Grao en Información e Documentación

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 2
Homes 2023/2024 0
Mulleres 2023/2024 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 24
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 0
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 18
% créditos repetidos 2023/2024 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 343
Homes 2023/2024 49
Mulleres 2023/2024 294
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 19.680
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 18.540
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 795
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 342
% créditos repetidos 2023/2024 5,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 6
Homes 2022/2023 1
Mulleres 2022/2023 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 102
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 18
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 66
% créditos repetidos 2022/2023 82,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 17
Taxa de evaluación 2022/2023 41,18
Taxa de éxito 2022/2023 100
Taxa de rendemento 2022/2023 41,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 65,22
Taxa de graduación 2018/2019 37,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 356
Homes 2022/2023 59
Mulleres 2022/2023 297
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 19.500
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 18.060
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.065
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 375
% créditos repetidos 2022/2023 7,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,78
Taxa de evaluación 2022/2023 93,63
Taxa de éxito 2022/2023 95,88
Taxa de rendemento 2022/2023 89,77

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 11
Homes 2021/2022 1
Mulleres 2021/2022 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 420
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 234
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 36
% créditos repetidos 2021/2022 44,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 38,18
Taxa de evaluación 2021/2022 78,57
Taxa de éxito 2021/2022 100
Taxa de rendemento 2021/2022 78,57
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 99,01
Taxa de graduación 2017/2018 30
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 343
Homes 2021/2022 59
Mulleres 2021/2022 284
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.350
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 18.170
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 840
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 345
% créditos repetidos 2021/2022 6,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,41
Taxa de evaluación 2021/2022 93,12
Taxa de éxito 2021/2022 96,1
Taxa de rendemento 2021/2022 89,49

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Documentación Xeral
0
0
1

3º Curso

Linguaxes de Indización Terminolóxicas
0
0
1

4º Curso

Arquivos Municipais
1
0
0
Deseño de Recursos Informativos en Web
0
0
2
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
1
0
1
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
0
0
2
Traballo Fin de Grao
3
0
3
Prácticas Externas (Prácticum)
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Documentación Xeral
0
0
1

3º Curso

Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
2
0
0
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
0
0
1
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
1
0
0

4º Curso

Arquivos Municipais
6
0
1
Administración de Arquivos Históricos
5
0
0
Bibliotecas Dixitais
6
0
0
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
4
0
1
Deseño de Recursos Informativos en Web
3
0
2
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
0
0
2
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
5
0
2
Promoción de Servizos en Unidades de Información
6
0
0
Traballo Fin de Grao
5
0
5
Arquivos de Empresa
4
0
0
Prácticas Externas (Prácticum)
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Documentación Xeral
0
0
1

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
3
0
0
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
3
0
2
Xestión de Documentos Administrativos
4
0
0
Fontes de Información Especializadas
4
0
0
Bases de Datos Documentais
3
0
0
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
4
0
1
Xestión da Colección
3
0
0
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
4
0
1
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
3
0
0
Estudos de Usuarios
3
0
0

4º Curso

Arquivos Municipais
1
0
1
Administración de Arquivos Históricos
5
0
2
Bibliotecas Dixitais
3
0
3
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
2
0
1
Deseño de Recursos Informativos en Web
3
0
3
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
2
0
2
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
3
1
3
Promoción de Servizos en Unidades de Información
1
0
2
Traballo Fin de Grao
1
0
6
Arquivos de Empresa
2
0
4
Prácticas Externas (Prácticum)
4
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023