Grao en Fisioterapia

2024/2025 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Vivas Costa, Jamile
Presidenta
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
González Doníz, María Luz
Vogal PDI
Fernández Cervantes, Ramón
Vogal PDI
Souto Gestal, Antonio José
Vogal PDI
González Cabanach, Ramón
Vogal PDI
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
González Doníz, María Luz
Presidenta
Senín Camargo, Francisco José
Vicepresidente
Souto Gestal, Antonio José
Secretario
Bello Rodríguez, Olalla
Vogal PDI
Riveiro Temprano, María Socorro
Vogal PDI
Lista Paz, Ana
Vogal PDI
Vivas Costa, Jamile
Vogal PDI
López García, Asenet
Vogal PDI
Carballo Costa, Lidia
Vogal PDI
Seijo Ares, Andrea
Vogal PDI
Martínez Bustelo, Sandra
Vogal PDI
Ramos Gómez, Fernando
Vogal Estudante
Gómez Anido, Valeria
Vogal Estudante
Iglesias Asorey, Carlos
Vogal Estudante
Riveiro Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Sánchez Domínguez, Noelia
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro
González Doníz, María Luz
Presidenta
Souto Gestal, Antonio José
Secretario
Chouza Insua, Marcelo Javier
Vogal PDI
Patiño Núñez, Sergio
Vogal PDI
Martínez Rodríguez, Alicia
Vogal PDI
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
Amado Vázquez, María Eugenia
Vogal PDI
Sandar Casal, Lucía
Vogal Estudante
López Rodríguez, Marcos
Vogal Estudante

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 285
Homes 2023/2024 149
Mulleres 2023/2024 136
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 16.810
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 15.590
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 813
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 405
% créditos repetidos 2023/2024 7,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 58,97

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 295
Homes 2023/2024 151
Mulleres 2023/2024 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 17.350
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 16.130
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 819
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 405
% créditos repetidos 2023/2024 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 58,82

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 286
Homes 2022/2023 147
Mulleres 2022/2023 139
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 17.110
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 15.590
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.137
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 387
% créditos repetidos 2022/2023 8,91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 59,83
Taxa de evaluación 2022/2023 95,7
Taxa de éxito 2022/2023 94,96
Taxa de rendemento 2022/2023 90,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 94,21
Taxa de graduación 2018/2019 81,43
Taxa de abandono 2020/2021 5,97

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 326
Homes 2022/2023 152
Mulleres 2022/2023 174
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 18.970
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 17.380
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.185
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 399
% créditos repetidos 2022/2023 8,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,18
Taxa de evaluación 2022/2023 95,4
Taxa de éxito 2022/2023 95,41
Taxa de rendemento 2022/2023 91,02

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 294
Homes 2021/2022 149
Mulleres 2021/2022 145
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 17.140
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.140
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 825
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 171
% créditos repetidos 2021/2022 5,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,29
Taxa de evaluación 2021/2022 95,99
Taxa de éxito 2021/2022 92,89
Taxa de rendemento 2021/2022 89,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 93,73
Taxa de graduación 2017/2018 77,78
Taxa de abandono 2019/2020 2,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 332
Homes 2021/2022 154
Mulleres 2021/2022 178
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 18.730
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 17.660
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 873
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 195
% créditos repetidos 2021/2022 5,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,42
Taxa de evaluación 2021/2022 94,86
Taxa de éxito 2021/2022 93,38
Taxa de rendemento 2021/2022 88,58

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía I e Histoloxía
68
5
3
Anatomía II
64
7
3
Fisioloxía
60
3
2
Biofísica e Bioquímica
66
6
5
Cinesiterapia Xeral
87
9
4
Marco Teórico da Fisioterapia e a Rehabilitación Física
77
5
5
Valoración Funcional e Psicosocial
68
0
2
Fisioterapia Xeral
65
5
2

2º Curso

Biomecánica
65
3
6
Semioloxía Clínica
71
1
3
Patoloxía Médico-Cirúrxica I
65
13
4
Psicoloxía
63
0
1
Cinesiterapia: Bases do Exercicio Terapéutico
68
0
2
Fisioterapia Manual e Osteopática I
68
8
4
Fisioterapia nas Alteracións Estáticas e Dinámicas da Raque
67
2
5
Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz
63
6
9
Fisioterapia Respiratoria
80
11
5

3º Curso

Patoloxía Médico-Cirúrxica II
58
3
0
Fisioterapia Manual e Osteopática II
55
8
16
Rehabilitación Cardio-Respiratoria e Vascular
52
11
9
Fisioterapia nas Discapacidades Neurolóxicas e da Vellez
52
13
2
Fisioterapia Abdomino-Pelvi-Perineal
59
0
1
Fisioterapia Oncolóxica e das Disfuncións Bioquímicas e Tegumentarias
62
1
1
Fisioterapia nas Disfuncións do Aparato Locomotor
52
8
7
Fisioterapia da Actividade Física e Deportiva
56
0
1
Nutrición e Fisioterapia
4
0
0
Inglés
1
0
0
Estadías Clínicas I
58
0
1

4º Curso

Documentación e Estatística Sanitaria
58
0
0
Lexislación e Administración Sanitaria
65
0
0
Fisioterapia Comunitaria e Saúde Pública
65
0
1
Ecografía en Fisioterapia
42
0
1
Fisioterapia nas Afeccións Podolóxicas
44
0
0
Traballo Fin de Grao
63
0
6
Estadías Clínicas II
65
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía I e Histoloxía
60
12
5
Anatomía II
64
10
5
Fisioloxía
66
2
3
Biofísica e Bioquímica
68
12
3
Cinesiterapia Xeral
43
33
3
Marco Teórico da Fisioterapia e a Rehabilitación Física
64
17
7
Valoración Funcional e Psicosocial
78
2
3
Fisioterapia Xeral
76
4
4

2º Curso

Biomecánica
62
3
4
Semioloxía Clínica
56
6
2
Patoloxía Médico-Cirúrxica I
61
9
2
Psicoloxía
47
0
0
Cinesiterapia: Bases do Exercicio Terapéutico
61
1
1
Fisioterapia Manual e Osteopática I
59
2
5
Fisioterapia nas Alteracións Estáticas e Dinámicas da Raque
57
1
1
Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz
58
3
4
Fisioterapia Respiratoria
45
22
4

3º Curso

Patoloxía Médico-Cirúrxica II
68
0
1
Fisioterapia Manual e Osteopática II
59
12
7
Rehabilitación Cardio-Respiratoria e Vascular
63
8
7
Fisioterapia nas Discapacidades Neurolóxicas e da Vellez
56
8
5
Fisioterapia Abdomino-Pelvi-Perineal
68
0
1
Fisioterapia Oncolóxica e das Disfuncións Bioquímicas e Tegumentarias
59
2
1
Fisioterapia nas Disfuncións do Aparato Locomotor
59
2
8
Fisioterapia da Actividade Física e Deportiva
65
0
3
Nutrición e Fisioterapia
8
0
0
Inglés
5
0
0
Estadías Clínicas I
66
1
0

4º Curso

Documentación e Estatística Sanitaria
51
1
1
Lexislación e Administración Sanitaria
63
0
2
Fisioterapia Comunitaria e Saúde Pública
61
2
0
Ecografía en Fisioterapia
48
0
2
Fisioterapia nas Afeccións Podolóxicas
31
0
0
Traballo Fin de Grao
71
0
10
Estadías Clínicas II
72
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía I e Histoloxía
49
7
2
Anatomía II
46
7
3
Fisioloxía
50
2
3
Biofísica e Bioquímica
56
7
3
Cinesiterapia Xeral
62
4
1
Marco Teórico da Fisioterapia e a Rehabilitación Física
52
10
3
Valoración Funcional e Psicosocial
59
6
1
Fisioterapia Xeral
57
6
2

2º Curso

Biomecánica
65
9
4
Semioloxía Clínica
68
7
0
Patoloxía Médico-Cirúrxica I
57
13
4
Psicoloxía
64
0
0
Cinesiterapia: Bases do Exercicio Terapéutico
74
1
0
Fisioterapia Manual e Osteopática I
68
6
2
Fisioterapia nas Alteracións Estáticas e Dinámicas da Raque
72
1
1
Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz
68
6
3
Fisioterapia Respiratoria
61
13
1

3º Curso

Patoloxía Médico-Cirúrxica II
61
0
0
Fisioterapia Manual e Osteopática II
62
8
5
Rehabilitación Cardio-Respiratoria e Vascular
68
4
6
Fisioterapia nas Discapacidades Neurolóxicas e da Vellez
67
2
1
Fisioterapia Abdomino-Pelvi-Perineal
63
0
0
Fisioterapia Oncolóxica e das Disfuncións Bioquímicas e Tegumentarias
76
0
3
Fisioterapia nas Disfuncións do Aparato Locomotor
70
5
3
Fisioterapia da Actividade Física e Deportiva
53
0
0
Nutrición e Fisioterapia
21
0
0
Inglés
2
0
0
Estadías Clínicas I
70
0
0

4º Curso

Documentación e Estatística Sanitaria
55
0
3
Lexislación e Administración Sanitaria
62
0
3
Fisioterapia Comunitaria e Saúde Pública
60
1
0
Ecografía en Fisioterapia
44
0
0
Fisioterapia nas Afeccións Podolóxicas
44
0
1
Traballo Fin de Grao
66
0
12
Estadías Clínicas II
56
2
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A hidroterapia en pacientes con lesións cerebrais traumáticas: unha revisión bibliográfica

Abordaxe da hemineglixencia dende a fisioterapia: Revisión sistemática

Abordaxe de fisioterapia cardiorrespiratoria do paciente cardiaco, con transplante de corazón. Caso clínico

Abordaxe dun programa de rehabilitación pulmonar en pacientes con silicose crónica de Galicia como ferramenta para o control das secuelas

Abordaxe fisioterapéutico na reeducación da marcha nunha paciente con lesión medular cervical. Un caso clínico

Abordaxe fisioterapéutico nun paciente con síndrome de regresión caudal severo: un caso clínico

Abordaxe fisioterapéutico postquirúrxico en pacientes con hernia discal lumbar

Abordaxe fisioterápica da dor crónica idiopática en poboación pediátrica

Adestramento/utilización de tarefas duais en pacientes con ataxia cerebelosa: unha revisión sistemática

Afectación estabilométrica e propioceptiva en xogadores de balonmán con reconstrución de ligamento cruzado anterior: un proxecto de investigación

Análise comparativa e actualización dos valores sobre función pulmonar, forza e resistencia da musculatura respiratoria en persoas con e sen fibromialxia: un proxecto de investigación

Análise da eficacia dun programa de atención fisioterápica sobre a percepción da calidade de vida e capacidade funcional nunha paciente con espondilite anquilopoiética. Un caso clínico

Análise da marcha nun doente pediátrico con lipomeningocele. Estudo dun caso clínico

Análise das necesidades e deseño dunha intervención con electroestimulación en 7 mulleres con endometriose: un proxecto de aprendizaxe e servizo

Análise electromiográfica do timing de activación de isquiotibiais e sóleo en deportistas sometidos a ligamentoplastia de ligamento cruzado anterior con enxerto autólogo fronte a deportistas sans. Proxecto de investigación

Aplicación dun programa de prevención de recidivas en roturas de fibras de isquiotibiales nunha xogadora de fútbol: un caso clínico

Aprendizaxe e servizo na asociación coruñesa de fibromialxia (ACOFIFA) a través dunha intervención de fisioterapia

Avaliación da eficacia dun protocolo de exercicio terapéutico post-inxección de células nai mesenquimais en pacientes con artrose de xeonllo post-traumática: un proxecto de investigación

Avaliación e análise do estado da fisioterapia nas residencias de Galicia. Un proxecto de investigación.

Caso clínico de intervención intrahospitalaria e ambulatoria nun paciente con fibrose pulmonar

Comparación de dous programas de forza mediante restrición do fluxo sanguíneo tras reconstrución de ligamento cruzado anterior en futbolistas: un proxecto de investigación

Comparación do efecto dun programa de exercicio terapéutico sobre a calidade de vida, o risco de caídas e a forza muscular en adultos maiores de 65 anos cando é aplicado nun entorno grupal fronte a súa aplicación individual no fogar

Desobstrución rinofarínxea retrógrada vs Irrigación nasal con soro fisiolóxico en nenos con catarro común. Impacto na saúde e benestar do neno: un proxecto de investigación

Efectividade da terapia de movemento inducido por restrición en comparación con outros métodos de fisioterapia para a mellora funcional do membro superior tras accidente cerebrovascular.

Efectividade dun programa de exercicio terapéutico para a prevención de lesións de cadeira en bailarinas de ballet. Un proxecto de investigación.

Efecto agudo dunha sesión de exercicio terapéutico sobre o valgo dinámico de xeonllo durante tarefas monopodais en poboación fisicamente activa. Un estudo piloto

Efecto das técnicas de fisioterapia sobre o bruxismo. Unha revisión bibliográfica

Efecto do adestramento intervalado de alta intensidade (HIIT) en comparación co adestramento continuo de intensidade moderada (MICT) e co tratamento estándar en adultos con ictus crónico: unha revisión bibliográfica

Efecto do tratamento das disfuncións temporomandibulares en pacientes con dor cervical crónico. Un proxecto de investigación

Efectos do exercicio terapéutico sobre o sistema glinfático e eficacia na mellora da función cognitiva e síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con enfermidade de Alzheimer: unha revisión bibliográfica

Eficacia da abordaxe fisioterapéutico nos trastornos do estado de ánimo: trastornos depresivos. Unha revisión bibliográfica

Eficacia da aplicación dun programa de estimulación magnética transcraneal en combinación coa fisioterapia convencional na rehabilitación dun paciente post-ictus: revisión da literatura.

Eficacia da electroterapia en pacientes con reconstrución cirúrxica do ligamento cruzado anterior: unha revisión bibliográfica

Eficacia da fisioterapia na rehabilitación de pacientes tras cirurxía de válvula aórtica ou mitral: unha revisión da literatura

Eficacia da radiofrecuencia monopolar capacitiva-resistiva de 448 KHz vs. Fisioterapia invasiva en deportistas con tendinopatía rotuliana crónica: un proxecto de investigación

Eficacia das ondas de choque vs vendaxe neuromuscular sobre o neuroma de Morton: un proxecto de investigación

Eficacia do adestramento de forza en persoas con dor lumbar: unha revisión bibliográfica

Eficacia do exercicio lento de alta carga en comparación co exercicio excéntrico en xogadores de fútbol sala con tendinopatía rotuliana: un estudo piloto

Eficacia do exercicio terapéutico na dismenorrea primaria. Unha revisión bibliográfica

Eficacia do tratamento conservador fronte á cirurxía despois dunha rotura do ligamento cruzado anterior en deportistas

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico na prevención da síndrome femoropatelar en mulleres triatletas

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico para previr lesións de ombreiro en CrossFit®: un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de fisioterapia aplicado sobre a articulación temporomandibular e a rexión cervical en comparación cun programa sobre a rexión cervical para reducir a intensidade e frecuencia da dor de cabeza asociada a trastornos temporomandibulare

Eficacia dun programa de intervención de aproximación neurocientífica da dor e exercicio terapéutico cognitivo no lategazo cervical crónico. Un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de prehabilitación en pacientes con cancro de pulmón candidatos a resección pulmonar realizada mediante videocirurxía ou cirurxía robótica: Un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de prevención de escordaduras do nocello en patinadores novos

Estimulación transcutánea auricular do nervio vago en desordes neurolóxicas. Unha revisión bibliográfica

Implementación dun programa de fisioterapia baseado no fomento do traballo autónomo en pacientes con escoliose idiopática adolescente: un proxecto de aprendizaxe e servizo

Influencia da aliñación estática e dinámica do pé nas lesións de ligamento cruzado anterior en xogadores de fútbol: un estudio piloto

Intervención autoaplicada de estimulación eléctrica transcutánea en mulleres con endometriose. Unha experiencia de aprendizaxe e servizo

O exercicio terapéutico como ferramenta no manexo da presión arterial en pacientes con enfermidade renal crónica sen terapia renal substitutiva: unha revisión bibliográfica

Prevención de lesións de membros inferiores no fútbol feminino: unha revisión bibliográfica

Programa de prevención de lesións de LCA e sobreuso de ombreiro en xogadores de balonmán: un proxecto de investigación

Programa de rehabilitación cardiopulmonar en paciente con esclerose sistémica definida sometido a transplante bipulmonar: un caso clínico

Proposta de intervención para ralentizar o progreso da disfunción respiratoria na atrofia muscular espinal. Un caso clínico

Proxecto de investigación dun protocolo de acceso directo a fisioterapia na dor lumbar e os seus beneficios na sanidade pública

Revisión bibliográfica da efectividade e metodoloxía de aplicación da realidade virtual en pacientes con dor lumbar crónica

Revisión bibliográfica e estudo dun caso clínico sobre a enfermidade de Scheuermann

Revisión bibliográfica sobre a eficacia da fisioterapia no tratamento do solo pelviano nas mulleres deportistas nulíparas

Revisión bibliográfica sobre a relación dos trastornos temporomandibulares e a postura adiantada da cabeza

Tratamento fisioterapéutico dos puntos gatillo miofasciais relacionados coa migraña: unha revisión bibliográfica

Utilidade da terapia acuática en pacientes con trastorno do espectro autista: unha revisión bibliográfica

Valoración da capacidade funcional de individuos con insuficiencia cardiaca mediante o glittre ADL- test: un proxecto de investigación

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2023/2024
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10