Grao en Humanidades

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 4
Homes 2023/2024 0
Mulleres 2023/2024 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 61,5
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 31,5
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 18
% créditos repetidos 2023/2024 48,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 343
Homes 2023/2024 49
Mulleres 2023/2024 294
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 19.680
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 18.540
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 795
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 342
% créditos repetidos 2023/2024 5,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 8
Homes 2022/2023 1
Mulleres 2022/2023 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 190,5
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 70,5
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 96
% créditos repetidos 2022/2023 62,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 23,81
Taxa de evaluación 2022/2023 49,61
Taxa de éxito 2022/2023 93,65
Taxa de rendemento 2022/2023 46,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 89,39
Taxa de graduación 2018/2019 42,86
Taxa de abandono 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 356
Homes 2022/2023 59
Mulleres 2022/2023 297
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 19.500
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 18.060
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.065
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 375
% créditos repetidos 2022/2023 7,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,78
Taxa de evaluación 2022/2023 93,63
Taxa de éxito 2022/2023 95,88
Taxa de rendemento 2022/2023 89,77

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 18
Homes 2021/2022 4
Mulleres 2021/2022 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 633
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 387
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 96
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 150
% créditos repetidos 2021/2022 38,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 35,17
Taxa de evaluación 2021/2022 79,15
Taxa de éxito 2021/2022 97,6
Taxa de rendemento 2021/2022 77,25
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 96,39
Taxa de graduación 2017/2018 50
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 343
Homes 2021/2022 59
Mulleres 2021/2022 284
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.350
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 18.170
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 840
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 345
% créditos repetidos 2021/2022 6,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,41
Taxa de evaluación 2021/2022 93,12
Taxa de éxito 2021/2022 96,1
Taxa de rendemento 2021/2022 89,49

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

3º Curso

Historia Medieval
0
1
0
Historia de América e da Expansión Europea
1
0
1
Historia Moderna
0
0
1
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
1
0
1
Xeografía Rexional
1
0
1
Fontes Histórico Documentais da Idade Media
0
0
1
Historia da Arte Moderna
0
0
1

2º Curso

Literatura Galega
1
0
1
Documentación Xeral
0
0
1
Biblioteconomía
1
0
1
Informática Documental
1
0
1

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
1
0
1
Historia Contemporánea
1
0
1
Hermenéutica Filosófica
1
0
0
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
1
0
0
Traballo Fin de Grao
4
0
2
Historia de España Contemporánea
0
0
1
Historia da Arte Contemporánea
0
0
1
Prácticum
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
1
0
0
Literatura Galega
0
1
1
Historia Antiga de Grecia e Roma
1
0
0
Pensamento Filosófico Grego
1
0
0
Literatura Latina Antiga e Medieval
1
0
1
Documentación Xeral
1
0
1
Biblioteconomía
0
1
1
Informática Documental
0
0
3

3º Curso

Historia Medieval
3
0
0
Historia da Arte Medieval
1
0
0
Historia de América e da Expansión Europea
0
0
1
Historia Moderna
1
0
1
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
0
0
1
Xeografía Rexional
0
0
1
Xeografía Humana
1
0
0
Historia da Arte Moderna
1
0
1

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
6
0
0
Historia Contemporánea
6
0
0
Hermenéutica Filosófica
4
0
0
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
6
0
0
Traballo Fin de Grao
8
0
8
Historia de España Contemporánea
9
0
0
Historia da Arte Contemporánea
6
0
0
Prácticum
5
0
0
Arqueoloxía e Numismática
3
0
0
Historia das Relixións
8
0
0
Mitoloxía Clásica
4
0
0
Antropoloxía Social Aplicada
4
0
0
Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional
6
0
0

1º Curso

Bibliografía e Fontes de Información
1
0
1
Arquivística
1
0
1

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
0
0
1
Literatura Galega
0
0
2
Historia Antiga de Grecia e Roma
0
0
1
Pensamento Filosófico Grego
0
0
1
Literatura Latina Antiga e Medieval
0
0
2
Documentación Xeral
0
1
1
Biblioteconomía
0
1
1
Informática Documental
0
0
3

3º Curso

Historia Medieval
2
2
1
Historia da Arte Medieval
7
0
0
Historia de América e da Expansión Europea
6
0
2
Ética Moderna e Contemporánea
8
0
0
Historia Moderna
5
0
2
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
6
0
0
Xeografía Rexional
6
1
0
Xeografía Humana
6
0
0
Fontes Histórico Documentais da Idade Media
6
0
0
Historia da Arte Moderna
6
0
0

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
9
0
0
Historia Contemporánea
9
0
0
Hermenéutica Filosófica
10
0
0
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
9
0
1
Traballo Fin de Grao
4
0
10
Historia de España Contemporánea
7
2
2
Historia da Arte Contemporánea
9
0
0
Prácticum
7
0
0
Arqueoloxía e Numismática
7
0
0
Historia das Relixións
5
0
0
Mitoloxía Clásica
5
0
0
Antropoloxía Social Aplicada
3
0
0
Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional
3
0
0
Historia de Galicia
3
0
0

1º Curso

Introdución á Ética
0
0
1
Bibliografía e Fontes de Información
0
0
2
Arquivística
0
0
2

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023