Grao en Logopedia

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Cotelo Guerra, Maria Dolores
Vogal PDI
Carballal Miñán, Patricia
Vogal PDI
Durán Bouza, Montserrat
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
Bueno Palomino, Ana María
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Chao Fernández, Rocío
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Martínez, Susana
Vogal Coordinadora de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Secretario
García De La Torre, María del Pilar
Vogal PDI
Gómez Taibo, María Luísa
Vogal PDI
Vilariño Vilariño, María Isabel
Vogal PDI
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
Lamas González, Juan Ramón
Vogal PDI
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal PDI
Rodicio García, María Luisa
Vogal PDI
González Fernández, María Ángeles
Vogal PDI
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Vogal PDI
Redondo Díaz, María Milagros
Vogal PDI
Rancho González, Guillermo
Vogal Estudante
Pérez López, María
Vogal Estudante
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 252
Homes 2023/2024 19
Mulleres 2023/2024 233
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 14.550
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 13.700
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 624,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 228
% créditos repetidos 2023/2024 5,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,74

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.798
Homes 2023/2024 345
Mulleres 2023/2024 1.453
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 103.000
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 97.220
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 3.636
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 2.162
% créditos repetidos 2023/2024 5,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,3

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 260
Homes 2022/2023 18
Mulleres 2022/2023 242
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 15.000
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.180
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 562,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 255
% créditos repetidos 2022/2023 5,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 57,69
Taxa de evaluación 2022/2023 95,91
Taxa de éxito 2022/2023 94,14
Taxa de rendemento 2022/2023 90,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 97,68
Taxa de graduación 2018/2019 74,58
Taxa de abandono 2020/2021 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 2.049
Homes 2022/2023 453
Mulleres 2022/2023 1.596
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 114.300
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 107.800
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 4.600
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.932
% créditos repetidos 2022/2023 5,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,79
Taxa de evaluación 2022/2023 95,93
Taxa de éxito 2022/2023 96,14
Taxa de rendemento 2022/2023 92,23

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 256
Homes 2021/2022 25
Mulleres 2021/2022 231
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.420
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 13.790
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 453,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 179
% créditos repetidos 2021/2022 4,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,34
Taxa de evaluación 2021/2022 95,84
Taxa de éxito 2021/2022 95,46
Taxa de rendemento 2021/2022 91,49
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 96,06
Taxa de graduación 2017/2018 77,59
Taxa de abandono 2019/2020 7,69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.062
Homes 2021/2022 446
Mulleres 2021/2022 1.616
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.541
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.483
% créditos repetidos 2021/2022 4,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,87
Taxa de evaluación 2021/2022 95,85
Taxa de éxito 2021/2022 95,9
Taxa de rendemento 2021/2022 91,91

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
65
1
2
Procesos Psicolóxicos Básicos
65
1
1
Psicolingüística
64
5
1
Lingüística
41
37
6
Fundamentos de Intervención Logopédica
67
0
2
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
65
12
4
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
65
0
3
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
59
4
7
Metodoloxía da Investigación
62
9
4
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
60
14
3

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
60
3
3
Alteracións de Base Evolutiva
60
1
2
Alteracións de Base Conxénita
60
1
2
Alteracións de Base Condutual
59
5
1
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
55
6
2
Neuropsicoloxía
54
9
2
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
60
0
3
Audioloxía Clínica
58
4
2
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
58
6
2
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
54
4
2

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
50
2
2
Comunicación Aumentativa e Alternativa
51
0
3
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
48
9
4
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
56
2
0
Estratexias de Intervención Temperá
50
1
1
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
51
2
3
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
53
1
1
Prácticum I
49
0
1
Psicoloxía da Comunicación
44
0
1
Aprendizaxe e Percepción da Fala
13
1
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
19
1
0
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
22
0
0
Análise de Datos

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
58
0
0
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
58
0
0
Lingua Galega
18
0
0
Lingua Española
14
0
1
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
29
0
2
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
28
0
1
A Voz Profesional
44
0
0
Introdución á Lingua de Signos Española
37
0
1
Habilidades de Comunicación Terapéutica
15
0
0
Sociolingüística
16
0
2
Prácticum II
59
0
0
Traballo Fin de Grao
58
0
16

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
70
0
1
Procesos Psicolóxicos Básicos
70
0
0
Psicolingüística
68
4
1
Lingüística
53
18
5
Fundamentos de Intervención Logopédica
70
0
1
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
52
17
5
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
63
1
5
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
61
2
7
Metodoloxía da Investigación
57
10
5
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
57
11
6

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
49
2
1
Alteracións de Base Evolutiva
52
0
0
Alteracións de Base Conxénita
49
2
1
Alteracións de Base Condutual
50
3
1
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
50
1
1
Neuropsicoloxía
46
3
1
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
50
0
1
Audioloxía Clínica
49
1
1
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
50
4
1
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
51
0
1

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
57
1
1
Comunicación Aumentativa e Alternativa
56
0
4
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
56
10
1
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
59
7
2
Estratexias de Intervención Temperá
60
0
2
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
58
3
1
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
57
2
3
Prácticum I
60
1
1
Psicoloxía da Comunicación
38
0
2
Aprendizaxe e Percepción da Fala
7
0
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
22
0
1
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
44
0
1

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
50
0
1
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
55
0
0
Lingua Galega
38
0
0
Lingua Española
40
0
0
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
16
0
1
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
3
0
0
A Voz Profesional
5
0
0
Introdución á Lingua de Signos Española
21
0
1
Habilidades de Comunicación Terapéutica
34
0
0
Sociolingüística
29
0
0
Prácticum II
54
0
0
Traballo Fin de Grao
49
0
18

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
55
5
0
Procesos Psicolóxicos Básicos
56
1
0
Psicolingüística
56
2
1
Lingüística
53
7
2
Fundamentos de Intervención Logopédica
60
0
0
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
48
9
4
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
55
1
2
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
55
0
3
Metodoloxía da Investigación
57
0
1
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
54
4
3

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
58
1
2
Alteracións de Base Evolutiva
59
0
1
Alteracións de Base Conxénita
58
1
1
Alteracións de Base Condutual
60
3
1
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
59
0
2
Neuropsicoloxía
58
0
1
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
59
0
2
Audioloxía Clínica
58
2
1
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
62
3
2
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
60
0
3

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
54
1
2
Comunicación Aumentativa e Alternativa
51
0
5
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
47
9
3
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
49
11
1
Estratexias de Intervención Temperá
50
4
1
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
54
3
3
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
52
0
3
Prácticum I
54
3
1
Psicoloxía da Comunicación
39
0
2
Aprendizaxe e Percepción da Fala
4
0
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
33
0
1
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
30
0
1

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
54
0
0
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
53
3
1
Lingua Galega
25
0
0
Lingua Española
19
0
0
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
27
0
0
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
43
0
0
A Voz Profesional
19
0
0
Introdución á Lingua de Signos Española
36
0
1
Habilidades de Comunicación Terapéutica
10
0
0
Sociolingüística
26
0
0
Prácticum II
51
1
0
Traballo Fin de Grao
55
0
16

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A efectividade do tratamento ortopédico nas maloclusións dentarias de orixe esquelético e as súas implicacións logopédicas

A influenza da música no trastorno da fluidez da fala

A intervención logopédica en pacientes larinxectomizados por cancro de larinxe

Abordaxe logopédico en disfagia por accidente cerebrovascular

Actividade física e engagement no alumnado de Logopedia

Actuación logopédica na deglución de neonatos prematuros

Alteracións da comunicación e deglutición no cancro de cabeza e pescozo

Alteracións da comunicación no síndrome de gilles da tourette: unha revisión sistemática

Alteracións da voz causadas por enfermidades neurolóxicas

Análise da Saúde Vocal en Docentes Universitarios: Avaliación, Factores de Risco e Medidas de Hixiene Vocal

Avaliación da expresión da linguaxe e comunicación oral nunha paciente con Trastorno do Espectro do Autismo

Avaliación de sentidos non literais e falsa crenza en alumnado signante e non signante: un estudo de casos

Avaliación e intervención da linguaxe nun caso de Afasia Global

Beneficios da lingua de signos durante a habilitación auditiva

Características da linguaxe no Síndrome de Williams-Beuren

Caracterización da voz erigmofónica

Cómo pode axudar a logopedia nas secuelas do COVID-19?

Comparación de evidencias e resultados sobre a comorbilidade Dislexia de Desenvolvemento/TDAH en nenos, respecto a habilidades cognitivas

Contribución diferencial da tecnoloxía ao tratamento da disfemia mixta en preadolescentes.

O papel da logopedia na disfonía paicóxena: unha revisión sistémica

O papel das variables psicolingüísticas nas probas diagnósticas: o caso da versión española do CAT

O papel do logopeda na UCI neonatal

Os mecanimos para a inclusión educativa dunha paciente con discapacidade intelectual: un estudo de caso.

Parálise de corda vocal tras tiroidectomía: comparación entre rehabilitación precoz ou recuperación espontánea.

Parálise de corda vocal tras tiroidectomía: comparación entre rehabilitación precoz ou recuperación espontánea.

Proposta de adaptación do CELF-5 para signantes sordos e oíntes.

Proposta de Intervención en Trastorno do Espectro Autista (TEA)

Proposta de intervención fronte ás influencias sociais no desenvolvemento da linguaxe

Proposta de intervención logopédica para o trastorno neurocognitivo debido á enfermidade de Alzheimer en etapas iniciais

Proposta de Intervención Logopédica para Pacientes co Síndrome de Smith-Magenis na Infancia.

Proposta de intervención para un neno adoptado con problemas na linguaxe oral

Proposta e deseño dunha intervención logopédica para un caso con Trastorno do Espectro do Autismo

Proxecto de intervención logopédica previo a unha larinxectomía total.

Proxecto de intervención para ensinar a recoñecer palabras con escenas visuais e texto dinámico a un neno con TEA

Proxecto de intervención para un caso de parálise facial periférica

Recoñecemento de palabras nunha segunda lingua mediante o emprego de escenas visuais nun caso TEA.

Revisión da Técnica de Tracto Vocal Semiocluido e a súa efectividade.

Revisión das Liñas Actuais sobre Disfaxia e Logopedia na Enfermidade de Parkinson

Síndrome de Charge: sintomatoloxía logopédica

Teoría da Mente de 0 a 6 anos en nenos/as con desenvolvemento típico e con diagnóstico de TEA

Proposta de intervención en Trastorno do Espectro Autista (TEA)

Proposta de Intervención Logopédica nun caso de Dislexia e Disgrafía

Proposta de intervención logopédica nun caso de Trastorno do Desenvolvemento da Linguaxe (TDL)

Proposta de intervención logopédica nun paciente con síndrome de Treacher Collins

Proposta de intervención logopédica para estimular a comunicación nun caso con Trastorno do Espectro do Autismo

Proposta de intervención logopédica para mellorar as habilidades lectoras nun caso de Trastorno de Desenvolvemento da Linguaxe.

Proposta de intervención para a enfermidade de Parkinson desde unha perspectiva logopédica

Proposta de intervención para un caso de hipoacusia neurosensorial bilateral

Proposta de intervención para un caso do trastorno do espectro autista de alto funcionamento.

Proposta de intervención-avalidación, a través do método ABA, para dificultades da linguaxe en persoas co síndrome de down da comunidade de Galicia

Proxecto de intervención logopédica en paciente con discapacidade intelectual

Proxecto de intervención logopédica nun caso de disartria atáxica e parálise facial comórbida

Proxecto de intervención logopédica nun caso de retraso psicomotor mediante terapia ABA

Revisión bibliográfica das secuelas e síntomas logopédicos persistentes do COVID-19

Revisión da terapia de voz no proceso de afirmación de xénero

Revisión sistemática sobra a avaliacion e o diagnostico da dislexia na idade adulta.

Tratamento da disfaxia neuroxénica relacionada cun aneurisma da arteria cerebelosa posteroinferior

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 60