Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Ares Ríos, Daniel
Vogal Estudante
Capllonch Ferrer, Javier
Vogal Estudante
Vázquez Varela, Miguel Ángel
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Ramírez Palacios, Luis
Secretario/a
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Sotelo Domínguez, Luis
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Iván
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinador de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 198
Homes 2019/2020 128
Mulleres 2019/2020 70
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 9.323
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 4.251
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.272
% créditos repetidos 2019/2020 54,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 47,08
Taxa de evaluación 2019/2020 69,41
Taxa de éxito 2019/2020 80,74
Taxa de rendemento 2019/2020 56,04
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 57,27
Taxa de graduación 2015/2016 12,5
Taxa de abandono 2017/2018 28,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 478
Homes 2019/2020 347
Mulleres 2019/2020 131
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 22.170
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.690
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.526
% créditos repetidos 2019/2020 42,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 46,39
Taxa de evaluación 2019/2020 68,8
Taxa de éxito 2019/2020 84,62
Taxa de rendemento 2019/2020 58,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 222
Homes 2018/2019 144
Mulleres 2018/2019 78
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 11.070
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 5.108
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.426
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.542
% créditos repetidos 2018/2019 53,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,89
Taxa de evaluación 2018/2019 64,66
Taxa de éxito 2018/2019 71,55
Taxa de rendemento 2018/2019 46,27
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 64,95
Taxa de graduación 2014/2015 8,16
Taxa de abandono 2016/2017 28,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 542
Homes 2018/2019 385
Mulleres 2018/2019 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 24.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.911
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.604
% créditos repetidos 2018/2019 42,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,74
Taxa de evaluación 2018/2019 70,79
Taxa de éxito 2018/2019 76,82
Taxa de rendemento 2018/2019 54,38

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 266
Homes 2017/2018 173
Mulleres 2017/2018 93
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.970
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.248
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.158
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.564
% créditos repetidos 2017/2018 51,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,76
Taxa de evaluación 2017/2018 65,19
Taxa de éxito 2017/2018 69,07
Taxa de rendemento 2017/2018 45,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 66,89
Taxa de graduación 2013/2014 19,78
Taxa de abandono 2015/2016 17,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 612
Homes 2017/2018 415
Mulleres 2017/2018 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.130
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.340
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.168
% créditos repetidos 2017/2018 41,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,97
Taxa de evaluación 2017/2018 70,86
Taxa de éxito 2017/2018 76,14
Taxa de rendemento 2017/2018 53,95

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
22
5
15
Cálculo
14
23
44
Física
18
17
6
Xeoloxía
16
2
10
Debuxo
16
9
8
Introdución á Economía e á Empresa
10
0
9
Topografía
11
0
8
Representación en Enxeñaría Civil
14
0
10
Ampliación de Física
8
21
7

2º Curso

Ampliación de Cálculo
25
9
34
Tecnoloxía dos Materiais
25
0
4
Enxeñaría Ambiental
26
2
5
Enxeñaría Enerxética
19
0
3
Introdución aos Métodos Numéricos
30
19
21
Resistencia de Materiais
26
26
44
Hidráulica e Hidroloxía
23
0
8
Estatística
19
5
9
Infraestruturas do Transporte
18
0
3

3º Curso

Análise de Estruturas
25
10
21
Enxeñaría do Terreo I
40
0
4
Lexislación e Proxectos
21
5
6
Obras Hidráulicas
19
0
2
Formigón Estrutural e Construción
6
2
6
Construción
11
0
0
Informática e Programación
Integridade Estrutural e Fractura
5
0
0
Estadía de Prácticas
1
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
6
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
7
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
9
0
0
Calidade na Construción
8
0
0
Enxeñaría do Terreo II
10
0
0
Servizos Urbanos
5
0
0
Augas de Transición e Costeiras
10
0
1
Calidade de Augas
3
0
1
Xestión Ambiental
2
0
1
Portos
4
0
0
Obras Costeiras
2
0
0
Tratamento de Augas
4
0
1
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
9
0
2
Medio Ambiente Urbano
8
1
2
Obras Marítimas e Portuarias
43
2
2
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
7
0
0
Obras Públicas e Territorio
8
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
21
20
12
Camiños e Ferrocarrís
11
0
1
Obras Xeotécnicas
12
4
2
Análise de Estruturas II
19
2
8
Edificación e Prefabricación
11
0
1
Análise Territorial
23
6
1
Abastecemento e Saneamento
11
1
1
Traballo Fin de Grao
29
0
52
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
3
0
0
Obras Hidráulicas II
3
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
6
0
0
Regulación de Recursos
2
0
0
Sistemas Urbanos
7
0
0
Camiños e Aeroportos
11
0
0
Ferrocarrís
9
0
0
Introdución ao Urbanismo
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
13
16
26
Cálculo
12
16
64
Física
13
19
18
Xeoloxía
26
11
9
Debuxo
9
13
15
Introdución á Economía e á Empresa
14
5
6
Topografía
13
4
10
Representación en Enxeñaría Civil
11
10
7
Ampliación de Física
17
17
16

2º Curso

Ampliación de Cálculo
15
11
41
Tecnoloxía dos Materiais
27
10
3
Enxeñaría Ambiental
22
6
9
Enxeñaría Enerxética
20
2
3
Introdución aos Métodos Numéricos
21
18
32
Resistencia de Materiais
23
35
41
Hidráulica e Hidroloxía
12
1
9
Estatística
13
6
15
Infraestruturas do Transporte
19
4
4

3º Curso

Análise de Estruturas
34
17
25
Enxeñaría do Terreo I
20
19
8
Lexislación e Proxectos
26
7
7
Obras Hidráulicas
13
2
3
Formigón Estrutural e Construción
42
3
7
Construción
12
1
1
Informática e Programación
2
0
0
Integridade Estrutural e Fractura
8
0
0
Estadía de Prácticas
2
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
10
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
4
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
10
0
0
Calidade na Construción
6
0
0
Estética do Deseño Estrutural
1
0
4
Enxeñaría do Terreo II
Servizos Urbanos
3
0
0
Augas de Transición e Costeiras
8
2
5
Calidade de Augas
2
0
0
Xestión Ambiental
4
0
0
Portos
2
0
0
Obras Costeiras
Tratamento de Augas
3
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
4
0
2
Medio Ambiente Urbano
6
0
1
Obras Marítimas e Portuarias
29
10
21
Enxeñaría Sustentable Urbana
3
0
1
Xestión do Transporte Urbano
2
0
0
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
10
0
0
Obras Públicas e Territorio
4
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
34
13
17
Camiños e Ferrocarrís
14
1
3
Obras Xeotécnicas
18
3
7
Análise de Estruturas II
13
8
7
Edificación e Prefabricación
11
1
3
Análise Territorial
38
8
4
Abastecemento e Saneamento
16
0
3
Traballo Fin de Grao
25
0
60
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
3
0
0
Obras Hidráulicas II
3
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
3
3
0
Regulación de Recursos
4
0
0
Sistemas Urbanos
8
0
0
Camiños e Aeroportos
7
0
3
Ferrocarrís
12
1
4
Introdución ao Urbanismo
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
15
18
30
Cálculo
23
15
72
Física
18
27
17
Xeoloxía
16
21
16
Debuxo
19
10
18
Introdución á Economía e á Empresa
13
8
8
Topografía
13
3
16
Representación en Enxeñaría Civil
14
2
16
Ampliación de Física
11
18
28

2º Curso

Ampliación de Cálculo
16
18
31
Tecnoloxía dos Materiais
11
17
6
Enxeñaría Ambiental
14
4
16
Enxeñaría Enerxética
9
2
5
Introdución aos Métodos Numéricos
29
12
43
Resistencia de Materiais
12
41
48
Hidráulica e Hidroloxía
30
2
6
Estatística
19
7
9
Infraestruturas do Transporte
13
7
4

3º Curso

Análise de Estruturas
44
23
37
Enxeñaría do Terreo I
37
18
15
Lexislación e Proxectos
24
20
7
Obras Hidráulicas
25
0
2
Formigón Estrutural e Construción
7
7
19
Construción
9
1
1
Informática e Programación
Integridade Estrutural e Fractura
8
0
0
Estadía de Prácticas
12
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
11
0
1
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
4
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
15
0
1
Calidade na Construción
8
0
1
Estética do Deseño Estrutural
5
0
3
Enxeñaría do Terreo II
5
0
0
Servizos Urbanos
5
0
0
Augas de Transición e Costeiras
4
6
4
Calidade de Augas
4
0
0
Xestión Ambiental
2
0
0
Portos
8
0
1
Obras Costeiras
4
0
1
Tratamento de Augas
9
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
10
0
3
Medio Ambiente Urbano
7
0
2
Obras Marítimas e Portuarias
18
25
25
Xestión do Transporte Urbano
12
0
0
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
4
0
0
Obras Públicas e Territorio
4
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
46
20
10
Camiños e Ferrocarrís
17
5
5
Obras Xeotécnicas
19
13
4
Análise de Estruturas II
18
3
17
Edificación e Prefabricación
17
0
3
Análise Territorial
24
19
4
Abastecemento e Saneamento
23
0
3
Traballo Fin de Grao
48
0
51
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
10
0
0
Obras Hidráulicas II
11
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
8
0
0
Regulación de Recursos
9
0
0
Sistemas Urbanos
11
0
0
Camiños e Aeroportos
11
0
1
Ferrocarrís
11
3
2
Introdución ao Urbanismo
12
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 50
Segundo ciclo 30