Grao en Ciencias Empresariais

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lema Fernández, Carmen Socorro
Presidenta
López Martínez, Iván
Vicepresidente
Abeal Vázquez, José Pablo
Vicepresidente
Alló Pazos, María
Vicepresidenta
Blanco Louro, Amalia
Secretaria
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal PDI
Núñez Yuste, Hugo
Vogal Estudante
Roget García, Verónica
Vogal Estudante
Varela Torres, Susan Nicole
Vogal Estudante
Olivares Sanz, Elena
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Currais Nunes, Luís Claudio
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Lema Fernández, Carmen Socorro
Presidenta
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Blanco Louro, Amalia
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Enríquez Díaz, Joaquín
Vogal PDI
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Vogal PDI
Blanco Ameijenda, Francisco Enrique
Vogal Estudante
Rodo Suárez, María Vanessa
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Currais Nunes, Luís Claudio
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 346
Homes 2022/2023 201
Mulleres 2022/2023 145
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 17.660
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 11.980
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 3.702
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.980
% créditos repetidos 2022/2023 32,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,05
Taxa de evaluación 2022/2023 85,09
Taxa de éxito 2022/2023 61,56
Taxa de rendemento 2022/2023 52,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 81,66
Taxa de graduación 2018/2019 20
Taxa de abandono 2020/2021 35,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.728
Homes 2022/2023 988
Mulleres 2022/2023 740
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 89.740
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 66.540
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 15.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 8.168
% créditos repetidos 2022/2023 25,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,93
Taxa de evaluación 2022/2023 85,99
Taxa de éxito 2022/2023 72,19
Taxa de rendemento 2022/2023 62,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 386
Homes 2021/2022 216
Mulleres 2021/2022 170
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.600
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.794
% créditos repetidos 2021/2022 24,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,78
Taxa de evaluación 2021/2022 78,76
Taxa de éxito 2021/2022 62,65
Taxa de rendemento 2021/2022 49,34
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 76,34
Taxa de graduación 2017/2018 33,86
Taxa de abandono 2019/2020 24,49

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.793
Homes 2021/2022 1.021
Mulleres 2021/2022 772
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 92.950
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 71.800
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 14.620
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6.533
% créditos repetidos 2021/2022 22,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,84
Taxa de evaluación 2021/2022 84,24
Taxa de éxito 2021/2022 71,67
Taxa de rendemento 2021/2022 60,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 410
Homes 2020/2021 230
Mulleres 2020/2021 180
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 21.630
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 16.700
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.880
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.052
% créditos repetidos 2020/2021 22,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,76
Taxa de evaluación 2020/2021 81,83
Taxa de éxito 2020/2021 75,22
Taxa de rendemento 2020/2021 61,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 76,11
Taxa de graduación 2016/2017 32,5
Taxa de abandono 2018/2019 36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.868
Homes 2020/2021 1.092
Mulleres 2020/2021 776
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 97.890
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 79.790
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 10.400
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 7.698
% créditos repetidos 2020/2021 18,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,4
Taxa de evaluación 2020/2021 86,47
Taxa de éxito 2020/2021 76,97
Taxa de rendemento 2020/2021 66,55

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
65
29
6
Principios de Microeconomía
51
64
6
Economía da Empresa: Función Organizativa
43
60
7
Matemáticas I
66
77
22
Historia da Empresa
48
59
12
Dereito Mercantil
68
20
19
Economía Mundial e Española
35
69
28
Economía da Empresa: Función Financeira
35
80
18
Estatística I
36
70
27
Matemáticas II
38
86
54

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
34
50
16
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
48
5
1
Contabilidade Financeira I
30
17
1
Análise das Operacións Financeiras
41
42
1
Macroeconomía
31
30
3
Organización de Empresas
36
17
4
Contabilidade Financeira II
18
43
6
Estatística II
26
15
7
Dirección Financeira I
45
6
8
Informática Aplicada á Empresa
36
9
2

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
42
15
16
Bases de Datos para a Empresa
34
12
3
Contabilidade de Custos
28
4
1
Introdución á Econometría
22
22
7
Dirección Financeira II
35
22
8
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
32
0
1
Réxime Fiscal da Empresa III
48
6
10
Sistema Financeiro Español
33
16
5
Inglés Empresarial
21
2
4
Contabilidade de Sociedades
45
7
8

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
46
4
6
Introdución á Auditoría
5
0
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
23
0
0
Aplicacións Informáticas para a Empresa
22
0
0
Inglés Empresarial Avanzado
34
0
1
Fundamentos de Mercadotecnia
21
1
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
7
1
0
Finanzas Internacionais
10
1
2
Economía e Xestión da Empresa Familiar
23
0
1
Comercio Exterior
15
0
2
Mercados e Intermediarios Financeiros
10
0
1
Traballo Fin de Grao
56
1
53
Prácticas Externas
22
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
65
30
13
Principios de Microeconomía
31
67
24
Economía da Empresa: Función Organizativa
50
47
17
Matemáticas I
20
131
15
Historia da Empresa
53
44
34
Dereito Mercantil
49
24
39
Economía Mundial e Española
83
24
75
Economía da Empresa: Función Financeira
15
80
31
Estatística I
37
57
46
Matemáticas II
25
87
79

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
19
42
35
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
38
4
3
Contabilidade Financeira I
29
16
0
Análise das Operacións Financeiras
15
50
15
Macroeconomía
36
21
10
Organización de Empresas
31
8
9
Contabilidade Financeira II
13
37
6
Estatística II
23
8
13
Dirección Financeira I
37
8
6
Informática Aplicada á Empresa
37
10
8

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
45
26
17
Bases de Datos para a Empresa
31
16
8
Contabilidade de Custos
44
4
3
Introdución á Econometría
34
22
6
Dirección Financeira II
34
32
3
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
50
0
2
Réxime Fiscal da Empresa III
62
11
14
Sistema Financeiro Español
53
17
6
Inglés Empresarial
34
3
4
Contabilidade de Sociedades
50
17
8

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
44
7
3
Introdución á Auditoría
4
2
0
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
18
1
0
Aplicacións Informáticas para a Empresa
37
1
0
Inglés Empresarial Avanzado
43
0
2
Fundamentos de Mercadotecnia
27
2
1
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
9
0
0
Finanzas Internacionais
17
3
0
Economía e Xestión da Empresa Familiar
29
0
0
Comercio Exterior
5
0
0
Mercados e Intermediarios Financeiros
20
1
1
Traballo Fin de Grao
76
0
67
Prácticas Externas
32
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
73
10
12
Principios de Microeconomía
108
24
11
Economía da Empresa: Función Organizativa
86
0
22
Matemáticas I
29
102
21
Historia da Empresa
69
38
26
Dereito Mercantil
63
12
30
Economía Mundial e Española
33
43
96
Economía da Empresa: Función Financeira
31
48
17
Estatística I
32
28
59
Matemáticas II
31
118
39

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
42
27
37
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
49
7
5
Contabilidade Financeira I
61
15
2
Análise das Operacións Financeiras
42
49
8
Macroeconomía
44
17
12
Organización de Empresas
65
5
9
Contabilidade Financeira II
68
20
13
Estatística II
58
11
11
Dirección Financeira I
53
14
7
Informática Aplicada á Empresa
37
21
12

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
50
24
15
Bases de Datos para a Empresa
49
13
1
Contabilidade de Custos
50
0
1
Introdución á Econometría
77
18
10
Dirección Financeira II
48
15
4
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
41
0
4
Réxime Fiscal da Empresa III
42
16
11
Sistema Financeiro Español
46
16
6
Inglés Empresarial
46
2
6
Contabilidade de Sociedades
48
10
7

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
70
3
2
Contabilidade de Grupos de Empresas
Introdución á Auditoría
13
0
1
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
33
0
2
Aplicacións Informáticas para a Empresa
44
0
0
Inglés Empresarial Avanzado
58
1
1
Fundamentos de Mercadotecnia
32
1
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
12
0
0
Finanzas Internacionais
20
0
0
Economía e Xestión da Empresa Familiar
39
0
2
Comercio Exterior
32
0
0
Mercados e Intermediarios Financeiros
25
1
1
Traballo Fin de Grao
82
1
65
Prácticas Externas
53
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A asistencia sanitaria

A demanda de vehículos eléctricos en España. Análise para o periodo entre 2011-2020

A internacionalización da empresa. Análise do caso MANGO.

A liberdade sindical

A mocidade e o mercado laboral en España e na UE-28: o desemprego xuvenil e unha aproximación ás súas variables explicativas

A muller na economía galega (1850-1936)

A presión fiscal en España

A regulación das criptomonedas

Análise da evolución do aforro e eficiencia enerxética: o caso do sector primario

Análise da información financeira obrigatoria informada no ano 2021 por Ercros S.A.

Análise de viabilidade dun glamping sostible en Cabo Touriñán

Análise do mix enerxético na Unión Europea

Análise económica e de sustentabilidade do sector téxtil en España

Análise económico e financeiro das empresas do sector sanitario

Análise económico-financeira das empresas do sector téxtil. Comparativa entre Sociedad Textil Lonia SA e Grupo Massimo Dutti SA.

Análise teórico sobre a solvencia empresarial

Análisis da xestión do turismo sostible "O caso de Costa Rica"

As empresas de traballo temporal

As novas plataformas de contido audiovisual: YouTube e Twitch

As relacións laborais especiais para deportistas profesionais

Autorización, explotación e peche dunha planta de xestión de residuos industriais

Bases de datos e intelixencia de negocio. Un caso práctico

Creación dun modelo de control de xestión para una cadea hostaleira

Creación dun modelo de control de xestión para unha cadea de supermercados

Crecemento e innovación nas rexións da Unión Europea

Crise Bancaria e Unión Bancaria

Efectos turístico do Covid-19 nas Illas Baleares

Empresarios e impostos

Estudo teórico-práctico da valoración das opcións financeiras: Opcións asiáticas

Expedientes de Regulación de Emprego

Fraude Fiscal en España

Impacto dos alugueres turísticos no mercado inmobiliario: O caso de Barcelona

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PYME

Implantación dunha parte dun sistema de información contable nunha PYME

Implantación dunha tenda de venda online

Implantación dunha tenda de venda online. Venda de produtos para deportistas de powerlifting

Implantación dunha tenda en liña. Venda de cosmética natural

Implantación dunha tenda online

implantacion dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda on-line. Venda de produtos deportivos

Imposición ambiental en España e a Unión Europea. Deseño, evolución e efectividade

Innovación tecnolóxica, habilidades transversais e acceso ao mercado de traballo

Instagram como ferramenta de marketing online. O caso de dúas marcas españolas promovidas por influencers: Royal Hive e MyAgleet

Internacionalización da empresa. Aportacións da dixitalización. Caso Zara

Modelo de control de xestión dunha cadea de restaurantes

Modelo de control de xestión para unha empresa pesqueira

Mulleres e industria: desigualdade laboral no franquismo (1939-1975)

NH HOTEL GROUP, S.A. Determinación do valor económico e financeiro co fin de determinar a opción de compra absorción ou fusión

O Márketing Dixital no Xacobeo 2021-2022. Impacto do Covid-19

O mercado de traballo en España: o problema da temporalidade

O sector conserveiro en Galicia. O caso de Conservas Rianxeira SL

O sector turístico español baixo a perspectiva de xénero. Aplicación da economía feminista para lograr un turismo máis sostible

Os contratos de traballo no turismo e hostalaría

Os emprendedores e os impostos

Plan de empresa. Caso práctico: axencia de transportes virtual

Plan de Negocio: Hotel Boutique 1881

Proposta de Transformación do Castelo de San Felipe

Relación Laboral Especial dos Deportistas Profesionais

Rendementos do Capital Inmobiliario

Retos e expectativas do sector turístico en Galicia. Valoración dun proxecto específico a nivel sectorial

Substitución do factor humano por novas tecnoloxías

Turismo de masas fronte ao turismo de calidade. Análise de causas e consecuencias

Turismo de masas versus turismo de calidade en Mallorca

Turismo en Cataluña: o reto da COVID-19

Turismo sostible e o seu desenvolvemento en Eslovenia

Turismo sostible na Ribeira Sacra

Turismo sostible: o Caso do Concello de Oleiros

Valoración contable e de mercado de Prim SA

Valoración de Barceló Group SA. Valor económico e financeiro basado en fluxos

Valoración de Barceló Group SA. Valor económico e financeiro basado en fluxos

Valoración de Grifols S.A.: determinación do Valor Económico e Financeiro

Valoración de LECHE RIO S.A: Determinación do Valor Económico e Financeiro

Valoración de Riu Hotels & Resorts

Valoración do proxecto de investimento de adquisición de EROSKI S.C.

Xestión do coñecemento e Tecnoloxías da Información e Comunicación. Aplicación no sector de Axencias de Viaxe

A compra de moda a través de internet: un estudo mediante o modelo de aceptación da tecnoloxía

A concienciación sobre o cambio climático no ámbito universitario. O caso dos estudantes da Universidade da Coruña

A emigración laboral en España nos albores do século XX: percorrido histórico a través dos anuarios do INE

A ética como valor que os mozos con máis formación consideran como importante para conformar a súa vida profesional

A evolución das reformas do IRPF no Sistema Tributario español

A non competencia e a permanencia na empresa

A transición da banca tradicional española á banca dixital (2000-2020)

Análise da estratexia empresarial e promocional do Balneario de Mondariz (1873-1936)

Análise da internacionalización das ramas productivas españolas

Análise da internacionalización das ramas produtivas españolas: sector construcción

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial: Centro de turismo ecuestre de Morás

Análise económico da empresa familiar

Análise económico da empresa familiar en España

Análise Económico-financeira do sector da automoción

Análise fundamental dos valores. Unha aplicación práctica

Aplicación da Estadística no ámbito deportivo

As pensións de xubilación en España: pensións públicas fronte os PIAS, Unit Linked e outros productos de aforro privado a longo plazo

As universidades públicas galegas en Redes Sociais

Comparación do Plan Xeral de Contabilidade coas Normas Internacionais de Informacion Financieira adoptadas pola Union Europea

Competencia en mercados baseados en plataformas de Internet. Instagram: O modelo de negocio dos influencers

Competencia en mercados baseados en plataformas de internet: Amazon

Competencia nos mercados de distribución de contidos audiovisuais

Convenios Colectivos en España

Criptomonedas e blockchain. Aplicacións e uso

Determinación do valor do activo e os RRPP de Aceites Abril, os seus custos e o seu potencial económico financierio

Determinación do valor do activo e PR dun empresa, os seus custos e o seu potencial económico financeiro

Determinación do valor do activo, os recursos propios, os costes e o potencial económico e financiero de Epagal SL

Diagnóstico estratéxico: Bonilla a la vista

Fiscalidade e turismo. O caso español

Fiscalidade na empresa familiar

Fuga de cerebros en Galicia

Fuga de cerebros: ¿A onde emigra a xuventude cualificada española?

Implantación de unha tenda en liña. Venda de complementos de moda para home

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME

Implantación dun sistema de información financieiro-contable nunha PEME

Implantación dunha tenda de venda en liña

Implantación dunha tenda de venda online - Punto Vegano

Implantación dunha tenda de venda online. (Venda de alimentos e produtos para mascotas)

Implantación dunha tenda de venta online

Implantación dunha tenda dedicada á venda de produtos móbiles: TECNOPHONE

Implantación dunha tenda en liña, artigos e mobles de decoración para o fogar

Implantación dunha tenda en liña. Repostería LE DERNIER

Implantación dunha tenda en liña. Venda de accesorios para mascotas

Implantación dunha tenda en liña. Venda de material fotográfico

Implantación dunha tenda online. Venta de moda urbana e complementos

Investimento ambiental no Sector da Enerxía Eléctrica en España

Marketing Dixital e Redes Sociais

Marketing dixital. Estudo desde o presente para adiantarse ao seu futuro

Merchandising visual como estratexia de marketing: Carrefour como caso de estudio

Modelo de control de xestión para unha empresa de mobilidade urbana sostible

O auxe da extrema dereita en Europa tras a crise económica do 2008

O comercio marítimo en Galicia. Portos de Interés Xeral

O financiamento das Facendas locais

O impacto dos festivais musicais Resurrection Fest, PortAmérica e SonRías Baixas

O Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Caso de Galicia

O sector do transporte de viaxeiros por estrada na Galicia actual

O sector naval en Ferrol durante os séculos XVIII-XIX

O Sistema de Financiación das CC.AA de Réxime Común

O sistema de información contable e financiera nunha PEME

O Sistema Fiscal Español

Orixe, evolución e consecuencias da crise financeira de 2008

Os contratos de traballo en turismo e hostalaría

Os paraísos fiscais. Un caso peculiar: Panamá

Paraísos fiscais: medidas de evasión fiscal, caso fuga youtubers

Plan de Negocio na Costa da Morte

Poder de mercado e competencia: Sector da telefonía intelixente

Posta en marcha dunha tenda nunha plataforma en liña

Programa de orientación e asesoramento emprendedor. Franquía de moda infantil

Sistema de información contable e financeira nunha PEME

Sistema de información contable: Implantación dun sistema de información financieiro-contable nunha PEME

Solucións laborais das Empresas en crisis

Tecnoloxías da información e comunicación e xestión do coñecemento. Aplicación no sector hoteleiro

TIC e Xestión do coñecemento, Sector das actividades inmobiliarias, administrativas e servizos auxiliares

Traballo a tempo parcial e fixos descontinuos

Tributación da familia no Imposto sobre a Renta

Turismo Creativo na Costa da Morte

Turismo rural en Galicia. Análise da situación actual do sector

Valoración de proxectos de investimento de adquisición de WOFCO

Valoración do proxecto de adquisición de Mercadona S.A.

Valoración do proxecto Meliá Hotels International

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 90
Segundo ciclo 45