Grao en Enfermaría

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 281
Homes 2023/2024 44
Mulleres 2023/2024 237
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 17.060
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 15.950
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 726
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 381
% créditos repetidos 2023/2024 6,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 60,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 287
Homes 2023/2024 46
Mulleres 2023/2024 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 17.090
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 15.980
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 738
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 381
% créditos repetidos 2023/2024 6,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 59,56

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 263
Homes 2022/2023 40
Mulleres 2022/2023 223
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 15.770
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.720
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 726
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 333
% créditos repetidos 2022/2023 6,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 59,98
Taxa de evaluación 2022/2023 96,75
Taxa de éxito 2022/2023 94,71
Taxa de rendemento 2022/2023 91,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 96,94
Taxa de graduación 2018/2019 77,78
Taxa de abandono 2020/2021 6,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 269
Homes 2022/2023 40
Mulleres 2022/2023 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 15.810
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.730
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 333
% créditos repetidos 2022/2023 6,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,77
Taxa de evaluación 2022/2023 96,57
Taxa de éxito 2022/2023 94,71
Taxa de rendemento 2022/2023 91,46

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 257
Homes 2021/2022 38
Mulleres 2021/2022 219
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.410
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.510
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 633
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 267
% créditos repetidos 2021/2022 5,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,96
Taxa de evaluación 2021/2022 95,87
Taxa de éxito 2021/2022 94,78
Taxa de rendemento 2021/2022 90,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 94,76
Taxa de graduación 2017/2018 73,24
Taxa de abandono 2019/2020 9,23

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 265
Homes 2021/2022 39
Mulleres 2021/2022 226
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.460
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.560
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 633
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 267
% créditos repetidos 2021/2022 5,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,34
Taxa de evaluación 2021/2022 95,65
Taxa de éxito 2021/2022 94,75
Taxa de rendemento 2021/2022 90,63

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
64
0
2
Bioloxía
65
0
1
Psicoloxía
70
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
72
1
1
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
54
12
2
Fisioloxía
70
0
2
Fundamentos da Enfermaría
71
2
3

2º Curso

Nutrición
51
30
1
Farmacoloxía
71
12
8
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
67
0
0
Enfermaría Comunitaria I
60
5
1
Enfermaría da Saúde Mental
67
1
1
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
61
0
2
Estadías Clínicas I
64
1
1
Estadías Clínicas II
64
1
3
Enfermaría Clínica I
67
11
4
Enfermaría Clínica II
63
14
4

3º Curso

Enfermaría Clínica III
51
12
13
Enfermaría Materno-Infantil
55
7
3
Enfermaría Comunitaria II
55
9
2
Enfermaría Xerontolóxica
62
0
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
60
0
0
Enfermaría Laboral
39
0
1
Farmacoterapia
23
1
0
Estadías Clínicas III
62
1
1

4º Curso

Estadías Clínicas IV
53
0
0
Estadías Clínicas V
51
1
0
Estadías Clínicas VI
52
0
1
Estadías Clínicas VII
52
0
0
Prácticum
51
0
1
Traballo Fin de Grao
51
0
6

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
64
3
5
Bioloxía
70
3
1
Psicoloxía
58
9
4
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
70
4
5
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
63
5
7
Fisioloxía
70
5
9
Fundamentos da Enfermaría
65
7
7

2º Curso

Nutrición
61
15
1
Farmacoloxía
56
13
10
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
63
0
2
Enfermaría Comunitaria I
59
0
2
Enfermaría da Saúde Mental
58
0
2
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
56
0
0
Estadías Clínicas I
61
0
1
Estadías Clínicas II
66
0
1
Enfermaría Clínica I
56
8
3
Enfermaría Clínica II
54
8
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
51
11
4
Enfermaría Materno-Infantil
49
4
3
Enfermaría Comunitaria II
51
5
1
Enfermaría Xerontolóxica
57
1
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
56
0
1
Farmacoterapia
49
2
1
Estadías Clínicas III
53
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
57
0
1
Estadías Clínicas V
57
0
0
Estadías Clínicas VI
57
0
0
Estadías Clínicas VII
57
0
0
Prácticum
56
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
60
0
3
Bioloxía
61
4
1
Psicoloxía
57
1
4
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
61
2
6
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
56
4
7
Fisioloxía
48
12
3
Fundamentos da Enfermaría
58
1
6

2º Curso

Nutrición
70
17
2
Farmacoloxía
51
17
6
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
52
4
0
Enfermaría Comunitaria I
56
1
0
Enfermaría da Saúde Mental
56
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
57
0
0
Estadías Clínicas I
56
2
0
Estadías Clínicas II
53
0
7
Enfermaría Clínica I
64
9
1
Enfermaría Clínica II
49
6
1

3º Curso

Enfermaría Clínica III
43
13
6
Enfermaría Materno-Infantil
55
0
3
Enfermaría Comunitaria II
56
0
1
Enfermaría Xerontolóxica
50
4
3
Xestión dos Servizos da Enfermaría
56
0
1
Farmacoterapia
44
1
1
Estadías Clínicas III
56
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
58
0
0
Estadías Clínicas V
58
0
0
Estadías Clínicas VI
58
0
0
Estadías Clínicas VII
58
0
0
Prácticum
60
0
0
Traballo Fin de Grao
57
1
6

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A limitación do esforzo terapéutico no paciente crítico: Perspectiva enfermeira. Revisión bibliográfica

Acoso escolar: Unha análise integral dende a perspectiva da enfermaría

Adecuación do esforzo terapéutico: perspectiva enfermeira

Aplicación do Coidado Humanizado e Estratexias de Prevención para a Redución da Síndrome Post-UCI: revisión da literatura

Avaliación dos coñecementos sobre as Infeccións de Transmisión Sexual no alumnado da ESO e a necesidade de educación para a saúde por parte da enfermaría

Beneficios do alta precoz en pacientes sometidas a cirurxía de cancro de mama

Calidade de vida do paciente pediátrico con Enfermidade Inflamatoria Intestinal. Proxecto de investigación

Cobertura de vacinación antigripal e os seus factores determinantes en España

Coidados de enfermaría no manexo da mucosite oral no paciente oncolóxico: cúrcuma como tratamento non farmacolóxico. Revisión bibliográfica

Coidados de saúde para mellorar a calidade de vida en mulleres con endometriose: revisión bibliográfica desde unha perspectiva multidisciplinar

Coidados psicoeducativos en pacientes intanto-xuvenís con diagnostico de TDAH e a súa familia

Comparación da efectividade dos distintos dispositivos de fixación de PICC: subcutáneo e adhesivo

Comparación da eficacia e satisfacción da pulseira de compresión radial fronte ao vendaxe compresivo trala realización dun cateterismo radial

Consecuencias emocionais en enfermeiras e enfermeiros sometidos a violencia laboral: Revisión bibliográfica

Crioterapia oral como prevención da mucositis en pacientes oncolóxicos hematopoiéticos

Cuidados psicoeducativos para familiares de pacientes infantís con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista

Decúbito Prono en pacientes con Distrés Respiratorio Agudo na Unidade de Coidados Intensivos

Desenvolvemento neurolóxico dos recentemente nados extremadamente prematuros alimentados con leite materno, doado ou de fórmula

Detección precoz da Disforia de Xénero na infancia e adolescencia no Servicio Galego de Saúde

Dispositivo de asistencia ventricular Impella®. Papel da enfermaría. Revisión bibliográfica

Efectividade da toxina botulínica no tratamento da espasticidade de membros inferiores en pacientes pediátricos con parálise cerebral

Efecto da Enfermeira de Práctica Avanzada na abordaxe da depresión en pacientes con Insuficiencia Cardíaca

Efectos da menstruación nas estudantes de ciencias da saúde

Eficacia do uso dun dispositivo de cardiotocografía remoto en embarazos de alto risco

Eficacia dunha intervención enfermeira para diminuír a frecuencia das autolesións non suicidas no adolescente/adulto novo

Eficacia dunha intervención formativa enfermeira para mellorar o afrontamento da morte en estudantes de enfermaría

Estudo do impacto na calidade de vida dos mozos con diabetes mellitus tipo 1. Proxecto de investigación

Facilitación do confort en paciente oncolóxico terminal: intervencións non farmacolóxicas. Revisión bibliográfica

Gastrectomía total nun paciente con adenocarcinoma gástrico: á mantenta dun caso

Humanización dos coidados intensivos. Beneficio da súa implementación a través da satisfacción de profesionais e usuarios

Impacto do asma na calidade de vida de infancia e adolescencia

Impacto e coidados do acceso intraóseo en urxencias e emerxencias prehospitalarias. Revisión bibliográfica

Incidencia de lesións por presión en prematuros tras a implantación dun protocolo de coidados en ventilación non invasiva

Intervencións enfermeiras enfocadas na prevención primaria da obesidade infantil

Intervencións para a prevención de úlceras por presión en unidades de coidados intensivos

No recién nacido con síndrome de abstinencia ¿ten mellora significativa da sintomatoloxía e do desenrolo neuronal e motor respecto o recién nacido con NAS que non recibe apoio?

Obesidade infantil. Intervención enfermeira no entorno escolar. Figura da enfermeira escolar clave para a promoción da saúde

Pacientes adultos sometidos a un transplante de proxenitores hematopoéticos na Área Sanitaria da Coruña: estado emocional en diferentes fases do transplante

Plan de coidados a un paciente traqueostomizado tras Gripe A

Plan de coidados de enfermaría no postoperatorio inmediato dun transplante de ril: doador vivo e receptor

Plan de coidados de enfermería tras un transplante renopancreático

Plan de coidados dun paciente con hiperplasia maligna de próstata en Atención Primaria: Estudo de Caso

Pode mellorar o insomnio hospitalario cun suplemento de magnesio?

Protocolización da Limitación do Esforzo Terapéutico en Unidades de Coidados Intensivos de Adultos: Proxecto de Investigación

Repercusións psicolóxicas na muller tras un aborto. Revisión bibliográfica

Revisión da evidencia científica: Coidados de enfermaría para a prevención de úlceras por presión en adultos

Terapias complementarias para o manexo dos efectos secundarios da quimioterapia en pacientes con cancro de mama

A vida despois do transplante de corazón. Calidade de vida e importancia dos coidados de enfermaría

Análise comparativa da estrutura e base teórica dun sistema de notificación de incidentes e efectos adversos (SINASP)

Análise do tempo necesario para acadar cifras óptimas de bilirrubina en función do tipo de fototerapia empregada

Beneficios da recomendación de activos de saúde. Facilitadores e obstáculos na súa implantación. Revisión bibliográfica

Calidad de vida en paciente con mieloma múltiple a tratamento con CAR-T

Calidad de vida en paciente con mieloma múltiple a tratamento con CAR-T

Calidad de vida en paciente con mieloma múltiple a tratamento con CAR-T

Calidad de vida en paciente con mieloma múltiple a tratamento con CAR-T

Calidade de vida dos pacientes obesos con EPOC. Proxecto de investigación

Caso clínico: coidados de enfermaría a un enfermo terminal en urxencias

Coidados de enfermaría centrados na unidade familiar en oncoloxía pediátrica

Consideracións éticas sobre a obligatoriedade da vacina contra o Covid-19 nos profesionais sanitarios. Revisión bibliográfica

Dilemas éticos e dificultades na atención dos coidados paliativos durante o COVID-19. Revisión bibliográfica

Efectividade das recomendacións nutricionais sobre a microbiota intestinal na resposta inmune

Efectos do xaxún intermitente sobre o control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: unha revisión sistemática

Eficacia da intervención de enfermaría na recuperación do solo pélvico en mulleres histerectomizadas

Eficacia da terapia electroconvulsiva no tratamento do trastorno depresivo maior

Eficacia dun programa de intervención enfermeira individual en pacientes con anorexia nerviosa e bulimia

Eficacia dunha intervención enfermeira grupal no tratamento da depresión en adolescentes

Eficacia terapéutica do ozono tópico na cicatrización de feridas crónicas. Revisión bibliográfica

Estigmatización e discriminación do persoal sanitario cara os pacientes con VIH/SIDA

Estudo de caso: coidados de enfermería na UCI a un paciente lesionado medular

Hemorraxia subaracnoidea nun paciente crítico: a propósito dun caso

Humanización da atención de enfermaría en coidados intensivos. Revisión bibliográfica

Impacto físico, emocional e social no neno hospitalizado

Influencia da dieta mediterránea, é efectiva para previr a depresión?

Influencia da dieta vexetariana no desenvolvemento do embarazo: revisión bibliográfica

Influencia do método nai canguro na instauración da lactancia materna en neonatos prematuros

Intento autolítico no servizo de urxencias do Hospital Universitario da Coruña: a propósito dun caso

O ageísmo en persoas maiores durante a pandemia de Covid-19. Revisión bibliográfica

Papel da enfermaría tras a morte perinatal: revisión bibliográfica

Perspectiva enfermeira sobre seguridade transfusional

Plan de coidados a un paciente pediátrico con Mucopolisacaridose II: a propósito dun caso

Plan de coidados a unha paciente con trastorno da personalidade histriónico que ingresa por Síndrome serotoninérxico: a propósito dun caso

Plan de coidados a unha paciente operada dun aneurisma de aorta torácica: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría no postoperatorio inmediato tras un transplante hepático

Plan de coidados de enfermaría para un doente con perforación esofáxica: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría para unha paciente con síndrome de Treacher Collins: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermería a un paciente trasplantado de corazón no postoperatorio inmediato. Á mantenta dun caso

Plan de coidados dun paciente con gangrena de Fournier: a propósito dun caso

Plan de coidados dun paciente con traumatismo craneoencefálico por accidente de tráfico

Plan de coidados para un paciente traqueostomizado: a propósito dun caso

Plan de coidados para unha paciente con trastorno bipolar: estudo de caso

Predisposicion xenética hereditaria a desenvolver cancro de mama. Difusión de información a familiares tras asesoramento xenético

Prevalencia do nivel de actividade física na área sanitaria A Coruña - Cee

Prevalencia do nivel de actividade física na área sanitaria A Coruña - Cee

Prevalencia do nivel de actividade física na área sanitaria A Coruña - Cee

Prevalencia do nivel de actividade física na área sanitaria A Coruña - Cee

Prevalencia e características da dor en pacientes tratados na unidade de atención integral paliativa pediátrica (UAIPP) da Comunidade de Madrid. Proxecto de investigación

Prevención de pneumonía asociada a ventilación mecánica nas unidades de coidados intensivos

Programa de educación para a saúde en diabetes mellitus tipo 1 ao profesorado galego de educación infantil

Rehabilitación de accidente cerebrovascular: plan de coidados de enfermaría

Relación da soidade e o illamento social coas enfermidades cardiovasculares en adultos maiores de 65 anos

Tatuaxe de areola na reconstrución mamaria tras mastectomía por cancro. Revisión bibliográfica

Úlcera terminal de Kennedy: caso clínico individualizado

Valoración e beneficios da monitorización continua da glicosa fronte á convencional en pacientes con diabetes mellitus tipo 1: revisión bibliográfica

Vivencia do embarazo, parto e puerperio das mulleres de etnia xitana. Proxecto de investigación

A educación prenatal como factor no éxito da lactancia materna: revisión bibliográfica

A neumonía bilateral nun paciente COVID positivo sen pauta de vacinación: a propósito dun caso

Actuación de enfermaría no paciente con risco de suicidio. Revisión bibliográfica

Adherencia terapéutica en pacientes con enfermidades respiratorias crónicas

Adicción ao smartphone. Efecto na saúde mental dos adolescentes

Análise dende unha perspectiva enfermeira do grao de estigma cara a enfermidade mental presente nos profesionais de enfermaría dos hospitais da cidade da Coruña

Análise dende unha perspectiva enfermeira do grao de estigma cara a enfermidade mental presente nos profesionais de enfermaría dos hospitais da cidade da Coruña

Atención inmediata ao recén nacido no parto extrahospitalario

Avaliación dos coñecementos dos profesionais de enfermaría ante o control de hemorraxias exsanguinantes nos centros de Atención Primaria da Área Sanitaria de A Coruña-Cee

Beneficios da lactación materna no recén nado prematuro: revisión bibliográfica

Beneficios da musicoterapia en persoas diagnosticadas con enfermidade de Alzheimer

Burnout, benestar e satisfacción laboral no persoal de Enfermaría: revisión bibliográfica

Calidade de vida e estrés percibido en pais e nais con fillos/as en hospitalizacións de longa estancia

Caracterización dos Servizos de Soporte Vital Avanzado de Enfermería en Galicia

Catéter central de inserción periférica vs Reservorio subcutáneo. Bacteremia asociada ao catéter en pacientes oncolóxicos

Coidados de enfermaría ao paciente con transplante renopancreático: revisión bibliográfica

Coidados emocionais en vítimas adolescentes de violencia de xénero comprendidas entre os 15 e os 19 anos na cidade de A Coruña

Coidados enfermeiros para un paciente con infarto agudo de miocardio: a propósito dun caso

Coñecementos da enfermaría sobre doazón e transplante de órganos

Desgaste profesional e abandono laboral nas enfermeiras de coidados críticos do Hospital Universitario de A Coruña

Efectividade dunha intervención enfermeira en pacientes con insuficiencia cardiaca na mellora do seu autocoidado

Efectos da musicoterapia no paciente oncolóxico adulto: revisión bibliográfica

Eficacia dos tratamentos non farmacolóxicos no manexo da ansiedade na infancia e adolescencia. Revisión bibliográfica

Eficacia dunha intervención de enfermaría sobre a sexualidade das mulleres con mastectomía por cancro de mama

Eficacia dunha intervención enfermeira grupal para mellorar as habilidades sociais en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia

Humanización dos coidados de enfermaría en oncoloxía infantil

Humanización en Urxencias

Impacto da pandemia na saúde mental da poboación infantoxuvenil da Área Sanitaria de A Coruña e Cee

Impacto do consumo de cannabis durante a adolescencia no desenvolvemento de trastornos psicóticos

Impacto dos Diarios de Unidades de Coidados Intensivos no Estrés Postraumático

Influencia da violencia obstétrica nas experiencias do parto

Influencia das intervencións non farmacolóxicas na calidade de vida dos pacientes con enfermidade inflamatoria intestinal

Intervención da enfermería na alimentación inicial do paciente con labio fisurado e paladar hendido

Intervención educacional para o tratamento do sobrepeso/obesidade en adolescentes de atención primaria

Intervencións de enfermería para mellorar o estilo de vida de nenas e nenos diagnosticados de TDAH. Revisión bibliográfica.

Intervencións non farmacolóxicas para o alivio da dor aguda en neonatos

O impacto da COVID-19 na vacinación contra a gripe dos profesionais sanitarios. Estudo retrospectivo de cohortes sobre a cobertura e a intencionalidade da vacinación

O transplante unipulmonar na Unidade de Reanimación; a propósito dun caso clínico

Percepción das mulleres marroquís inmigrantes sobre os coidados obstétricos

Percepción das persoas trans* sobre a atención enfermeira

Plan de coidados a unha paciente con Gripe A: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría a unha paciente nunha interrupción voluntaria do embarazo

Plan de coidados de enfermaría para un paciente no postoperatorio dunha disección aórtica

Plan de coidados dun paciente con mieloma múltiple: á mantenta dun caso

Plan de coidados dun paciente gran queimado

Plan de coidados nun paciente neurocrítico: caso clínico dun paciente con accidente cerebrovascular

Prevalencia do acoso sexual cara ás enfermeiras no HUAC

Problemas de saúde en menores institucionalizados. Beneficios do acollemento familiar e importancia do rol da enfermaría: revisión bibliográfica

Proxecto de investigación sobre persoas trans: unha historia de vida

Revisión bibliográfica sobre métodos de desbridamento conservadores da dermis en feridas provocadas por queimaduras

Síndrome Post-UCI, perspectiva enfermeira

Supervivencia no transplante cardiaco: algún método de valoración nutricional pode predicila?

Telediabetes: mellora da calidade de vida e calidade asistencial na DM2

Teresa Herrera e os comezos do Hospital de Caridade

Transplante hepático: plan de coidados de enfermaría no postoperatorio inmediato

Valoración do risco de suicidio nos/nas profesionais de enfermaría de Galicia

Viabilidade do embarazo tras o diagnóstico de cancro de mama

Xestión da polifarmacia nas persoas maiores: revisión narrativa

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 66
Segundo ciclo 10