Grao en Educación Social

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Cotelo Guerra, María Dolores
Vogal PDI
Carballal Miñán, Patricia
Vogal PDI
Durán Bouza, Montserrat
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
Bueno Palomino, Ana María
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Chao Fernández, Rocío
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Martínez, Susana
Vogal Coordinadora de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rumbo Arcas, María Begoña
Vogal PDI
Barba Núñez, María
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Cruz López, Laura
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 337
Homes 2022/2023 44
Mulleres 2022/2023 293
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 18.970
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 17.220
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.236
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 516
% créditos repetidos 2022/2023 9,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,3
Taxa de evaluación 2022/2023 94,12
Taxa de éxito 2022/2023 93,99
Taxa de rendemento 2022/2023 88,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 95,24
Taxa de graduación 2018/2019 62,64
Taxa de abandono 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 2.049
Homes 2022/2023 453
Mulleres 2022/2023 1.596
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 114.300
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 107.800
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 4.600
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.932
% créditos repetidos 2022/2023 5,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,79
Taxa de evaluación 2022/2023 95,93
Taxa de éxito 2022/2023 96,14
Taxa de rendemento 2022/2023 92,23

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 339
Homes 2021/2022 55
Mulleres 2021/2022 284
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.170
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 17.830
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 978
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 366
% créditos repetidos 2021/2022 7,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,55
Taxa de evaluación 2021/2022 94,12
Taxa de éxito 2021/2022 92,38
Taxa de rendemento 2021/2022 86,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 95,83
Taxa de graduación 2017/2018 67,35
Taxa de abandono 2019/2020 5,32

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.062
Homes 2021/2022 446
Mulleres 2021/2022 1.616
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.541
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.483
% créditos repetidos 2021/2022 4,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,87
Taxa de evaluación 2021/2022 95,85
Taxa de éxito 2021/2022 95,9
Taxa de rendemento 2021/2022 91,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 355
Homes 2020/2021 57
Mulleres 2020/2021 298
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 19.040
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 18.160
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 516
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 366
% créditos repetidos 2020/2021 4,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,65
Taxa de evaluación 2020/2021 95,05
Taxa de éxito 2020/2021 95,72
Taxa de rendemento 2020/2021 90,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 93,29
Taxa de graduación 2016/2017 58,82
Taxa de abandono 2018/2019 13,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.156
Homes 2020/2021 479
Mulleres 2020/2021 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 115.600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.787
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.458
% créditos repetidos 2020/2021 4,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6
Taxa de evaluación 2020/2021 96
Taxa de éxito 2020/2021 97,5
Taxa de rendemento 2020/2021 93,6

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
83
0
0
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
78
4
1
Psicoloxía do Desenvolvemento
67
39
14
Psicoloxía Social
81
0
0
Socioloxía
79
2
2
Pedagoxía Social
83
0
5
Xénero, Igualdade e Educación
66
12
11
Educación Permanente
80
11
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
78
0
2
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
81
2
4

2º Curso

Historia da Educación
61
1
2
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
61
8
4
Educación Multicultural
65
12
5
Servizos Sociais e Benestar Social
63
0
0
Intervención en Contextos Familiares de Risco
70
1
4
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
58
5
11
Animación e Xestión Sociocultural
49
22
5
Educación de Persoas Adultas e Maiores
61
1
5
Métodos de Investigación
91
23
12
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
57
2
4

3º Curso

Orientación Ocupacional
70
2
8
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
79
1
7
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
78
0
3
Psicoxerontoloxía
77
1
2
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
80
5
4
Técnicas de Recollida e Análise da Información
71
19
10
Prácticum I
72
2
3
Socioloxía da Educación
58
0
2
Antropoloxía da Educación
26
0
3
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
47
0
2
Orientación e Políticas de Emprego
15
0
0

4º Curso

Prácticum II
67
0
1
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
39
0
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
54
2
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
3
0
0
Educación e Medios de Comunicación Social
53
0
2
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
46
0
1
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
33
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
6
0
1
Traballo Fin de Grao
71
0
33

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
76
2
3
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
77
3
3
Psicoloxía do Desenvolvemento
47
46
13
Psicoloxía Social
78
0
3
Socioloxía
77
3
4
Pedagoxía Social
68
4
12
Xénero, Igualdade e Educación
68
6
13
Educación Permanente
65
16
12
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
71
0
8
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
72
2
10

2º Curso

Historia da Educación
75
3
3
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
70
7
3
Educación Multicultural
65
16
2
Servizos Sociais e Benestar Social
79
0
2
Intervención en Contextos Familiares de Risco
68
10
2
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
82
3
8
Animación e Xestión Sociocultural
82
7
9
Educación de Persoas Adultas e Maiores
81
2
2
Métodos de Investigación
28
62
6
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
78
0
1

3º Curso

Orientación Ocupacional
73
0
4
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
70
7
0
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
73
0
4
Psicoxerontoloxía
71
0
1
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
65
6
0
Técnicas de Recollida e Análise da Información
75
19
5
Prácticum I
59
0
1
Socioloxía da Educación
41
1
0
Antropoloxía da Educación
36
1
2
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
28
0
1
Orientación e Políticas de Emprego
23
1
1

4º Curso

Prácticum II
74
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
55
0
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
55
1
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
38
0
0
Educación e Medios de Comunicación Social
36
0
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
48
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
31
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
8
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
45

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
82
0
0
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
81
0
3
Psicoloxía do Desenvolvemento
77
24
7
Psicoloxía Social
80
0
1
Socioloxía
80
1
5
Pedagoxía Social
80
0
3
Xénero, Igualdade e Educación
76
0
8
Educación Permanente
69
10
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
81
0
1
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
79
1
4

2º Curso

Historia da Educación
69
3
4
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
75
0
3
Educación Multicultural
72
4
3
Servizos Sociais e Benestar Social
76
1
1
Intervención en Contextos Familiares de Risco
74
4
2
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
69
4
11
Animación e Xestión Sociocultural
57
23
1
Educación de Persoas Adultas e Maiores
71
4
2
Métodos de Investigación
53
19
11
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
76
0
5

3º Curso

Orientación Ocupacional
71
1
5
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
70
1
3
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
74
0
4
Psicoxerontoloxía
76
0
0
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
74
1
1
Técnicas de Recollida e Análise da Información
54
18
13
Prácticum I
60
0
1
Socioloxía da Educación
43
0
1
Antropoloxía da Educación
27
0
1
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
34
1
3
Orientación e Políticas de Emprego
28
1
1

4º Curso

Prácticum II
74
1
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
66
0
2
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
65
3
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
29
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
40
0
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
37
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
39
0
1
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
13
0
2
Traballo Fin de Grao
81
0
38

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

“Construíndo a Sexualidade”. Proxecto de Educación Sexual con menores de entre 12 e 16 anos.

“Convives”: un proxecto socioeducativo de coordinación entre servizos de conciliación e escola para a mellora da convivencia na infancia

“HARAKATI”. Proxecto socioeducativo dirixido a inmigrantes con estrés crónico e múltiple (Síndrome de Ulises)

“Prevención e sensibilización en materia de prostitución e trata con fins de explotación sexual dirixida ao alumnado da E.S.O. e bacharelato”

A arte como terapia rehabilitadora no traballo coa terceira idade

A deshumanización de persoas migrantes, unha identidade espello

A educación ambiental e o autocoñecemento como ferramentas potenciadoras de habilidades ambientais e sociais nas persoas habitantes dun barrio de Bos Aires

A Educación Social nos centros educativos de Secundaria: unha proposta de intervención sobre igualdade de xénero.

A identidade de xénero na infancia e o papel dxs profesionais da Educación Social nos centros educativos

A importancia das persoas maiores na preservación e transmisión do xogo popular e tradicional no Concello de A Baña.

A importancia do lecer significativo para unha mellor calidade de vida no sinhogarismo. Estudo cualitativo dende a mirada das persoas protagonistas

A inclusión de persoas con diversidade funcional: o xénero como condicionante

A integración dos educadores e educadoras sociais na educación regrada

A realidade das mulleres en situación de prostitución: unha historia mal contada

A relación entre a tétrada escura e o cyberbullying en medios dixitais

A violencia obstétrica

Análise das actividades do Plan de Igualdade do centro educativo IES Isaac Díaz Pardo co fin de elaborar propostas de mellora.

Análise do acceso das persoas xordas signantes aos estudos universitarios e propostas de mellora desde a Educación Social

Análise en chave comparada sobre os protocolos de actuación de acoso escolar e ciberbullying.

Bienestar subjetivo en personas con diversidad funcional: una Benestar subxectivo en persoas con diversidade funcional: unha comparativa entre dúas institucións socioeducativa en A

Cara unha orientación socioeducativa da prisión. Posibilidades e límites dos Módulos de Respecto, as Unidades Terapéuticas e Educativas e o Modelo de Participación e Convivencia

Cara unha vellez sen etiquetas: Desafiar estereotipos no ámbito dos coidados formais

Ciberacoso, adolescencia e alfabetización mediática: unha proposta educativa para a educación secundaria obrigatoria

Co-creación a través da arte con adultos con discapacidade intelectual

Coeducando no marco da desprotección infantil e adolescente

Cuestionando dualidades. Prevención da violencia de xénero nas relacións afectivas dende a educación para a cidadanía global.

Deporte e discapacidade intelectual: a ximnasia rítmica adaptada como vehículo de integración, desenvolvemento persoal e xeradora de ocio activo e relacións sociais.

Deseño e implantación dun programa de intervención socioeducativa para persoas drogodependentes

Do Maltrato á protección: Propostas de mellora nos servizos de Acollida Familiar e Residencial

Educación afectivo-sexual e coeducación: visibilización dos procesos relacionados ca menstruación e o climaterio

Educación e cinema na problemática da poboación xitana: revisión bibliográfica e proposta socioeducativa.

Educando no lecer: Proxecto para afrontar os procesos de exclusión social na infancia.

Efectos do mindfulness sobre o estrés en estudantes de educación social: O papel mediador do florecemento

Empoderando futuros: Un proxecto de inclusión e orientación laboral e educativa para mulleres migrantes.

Estereotipos de xénero nas redes sociais: unha proposta educativa a través de YouTube e Tik Tok

Estratexias para a superación do fracaso escolar no colectivo xitano no marco do Programa Promociona.

Exploramos e tecemos o noso itinerario formativo e laboral: Programa de Orientación Profesional para menores en risco.

Fogar Méndez Núñez (Cesantes, Pontevedra, 1955-1963): aproximación histórica ao Auxilio Social a través dun testemuño personal

Idadismo no cine: a representación da vellez no xénero de terror.

Influencia dos trazos escuros de personalidade nas relacións románticas.

Intelixencia emocional e florecemento como recursos favorecedores do perdón en estudantes de Educación Social

Intervención Asistida por Animais con menores en protección

Intervencións con menores adoptados e/ou vítimas de neglixencia e/ou abandono con problemáticas condutuais acollidos en recursos residenciais

Mulleres e amor romántico: rompendo mitos

Nacer ou ser nacido. Violencia obstétrica en Galicia.

O circo social no ámbito da Educación Social: un instrumento de transformación comunitaria

O teatro como ferramenta potenciadora de habilidades sociais e emocionais en persoas con diversidade funcional

Os alcumes en Galicia: Identidade e significación social e territorial

Participación cidadá e muller sen fogar: Análise de experiencias e deseño dunha proposta socioeducativa.

Participación social das mulleres do rural. As Berenguelas: Mulleres rurales, visibles e sororas.

Practicando a ecoloxía de saberes: estudo de dúas propostas de actuación ante violencias machistas desde unha mirada decolonial e feminista

Proposta de intervención socioeducativa para contribuir a minimizar o fracaso escolar

Proposta de Ocio Inclusivo con Persoas con Discapacidade. Campamento de Verán para Persoas Adultas con Discapacidade

Proposta socioeducativa para mulleres en situación de prostitución dende a perspectiva da educadora social

Proxecto de coeducación no ámbito das adiccións: Buscando o desapego da ideoloxía machista

Proxecto de mellora da saúde e o medio ambiente mediante a implantación dun plan de xestión comunitaria de residuos urbanos nas comunidades de Las Tapias, El Boquerón e La Caña.

Recursos persoais fronte ao craving: a resiliencia en persoas con adicción

Recursos persoais para o autocoidado: relación entre autocompaixón, resiliencia e burnout docente

Recursos psicolóxicos adaptativos fronte á ansiedade na xuventude: o papel da autocompaixón e a resiliencia

Redes sociais: unha análise de tiktokers seguidos polo público adolescente

Relación entre intelixencia emocional e autocoidado nas rupturas de parellas.

Revisión do proceso da escolarización das persoas xitanas. O caso das Escuelas Puente.

Rompendo barreiras: abandono e fracaso escolar nos centros de menores

Sexeducándonos: eliminando prexuízos sobre a sexualidade na vellez

Sharenting en Redes Sociais: análise de canles de familias influencers

Síndrome de Down: Ferramentas para o desenvolvemento da autonomía persoal nun contexto de desigualdades

Sobre dos efectos da estancia en prisión: unha proposta socioeducativa dende a Educación Social.

Transición ecosocial a través do Xogo Oasis. Unha experiencia no rural.

Trastorno de apego reactivo: intervención dende a educación social a través da pedagoxía da resiliencia

Unha mirada alternativa á beleza: proxecto socioeducativo para a adolescencia

Valores e beneficios da práctica do deporte. O protagonismo da muller e a eliminación de estereotipos.

A adaptación dos materiais para as persoas con diversidade funcional desde a Educación Social

A calidade de vida dos usuarios e usuarias dun centro de Atención Temperá

A Educación para a Cidadanía Global na universidade: unha análise da súa presenza na UDC e a importancia da OCV.

A Menstruación: unha Cuestión Social

A participación infantil a nivel municipal. Estudo de caso do concello de Tomiño.

A participación infantil no eido local: análise da representación social da infancia galega

Abordando o maltrato infantil dende a coeducación

Abordar as actitudes e estereotipos negativos cara a vellez e a súa sexualidade: Unha responsabilidade desde a educación social.

Análise de proxectos sobre Educación Sexual en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia: propostas de mellora co alumnado de terceiro ciclo de Educación Primaria.

Análise do efecto da gratitude e a autocompaixón no benestar en persoas maiores

As Epistemoloxías do Sur na Educación para o Desenvolvemento. Unha ollada dende a perspectiva das técnicas da Coordinadora Galega de ONGD

As lentes violetas non teñen fronteiras: accións para a educación afectivo-sexual na diversidade funcional dende unha perspectiva feminista.

As persoas coidadoras e a súa percepción de sobrecarga e de satisfacción vital

Benestar subxectivovo e ansiedade en mocidade deportista

CreActivismo Rural. A educación libertaria mediante a praxis da cultura popular nos movementos sociais.

Creando voces. Unha proposta socioeducativa de radio comunitaria nun Centro Ocupacional

Descubrindo unha xustiza máis construtiva: A xustiza restaurativa no ámbito policial español

Deseño e desenvolvemento dun programa de educación emocional no Centro Penitenciario de A Lama

Deterioro cognitivo nas persoas con Alzheimer: un proxecto de intervención baseado en terapias non farmacolóxicas

Educación afectivo-sexual na adolescencia: proposta de intervención dende a Educación Social

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación Social e Xénero: unha proposta socioeducativa no Centro de Información á Muller de Coirós

Educadores e educadoras sociais nos centros educativos. Unha mirada cara a súa incorporación.

Efectos da pornografía e a personalidade escura sobre as crenzas relacionadas co sexo.

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Emigración e escolarización baixo a mirada de Vida gallega: ilustración regional (1915-1936): entre a ilusión e a realidade.

Estudo da regulación, dos mecanismos e dos recursos dispoñibles na organización escolar para a inclusión do alumnado en situación de vulnerabilidade social.

Filosofía para nenos a través do proxecto Wonder Ponder.

Filosofía para nenos e nenas aplicada a contextos de persoas con discapacidade: Escola de pensamento libre.

Impacto do coronavirus no tratamento penal: análise de prensa e entrevista a profesionais

Impacto socioeconómico e na calidade de vida da enfermidade do Alzheimer e outras demencias nos coidadores principais.

Inserción sociolaboral de persoas con diversidade funcional

Integración laboral e académica da muller inmigrante

Muller e discapacidade intelectual: Dobre discriminación, unha realidade social.

O ciberfeminismo como marco para a creación de subxectividades e identidades: Novas construcións post-corpo.

O perfil profesional dos educadores e educadoras sociais en centros escolares: estudio comparado

O perfil profesional e competencial dixital no Grao en Educación Social: estudo galego.

O rol das/os educadoras/es sociais en institucións académicas regradas: perspectivas decoloniais

Ocio e discapacidade: un proxecto de intervención baseado no ocio inclusivo

Parálise cerebral e calidade de vida: un proxecto de estimulación cognitiva para un envellecemento activo.

Participación escolar dos alumnos migrantes ou en situación de vulnerabilidade

Perdón e estratexias de afrontamento nas persoas con adicción

Políticas públicas sobre a mentruación na Universidade da Coruña: Propostas para incluir unha menstruación digna e ecosaudable

Ponlle fin a violencia de xénero! Proposta de intervención para adolescentes.

Potenciando as habilidades emocionais en adolescentes en situación de risco de exclusión social

Programa formativo para profesorado en Abuso sexual infantil: Conta comigo.

Programa socioeducativo de animación teatral para a mocidade de entre 17 e 22 anos

Proposta de intervención en persoas con trastorno de esquizofrenia derivado do consumo de sustancias psicoactivas.

Proposta de intervención para a prevención do acoso escolar

Proxecto de Coeducación Afectivo-Sexual nun Centro de Menores. Unha proposta dende a Educación Social.

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto socioeducativo no medio rural: revitalización do Concello de Begonte a través do papel que exerce a muller nel.

Que é e como reducir os efectos da prisionización dende a acción socioeducativa? Análise da mirada de catro expertas.

Rastrexando a ideoloxía patriarcal e neoliberal na prostitución: análise do discurso dos prostituidores nos foros de Internet

Repensando o hábitat a través de todas as olladas; sobre a participación, a soberanía e a inclusión no territorio de colectivos invisibilizados socialmente.

Rompendo muros: Proposta socioeducativa de prevención de consumo a través da cultura

Ser avó coidador hoxe: tarefas e satisfacción coa vida

"A arte das nosas emocións: Proxecto de educación afectivo-sexual orientado a persoas con diversidade funcional".

“A escolarización, como acto de creación, é capaz de desencadear outros actos creadores”: o espírito de Paulo Freire habita en Candumbo

A alfabetización das persoas inmigrantes en España: Que nos di a literatura?

A Covid-19 como factor incidente de exclusión educativa: unha visión dende a Educación Social.

A educación da muller durante o século XX. O caso das Misiones Pedagógicas e da Sección Femenina.

A emigración galega e súa participación na comarca de Ferrolterra

A inclusión da Educación Social nos centros de Secundaria

A inclusión educativa das persoas con diversidade funcional: un estudo de caso único sobre a visión dos axentes implicados

A incorporación dos/as educadores/as sociais no sistema educativo español

A intelixencia emocional, o uso das estratexias de afrontamento do estrés e a súa relación co benestar nas persoas inmigrantes residentes en Galicia.

A organización escolar, o sistema educativo e a exclusión do alumnado: quen é o rostro do fracaso escolar?

A pegada da pandemia nas mulleres en contextos de prostitución: análise de prensa e entrevistas a profesionais

A percepción social do cambio climático, a outra pandemia.

A prostitución masculina homosexual. Aproximación dende unha mirada socioeducativa.

A representación social da pandemia

A violencia de xénero: un problema estrutural, unha lacra social

A violencia nas relacións sociais adolescentes e a educación emocional como ferramenta de prevención.

Acoso escolar en centros de Educación Secundaria Obrigatoria da comarca de Ferrol

Adolescentes en desprotección: dificultades nos vínculos afectivos.

Afrontar a conflitividade en tempos de pandemia: perspectivas interdisciplinares

Análise dos estereotipos negativos dos coidadores e coidadoras formais e informais cara ás persoas maiores.

Aproximación á realidade da comarca de Valdeorras. Estudo sobre o quefacer municipal.

Aproximacións socio-educativas á violencia filio-parental en España

Asociacionismo cultural como ferramenta de reivindicación da cultura galega.

Benestar psicolóxico e Satisfacción vital das persoas maiores en tempos de Covid-19

Caracterización da cooperación internacional galega no campo da diversidade funcional e discapacidade

Dando voz a adolescentes deportistas: benestar subxectivo na súa institución socioeducativa.

Dando voz aos menores dun centro residencial de A Coruña, a través das súas historias de vida para eliminar o estigma que os rodea na actualidade.

DEPENDE DE TI. Proxecto de intervención con estudantes para acabar co acoso escolar nas aulas.

Desenvolvemento local no rural galego: o exemplo de Triacastela

Efectos emocionais, cognitivos e condutuais da exposición a contidos sexuais en Internet.

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral en nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo (N.E.A.E)

Gordofobia e cultura da dieta como ferramenta de opresión sobre a muller e a súa introdución no grao de Educación Social da UDC

Imaxe e representación da terceira idade na prensa dixital antes e durante a COVID 19

Incremento dos niveis de estrés nas educadoras e educadores sociais de centros protección de menores en tempos de Covid-19

Influencia dos trazos escuros de personalidade nos celos e o cyberstalking nas relacións de parella

Iniciando un proxecto de coeducación no contexto penitenciario

María Montessori: Unha aproximación en perspectiva histórica e pedagóxica

Mediación e conciliación familiar

Medios de comunicación. Consumo e efectos por grupos de idade.

Medios de comunicación. Consumo e efectos por grupos de idade.

Mellorando(nos): taller socioeducativo sobre asertividade e cidanía activa con poboación adolescente galega

Meraki: proxecto de aprendizaxe-servizo para mellorar a acollida e convivencia en prisión

Mulleres en situación de senfogarismo en España: causas, perfís e programas

O asociacionismo no Concello de Cariño e as súas implicacións socioeducativas

O bullying e o perdón en relación co benestar psicolóxico en estudantes de secundaria

O módulo 9 no Centro Penitenciario de Teixeiro: acollendo o programa PAIEM

O teatro do oprimido como ferramenta para a emancipación das persoas privadas de liberdade. Proposta de proxecto socioeducativo.

O/A educador/a social e a educación familiar nos servicios sociais comunitarios básicos do ámbito local galego

Os alcumes en Galicia: identidade e significación social e territorial

Participación da Infancia e Adolescencia no Concello da Coruña

Participación infantil no concello de Tomiño: análise de caso.

Percepcións das familias de persoas con diversidade funcional sobre a inclusión do seu familiar nas institucións socioeducativas

Persoas en situación de senfogarismo. Repensando o tempo libre dende a educación social

Pintando A prostitución en tres etapas: patriarcado, desexo e violencia. Proxecto de sensibilización con adolescentes para a redución do consumo

Prevención do absentismo escolar: unha proposta de intervención

Previr para non ter que curar : Proposta para a prevención da violencia de xénero no bacharelato

Programa de intervención socioeducativa:'envellecemos activos e xuntos'

programa socioeducativo de inclusión social e sensibilización ciudadá a través de YouTube “COMUNICAR PARA EDUCAR DENDE A PARÁLISIS CEREBRAL”

Programas educativos en temática de xénero con mulleres nas prisións galegas. Análise do programa Ser Mujer.

Proposta de intervención con adolescentes. Programa de prevención fronte o consumo de drogas.

Proposta metodolóxica cara a prevención da violencia filio-parental

Proposta socioeducativa para mulleres rurais da provincia de A Coruña para romper a fenda dixital dende a perspectiva da Educación Social.

Proxecto de desenvolvemento da inteixencia emocional a través do teatro

Proxecto de intervención socioeducativa: aproximándonos á resolución de conflitos a través do deporte en centros de reeducación de menores.

proxecto socioeducativo de violencia intraxénero a través dunha curtametraxe

Proxectos de Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global con financiamento da Xunta de Galicia

Recursos persoales para a prevención de problemas psicosociais na adolescencia: a autocompaixón e o perdón

Recursos psicolóxicos adaptativos en coidadores de persoas dependentes: relación entre autocompasión, benestar subxectivo e resiliencia

Relación entre as condutas aditivas e as situacións de bullying e ciberbullying

Relacións interraciais en termos coloniais: análise da manifestación do colonialismo nas relacións de parella interraciais

Revisando a intervención do sistema de tutela galego, a través da figura do educador social coma titor de resiliencia

Satisfacción coa vida, emocións e sobrecarga percibidas en coidadores/as familiares de persoas maiores con dependencia

Sen violencia para unha democrática convivencia: proxecto socioeducativo para a prevención do acoso escolar na Educación Secundaria.

Ser muller en prisión: unha mirada dende as profesionais

Sobrecarga nos coidadores e coidadoras de persoas maiores con dependencia

Titoría de resiliencia: proposta socioeducativa para persoas diagnosticadas de esquizofrenia

TRABALLANDO. Proxecto de inserción laboral orientado a persoas diagnosticadas de síndrome de Asperger

Trastorno Bipolar. Fomentando a autoestima, as relacións interpersoais e os procesos cognitivos das persoas para potenciar a súa autonomía e lograr mellorar a súa calidade de vida.

Unha saída ao fracaso escolar desde a Educación Social: Proxecto Meraki

Validación a través de expertas dun cuestionario sobre sexualidade de usuarios/as da terceira idade de Afundación, programa “Espazos +60”

VOCES DO NORTE : Deseño dun proxecto socioeducativo para persoas privadas de liberdade.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 80