Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Vázquez Forno, Jesús Ángel
Presidente
Vázquez Forno, Jesús Ángel
Presidente
Romaní De Gabriel, María
Secretaria

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 227
Homes 2023/2024 85
Mulleres 2023/2024 142
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 12.500
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 10.750
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.074
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 678
% créditos repetidos 2023/2024 14,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 55,08

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 227
Homes 2023/2024 85
Mulleres 2023/2024 142
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 12.500
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 10.750
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.074
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 678
% créditos repetidos 2023/2024 14,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 55,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 251
Homes 2022/2023 101
Mulleres 2022/2023 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 12.930
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 10.970
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.236
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 726
% créditos repetidos 2022/2023 15,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,51
Taxa de evaluación 2022/2023 87,66
Taxa de éxito 2022/2023 88,72
Taxa de rendemento 2022/2023 77,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 86,42
Taxa de graduación 2018/2019 43,94
Taxa de abandono 2020/2021 16,18

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 251
Homes 2022/2023 101
Mulleres 2022/2023 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 12.930
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 10.970
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.236
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 726
% créditos repetidos 2022/2023 15,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,51
Taxa de evaluación 2022/2023 87,66
Taxa de éxito 2022/2023 88,72
Taxa de rendemento 2022/2023 77,77

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 259
Homes 2021/2022 106
Mulleres 2021/2022 153
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 13.880
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.250
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.272
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 354
% créditos repetidos 2021/2022 11,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,58
Taxa de evaluación 2021/2022 90,79
Taxa de éxito 2021/2022 87,76
Taxa de rendemento 2021/2022 79,68
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 93,41
Taxa de graduación 2017/2018 43,75
Taxa de abandono 2019/2020 12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 259
Homes 2021/2022 106
Mulleres 2021/2022 153
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 13.880
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.250
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.272
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 354
% créditos repetidos 2021/2022 11,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,58
Taxa de evaluación 2021/2022 90,79
Taxa de éxito 2021/2022 87,76
Taxa de rendemento 2021/2022 79,68

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
44
9
9
Introdución á Economía
41
12
14
Organización de Empresa
34
4
9
Psicoloxía do Traballo
42
3
5
Informática Básica
39
1
6
Dereito Societario e Cooperativo
45
10
12
Economía e Empresa
40
5
16
Métodos de Traballo
47
4
15
Historia Social e Política Contemporánea
41
11
6
Teoría das Relacións Laborais
47
8
8

2º Curso

Dereito do Traballo I
57
4
3
Dereito do Traballo II
59
2
3
Dereito Sindical I
56
7
4
Dereito Sindical II
54
5
6
Dirección e Xestión de RRHH I
61
5
2
Dirección e Xestión de RRHH II
59
2
4
Socioloxía do Traballo
48
15
2
Estatística Descritiva
40
25
13
Comportamento Organizacional
56
8
3
Técnicas de Investigación Social
63
6
5

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
39
5
14
Dereito da Seguridade Social II
34
8
14
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
34
13
5
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
32
6
8
Economía Española
33
10
4
Contabilidade
35
10
11
Economía do Traballo
37
6
5
Dereito Administrativo
31
3
11
Auditoría Laboral
26
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
Estrutura Social
7
0
2
Xestión Medioambiental
10
0
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
25
0
1
Historia Social do Traballo
15
0
1
Informática Aplicada
18
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
10
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
9
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
5
2
0
Socioloxía do Consumo
18
1
1
Valoración Contable
Prácticas Externas
25
1
1

4º Curso

Técnicas de Negociación
41
0
2
Dirección Estratéxica
40
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
34
1
2
Dereito Procesual Laboral
34
0
4
Políticas Sociolaborais
38
0
3
Traballo Fin de Grao
48
0
28

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
53
18
4
Introdución á Economía
48
19
7
Organización de Empresa
65
5
2
Psicoloxía do Traballo
71
1
2
Informática Básica
63
3
3
Dereito Societario e Cooperativo
51
30
0
Economía e Empresa
63
8
13
Métodos de Traballo
56
14
10
Historia Social e Política Contemporánea
56
15
3
Teoría das Relacións Laborais
67
11
8

2º Curso

Dereito do Traballo I
42
3
3
Dereito do Traballo II
45
0
2
Dereito Sindical I
45
5
5
Dereito Sindical II
40
1
5
Dirección e Xestión de RRHH I
41
2
4
Dirección e Xestión de RRHH II
42
0
5
Socioloxía do Traballo
36
10
0
Estatística Descritiva
30
13
10
Comportamento Organizacional
48
3
8
Técnicas de Investigación Social
35
6
8

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
33
13
11
Dereito da Seguridade Social II
38
12
11
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
38
14
3
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
41
11
4
Economía Española
37
4
3
Contabilidade
25
12
6
Economía do Traballo
40
5
6
Dereito Administrativo
31
9
3
Auditoría Laboral
35
0
2
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
9
0
0
Estrutura Social
5
1
0
Xestión Medioambiental
16
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
45
0
2
Historia Social do Traballo
15
0
0
Informática Aplicada
16
0
2
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
8
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
7
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
3
3
1
Socioloxía do Consumo
24
1
1
Valoración Contable
Prácticas Externas
37
1
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
55
0
4
Dirección Estratéxica
55
0
3
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
52
1
2
Dereito Procesual Laboral
53
1
4
Políticas Sociolaborais
55
1
5
Traballo Fin de Grao
36
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
38
10
11
Introdución á Economía
41
11
6
Organización de Empresa
45
6
8
Psicoloxía do Traballo
52
6
3
Informática Básica
51
3
6
Dereito Societario e Cooperativo
39
10
16
Economía e Empresa
41
11
13
Métodos de Traballo
42
6
15
Historia Social e Política Contemporánea
44
9
8
Teoría das Relacións Laborais
54
7
10

2º Curso

Dereito do Traballo I
36
1
1
Dereito do Traballo II
36
0
2
Dereito Sindical I
38
4
3
Dereito Sindical II
44
2
1
Dirección e Xestión de RRHH I
38
0
0
Dirección e Xestión de RRHH II
36
2
1
Socioloxía do Traballo
35
2
2
Estatística Descritiva
33
10
4
Comportamento Organizacional
40
1
5
Técnicas de Investigación Social
42
6
3

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
51
13
6
Dereito da Seguridade Social II
49
14
10
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
45
13
4
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
47
15
4
Economía Española
52
9
0
Contabilidade
53
1
8
Economía do Traballo
64
3
8
Dereito Administrativo
51
6
3
Auditoría Laboral
41
1
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
16
0
0
Estrutura Social
10
0
3
Xestión Medioambiental
6
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
41
1
0
Historia Social do Traballo
31
0
0
Informática Aplicada
21
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
10
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
7
1
1
Socioloxía do Consumo
32
0
3
Valoración Contable
0
1
0
Prácticas Externas
29
0
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
50
3
2
Dirección Estratéxica
51
0
3
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
47
0
2
Dereito Procesual Laboral
45
3
2
Políticas Sociolaborais
55
0
2
Traballo Fin de Grao
56
0
28

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 65