Grao en Enfermaría

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 263
Homes 2022/2023 40
Mulleres 2022/2023 223
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 15.770
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.720
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 726
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 333
% créditos repetidos 2022/2023 6,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 59,98
Taxa de evaluación 2022/2023 96,75
Taxa de éxito 2022/2023 94,71
Taxa de rendemento 2022/2023 91,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 96,94
Taxa de graduación 2018/2019 77,78
Taxa de abandono 2020/2021 6,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 269
Homes 2022/2023 40
Mulleres 2022/2023 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 15.810
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.730
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 333
% créditos repetidos 2022/2023 6,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,77
Taxa de evaluación 2022/2023 96,57
Taxa de éxito 2022/2023 94,71
Taxa de rendemento 2022/2023 91,46

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 257
Homes 2021/2022 38
Mulleres 2021/2022 219
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.410
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.510
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 633
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 267
% créditos repetidos 2021/2022 5,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,96
Taxa de evaluación 2021/2022 95,87
Taxa de éxito 2021/2022 94,78
Taxa de rendemento 2021/2022 90,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 94,76
Taxa de graduación 2017/2018 73,24
Taxa de abandono 2019/2020 9,23

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 265
Homes 2021/2022 39
Mulleres 2021/2022 226
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.460
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.560
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 633
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 267
% créditos repetidos 2021/2022 5,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,34
Taxa de evaluación 2021/2022 95,65
Taxa de éxito 2021/2022 94,75
Taxa de rendemento 2021/2022 90,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 246
Homes 2020/2021 29
Mulleres 2020/2021 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.650
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 13.780
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 507
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 363
% créditos repetidos 2020/2021 5,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 59,55
Taxa de evaluación 2020/2021 96,52
Taxa de éxito 2020/2021 94,95
Taxa de rendemento 2020/2021 91,64
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 97,67
Taxa de graduación 2016/2017 81,16
Taxa de abandono 2018/2019 4,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 253
Homes 2020/2021 31
Mulleres 2020/2021 222
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.690
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 13.820
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 513
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 363
% créditos repetidos 2020/2021 5,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 58,07
Taxa de evaluación 2020/2021 96,41
Taxa de éxito 2020/2021 94,96
Taxa de rendemento 2020/2021 91,55

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
64
0
2
Bioloxía
65
0
1
Psicoloxía
70
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
72
1
1
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
54
12
2
Fisioloxía
70
0
2
Fundamentos da Enfermaría
71
2
3

2º Curso

Nutrición
51
30
1
Farmacoloxía
71
12
8
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
67
0
0
Enfermaría Comunitaria I
60
5
1
Enfermaría da Saúde Mental
67
1
1
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
61
0
2
Estadías Clínicas I
64
1
1
Estadías Clínicas II
64
1
3
Enfermaría Clínica I
67
11
4
Enfermaría Clínica II
63
14
4

3º Curso

Enfermaría Clínica III
51
12
13
Enfermaría Materno-Infantil
55
7
3
Enfermaría Comunitaria II
55
9
2
Enfermaría Xerontolóxica
62
0
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
60
0
0
Enfermaría Laboral
39
0
1
Farmacoterapia
23
1
0
Estadías Clínicas III
62
1
1

4º Curso

Estadías Clínicas IV
53
0
0
Estadías Clínicas V
51
1
0
Estadías Clínicas VI
52
0
1
Estadías Clínicas VII
52
0
0
Prácticum
51
0
1
Traballo Fin de Grao
51
0
6

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
64
3
5
Bioloxía
70
3
1
Psicoloxía
58
9
4
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
70
4
5
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
63
5
7
Fisioloxía
70
5
9
Fundamentos da Enfermaría
65
7
7

2º Curso

Nutrición
61
15
1
Farmacoloxía
56
13
10
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
63
0
2
Enfermaría Comunitaria I
59
0
2
Enfermaría da Saúde Mental
58
0
2
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
56
0
0
Estadías Clínicas I
61
0
1
Estadías Clínicas II
66
0
1
Enfermaría Clínica I
56
8
3
Enfermaría Clínica II
54
8
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
51
11
4
Enfermaría Materno-Infantil
49
4
3
Enfermaría Comunitaria II
51
5
1
Enfermaría Xerontolóxica
57
1
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
56
0
1
Farmacoterapia
49
2
1
Estadías Clínicas III
53
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
57
0
1
Estadías Clínicas V
57
0
0
Estadías Clínicas VI
57
0
0
Estadías Clínicas VII
57
0
0
Prácticum
56
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
60
0
3
Bioloxía
61
4
1
Psicoloxía
57
1
4
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
61
2
6
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
56
4
7
Fisioloxía
48
12
3
Fundamentos da Enfermaría
58
1
6

2º Curso

Nutrición
70
17
2
Farmacoloxía
51
17
6
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
52
4
0
Enfermaría Comunitaria I
56
1
0
Enfermaría da Saúde Mental
56
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
57
0
0
Estadías Clínicas I
56
2
0
Estadías Clínicas II
53
0
7
Enfermaría Clínica I
64
9
1
Enfermaría Clínica II
49
6
1

3º Curso

Enfermaría Clínica III
43
13
6
Enfermaría Materno-Infantil
55
0
3
Enfermaría Comunitaria II
56
0
1
Enfermaría Xerontolóxica
50
4
3
Xestión dos Servizos da Enfermaría
56
0
1
Farmacoterapia
44
1
1
Estadías Clínicas III
56
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
58
0
0
Estadías Clínicas V
58
0
0
Estadías Clínicas VI
58
0
0
Estadías Clínicas VII
58
0
0
Prácticum
60
0
0
Traballo Fin de Grao
57
1
6

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A vida despois do transplante de corazón. Calidade de vida e importancia dos coidados de enfermaría

Análise comparativa da estrutura e base teórica dun sistema de notificación de incidentes e efectos adversos (SINASP)

Análise do tempo necesario para acadar cifras óptimas de bilirrubina en función do tipo de fototerapia empregada

Beneficios da recomendación de activos de saúde. Facilitadores e obstáculos na súa implantación. Revisión bibliográfica

Calidad de vida en paciente con mieloma múltiple a tratamento con CAR-T

Calidad de vida en paciente con mieloma múltiple a tratamento con CAR-T

Calidad de vida en paciente con mieloma múltiple a tratamento con CAR-T

Calidad de vida en paciente con mieloma múltiple a tratamento con CAR-T

Calidade de vida dos pacientes obesos con EPOC. Proxecto de investigación

Caso clínico: coidados de enfermaría a un enfermo terminal en urxencias

Coidados de enfermaría centrados na unidade familiar en oncoloxía pediátrica

Consideracións éticas sobre a obligatoriedade da vacina contra o Covid-19 nos profesionais sanitarios. Revisión bibliográfica

Dilemas éticos e dificultades na atención dos coidados paliativos durante o COVID-19. Revisión bibliográfica

Efectividade das recomendacións nutricionais sobre a microbiota intestinal na resposta inmune

Efectos do xaxún intermitente sobre o control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: unha revisión sistemática

Eficacia da intervención de enfermaría na recuperación do solo pélvico en mulleres histerectomizadas

Eficacia da terapia electroconvulsiva no tratamento do trastorno depresivo maior

Eficacia dun programa de intervención enfermeira individual en pacientes con anorexia nerviosa e bulimia

Eficacia dunha intervención enfermeira grupal no tratamento da depresión en adolescentes

Eficacia terapéutica do ozono tópico na cicatrización de feridas crónicas. Revisión bibliográfica

Estigmatización e discriminación do persoal sanitario cara os pacientes con VIH/SIDA

Estudo de caso: coidados de enfermería na UCI a un paciente lesionado medular

Hemorraxia subaracnoidea nun paciente crítico: a propósito dun caso

Humanización da atención de enfermaría en coidados intensivos. Revisión bibliográfica

Impacto físico, emocional e social no neno hospitalizado

Influencia da dieta mediterránea, é efectiva para previr a depresión?

Influencia da dieta vexetariana no desenvolvemento do embarazo: revisión bibliográfica

Influencia do método nai canguro na instauración da lactancia materna en neonatos prematuros

Intento autolítico no servizo de urxencias do Hospital Universitario da Coruña: a propósito dun caso

O ageísmo en persoas maiores durante a pandemia de Covid-19. Revisión bibliográfica

Papel da enfermaría tras a morte perinatal: revisión bibliográfica

Perspectiva enfermeira sobre seguridade transfusional

Plan de coidados a un paciente pediátrico con Mucopolisacaridose II: a propósito dun caso

Plan de coidados a unha paciente con trastorno da personalidade histriónico que ingresa por Síndrome serotoninérxico: a propósito dun caso

Plan de coidados a unha paciente operada dun aneurisma de aorta torácica: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría no postoperatorio inmediato tras un transplante hepático

Plan de coidados de enfermaría para un doente con perforación esofáxica: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría para unha paciente con síndrome de Treacher Collins: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermería a un paciente trasplantado de corazón no postoperatorio inmediato. Á mantenta dun caso

Plan de coidados dun paciente con gangrena de Fournier: a propósito dun caso

Plan de coidados dun paciente con traumatismo craneoencefálico por accidente de tráfico

Plan de coidados para un paciente traqueostomizado: a propósito dun caso

Plan de coidados para unha paciente con trastorno bipolar: estudo de caso

Predisposicion xenética hereditaria a desenvolver cancro de mama. Difusión de información a familiares tras asesoramento xenético

Prevalencia do nivel de actividade física na área sanitaria A Coruña - Cee

Prevalencia do nivel de actividade física na área sanitaria A Coruña - Cee

Prevalencia do nivel de actividade física na área sanitaria A Coruña - Cee

Prevalencia do nivel de actividade física na área sanitaria A Coruña - Cee

Prevalencia e características da dor en pacientes tratados na unidade de atención integral paliativa pediátrica (UAIPP) da Comunidade de Madrid. Proxecto de investigación

Prevención de pneumonía asociada a ventilación mecánica nas unidades de coidados intensivos

Programa de educación para a saúde en diabetes mellitus tipo 1 ao profesorado galego de educación infantil

Rehabilitación de accidente cerebrovascular: plan de coidados de enfermaría

Relación da soidade e o illamento social coas enfermidades cardiovasculares en adultos maiores de 65 anos

Tatuaxe de areola na reconstrución mamaria tras mastectomía por cancro. Revisión bibliográfica

Úlcera terminal de Kennedy: caso clínico individualizado

Valoración e beneficios da monitorización continua da glicosa fronte á convencional en pacientes con diabetes mellitus tipo 1: revisión bibliográfica

Vivencia do embarazo, parto e puerperio das mulleres de etnia xitana. Proxecto de investigación

A educación prenatal como factor no éxito da lactancia materna: revisión bibliográfica

A neumonía bilateral nun paciente COVID positivo sen pauta de vacinación: a propósito dun caso

Actuación de enfermaría no paciente con risco de suicidio. Revisión bibliográfica

Adherencia terapéutica en pacientes con enfermidades respiratorias crónicas

Adicción ao smartphone. Efecto na saúde mental dos adolescentes

Análise dende unha perspectiva enfermeira do grao de estigma cara a enfermidade mental presente nos profesionais de enfermaría dos hospitais da cidade da Coruña

Análise dende unha perspectiva enfermeira do grao de estigma cara a enfermidade mental presente nos profesionais de enfermaría dos hospitais da cidade da Coruña

Atención inmediata ao recén nacido no parto extrahospitalario

Avaliación dos coñecementos dos profesionais de enfermaría ante o control de hemorraxias exsanguinantes nos centros de Atención Primaria da Área Sanitaria de A Coruña-Cee

Beneficios da lactación materna no recén nado prematuro: revisión bibliográfica

Beneficios da musicoterapia en persoas diagnosticadas con enfermidade de Alzheimer

Burnout, benestar e satisfacción laboral no persoal de Enfermaría: revisión bibliográfica

Calidade de vida e estrés percibido en pais e nais con fillos/as en hospitalizacións de longa estancia

Caracterización dos Servizos de Soporte Vital Avanzado de Enfermería en Galicia

Catéter central de inserción periférica vs Reservorio subcutáneo. Bacteremia asociada ao catéter en pacientes oncolóxicos

Coidados de enfermaría ao paciente con transplante renopancreático: revisión bibliográfica

Coidados emocionais en vítimas adolescentes de violencia de xénero comprendidas entre os 15 e os 19 anos na cidade de A Coruña

Coidados enfermeiros para un paciente con infarto agudo de miocardio: a propósito dun caso

Coñecementos da enfermaría sobre doazón e transplante de órganos

Desgaste profesional e abandono laboral nas enfermeiras de coidados críticos do Hospital Universitario de A Coruña

Efectividade dunha intervención enfermeira en pacientes con insuficiencia cardiaca na mellora do seu autocoidado

Efectos da musicoterapia no paciente oncolóxico adulto: revisión bibliográfica

Eficacia dos tratamentos non farmacolóxicos no manexo da ansiedade na infancia e adolescencia. Revisión bibliográfica

Eficacia dunha intervención de enfermaría sobre a sexualidade das mulleres con mastectomía por cancro de mama

Eficacia dunha intervención enfermeira grupal para mellorar as habilidades sociais en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia

Humanización dos coidados de enfermaría en oncoloxía infantil

Humanización en Urxencias

Impacto da pandemia na saúde mental da poboación infantoxuvenil da Área Sanitaria de A Coruña e Cee

Impacto do consumo de cannabis durante a adolescencia no desenvolvemento de trastornos psicóticos

Impacto dos Diarios de Unidades de Coidados Intensivos no Estrés Postraumático

Influencia da violencia obstétrica nas experiencias do parto

Influencia das intervencións non farmacolóxicas na calidade de vida dos pacientes con enfermidade inflamatoria intestinal

Intervención da enfermería na alimentación inicial do paciente con labio fisurado e paladar hendido

Intervención educacional para o tratamento do sobrepeso/obesidade en adolescentes de atención primaria

Intervencións de enfermería para mellorar o estilo de vida de nenas e nenos diagnosticados de TDAH. Revisión bibliográfica.

Intervencións non farmacolóxicas para o alivio da dor aguda en neonatos

O impacto da COVID-19 na vacinación contra a gripe dos profesionais sanitarios. Estudo retrospectivo de cohortes sobre a cobertura e a intencionalidade da vacinación

O transplante unipulmonar na Unidade de Reanimación; a propósito dun caso clínico

Percepción das mulleres marroquís inmigrantes sobre os coidados obstétricos

Percepción das persoas trans* sobre a atención enfermeira

Plan de coidados a unha paciente con Gripe A: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría a unha paciente nunha interrupción voluntaria do embarazo

Plan de coidados de enfermaría para un paciente no postoperatorio dunha disección aórtica

Plan de coidados dun paciente con mieloma múltiple: á mantenta dun caso

Plan de coidados dun paciente gran queimado

Plan de coidados nun paciente neurocrítico: caso clínico dun paciente con accidente cerebrovascular

Prevalencia do acoso sexual cara ás enfermeiras no HUAC

Problemas de saúde en menores institucionalizados. Beneficios do acollemento familiar e importancia do rol da enfermaría: revisión bibliográfica

Proxecto de investigación sobre persoas trans: unha historia de vida

Revisión bibliográfica sobre métodos de desbridamento conservadores da dermis en feridas provocadas por queimaduras

Síndrome Post-UCI, perspectiva enfermeira

Supervivencia no transplante cardiaco: algún método de valoración nutricional pode predicila?

Telediabetes: mellora da calidade de vida e calidade asistencial na DM2

Teresa Herrera e os comezos do Hospital de Caridade

Transplante hepático: plan de coidados de enfermaría no postoperatorio inmediato

Valoración do risco de suicidio nos/nas profesionais de enfermaría de Galicia

Viabilidade do embarazo tras o diagnóstico de cancro de mama

Xestión da polifarmacia nas persoas maiores: revisión narrativa

A calidade do sono no persoal de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Síndrome de Down desde unha perspectiva enfermeira

A vacinación da influenza nos doentes adultos con enfermidades cardiovasculares

Aceptación do tratamento psicolóxico no cancro de mama antes e despois do Covid-19

Acompañamento e abordaxe enfermeira do dó perinatal: proposta de recurso web

Análise custo-beneficio da terapia de presión negativa no tratamento das úlceras por presión

Análise de custo-efectividade da inclusión dunha casa de partos no Servizo Galego de Saúde

Avaliación da actitude e afrontamento da morte en alumnos universitarios: proxecto de investigación

Calidade de vida en persoas con infección polo VIH

Calidade de vida no Trastorno do Espectro Autista

Calidade de vida relacionada coa saúde en nenos e adolescentes despois da pandemia

Coidado humanizado en hospitalización pediátrica: percepción e coñecementos

Coidados de enfermaría ao paciente en decúbito prono

Coidados de enfermaría ó paciente oncolóxico adulto con radiodermatite secundaria a radioterapia: revisión bibliográfica

Coidados de enfermaría para pacientes adultos en terapia ECMO (Sistema de Osixenación por Membrana Extracorpórea). Revisión bibliográfica

Complicacións asociadas ao decúbito prono no paciente crítico. Revisión bibliográfica

Coñecemento enfermeiro sobre a hipotermia inducida tras parada cardiorrespiratoria

Efectividade da escala Valoración Subxectiva Global nos pacientes ingresados nas UCIs do CHUAC

Efectividade do áloe vera na cicatrización de feridas crónicas: revisión bibliográfica

Efectos da pandemia provocada pola enfermidade por coronavirus 2019 na saúde mental da poboación: revisión bibliográfica

Eficacia dunha intervención de enfermaría na prevalencia da anorexia e bulimia nerviosas en adolescentes

Eficacia dunha intervención educativa para o persoal de enfermaría de Atención primaria sobre o coñecemento das necesidades do paciente con Síndrome de Down e as súas familias

Eficacia dunha intervención enfermeira para a mellora do proceso de afrontamento e adaptación das familias de nenos diagnosticados de psicose

Estado actual do coñecemento sobre os dispositivos de asistencia ventricular: revisión bibliográfica

Estudo sobre a experiencia vivida por pacientes con COVID persistente

Experiencias de lactación materna exclusiva en nais de recén nados hospitalizados nunha Unidade de Coidados Intensivos

Experiencias e emocións dos pais de nenos ingresados en Coidados Intensivos

Impacto da COVID-19 sobre a soidade e a utilización de servizos de saúde en adultos maiores en atención primaria, revisión bibliográfica

Impacto da pandemia COVID-19 na atención do cancro de mama

Impacto e necesidades da familia nunha Unidade de Coidados Intensivos COVID-19

Influencia do estado nutricional e a terapia de compresión na curación das úlceras venosas. Revisión sistematizada

Intervención educativa de enfermaría na prevención do suicidio en estudantes de secundaria de Oleiros

Mantemento dun potencial doante de órganos en asistolia: caso clínico

Metasíntese: intervencións fronte á soidade no adulto maior

O diagnóstico tardío nas mulleres con Síndrome de Asperger: unha perspectiva enfermeira

O dó na interrupción terapéutica do embarazo

O fenómeno do Chemsex: análise dende unha perspectiva enfermeira

Papel da enfermería en Atención Primaria no manexo do paciente con insuficiencia cardíaca

Papel do acceso venoso intraóseo ante situacións de urxencia en pacientes pediátricos: revisión sistemática

Percepción da mutilación xenital feminina por parte dos homes

Perspectiva enfermeira do trastorno obsesivo compulsivo a través do cine

Plan de coidados a un paciente pediátrico con hidrocefalia externa: á mantenta dun caso

Plan de coidados a un paciente queimado: estudo de caso

Plan de coidados a unha paciente con Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Plan de coidados de enfermaría a un doente tras un transplante pulmonar: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría dunha paciente con trastorno mixto de ansiedade e depresión en atención primaria

Plan de coidados de enfermaría para un paciente postoperado despois dun retransplante bipulmonar. Sobre un caso

Revisión bibliográfica. Afectación psicoemocional en nenos e adolescentes con relación ao confinamento e pandemia por COVID-19

Seguridade das Axudas Técnicas para a prevención de caídas. Revisión bibliográfica

Shock séptico por bacteriemia E.Coli en paciente con leucemia mieloide aguda. Caso clínico

Síndrome de abstinencia ao alcol etílico en pacientes postcirúrxicos: unha revisión bibliográfica

Soporte nutricional no paciente crítico con COVID-19

Soporte nutricional no postransplante pulmonar inmediato

Terapias de estimulación cognitiva en persoas diagnosticadas de Alzheimer

UCI: Humanización e Infraestrutura. Revisión Bibliográfica

Uso da punción vascular eco-guiada frente á técnica tradicional no doente pediátrico

Utilización do ibuprofeno como terapia do ductus arterioso persistente no recén nado prematuro: estado actual

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 66
Segundo ciclo 10