 2022/2023 297
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 19.520
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 18.080
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.065
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 375
% créditos repetidos 2022/2023 7,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,83

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 44
Homes 2021/2022 17
Mulleres 2021/2022 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.553
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.394
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 30
% créditos repetidos 2021/2022 6,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,02
Taxa de evaluación 2021/2022 84,37
Taxa de éxito 2021/2022 91,09
Taxa de rendemento 2021/2022 76,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2019/2020 15,79

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 343
Homes 2021/2022 59
Mulleres 2021/2022 284
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.350
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 18.170
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 840
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 345
% créditos repetidos 2021/2022 6,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,41
Taxa de evaluación 2021/2022 93,12
Taxa de éxito 2021/2022 96,1
Taxa de rendemento 2021/2022 89,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 45
Homes 2020/2021 16
Mulleres 2020/2021 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.643
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.571
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 2,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 58,73
Taxa de evaluación 2020/2021 72,42
Taxa de éxito 2020/2021 87,3
Taxa de rendemento 2020/2021 63,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 307
Homes 2020/2021 60
Mulleres 2020/2021 247
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.440
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 16.750
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 450
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 237
% créditos repetidos 2020/2021 3,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,8
Taxa de evaluación 2020/2021 90,73
Taxa de éxito 2020/2021 95,32
Taxa de rendemento 2020/2021 86,48

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos da Información e a Documentación
9
2
8
Fontes de Información e Recursos Dixitais
15
0
3
Organización e Xestión do Coñecemento
15
0
5
Informática para o Tratamento e Xestión da Información
13
4
2
Sistemas de Información para a Xestión Documental
7
7
6
Historia da Cultura
12
3
1
Mundo Contemporáneo e Globalización
12
4
3
Socioloxía na Era da Información
12
4
1
Fundamentos Estatísticos
9
3
4
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
11
2
8

2º Curso

Biblioteconomía
11
1
1
Comportamento Informacional
11
1
1
Planificación e Xestión dos Servizos de Información
12
0
1
Representación e Recuperación Dixital da Información I
11
1
2
Arquivística
11
0
1
Xestión da Información Dixital
11
0
2
Metodoloxía da Investigación en Información e Documentación
11
0
2
Ciencia de Datos
10
0
4
Ética e Deontoloxía Profesional
11
0
1
Aspectos Xurídicos da Xestión da Información
10
0
2
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Avaliación, Análise e Calidade da Información
11
0
2
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Xestión, Publicación e Promoción de Contidos Dixitais
10
0
4

3º Curso

Xestión Electrónica de Documentos
11
0
1
Xestión e Industria Cultural
11
0
1
Representación e Recuperación Dixital da Información II
11
0
1
Servizos de Apoio á Investigación
11
0
1
Conservación e Preservación da Información na Era Dixital
11
0
1
Xestión e Planificación de Arquivos
3
0
0
Xestión e Planificación de Bibliotecas
3
0
0
Latín Práctico para Arquivos e Bibliotecas
1
0
1
Ciencias e Técnicas Historiográficas
3
0
0
Estudos Métricos da Información
11
0
0
Deseño e Xestión de Sitios Web
6
0
0
Linguaxes de Programación, Análise e Consulta para a Xestión de Información
8
0
0
Minaría de Datos
7
0
0
Recuperación de Información
6
0
1
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Representación Gráfica e Visualización Dixital da Información
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos da Información e a Documentación
14
5
9
Fontes de Información e Recursos Dixitais
17
0
10
Organización e Xestión do Coñecemento
15
3
11
Informática para o Tratamento e Xestión da Información
15
9
4
Sistemas de Información para a Xestión Documental
13
2
15
Historia da Cultura
17
2
8
Mundo Contemporáneo e Globalización
15
6
7
Socioloxía na Era da Información
18
1
8
Fundamentos Estatísticos
14
1
13
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
14
2
13

2º Curso

Biblioteconomía
13
2
2
Comportamento Informacional
14
0
2
Planificación e Xestión dos Servizos de Información
15
1
1
Representación e Recuperación Dixital da Información I
11
3
3
Arquivística
14
0
2
Xestión da Información Dixital
11
2
3
Metodoloxía da Investigación en Información e Documentación
13
0
2
Ciencia de Datos
12
0
2
Ética e Deontoloxía Profesional
12
0
3
Aspectos Xurídicos da Xestión da Información
14
0
2
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Avaliación, Análise e Calidade da Información
11
2
3
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Xestión, Publicación e Promoción de Contidos Dixitais
11
1
4

3º Curso

Xestión e Industria Cultural

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos da Información e a Documentación
16
0
4
Fontes de Información e Recursos Dixitais
19
0
2
Organización e Xestión do Coñecemento
16
1
3
Informática para o Tratamento e Xestión da Información
17
2
1
Sistemas de Información para a Xestión Documental
14
2
4
Historia da Cultura
18
0
2
Mundo Contemporáneo e Globalización
15
4
1
Socioloxía na Era da Información
18
0
1
Fundamentos Estatísticos
16
0
2
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
17
0
3

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 45