Grao en Educación Social

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Cotelo Guerra, Maria Dolores
Vogal PDI
Carballal Miñán, Patricia
Vogal PDI
Durán Bouza, Montserrat
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
Bueno Palomino, Ana María
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Chao Fernández, Rocío
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Martínez, Susana
Vogal Coordinadora de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rumbo Arcas, María Begoña
Vogal PDI
Barba Núñez, María
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Cruz López, Laura
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 328
Homes 2023/2024 46
Mulleres 2023/2024 282
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 18.550
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 17.090
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 918
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 540
% créditos repetidos 2023/2024 7,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 56,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.798
Homes 2023/2024 345
Mulleres 2023/2024 1.453
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 103.000
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 97.220
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 3.636
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 2.162
% créditos repetidos 2023/2024 5,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,3

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 337
Homes 2022/2023 44
Mulleres 2022/2023 293
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 18.970
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 17.220
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.236
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 516
% créditos repetidos 2022/2023 9,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,3
Taxa de evaluación 2022/2023 94,12
Taxa de éxito 2022/2023 93,99
Taxa de rendemento 2022/2023 88,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 95,24
Taxa de graduación 2018/2019 62,64
Taxa de abandono 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 2.049
Homes 2022/2023 453
Mulleres 2022/2023 1.596
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 114.300
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 107.800
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 4.600
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.932
% créditos repetidos 2022/2023 5,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,79
Taxa de evaluación 2022/2023 95,93
Taxa de éxito 2022/2023 96,14
Taxa de rendemento 2022/2023 92,23

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 339
Homes 2021/2022 55
Mulleres 2021/2022 284
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.170
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 17.830
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 978
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 366
% créditos repetidos 2021/2022 7,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,55
Taxa de evaluación 2021/2022 94,12
Taxa de éxito 2021/2022 92,38
Taxa de rendemento 2021/2022 86,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 95,83
Taxa de graduación 2017/2018 67,35
Taxa de abandono 2019/2020 5,32

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.062
Homes 2021/2022 446
Mulleres 2021/2022 1.616
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.541
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.483
% créditos repetidos 2021/2022 4,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,87
Taxa de evaluación 2021/2022 95,85
Taxa de éxito 2021/2022 95,9
Taxa de rendemento 2021/2022 91,91

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
83
0
0
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
78
4
1
Psicoloxía do Desenvolvemento
67
39
14
Psicoloxía Social
81
0
0
Socioloxía
79
2
2
Pedagoxía Social
83
0
5
Xénero, Igualdade e Educación
66
12
11
Educación Permanente
80
11
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
78
0
2
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
81
2
4

2º Curso

Historia da Educación
61
1
2
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
61
8
4
Educación Multicultural
65
12
5
Servizos Sociais e Benestar Social
63
0
0
Intervención en Contextos Familiares de Risco
70
1
4
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
58
5
11
Animación e Xestión Sociocultural
49
22
5
Educación de Persoas Adultas e Maiores
61
1
5
Métodos de Investigación
91
23
12
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
57
2
4

3º Curso

Orientación Ocupacional
70
2
8
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
79
1
7
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
78
0
3
Psicoxerontoloxía
77
1
2
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
80
5
4
Técnicas de Recollida e Análise da Información
71
19
10
Prácticum I
72
2
3
Socioloxía da Educación
58
0
2
Antropoloxía da Educación
26
0
3
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
47
0
2
Orientación e Políticas de Emprego
15
0
0

4º Curso

Prácticum II
67
0
1
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
39
0
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
54
2
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
3
0
0
Educación e Medios de Comunicación Social
53
0
2
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
46
0
1
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
33
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
6
0
1
Traballo Fin de Grao
71
0
33

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
76
2
3
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
77
3
3
Psicoloxía do Desenvolvemento
47
46
13
Psicoloxía Social
78
0
3
Socioloxía
77
3
4
Pedagoxía Social
68
4
12
Xénero, Igualdade e Educación
68
6
13
Educación Permanente
65
16
12
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
71
0
8
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
72
2
10

2º Curso

Historia da Educación
75
3
3
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
70
7
3
Educación Multicultural
65
16
2
Servizos Sociais e Benestar Social
79
0
2
Intervención en Contextos Familiares de Risco
68
10
2
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
82
3
8
Animación e Xestión Sociocultural
82
7
9
Educación de Persoas Adultas e Maiores
81
2
2
Métodos de Investigación
28
62
6
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
78
0
1

3º Curso

Orientación Ocupacional
73
0
4
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
70
7
0
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
73
0
4
Psicoxerontoloxía
71
0
1
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
65
6
0
Técnicas de Recollida e Análise da Información
75
19
5
Prácticum I
59
0
1
Socioloxía da Educación
41
1
0
Antropoloxía da Educación
36
1
2
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
28
0
1
Orientación e Políticas de Emprego
23
1
1

4º Curso

Prácticum II
74
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
55
0
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
55
1
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
38
0
0
Educación e Medios de Comunicación Social
36
0
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
48
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
31
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
8
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
45

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
82
0
0
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
81
0
3
Psicoloxía do Desenvolvemento
77
24
7
Psicoloxía Social
80
0
1
Socioloxía
80
1
5
Pedagoxía Social
80
0
3
Xénero, Igualdade e Educación
76
0
8
Educación Permanente
69
10
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
81
0
1
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
79
1
4

2º Curso

Historia da Educación
69
3
4
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
75
0
3
Educación Multicultural
72
4
3
Servizos Sociais e Benestar Social
76
1
1
Intervención en Contextos Familiares de Risco
74
4
2
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
69
4
11
Animación e Xestión Sociocultural
57
23
1
Educación de Persoas Adultas e Maiores
71
4
2
Métodos de Investigación
53
19
11
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
76
0
5

3º Curso

Orientación Ocupacional
71
1
5
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
70
1
3
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
74
0
4
Psicoxerontoloxía
76
0
0
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
74
1
1
Técnicas de Recollida e Análise da Información
54
18
13
Prácticum I
60
0
1
Socioloxía da Educación
43
0
1
Antropoloxía da Educación
27
0
1
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
34
1
3
Orientación e Políticas de Emprego
28
1
1

4º Curso

Prácticum II
74
1
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
66
0
2
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
65
3
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
29
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
40
0
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
37
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
39
0
1
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
13
0
2
Traballo Fin de Grao
81
0
38

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Emigración, filantropía, escola rural e cultura material: os cambios na escola da Fundación Peirópolis en Estás, Tomiño, e a súa historia de servizo á veciñanza (1934-2024)"

“Seguindo o ritmo da vida: Explorando a música e as memorias”. Programa de Intervención.

“Vida independente”: unha proposta socioeducativa que promove a vida autónoma nas persoas con síndrome de Down.

A acción profesional do educador e educadora social coa comunidade xorda no contexto educativo

A educación afectivo-sexual a través dos libros de texto de Educación Primaria. Unha mirada crítica dende a Educación Social

A práctica profesional dos/as Educadores/as Sociais en Galicia. Saídas laborais dos recentemente titulados.

A presenza da diversidade funcional a través da pintura do Renacemento e do Barroco

A profesión da educación social nos centros de maiores

A transición á vida adulta: un proxecto de acción socioeducativa para menores infractores en centros de reeducación.

A xestión emocional a través da arte: unha proposta educativa para abordar a experiencia traumática dos abusos sexuais a menores en desprotección social

Abordando a menstruación das mulleres con Síndrome de Down dende a coeducación.

Accesibilidade Universal: unha fronte aberta para a Educación Social

Análise da representación das persoas sen fogar en obras audiovisuais

Análise Das Misións Católicas Como Contraposición Ás Pedagóxicas: Revisión Bibliográfica E Estudo De Caso Na Parroquia De Vilamaior, Santa Comba.

Análise do perfil do coidador/a familiar das persoas con dependencia en Galicia.

Analise sobre o coñecemento do abuso infantil na nosa sociedade

As voces das familias fronte o acoso escolar e/ou ciberacoso: experiencias e necesidades.

Autocompaixón, autocoidado e benestar psicolóxico nas mulleres maiores do rural galego

Avaliación dun programa de xestión emocional en persoas con discapacidade intelectual

Bancos de Tempo como recurso comunitario para o Bo Vivir. Unha proposta para a súa autoxestión.

COIDARSE PARA COIDAR: Proxecto de Intervención familiar con Familias con Menores en Risco de Desprotección

Compás vital: Proxecto de intervención socioeducativo para a prevención de drogas en adolescentes

CREANDO NOVOS CAMIÑOS. Un proxecto de acción socioeducativa para abordar o consumo de drogas na adolescencia dende a Educación Social.

Depresión Postparto: Análise teórico e proposta socioeducativa na Cidade de A Coruña destinada a prevención da depresión postparto mediante a axuda da Educación Social

Drogas e prisión. Unha mirada socioeducativa dende tres entidades sociais.

Educando para a igualdade: a representación LGBT no cine dende a análise socioeducativa

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en adultos con discapacidade intelectual institucionalizados.

Entre Patios. A sistematización dunha experiencia de aprendizaxe-servizo para producir coñecemento

Envellecemento nas mulleres do medio rural e urbano

Escola, mundo rural e Educación Social: unha aproximación as súas transformacións na Galiza do século XX ata a actualidade.

Estereotipos edadistas cara as persoas maiores

Estudo DAFO dunha entidade social dedicada á protección de menores.

Explotación sexual e menores: impacto das redes sociais, factores e riscos

Historia do colectivo trans e queer desde unha perspectiva autoetnográfica

Inclusión e calidade de vida en persoas maiores con Alzheimer

Influencia das redes sociais na autoestima e na sexualidade da mocidade de 18 a 25 anos

Intervención do Educador social ante o bullying e o fracaso escolar

Intervención Socioeducativa para o Desenvolvemento da Intelixencia Emocional en Nenos e Nenas con Síndrome de Down

Máis alá da adicción: Relatos de Vida en Loita contra a Drogodependencia dende a Educación Social

O Acollemento no Sistema de Protección de Menores

O cinema-documental como fonte didáctica: unha proposta socio-educativa inspirada nas Misións Pedagóxicas

O termo “delincuente xuvenil” e a realidade da discriminación que a acompaña.

Programa socioeducativo para o apoio nas TICs en persoas maiores de dezaoito anos con Síndrome de Down

Proposta de Intervención Educativa para adolescentes con TEA e os seus proxenitores: Terapia Asistida con cans

Proposta socioeducativa: “Aprendendo xuntos: valorizando a cultura xitana no sistema educativo”

Proxecto de mobilización comunitaria con persoas xitanas no barrio do Portiño utilizando a metodoloxía do Xogo Oasis.

Proxecto de Xustiza restaurativa baseado no diálogo coas persoas privadas de liberdade

Proxecto educativo sobre diversidade sexual en Ciclo Superior de Integración Social .

Proxecto socieducativo para a abordaxe do apego inseguro desde a educación emocional.

Proxecto Socioeducativo: Camiño compartido: coñecer, comprender e construír para mulleres saídas do sistema prostitucional

Proyecto de prevención de VIH con personas drogodependientes en Centros Penitenciarios

Racismo nos medios de comunicación

RESILIENTES: Proxecto de Ocio Terapéutico a través da Actividade Física en Persoas con Trastorno por Consumo de Substancias

Soidade non desexada. Proxecto interxeracional.

TRANSformando. Os medios audiovisuais como ferramenta de transformación social para a autodeterminación de xénero

Unha aproximación sobre a abordaxe do fracaso escolar en menores en situación de desprotección dende a Educación Social

“Construíndo a Sexualidade”. Proxecto de Educación Sexual con menores de entre 12 e 16 anos.

“Convives”: un proxecto socioeducativo de coordinación entre servizos de conciliación e escola para a mellora da convivencia na infancia

“HARAKATI”. Proxecto socioeducativo dirixido a inmigrantes con estrés crónico e múltiple (Síndrome de Ulises)

“Prevención e sensibilización en materia de prostitución e trata con fins de explotación sexual dirixida ao alumnado da E.S.O. e bacharelato”

A arte como terapia rehabilitadora no traballo coa terceira idade

A deshumanización de persoas migrantes, unha identidade espello

A educación ambiental e o autocoñecemento como ferramentas potenciadoras de habilidades ambientais e sociais nas persoas habitantes dun barrio de Bos Aires

A Educación Social nos centros educativos de Secundaria: unha proposta de intervención sobre igualdade de xénero.

A identidade de xénero na infancia e o papel dxs profesionais da Educación Social nos centros educativos

A importancia das persoas maiores na preservación e transmisión do xogo popular e tradicional no Concello de A Baña.

A importancia do lecer significativo para unha mellor calidade de vida no sinhogarismo. Estudo cualitativo dende a mirada das persoas protagonistas

A inclusión de persoas con diversidade funcional: o xénero como condicionante

A integración dos educadores e educadoras sociais na educación regrada

A realidade das mulleres en situación de prostitución: unha historia mal contada

A relación entre a tétrada escura e o cyberbullying en medios dixitais

A violencia obstétrica

Análise das actividades do Plan de Igualdade do centro educativo IES Isaac Díaz Pardo co fin de elaborar propostas de mellora.

Análise do acceso das persoas xordas signantes aos estudos universitarios e propostas de mellora desde a Educación Social

Análise en chave comparada sobre os protocolos de actuación de acoso escolar e ciberbullying.

Bienestar subjetivo en personas con diversidad funcional: una Benestar subxectivo en persoas con diversidade funcional: unha comparativa entre dúas institucións socioeducativa en A

Cara unha orientación socioeducativa da prisión. Posibilidades e límites dos Módulos de Respecto, as Unidades Terapéuticas e Educativas e o Modelo de Participación e Convivencia

Cara unha vellez sen etiquetas: Desafiar estereotipos no ámbito dos coidados formais

Ciberacoso, adolescencia e alfabetización mediática: unha proposta educativa para a educación secundaria obrigatoria

Co-creación a través da arte con adultos con discapacidade intelectual

Coeducando no marco da desprotección infantil e adolescente

Cuestionando dualidades. Prevención da violencia de xénero nas relacións afectivas dende a educación para a cidadanía global.

Deporte e discapacidade intelectual: a ximnasia rítmica adaptada como vehículo de integración, desenvolvemento persoal e xeradora de ocio activo e relacións sociais.

Deseño e implantación dun programa de intervención socioeducativa para persoas drogodependentes

Do Maltrato á protección: Propostas de mellora nos servizos de Acollida Familiar e Residencial

Educación afectivo-sexual e coeducación: visibilización dos procesos relacionados ca menstruación e o climaterio

Educación e cinema na problemática da poboación xitana: revisión bibliográfica e proposta socioeducativa.

Educando no lecer: Proxecto para afrontar os procesos de exclusión social na infancia.

Efectos do mindfulness sobre o estrés en estudantes de educación social: O papel mediador do florecemento

Empoderando futuros: Un proxecto de inclusión e orientación laboral e educativa para mulleres migrantes.

Estereotipos de xénero nas redes sociais: unha proposta educativa a través de YouTube e Tik Tok

Estratexias para a superación do fracaso escolar no colectivo xitano no marco do Programa Promociona.

Exploramos e tecemos o noso itinerario formativo e laboral: Programa de Orientación Profesional para menores en risco.

Fogar Méndez Núñez (Cesantes, Pontevedra, 1955-1963): aproximación histórica ao Auxilio Social a través dun testemuño personal

Idadismo no cine: a representación da vellez no xénero de terror.

Influencia dos trazos escuros de personalidade nas relacións románticas.

Intelixencia emocional e florecemento como recursos favorecedores do perdón en estudantes de Educación Social

Intervención Asistida por Animais con menores en protección

Intervencións con menores adoptados e/ou vítimas de neglixencia e/ou abandono con problemáticas condutuais acollidos en recursos residenciais

Mulleres e amor romántico: rompendo mitos

Nacer ou ser nacido. Violencia obstétrica en Galicia.

O circo social no ámbito da Educación Social: un instrumento de transformación comunitaria

O teatro como ferramenta potenciadora de habilidades sociais e emocionais en persoas con diversidade funcional

Os alcumes en Galicia: Identidade e significación social e territorial

Participación cidadá e muller sen fogar: Análise de experiencias e deseño dunha proposta socioeducativa.

Participación social das mulleres do rural. As Berenguelas: Mulleres rurales, visibles e sororas.

Practicando a ecoloxía de saberes: estudo de dúas propostas de actuación ante violencias machistas desde unha mirada decolonial e feminista

Proposta de intervención socioeducativa para contribuir a minimizar o fracaso escolar

Proposta de Ocio Inclusivo con Persoas con Discapacidade. Campamento de Verán para Persoas Adultas con Discapacidade

Proposta socioeducativa para mulleres en situación de prostitución dende a perspectiva da educadora social

Proxecto de coeducación no ámbito das adiccións: Buscando o desapego da ideoloxía machista

Proxecto de mellora da saúde e o medio ambiente mediante a implantación dun plan de xestión comunitaria de residuos urbanos nas comunidades de Las Tapias, El Boquerón e La Caña.

Recursos persoais fronte ao craving: a resiliencia en persoas con adicción

Recursos persoais para o autocoidado: relación entre autocompaixón, resiliencia e burnout docente

Recursos psicolóxicos adaptativos fronte á ansiedade na xuventude: o papel da autocompaixón e a resiliencia

Redes sociais: unha análise de tiktokers seguidos polo público adolescente

Relación entre intelixencia emocional e autocoidado nas rupturas de parellas.

Revisión do proceso da escolarización das persoas xitanas. O caso das Escuelas Puente.

Rompendo barreiras: abandono e fracaso escolar nos centros de menores

Sexeducándonos: eliminando prexuízos sobre a sexualidade na vellez

Sharenting en Redes Sociais: análise de canles de familias influencers

Síndrome de Down: Ferramentas para o desenvolvemento da autonomía persoal nun contexto de desigualdades

Sobre dos efectos da estancia en prisión: unha proposta socioeducativa dende a Educación Social.

Transición ecosocial a través do Xogo Oasis. Unha experiencia no rural.

Trastorno de apego reactivo: intervención dende a educación social a través da pedagoxía da resiliencia

Unha mirada alternativa á beleza: proxecto socioeducativo para a adolescencia

Valores e beneficios da práctica do deporte. O protagonismo da muller e a eliminación de estereotipos.

A adaptación dos materiais para as persoas con diversidade funcional desde a Educación Social

A calidade de vida dos usuarios e usuarias dun centro de Atención Temperá

A Educación para a Cidadanía Global na universidade: unha análise da súa presenza na UDC e a importancia da OCV.

A Menstruación: unha Cuestión Social

A participación infantil a nivel municipal. Estudo de caso do concello de Tomiño.

A participación infantil no eido local: análise da representación social da infancia galega

Abordando o maltrato infantil dende a coeducación

Abordar as actitudes e estereotipos negativos cara a vellez e a súa sexualidade: Unha responsabilidade desde a educación social.

Análise de proxectos sobre Educación Sexual en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia: propostas de mellora co alumnado de terceiro ciclo de Educación Primaria.

Análise do efecto da gratitude e a autocompaixón no benestar en persoas maiores

As Epistemoloxías do Sur na Educación para o Desenvolvemento. Unha ollada dende a perspectiva das técnicas da Coordinadora Galega de ONGD

As lentes violetas non teñen fronteiras: accións para a educación afectivo-sexual na diversidade funcional dende unha perspectiva feminista.

As persoas coidadoras e a súa percepción de sobrecarga e de satisfacción vital

Benestar subxectivovo e ansiedade en mocidade deportista

CreActivismo Rural. A educación libertaria mediante a praxis da cultura popular nos movementos sociais.

Creando voces. Unha proposta socioeducativa de radio comunitaria nun Centro Ocupacional

Descubrindo unha xustiza máis construtiva: A xustiza restaurativa no ámbito policial español

Deseño e desenvolvemento dun programa de educación emocional no Centro Penitenciario de A Lama

Deterioro cognitivo nas persoas con Alzheimer: un proxecto de intervención baseado en terapias non farmacolóxicas

Educación afectivo-sexual na adolescencia: proposta de intervención dende a Educación Social

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación Social e Xénero: unha proposta socioeducativa no Centro de Información á Muller de Coirós

Educadores e educadoras sociais nos centros educativos. Unha mirada cara a súa incorporación.

Efectos da pornografía e a personalidade escura sobre as crenzas relacionadas co sexo.

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Emigración e escolarización baixo a mirada de Vida gallega: ilustración regional (1915-1936): entre a ilusión e a realidade.

Estudo da regulación, dos mecanismos e dos recursos dispoñibles na organización escolar para a inclusión do alumnado en situación de vulnerabilidade social.

Filosofía para nenos a través do proxecto Wonder Ponder.

Filosofía para nenos e nenas aplicada a contextos de persoas con discapacidade: Escola de pensamento libre.

Impacto do coronavirus no tratamento penal: análise de prensa e entrevista a profesionais

Impacto socioeconómico e na calidade de vida da enfermidade do Alzheimer e outras demencias nos coidadores principais.

Inserción sociolaboral de persoas con diversidade funcional

Integración laboral e académica da muller inmigrante

Muller e discapacidade intelectual: Dobre discriminación, unha realidade social.

O ciberfeminismo como marco para a creación de subxectividades e identidades: Novas construcións post-corpo.

O perfil profesional dos educadores e educadoras sociais en centros escolares: estudio comparado

O perfil profesional e competencial dixital no Grao en Educación Social: estudo galego.

O rol das/os educadoras/es sociais en institucións académicas regradas: perspectivas decoloniais

Ocio e discapacidade: un proxecto de intervención baseado no ocio inclusivo

Parálise cerebral e calidade de vida: un proxecto de estimulación cognitiva para un envellecemento activo.

Participación escolar dos alumnos migrantes ou en situación de vulnerabilidade

Perdón e estratexias de afrontamento nas persoas con adicción

Políticas públicas sobre a mentruación na Universidade da Coruña: Propostas para incluir unha menstruación digna e ecosaudable

Ponlle fin a violencia de xénero! Proposta de intervención para adolescentes.

Potenciando as habilidades emocionais en adolescentes en situación de risco de exclusión social

Programa formativo para profesorado en Abuso sexual infantil: Conta comigo.

Programa socioeducativo de animación teatral para a mocidade de entre 17 e 22 anos

Proposta de intervención en persoas con trastorno de esquizofrenia derivado do consumo de sustancias psicoactivas.

Proposta de intervención para a prevención do acoso escolar

Proxecto de Coeducación Afectivo-Sexual nun Centro de Menores. Unha proposta dende a Educación Social.

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto socioeducativo no medio rural: revitalización do Concello de Begonte a través do papel que exerce a muller nel.

Que é e como reducir os efectos da prisionización dende a acción socioeducativa? Análise da mirada de catro expertas.

Rastrexando a ideoloxía patriarcal e neoliberal na prostitución: análise do discurso dos prostituidores nos foros de Internet

Repensando o hábitat a través de todas as olladas; sobre a participación, a soberanía e a inclusión no territorio de colectivos invisibilizados socialmente.

Rompendo muros: Proposta socioeducativa de prevención de consumo a través da cultura

Ser avó coidador hoxe: tarefas e satisfacción coa vida

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 80