Grao en Terapia Ocupacional

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidenta
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinadora de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidenta
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Cordido Carballido, Fernando Pedro
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Cabaleiro Sequeiros, Nerea
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinadora de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro
Canosa Domínguez, Nereida María
Presidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal PDI
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Rivas Quarneti, Natalia Yanaína
Vogal PDI
Groba González, María Betania
Vogal PDI
Nieto Riveiro, Laura
Vogal PDI
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Vogal PDI
Rodríguez Quiroga, Milena Sofía
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 203
Homes 2023/2024 35
Mulleres 2023/2024 168
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 11.690
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 11.040
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 437,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 215
% créditos repetidos 2023/2024 5,58
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,58

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 217
Homes 2023/2024 35
Mulleres 2023/2024 182
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 12.530
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 11.880
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 437,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 215
% créditos repetidos 2023/2024 5,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,73

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 220
Homes 2022/2023 46
Mulleres 2022/2023 174
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 12.200
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 11.500
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 479,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 219
% créditos repetidos 2022/2023 5,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,43
Taxa de evaluación 2022/2023 93,92
Taxa de éxito 2022/2023 96,5
Taxa de rendemento 2022/2023 90,64
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 93,85
Taxa de graduación 2018/2019 59,02
Taxa de abandono 2020/2021 21,31

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 289
Homes 2022/2023 65
Mulleres 2022/2023 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 15.170
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.130
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 747
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 294
% créditos repetidos 2022/2023 6,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,5
Taxa de evaluación 2022/2023 92,76
Taxa de éxito 2022/2023 96,77
Taxa de rendemento 2022/2023 89,76

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 222
Homes 2021/2022 46
Mulleres 2021/2022 176
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 12.350
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.670
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 475
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 208,5
% créditos repetidos 2021/2022 5,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,64
Taxa de evaluación 2021/2022 92,11
Taxa de éxito 2021/2022 96,47
Taxa de rendemento 2021/2022 88,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 95,51
Taxa de graduación 2017/2018 57,81
Taxa de abandono 2019/2020 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 308
Homes 2021/2022 73
Mulleres 2021/2022 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 16.360
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 15.330
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 805
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 220,5
% créditos repetidos 2021/2022 6,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,12
Taxa de evaluación 2021/2022 88,85
Taxa de éxito 2021/2022 96,75
Taxa de rendemento 2021/2022 85,97

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
46
17
13
Psicoloxía I
59
0
3
Antropoloxía Social e Cultural
59
0
4
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
57
0
6
Anatomía Humana
54
6
3
Fisioloxía Humana
50
7
7
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
56
7
5
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
53
0
10
Estadías Prácticas I
57
2
3

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
41
0
1
Socioloxía
39
1
0
Psicoloxía II
39
0
1
Proceso de Terapia Ocupacional
42
1
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
42
7
1
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
43
0
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
42
1
1
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
43
0
1
Métodos Informáticos para Persoas con Discapacidade
42
0
1
Estadías Prácticas II
42
0
1
Estadías Prácticas III
42
0
3

3º Curso

Afeccións Médico-Cirúrxicas no Adulto
37
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
40
5
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
39
1
2
Estadías Prácticas IV
39
0
3
Psiquiatría
34
3
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunción na Saúde Mental
38
0
1
Estadías Prácticas V
38
0
1
Xeriatría
44
1
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal en Persoas Maiores
43
0
0
Estadías Prácticas VI
42
0
1

4º Curso

Saúde Pública
45
2
1
Traballo Fin de Grao
54
0
18
Estudo de Casos en Terapia Ocupacional
48
0
0
Estadías Prácticas VII
49
0
1
Inclusión Sociolaboral e Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Comunidade
47
0
0
Estadías Prácticas VIII
49
0
0
Educación para a Saúde: Psicoloxía da Saúde e Coidados Básicos
1
0
0
Procesos Pedagóxicos, Dinámicas e Intervencións Grupais en Terapia Ocupacional
19
0
0
Terapia Ocupacional, Diversidade Funcional e Calidade de Vida
20
0
0
Técnicas Aplicadas I: Música, Terapia Asistida por Animais de Compañía, Actividade Física e Deporte Adaptado
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
44
13
15
Psicoloxía I
52
0
5
Antropoloxía Social e Cultural
51
0
5
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
50
0
7
Anatomía Humana
52
4
7
Fisioloxía Humana
44
3
10
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
44
7
7
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
46
3
7
Estadías Prácticas I
47
2
7

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
40
0
1
Socioloxía
43
0
1
Psicoloxía II
46
0
2
Proceso de Terapia Ocupacional
41
3
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
35
6
3
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
37
0
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
41
1
2
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
43
0
1
Métodos Informáticos para Persoas con Discapacidade
41
0
2
Estadías Prácticas II
44
0
1
Estadías Prácticas III
43
1
2

3º Curso

Afeccións Médico-Cirúrxicas no Adulto
51
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
46
6
4
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
50
4
1
Estadías Prácticas IV
45
1
4
Psiquiatría
50
1
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunción na Saúde Mental
51
1
0
Estadías Prácticas V
52
0
0
Xeriatría
44
5
3
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal en Persoas Maiores
48
2
1
Estadías Prácticas VI
47
0
2

4º Curso

Saúde Pública
47
1
0
Traballo Fin de Grao
41
1
27
Estudo de Casos en Terapia Ocupacional
47
0
0
Estadías Prácticas VII
46
0
0
Inclusión Sociolaboral e Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Comunidade
47
0
0
Estadías Prácticas VIII
46
0
0
Educación para a Saúde: Psicoloxía da Saúde e Coidados Básicos
3
0
0
Procesos Pedagóxicos, Dinámicas e Intervencións Grupais en Terapia Ocupacional
16
0
0
Terapia Ocupacional, Diversidade Funcional e Calidade de Vida
20
0
0
Técnicas Aplicadas I: Música, Terapia Asistida por Animais de Compañía, Actividade Física e Deporte Adaptado
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
40
16
7
Psicoloxía I
51
4
2
Antropoloxía Social e Cultural
59
0
2
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
57
0
4
Anatomía Humana
45
9
3
Fisioloxía Humana
54
1
3
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
57
3
2
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
52
0
8
Estadías Prácticas I
56
3
2

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
52
0
1
Socioloxía
54
0
0
Psicoloxía II
46
5
4
Proceso de Terapia Ocupacional
52
1
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
53
0
3
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
57
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
55
1
1
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
51
3
1
Métodos Informáticos para Persoas con Discapacidade
51
0
2
Estadías Prácticas II
52
0
0
Estadías Prácticas III
52
1
0

3º Curso

Afeccións Médico-Cirúrxicas no Adulto
46
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
42
5
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
42
2
0
Estadías Prácticas IV
46
1
0
Psiquiatría
46
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunción na Saúde Mental
47
0
0
Estadías Prácticas V
45
2
0
Xeriatría
45
4
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal en Persoas Maiores
46
0
0
Estadías Prácticas VI
46
0
1

4º Curso

Saúde Pública
47
3
0
Traballo Fin de Grao
39
0
23
Estudo de Casos en Terapia Ocupacional
46
0
0
Estadías Prácticas VII
49
0
1
Inclusión Sociolaboral e Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Comunidade
45
0
0
Estadías Prácticas VIII
47
0
0
Educación para a Saúde: Psicoloxía da Saúde e Coidados Básicos
3
0
0
Procesos Pedagóxicos, Dinámicas e Intervencións Grupais en Terapia Ocupacional
6
0
0
Terapia Ocupacional, Diversidade Funcional e Calidade de Vida
33
0
0
Técnicas Aplicadas I: Música, Terapia Asistida por Animais de Compañía, Actividade Física e Deporte Adaptado
5
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A institucionalización nas residencias como transición: efectos sobre a calidade de vida, ocupacións e os contornos das persoas maiores

Accesibilidade do Camiño de Santiago francés para peregríns con discapacidade física

Accesibilidade, usabilidade e deseño universal de xoguetes

Acoso escolar: análise dun caso en Sallent dende a perspectiva da xustiza ocupacional

Adolescencia e trastorno mental: unha mirada dende Terapia Ocupacional

Adolescencias LGTBIQ+: Unha perspectiva crítica dende a Terapia Ocupacional

Análise da importancia das actividades físicas na rehabilitación de persoas con Dano Cerebral Adquirido e sua relación coa Terapia Ocupacional

Análise do desempeño ocupacional en adolescentes con trastornos da conduta alimentaria

Analise do desempeño ocupacional en futbolistas tras unha lesión

Aproximación ao proceso de "saír do armario", unha mirada desde a ocupación

Aproximación crítica ao papel do adultocentrismo no xogo das nenas e os nenos nos patios dos colexios

As persoas con mastectomía e a Terapia Ocupacional: unha revisión bibliográfica

Coidado de fillos e fillas e Terapia Ocupacional: vivencias e necesidades ocupacionais de pais e nais con dano cerebral adquirido

Desempeño laboral, estigma e participación social en adultos con queimaduras

Envellecemento e desempeño ocupacional en centros penitenciarios

Equilibrio ocupacional e a súa relación co desempeño e a calidade de vida en persoas con accidente cerebrovascular

Estudo mixto acerca da participación e o equilibrio ocupacional en pais e nais de nenos e nenas con parálise cerebral: proxecto de investigación

Estudo sobre o impacto nas ocupacións tras un diagnóstico de alzhéimer: proxecto de investigación

Experiencias vitais de adolescentes trans dende unha mirada ocupacional

Exploración do desempeño ocupacional de odontólogos con rizartrose da Coruña

Identidade ocupacional e persoas xordas: un estudo baseado en experiencias vitais

Impacto da calidade do sono no desempeño ocupacional na poboación infantil con trastorno do espectro do autismo

Impacto da pandemia ocasionada pola COVID-19 nas ocupacións das persoas maiores: Unha revisión de alcance

Impacto da situación socioeconómica de persoas con dano cerebral adquirido nas súas ocupacións de lecer e participación social

Infancia e altas capacidades: aproximación dende Terapia Ocupacional

Influencia do deporte no desempeño ocupacional das persoas con discapacidade intelectual

Lecer e participación social entre iguais en adolescentes con TDAH: unha mirada ocupacional

Máis aló do tabú. A sexualidade na etapa da vellez: Un proxecto de investigación dende Terapia Ocupacional

O coidado como ocupación de persoas con Alzheimer u outras demencias: deseño mixto

O embarazo: Unha transición ocupacional e a súa abordaxe dende a Terapia Ocupacional

O proceso de inserción laboral de mulleres que pasaron por unha situación de drogodependencia de opioides

O rol da terapia ocupacional nos programas interdisciplinarios da sexualidade para persoas con discapacidade intelectual

O uso da música como medio terapéutico para a intervención con nenos e adolescentes con cancro: unha revisión sistemática

Ocupación e saúde despois dunha ruptura romántica; unha mirada dende Terapia Ocupacional

Ocupación, migración e mirada crítica

Ocupación, migración e mirada crítica

Ocupación, migración e mirada crítica

Ocupación, migración e mirada crítica

Os centros ocupacionais como formadores das capacidades de empregabilidade das persoas con discapacidade intelectual

Participación, fortalezas e desafíos na vida cotiá de mulleres no espectro autismo

Percepción de mulleres latinoamericanas acerca do marianismo e como impacta nas súas ocupacións

Percepcións sobre a sexualidade e a poboación cunha condición de saúde neurolóxica

Persoas usuarias da rede de saúde mental no mundo laboral

Perspectiva ocupacional da inclusión laboral de persoas con discapacidade intelectual na Universidade da Coruña

Perspectivas sobre a interacción entre a familia e o proceso de Terapia Ocupacional en persoas con dano cerebral adquirido

Propuesta de adaptación de las actividades de un campamento de verano para niñas y niños con diversidad funcional

Proxecto de investigación sobre o uso da tecnoloxía para promover a participación en ocupacións dos nenos/as con trastorno do espectro do autismo

Proxecto de investigación: Estudo piloto sobre a Terapia Asistida con Cans en Violencia de Xénero

Realidade Virtual e neurorrehabilitación: protocolo de intervención orientado a funcionalidade do membro superior tras un accidente cerebrovascular

Relevancia dos hábitos de sono na vida diaria das persoas con fibromialxia

Saúde sexual en persoas con Trastorno do Espectro do Autismo: Revisión sistemática

Terapeutas ocupacionais na pandemia: estudio exploratorio cualitativo da vida cotiá das terapeutas ocupacionais durante o primero ano de pandemia, desde unha perspectiva de xénero

Terapia acuática e desempeño ocupacional, Síndrome de dor rexional complexa

Terapia Ocupacional en unidades de hospitalización breve de psiquiatría: unha revisión de alcance da literatura

Utilización de produtos de apoio para persoas con dano cerebral adquirido nas actividades básicas e instrumentais da vida diaria

Valoración da accesibilidade do camiño de Santiago

Xubilación nas mulleres do rural galego e o seu impacto nas ocupacións: un proxecto de investigación

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 50