Grao en Educación Infantil

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Cotelo Guerra, Maria Dolores
Vogal PDI
Carballal Miñán, Patricia
Vogal PDI
Durán Bouza, Montserrat
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
Bueno Palomino, Ana María
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Chao Fernández, Rocío
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Martínez, Susana
Vogal Coordinadora de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Simón López, Miguel Ángel
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vogal PDI
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal PDI
Sobrino Freire, Iria
Vogal PDI
Mesías Lema, José María
Vogal PDI
Pérez Guilarte, Yamilé
Vogal PDI
López Larrosa, Silvia
Vogal PDI
Soneira Calvo, Carlos
Vogal PDI
Méndez García, Rosa María
Vogal PDI
Golías Pérez, Yolanda
Vogal PDI
Cotelo Guerra, Maria Dolores
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 526
Homes 2023/2024 94
Mulleres 2023/2024 432
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 30.000
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 28.890
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 597
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 504
% créditos repetidos 2023/2024 3,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,03

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.798
Homes 2023/2024 345
Mulleres 2023/2024 1.453
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 103.000
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 97.220
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 3.636
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 2.162
% créditos repetidos 2023/2024 5,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,3

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 532
Homes 2022/2023 92
Mulleres 2022/2023 440
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 30.210
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.020
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 826,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 360
% créditos repetidos 2022/2023 3,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,79
Taxa de evaluación 2022/2023 97,48
Taxa de éxito 2022/2023 97,61
Taxa de rendemento 2022/2023 95,15
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 97,1
Taxa de graduación 2018/2019 76,55
Taxa de abandono 2020/2021 3,13

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 2.049
Homes 2022/2023 453
Mulleres 2022/2023 1.596
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 114.300
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 107.800
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 4.600
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.932
% créditos repetidos 2022/2023 5,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,79
Taxa de evaluación 2022/2023 95,93
Taxa de éxito 2022/2023 96,14
Taxa de rendemento 2022/2023 92,23

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 548
Homes 2021/2022 79
Mulleres 2021/2022 469
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 29.920
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 29.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 306
% créditos repetidos 2021/2022 2,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,6
Taxa de evaluación 2021/2022 97,47
Taxa de éxito 2021/2022 97,01
Taxa de rendemento 2021/2022 94,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 96,44
Taxa de graduación 2017/2018 83,21
Taxa de abandono 2019/2020 5,96

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.062
Homes 2021/2022 446
Mulleres 2021/2022 1.616
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.541
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.483
% créditos repetidos 2021/2022 4,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,87
Taxa de evaluación 2021/2022 95,85
Taxa de éxito 2021/2022 95,9
Taxa de rendemento 2021/2022 91,91

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
119
0
4
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
83
1
2
Socioloxía da Educación
114
0
2
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
95
0
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
114
0
2
Historia da Educación
116
0
2
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
126
0
2
Valores e Educación para a Igualdade
118
7
4
Psicoloxía Clínica Infantil
137
45
5
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
110
16
6

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
125
1
0
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
117
17
3
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
132
9
8
Educación Matemática
125
0
6
Didáctica da Lingua Galega
141
0
1
Orientación e Titoría
116
0
0
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
91
0
0
Didáctica da Lingua Castelá
122
0
0
Ensino das Ciencias da Natureza
116
5
6
Didáctica da Expresión Corporal
124
4
3

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
120
0
3
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
120
0
2
Didáctica da Expresión Musical
123
0
5
Literatura Infantil e a súa Didáctica
126
0
2
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
126
0
4
Didáctica da Lingua Estranxeira
129
1
4
Didáctica da Expresión Plástica
127
2
3
Prácticum I
113
0
0
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
5
0
1
Xogos Motores
54
1
0
Matemáticas e Xogo
40
0
1
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
55
0
0
Atención Temperá
55
0
1
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
11
0
0

4º Curso

Prácticum II
134
1
0
Pedagoxía da Expresión Musical
28
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
66
0
2
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
40
0
4
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
40
1
1
Matemáticas na Vida
57
0
4
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
15
0
1
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
75
0
3
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
22
1
0
Relixión, Cultura e Valores
71
0
2
Traballo Fin de Grao
130
0
27

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
111
8
4
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
95
4
1
Socioloxía da Educación
120
0
1
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
83
14
6
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
0
0
Historia da Educación
121
0
2
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
123
2
1
Valores e Educación para a Igualdade
121
5
3
Psicoloxía Clínica Infantil
94
61
8
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
126
3
6

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
119
0
2
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
120
9
2
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
126
13
8
Educación Matemática
118
4
5
Didáctica da Lingua Galega
135
0
1
Orientación e Titoría
120
0
2
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
121
0
0
Didáctica da Lingua Castelá
123
0
3
Ensino das Ciencias da Natureza
122
1
10
Didáctica da Expresión Corporal
120
3
4

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
134
0
4
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
141
2
1
Didáctica da Expresión Musical
131
2
3
Literatura Infantil e a súa Didáctica
121
1
2
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
113
0
3
Didáctica da Lingua Estranxeira
109
2
5
Didáctica da Expresión Plástica
135
2
5
Prácticum I
99
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
3
0
0
Xogos Motores
62
0
3
Matemáticas e Xogo
17
0
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
42
1
0
Atención Temperá
35
1
1
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
30
0
0

4º Curso

Prácticum II
125
1
1
Pedagoxía da Expresión Musical
28
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
30
1
0
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
32
0
0
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
51
0
0
Matemáticas na Vida
84
0
1
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
18
0
1
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
66
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
55
0
0
Relixión, Cultura e Valores
65
0
0
Traballo Fin de Grao
128
1
22

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
130
0
1
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
108
0
0
Socioloxía da Educación
125
0
0
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
110
0
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
126
0
0
Historia da Educación
122
0
3
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
127
0
4
Valores e Educación para a Igualdade
132
1
3
Psicoloxía Clínica Infantil
129
31
6
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
129
3
8

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
133
0
2
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
136
0
4
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
114
19
8
Educación Matemática
120
4
4
Didáctica da Lingua Galega
138
0
2
Orientación e Titoría
138
0
4
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
99
0
2
Didáctica da Lingua Castelá
141
0
3
Ensino das Ciencias da Natureza
134
1
7
Didáctica da Expresión Corporal
137
3
2

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
123
1
4
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
130
0
1
Didáctica da Expresión Musical
123
0
1
Literatura Infantil e a súa Didáctica
139
0
1
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
131
0
0
Didáctica da Lingua Estranxeira
140
3
4
Didáctica da Expresión Plástica
125
6
3
Prácticum I
84
1
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
3
0
1
Xogos Motores
32
1
1
Matemáticas e Xogo
30
2
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
47
0
0
Atención Temperá
28
0
0
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
24
0
1

4º Curso

Prácticum II
138
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
35
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
63
0
0
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
44
0
1
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
46
0
0
Matemáticas na Vida
82
0
3
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
61
0
1
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
53
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
98
0
3
Relixión, Cultura e Valores
61
0
1
Traballo Fin de Grao
137
0
37

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Educando para el futuro": Formación docente en Desarrollo Sostenible y Agenda 2030

"Sembrando Valores" A horta como medio de aprendizaxe nun aula de Educación Infantil.

“Entre verbas e tradición”: proposta didáctica para o fortalecemento da lingua galega en Educación Infantil a través do xogo tradicional.

“Galiña vella fai bo caldo”: a transmisión lingüística do galego na etapa da Educación Infantil.

“O despertar das emocións a través da música, unha Unidade Didáctica para Educación Infantil”

A Competencia Dixital en Educación Infantil

A educación emocional mediante os contos en Educación Infantil

A educación emocional na etapa de educación infantil: un estudo de caso

A función de relación na Educación Infantil: unha experiencia didáctica.

A importancia dos valores a través do xogo no segundo ciclo de educación infantil

A integración das Redes Socias en Educación Infantil dende a perspectiva do profesorado. Un estudo de caso

A morte no álbum ilustrado: análise do corpus das editoriais galegas

A música como ferramenta no desenvolvemento motor. A percusión corporal. Unidade didáctica.

A necesidade de gamificar na aula de Educación Infantil para aumentar a motivación do alumnado na súa aprendizaxe.

A perspectiva de xénero e o pensamento crítico como ferramenta de cambio social: unha proposta didáctica para educación infantil baseada na Filosofía para Nenas e Nenos

A Promoción da Lingua e da Cultura Galega en Educación Infantil: Un Estudo de Caso

Actividade física e benestar na infancia: Unha análise da súa relación na etapa entre 0 e 6 anos

Adqusición da conciencia numérica a través da metodoloxía ABN. Unha proposta para o primeiro nivel do 2º ciclo de Educación Infantil.

Alumnado con trastorno do espectro autista (TEA) na aula de Educación Infantil: proposta dun programa de inclusión.

Análise da implementación de programas plurilingües en Educación Infantil

Análise da satisfacción laboral do profesorado de Educación Infantil

Análise do currículo en Educación Infantil e da súa concreción na aula: Un estudo de caso.

Análise dunha intervención baseada no contido innovador dos Xogos de Narrativa Corporal Creativa en 4º de Educación Infantil

APPs para o desenvolvemento da linguaxe e a comunicación en Educación Infantil. Análises e propostas de uso para a accesibilidade e inclusión educativa

Aprender con recursos educativos dixitais en Educación Infantil. Proposta sobre o mundo mariño a través da arte

Arte en evolución: proxectos creativos, transformación de espazos e novas oportunidades a través de laboratorios de experimentación

As Intelixencias Múltiples a Través dos Contos en Educación Infantil

As TIC para a accesibilidade e inclusión educativa de alumnado con NEE en Educación Infantil. Análise desde a perspectiva do profesorado.

Axenda 2030 e obxectivos do desenvolvemento sostible: Recursos para unha formación do profesorado.

Biblioteca escolar: diversidade a través do álbum ilustrado.

Competencias parentais, calendario evolutivo e recursos empregados na crianza

Conductas no xogo de nenos e nenas de educación infantil no contexto escolar.

Conexión coa natureza e desenvolvemento infantil

Consideracións infantís en torno ao mal comportamento dun aula do segundo ciclo de Educación Infantil

Construción dunha escola inclusiva a partir dun caso SD22q11

Contaminación Oceánica por Plásticos: Sensibilización Ambiental en Educación Infantil

Creación de ambientes enxebres dende a tradición cultural galega

Desafiando estereotipos de xénero: O xogo libre como fonte de información en educación infantil

descubrindo a realidade sobre a inclusión educativa nas aulas a través da perspectiva docente

Descubrindo o mundo a través da filosofía: Unha proposta para a Educación Infantil

Desenvolvemento das intelixencias múltiples na educación infantil e estratexias ante as posibles dificultades

Desenvolvemento integral a través da psicomotricidade e do xogo libre nunha contorna natural en Educación Infantil.

Devolvendo o xogo e a natureza á infancia: Saiamos ao patio! Proposta didáctica para alumnado do 2º ciclo de Educación Infantil

Diferenzas na lectoescritura dende 1990 ata hoxe

Dificultades específicas de aprendizaxe: a discalculia en Educación Infantil. Proposta didáctica para o traballo da mesma.

Educación Musical e a Interculturalidade en Educación Infantil

Ensinanza das matemáticas a través da psicomotricidade en educación infantil

Estereotipos de Xénero presentes na sociedade infantil: O seu estudo mediante o Xogo con Pezas Soltas.

Estimulación dos Procesos cognitivos básicos (percepción, atención e memoria), en Educación Infantil.

Estratexias de Ensinanza Inclusivas en Educación Infantil: Redeseño dunha proposta didáctica sobre os animais seguindo o Deseño Universal para o Aprendizaxe

Estudo da percepción sobre a formación permanente do profesorado de Educación Infantil

experiencias e motivacións dos asistentes ás escolas de pais

Explorando o pensamento nas aulas de infantil: Filosofía para nenos e nenas

Filosofía para nenos e nenas (xogar a pensar no Segundo Ciclo de Educación Infantil)

Filosofía para nenos e nenas; xogando a pensar en Educación Infantil.

Formas xeométricas na aula de educación infantil dende unha perspectiva inclusiva: Proposta didáctica.

Habilidades sociais dun grupo de Educación Infantil

Impacto e abordaxe das condutas disruptivas na etapa de Educación Infantil

Importancia das relacións cas familias durante o practicum II

Inclusión de alumnado con discapacidade intelectual en Educación Infantil: Proposta Didáctica

Inclusión Educativa na Educación Infantil: Estudo de caso dun neno con TEA e Análise de Practicas Institucionais

Inclusión, Discapacidade Auditiva e TIC. A aprendizaxe da LSE a través das TIC en Educación Infantil.

Influencia do contacto coa natureza no benestar e desenvolvemento infantil

Integración de ferramentas dixitais nunha proposta sobre psicomotricidad para favorecer as intelixencias múltiples en educación infantil.

Intervencións de educación emocional con nenos/as con Trastorno do Espectro Autista: unha revisión sistemática

Lectoescritura en Educación Infantil.

Levando o xogo na natureza aos centros educativos: unha proposta para abordar o currículum a través da aprendizaxe ao aire libre

Literatura infantil e mercado: unha análise dos libros máis vendidos na actualidade

O enfoque artístico para a diversidade cultural na Educación Infantil

O enfoque artístico para a diversidade cultural na Educación Infantil

O auga é vida... Coidémola!

O cine como recurso didáctico na Educación Infantil: un estudo de caso

O conto como ferramenta para traballar a educación emocional no segundo ciclo de Educación Infantil.

O debuxo en movemento como proceso artístico.

O Debuxo infantil como ferramenta para o desenvolvemento do Autoconcepto e a Autoestima a través do Autorretrato

O desenvolvemento da linguaxe e a súa relación co temperamento en crianzas de tres anos

O entorno natural como espazo de xogo e desenvolvemento no segundo ciclo de Educación Infantil

O legado da ágora nas aulas da infancia: o onte, hoxe e mañá da Filosofía para Crianzas

O mundo a través do ritmo

O patio de Educación Infantil

O pensamento lóxico na Educación Infantil: Un deseño experimental sobre o uso de material estruturado fronte ao material non estruturado.

O potencial didáctico dos clásicos da literatura na aula de inglés en Educación Infantil.

O traballo da diversidade a través da conversa literaria: unha experiencia en aulas de Educación Infantil.

O uso da dramatización nas aulas de Educación Infantil para a resolución de conflitos. Secuencia de aprendizaxe para o segundo ciclo.

Os contos musicais como recurso educativo no desenvolvemento emocional en Educación Infantil

Os tesouros de Galicia: cultura e tradicións galegas nas aulas de Educación Infantil

Pensamento computacional a través de valores nutricionais.

Percepcións de pais e docentes vinculados coa Educación Infantil sobre as relacións entre irmáns

Porque a lingua non contamina!: proposta para a valorización da lingua galega en contornos galegofalantes

Presenza infantil nas redes sociais no ámbito familiar: educación fronte a exposición. Un estudo de caso.

Proposta de estimulación da conciencia fonológica no alumnado de Infantil

Proposta de estimulación da expresión oral en Educación Infantil

Proposta de inmersión lingüística como metodoloxía inclusiva e integradora de alumnado inmigrante na aula de educación infantil

Proposta de intervención para a abordaxe dun caso de trastorno do espectro autista (TEA)

Proposta didáctica para traballar o pensamento lóxico-matemático dende un enfoque lúdico en Educación Infantil

Proposta educativa explorando o ritmo para bebés curiosos

Proposta educativa para fomentar o aprendizaxe a través das intelixencias múltiples

Proposta para traballar a música en educación infantil a partir de pedagogos do século XX

Raíces Galegas na Aula: Unha proposta didáctica para integrar o Patrimonio Cultural na Educación Infantil.

Reflexionando sobre a morte con alumnado de Educación Infantil: conversas a partir de álbums ilustrados.

Relación alumnado-profesorado en Educación Infantil

Relación entre uso de pantallas e benestar en nenas e nenos de 0 a 6 anos

Sentindo as tradicións da Costa da Morte: unha Proposta Didáctica do patrimonio cultural en Educación Infantil

Sostibilidade na Educación Infantil: unha proposta didáctica para traballar a paisaxe e os ODS

Trabajar las emociones a través de los cuentos en el segundo ciclo de Educación Infantil

Unha inmersión na historia en Educación Infantil. Proposta didáctica sobre os Castros de Baroña

Unha nova mestra e unha segunda república: Investigación partindo dun diario de aula

Unha proposta AICLE para Educación Infantil

Unha proposta de estimulación da conciencia fonolóxica para nenos de 3 a 6 anos

Unha revisión de literatura sobre o duelo na infancia. Abordaxe e recursos para a comunidade educativa.

Unha unidade didáctica sobre o Bee-Bot como recurso nas aulas de Educación Infantil

Uso de pantallas e benestar en nenos e nenas de 0 a 6 anos

Valoración da resposta educativa dunha alumna de 5º de Educación Infantil con Trastorno do Espectro Autista: estudo de caso

Víctor ou Victoria? Deseño e avaliación dunha proposta para abordar os estereotipos de xénero na educación infantil.

Xogar a Pensar en educación Infantil: A Filosofía para Nenos e Nenas

"Non son fada nin princesa": a literatura con perspectiva de xénero nas aulas de Educación Infantil

(De)construíndo a aula: Unha proposta educativa para Educación Infantil dende unha mirada queer-feminista

“Palabras de amor, palabras de amar”: proposta didáctica para o fortalecemento da poesía nas aulas de educación infantil

“Plantamos a nosa semente”: proposta didáctica para facer medrar a cultura e tradicións galegas en educación infantil

A auga que nos rodea.

A construción de significados en Educación Infantil a través do Programa de Filosofía Para Nenos

A desnaturalización dos patios de recreo

A Didáctica da Língua Castelá nos Grados de Educación Infantil: análise das guías didácticas das universidades españolas

A dramatización como recurso na aula de lingua extranxeira na educación infantil

A educación emocional en educación infantil: deseño dunha proposta de intervención

A educación emocional na Educación Infantil. Unha proposta de intervención para o aula de 5 anos.

A educación emocional: proposta de intervención para o alumnado de 5o de Educación Infantil.

A ensinanza da lectoescritura en Educación Infantil dende a perspectiva constructivista: un estudo empírico.

A Filosofía para Nenos como ferramenta transformadora

A importancia de escoitar aos nenos e nenas na xestión dos conflictos

A intelixencia emocional a través dos contos infantís.

A interculturalidade nunha aula de Educación Infantil

A literatura como recurso para abordar os contidos matemáticos no segundo ciclo de Educación Infantil.

A música e a musicoterapia na etapa de Educación Infantil. A perspectiva dos mestres e das mestras.

A musicalización de álbums ilustrados: análise de Contos en cantos, de Almudena Janeiro.

A paisaxe e o patrimonio como recursos para traballar problemas socioambientais en Educación Infantil

A percepción de autoeficacia do profesorado e as súas concepcións sobre a inclusión educativa do alumnado con discapacidade intelectual.

A preservación da identidade cultural galega: o papel das familias en Educación Infantil

A realidade das sesións de psicomotricidade nas aulas de Educación Infantil dende a perspectiva do alumnado en prácticas. Un estudo descriptivo.

A resposta educativa para a adquisición de rutinas dunha alumna de 4º de EI con TEA: Un estudo de caso.

A violencia a través de dúas sesións de lectura compartida nunha aula de Educación Infantil

A visión do alumnado e as familias sobre o que inflúe no benestar escolar infantil.

A xestión das emocións: deseño e posta en práctica dunha unidade didáctica para o 6º curso de Educación Infantil.

Actividade física e benestar en nenos e nenas de 0 a 6 anos

Adquisición e desenvolvemento da linguaxe oral: Un estudo de caso en Educación Infantil.

Alimentando á saúde: unha programación anual para 6º de Educación Infantil.

Analíse das distintas metodoloxías educativas para Educación Infantil en Galicia

Análise de contos empregados nas aulas de Educación Infantil para traballar a Intelixencia Emocional

Análise dos usos da música na aula de Educación Infantil

Animación á lectura a través da Educación Física

Aportacións derivadas da incorporación da musicoterapia nas aulas de educación infantil como ferramenta educativa para favorecer o aprendizaxe dos nenos/as con tea.

Apps e recursos dixitais para a innovación e o aprendizaxe en Educación Infantil

Aprender a ler e a escribir no alumnado de 3 a 6 anos

Aprender a través de videoxogos: Análise e propostas de uso

Aprendizaxe das cores e as formas xeométricas a través das obras de arte: Proposta Didáctica

Aprendizaxe de linguas estranxeiras e alumnado con discapacidade intelectual en Educación Infantil

Arte e coeducación na educación infantil: Unha programación anual

As 3R como instrumento para traballar a educación ambiental na etapa de infantil

As concepcións do profesorado sobre a inclusión educativa e a súa experiencia na aula

Atención á diversidade do alumnado de Educación Infantil con TEA: un estudo de caso

Atención á diversidade na educación infantil: a súa concreción nun centro

Autoestima positiva e benestar emocional: Proposta de intervención para 6º de Educación Infantil

Beneficios y aplicaciones de la enseñanza musical en educación infantil.

Benestar Emocional na Educación: un Enfoque Centrado na Contorna Educativa

Biblioteca escolar e animación á lectura: estudo de caso dun centro educativo

Como a educación infantil colabora en reducir o fracaso escolar

Como abordar a heteronormatividade infantil a través da ficción audiovisual

Concepcións sobre a inclusión do profesorado de infantil e primaria: diferenzas sociodemográficas.

Construcción dunha escola inclusiva. Unha proposta de intervención para 2º ciclo de Infantil.

Coñecemento e mellora da disgrafía nas aulas de infantil

Creando pontes para a multiculturalidade: Un protocolo de integración para alumnado estranxeiro en Educación Infantil.

Cultivando mentes digitales. Educación mediática en la infancia para un uso responsable de las TIC

Desenvolvemento da atención e identificación das emocións en TEA: un estudo de caso.

Desenvolvemento dunha proposta de intervención inclusiva a través das TIC para o alumnado con Síndrome de Down

Didáctica da lingua estranxeira e competencia dixital en Educación Infantil: Análisis e aplicación práctica.

Discorremos, preguntamos, conversamos e aprendemos: achegamento á Filosofía para Nenos e Nenas a través dun estudo de caso nunha aula de Educación Infantil.

Doro o Inodoro e O circuito da auga

Educación e emocións no segundo ciclo de Educación Infantil

Educación emocional a través da arte

Educación Infantil e Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: Sementando as Sementes da Sustentabilidade

Ensinar a pensar desde a idade temperá: unha proposta filosófica en Educación Infantil para fomentar o pensamento crítico e creativo.

Estado da arte arredor da investigación do desenvolvemento da empatía no segundo ciclo da educación infantil

Estimulación das matemáticas a través da aprendizaxe baseada no xogo

Estimulación dos procesos cognitivos básicos en 5º de Educación Infantil

Estudo da relación familia-escola: experiencias durante o Prácticum II

Filosofía para nenos: dende o inicio ata a actualidade.

Historia de Roma

Importancia e distintas formas de traballar a lectoescritura nas diferentes aulas de educación infantil

Importancia e impacto da música en Educación Infantil, opinión das familias. O reguetón

Infancia e videoxogos. Análise e proposta didáctica a partir do videoxogo "Alba: una aventura mediterránea"

Influencia da actividade física e a obesidade sobre a felicidade en alumnado do grao de Educación Infantil

Intelixencia emocional nunha aula de educación infantil. Proposta didáctica.

Lectura compartida de álbums ilustrados: unha experiencia nunha aula de 4º de educación infantil

Matemáticas manipulativas

Medio rural: Propuesta para o alumnado dos colexios agrupados

Metodoloxías e proposta de intervención para o desenvolvemento da Lingua Estranxeira e da competencia plurilingüe en Educación Infantil

Natureza e infancia: unha conexión necesaria para o desenvolvemento infantil.

Niveis de competencia motriz e cognitiva percibida, aceptación social e práctica de actividade física na infancia. Un estudo descriptivo.

O acompañamento respectuoso das emocións en Educación Infantil: Protocolo de actuación docente

O cambio climático nunha aula de educación infantil.

O Camiño de Santiago como unión entre o patrimonio e a aula: unha proposta didáctica para educación infantil

O comportamento durante o logo libre no ámbito escolar e familiar

O nivel Pre-A1 do Volume Complementario do MCERL (2018/2020) e a Didáctica da Lingua Estranxeira en Educación Infantil.

O papel do xogo libre na natureza e o xogo de risco no segundo ciclo de Educación Infantil: unha análise en profundidade en Amadahi

O pensamento lóxico matemático en Educación Infantil

O teatro dende os nosos adentros ata as aulas de Educación Infantil. Proposta anual arredor das emocións para o segundo ciclo.

O xénero no álbum ilustrado actual: unha análise dos libros máis prestados nunha biblioteca pública

O xogo infantil dende unha perspectiva de xénero

Os contos de Julia Donaldson como recurso didáctico para o ensino-aprendizaxe do inglés en Educación Infantil

Os contos tamén contan

Os elementos naturais a través dos sentidos. Unha proposta educativa para conectar coa natureza.

Os recantos en Educación Infantil dende unha perspectiva de xénero.

Os recunchos da intelixencia emocional a través da arte e a frustación

Patrimonio cultural material e ensino-aprendizaxe da historia da cidade da Coruña

Patrimonio cultural material e ensino-aprendizaxe da historia da cidade da Coruña

Percepción das familias ante a inclusión de alumnado con NEAE/NEE nas aulas ordinarias

Percepcións de docentes e pais/nais sobre os efectos do nacemento de un irmán/á na etapa de Educación Infantil

Percepcións dos proxenitores sobre a súa labor e a da escola con respecto á educación dos seus fillos/as

Perfil competencial do mestre en Educación Infantil

Programación anual para 6º de Educación Infantil “Unha viaxe pola ciencia”.

Promóvese a inclusión do alumnado NEAE nunha aula de Educación Infantil? Análise da perspectiva docente.

Proposta da estimulación da conciencia fonolóxica como compoñente da lectura

Proposta de estimulación da Linguaxe Oral en 2º de Educación Infantil.

Proposta de estimulación dos compoñentes da lectura en 3º de Educación Infantil.

Proposta de formación do profesorado sobre os Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable

Proposta de intervención para alumnado de 4 anos con trastorno negativista desafiante

Proposta de intervención para o desenvolvemento das habilidades comunicativas no espectro autista

Proposta de intervención sobre a intelixencia emocional en educación infantil

Proposta educativa intercultural nunha aula de Educación Infantil.

Proposta educativa para concienciar ao alumnado de Educación Infantil sobre o impacto do cambio climático

Proposta educativa: Un futuro máis verde.

Qué pensan as familias sobre o período de adaptación?

Recursos para a didáctica do inglés como lingua estranxeira en Educación Infantil: Estudo sobre as preferencias do alumnado

Relato dun Período de Acollida dende a documentación visual nun aula de Infantil

Rutinas no ámbito familiar e escolar

Sabemos as persoas adultas falar cos nenos e nenas sobre a diversidade familiar en Educación Infantil?

Sacar a lingua a pasear! Unidade didáctica para o fortalecemento da lingua galega en alumnado castelanfalante.

Síndrome de burnout e actividade física en estudantes universitarios de Educación Infantil

Teoría da intelixenia implícita do profesorado e as súas concepcións arredor da inclusión educativa.

Tipos de tarefas propostas no aula e teoría da intelixencia do profesorado.

Traballando as matemáticas a través da música

Trazando o camiño cara unha escola feliz: unha investigación cualitativa sobre o benestar subxectivo na educación infantil

Unha proposta didáctica de educación emocional seguindo o Deseño Universal para a Aprendizaxe para unha aula de 4º de EI

Valoración da resposta educativa a un alumno con NEAE no cuarto curso de educación infantil: un estudio de caso

Venres en verde: un achegamento do xogo libre a natureza á infancia.

Xogo libre e movemento na infancia. Aportacións dunha escola rural ás recomendacións de actividade física diaria

"Bodies are cool!": Un proxecto para abordar a diversidade no aspecto físico na aula de inglés en Educación Infantil

¨Medrar na lingua¨: Un estudo de caso sobre a escola de inmersión lingüística Semente Compostela.

“Brincamos xuntas”: unha proposta didáctica interxeracional arredor dos xogos tradicionais no segundo ciclo de Educación Infantil

A aprendizaxe da lectoescritura na Educación Infantil: un achegamento ás crenzas, actitudes e prácticas do persoal docente.

A asamblea no segundo ciclo de Educación Infantil, voz e participación do alumnado.

A autoestima do alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil

A concreción do currículo en educación infantil: Un estudo de caso

A didáctica da lingua estranxeira e a psicomotricidade: Unha proposta para 6º de Educación Infantil

A dramatización como proposta de intervención educativa baseada en proxectos sobre un conto

A educación afectivo sexual dende unha perspectiva homoparental

A heteronormatividade en Educación Infantil: Proposta didáctica

A lectoescritura nunha aula de Educación Infantil: análise de actividades lectoras e producións escritas.

A natureza é vida: fomentando a natureza dende a intervención educativa

A Práctica Psicomotriz dende Idades Temperás: Base para unha Vida Sá. Unha Revisión Bibliográfica.

A presenza dos estereotipos de xénero na etapa de Educación Infantil. Un estudo de caso sobre á selección de álbums ilustrados presentes na biblioteca da aula.

A que xogan os/as nenos/as na clase de psicomotricidade? Análise cualitativa das sesións de psicomotricidade nunha mostra de profesorado de Educación Infantil.

A relación familia-escola dende a perspectiva das familias

A relación familia-escola: crenzas e formación do profesorado e dos futuros docentes

A resolución de conflitos baixo a voz e a mirada dos nenos e nenas nas aulas de Educación Infantil

A resolución de conflitos nunha aula do segundo ciclo de Educación Infantil: estudo empírico baseado no Prácticum II.

A titoría para fomentar o coñecemento persoal e interpersoal e potenciar a autoestima

A viva voz!: proposta didáctica para o fortalecemento da lingua galega nas escolas rurais

A voz das crianzas acerca do xogo

Achegamento á música a través do movemento corporal

Adaptación dun cuestionario para avaliar o clima de diversidade nas aulas galegas

Análise da implementación do conto musical na aula de Educación Infantil

Análise do proceso de ensino-aprendizaxe da Matemática en Educación Infantil a través da Arte

Aprendendo a pensar: A Filosofía en Educación Infantil.

Aprender a convivir: unha proposta de intervención nunha aula de 4º de Educación Infantil

Aprendizaxe do ritmo musical a través do movemento na Educación Infantil: proposta didáctica

Aprendizaxe musical a través do movemento corporal en Educación Infantil (3-6): Creación de cancións infantís e actividades motoras na aula

Arteterapia en Educación Infantil: unha proposta de inclusión

As bibliotecas creativas como proposta educativa baseada no acercamento á contorna a través das profesións.

As Intelixencias Múltiples: deseño dunha Unidade Didáctica para 5º curso de Educación Infantil

Aulas Dixitais Innovadoras: aprender con Robótica e Códigos QR

Autoestima positiva:Propuesta de intervención para sexto de Educación Infantil.

Barreiras para a aprendizaxe do alumnado con Trastorno do Espectro Autista

Cando a morte chama á porta: literatura e tradicións como chave para entender o ciclo da vida

'Cantar e contar”: literatura e música nas aulas de Educación Infantil

Competencia dixital docente. Experiencias e percepcións de tres docentes de Educación Infantil

Compoñentes da lectura en educación infantil: proposta dun programa de intervención en conciencia fonolóxica e vocabulario.

Comportamento autorregulado dos estudantes de 5º e 6º de Educación Infantil

Contame un conto

Desenvolvemento da atención e da linguaxe en educación infantil: estudo de caso

Desenvolvemento da axenda 2030 na educación infantil: aplicación do ODS 13 nunha aula mixta do rural.

Deseño dun cuestionario para avaliar a capacitación percibida do futuro profesorado á hora de atender as necesidades educativas do alumnado con Trastorno do Espectro Autista

Didáctica da lingua estranxeira na educación infantil: unha proposta para nenos e nenas de 3 e 4 anos.

Diferenzas no comportamento autorregulado en estudantes de Educación Infantil con e sen NEAE

Diseño dunha proposta na aula de Educación Infantil para promover a competencia ambiental.

Diversidade cultural e intelixencias múltiples: deseño dunha unidade didáctica para Educación Infantil

Diversidade funcional en educación infantil: un estudo de caso

Do conto tradicional ao álbum ilustrado: análise da colección "os contos do trasno"

Educación da muller en España entre 1939-1990. Un estudo exploratorio-cualitativo na área de Ferrolterra.

Educar en igualdade o cómo educar evitando estereotipos: Proposta para unha aula do segundo ciclo de Educación Infantil.

Escola de Pais e Nais: Intelixencia emocional na infancia

Escolarización dun alumno con implante coclear nunha aula ordinaria de Educación Infantil

Estimulación dos procesos cognitivos básicos en 6º de educación infantil.

Estudo de caso dun alumno valorado con TEA nunha aula ordinaria

Estudo de investigación sobre o impacto da natureza entre nenos e nenas de 4 a 6 anos: unha comparación entre o rural e o urbán.

Estudo descriptivo de diversas prácticas docentes respecto á escritura do alumnado en 6º de Educación Infantil

Existe relación entre o comportamento dos nenos e nenas e a súa tipoloxía familiar ou o seu sexo?: Perspectiva das docentes.

Existen diferenzas nos comportamentos dos nenos e as nenas dependendo do seu sexo e do tipo de familia da que proceden?: Perspectiva de futuras docentes.

Fai que os medios conten: un chanzo máis preto da normalización do galego

Falemos de diversidade cultural: Análise sobre a abordaxe á diversidade cultural ante a súa presenza ou ausencia nas aulas de educación infantil.

Filosofía para nenas e nenos: Buscando un instrumento para a análise de sesións

Formación do profesorado do 2º Ciclo de Educación Infantil sobre a Atención á Diversidade no Sistema Educativo Español en Galicia.

Investigación cualitativa sobre a educación básica en Galicia durante o franquismo e democracia (1939-1990): unha reconstrución a través dos recordos do alumnado.

Materiais e recursos para a ensinanza de inglés en Educación Infantil.

Niveis de actividade física na infancia. Un estudo descritivo.

Nosa Terra, nosa vida

O álbum ilustrado como recurso pedagóxico para loitar contra o racismo na aula de educación infantil.

O apego como instrumento educativo dende a perspectiva do profesorado de Educación Infantil.

O aprendizaxe e a ensinanza da lectoescritura a través da lexislación educativa en España

O Camiño de Santiago en Galicia: Unha Proposta Didáctica do patrimonio en Educación Infantil.

O coñecemento da contorna a través da paisaxe: o concello de Carballo

O coñecemento dos seres vivos a través da indagación no 2º ciclo de Educación Infantil

O debuxo e os monicreques para abordar o benestar escolar en Educación Infantil

O desenvolvemento do concepto da identidade de xénero en Educación Infantil: proposta didáctica

O Folclore Musical Galego na Educación Infantil

O Folclore Musical Galego na Educación Infantil

O Libro da Memoria: recuperar a literatura de tradición oral para animar a ler na Educación Infantil.

O método de proxectos na educación infantil. Un estudo de caso

O patio escolar como espazo educativo: patios vivos.

O potencial da música na educación

O Proxecto Lector nun Colexio Rural Agrupado: Un Estudo de Caso

O teatro e a dramatización na aula de Lingua Estranxeira: proposta para 6º curso de Educación Infantil.

O xogo e a natureza en Educación Infantil. Deseño dunha estrutura para unha saída segura a natureza

O xogo libre no ensino-aprendizaxe das matemáticas na Educación Infantil

O xogo libre: estudo das percepcións do profesorado do primeiro e segundo ciclo de Educación Infantil.

Os espazos escolares ao servizo da calidade educativa no primeiro ciclo da educación infantil.

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS): Deseño dunha Unidade Didáctica para un aula de segundo ciclo de Educación Infantil.

Os recursos TIC para mellorar a área da linguaxe e a comunicación no alumnado X fráxil . Un programa de intervención

Os valores a través dos contos e o xogo no primeiro ciclo de educación infantil

Os videoxogos como recurso para a transmisión de valores en Educación Infantil

Percepción do profesorado contorna á introdución da lingua estranxeira en educación infantil

Percepción docente sobre o Método Aberto Baseado en Números en Educación Infantil. A súa formación e utilización.

programa de intervención para dislalias en educación infantil

Programación anual para o 2° ciclo de Educación Infantil "Namorarte"

Programación Didáctica Anual no marco do segundo ciclo da Educación Infantil: Ecoxogando descubrimos Coruña

Programación Didáctica Anual para 6º de Educación Infantil baixo o eixo das emocións: “Unha mochila chea de emocións”

Programas Interxeracionais: construíndo sociedades para todas as idades. Unha análise desde a Educación Infantil.

Proposta de estimulación da conciencia fonolóxica como componente da aprendizaxe da lectura

Proposta de estimulación dos procesos cognitivos básicos en 4º de Educación Infantil

Proposta de innovación e mellora educativa para o desenvolvemento do pensamento matemático en Educación Infantil

Proposta de intervención educativa para o trastorno de ansiedade por separación na infancia

Proposta de intervención en nenos/as con dislalias

Proposta de intervención para a Educación Emocional na Educación Infantil

Proposta de intervención para alumnado con Trastorno de Ansiedade por Separación na etapa de Educación Infantil

Proposta Didáctica para alumnado de 6º de Educación Infantil "Coñecemos a nosa terra"

Proposta didáctica para Educación Infantil basada en visibilizar a transexualidade.

Proposta Didáctica para traballar o contido numérico en Educación Infantil

Proposta didáctica que traballa a intelixencia emocional a través da arte.

Proposta lúdica para un achegamento á lectoescritura en Educación Infantil

Que agochan as pantallas. Un proxecto para aprender en Educación Infantil con apps e dispositivos electrónicos.

Que merendan os nenos e nenas do segundo ciclo de Educación Infantil?

Recursos educativos dixitais para a inclusión do alumnado con TEA

Respostas educativas ante problemas derivados do uso excesivo de pantallas. Proposta para Educación Infantil.

Sentimentos, actitudes e expectativas docentes e da familia dun neno valorado con TEA. Estudo de caso

Síndrome de Dravet. Un estudo de caso.

Síndrome do cromosoma X-Fráxil. Un estudo de caso.

Storytelling como recurso para o aprendizaxe da lingua inglesa en Educación Infantil: Investigación no seo dun aula multinivelar.

Teorías implícitas da intelixencia e concepcións relativas á inclusión

Teorías implícitas da intelixencia e tarefas de aula

Trastorno na linguaxe oral en Educación Infantil: un programa de intervención.

Un ano emocionantemente viaxeiro

Un xogo de ética: a filosofía para nenos e nenas en infantil.

Unha proposta didáctica de convivencia e relación na aula para o 2º ciclo de Educación Infantil

Unha viaxe pola Ribeira Sacra

Unidade Didáctica: O museo de historia natural do Canido como recurso didáctico para o ensino-aprendizaxe do mundo natural

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 120