Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Ares Rios, Daniel
Vogal Estudante
Capllonch Ferrer, Javier
Vogal Estudante
Vázquez Varela, Miguel Ángel
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Ramírez Palacios, Luis
Secretario/a
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Sotelo Domínguez, Luis
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Iván
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinador de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 198
Homes 2019/2020 128
Mulleres 2019/2020 70
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 9.323
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 4.251
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.272
% créditos repetidos 2019/2020 54,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 47,08

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 471
Homes 2019/2020 341
Mulleres 2019/2020 130
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.970
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.480
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.526
% créditos repetidos 2019/2020 43,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 46,64

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 222
Homes 2018/2019 144
Mulleres 2018/2019 78
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 11.070
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 5.108
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.426
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.542
% créditos repetidos 2018/2019 53,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,89
Taxa de evaluación 2018/2019 64,66
Taxa de éxito 2018/2019 71,55
Taxa de rendemento 2018/2019 46,27
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 64,95
Taxa de graduación 2014/2015 8,16
Taxa de abandono 2016/2017 28,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 542
Homes 2018/2019 385
Mulleres 2018/2019 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 24.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.911
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.604
% créditos repetidos 2018/2019 42,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,74
Taxa de evaluación 2018/2019 70,79
Taxa de éxito 2018/2019 76,82
Taxa de rendemento 2018/2019 54,38

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 266
Homes 2017/2018 173
Mulleres 2017/2018 93
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.970
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.248
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.158
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.564
% créditos repetidos 2017/2018 51,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,76
Taxa de evaluación 2017/2018 65,19
Taxa de éxito 2017/2018 69,07
Taxa de rendemento 2017/2018 45,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 66,89
Taxa de graduación 2013/2014 19,78
Taxa de abandono 2015/2016 17,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 612
Homes 2017/2018 415
Mulleres 2017/2018 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.130
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.340
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.168
% créditos repetidos 2017/2018 41,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,97
Taxa de evaluación 2017/2018 70,86
Taxa de éxito 2017/2018 76,14
Taxa de rendemento 2017/2018 53,95

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
13
16
26
Cálculo
12
16
64
Física
13
19
18
Xeoloxía
26
11
9
Debuxo
9
13
15
Introdución á Economía e á Empresa
14
5
6
Topografía
13
4
10
Representación en Enxeñaría Civil
11
10
7
Ampliación de Física
17
17
16

2º Curso

Ampliación de Cálculo
15
11
41
Tecnoloxía dos Materiais
27
10
3
Enxeñaría Ambiental
22
6
9
Enxeñaría Enerxética
20
2
3
Introdución aos Métodos Numéricos
21
18
32
Resistencia de Materiais
23
35
41
Hidráulica e Hidroloxía
12
1
9
Estatística
13
6
15
Infraestruturas do Transporte
19
4
4

3º Curso

Análise de Estruturas
34
17
25
Enxeñaría do Terreo I
20
19
8
Lexislación e Proxectos
26
7
7
Obras Hidráulicas
13
2
3
Formigón Estrutural e Construción
42
3
7
Construción
12
1
1
Informática e Programación
2
0
0
Integridade Estrutural e Fractura
8
0
0
Estadía de Prácticas
2
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
10
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
4
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
10
0
0
Calidade na Construción
6
0
0
Estética do Deseño Estrutural
1
0
4
Enxeñaría do Terreo II
Servizos Urbanos
3
0
0
Augas de Transición e Costeiras
8
2
5
Calidade de Augas
2
0
0
Xestión Ambiental
4
0
0
Portos
2
0
0
Obras Costeiras
Tratamento de Augas
3
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
4
0
2
Medio Ambiente Urbano
6
0
1
Obras Marítimas e Portuarias
29
10
21
Enxeñaría Sustentable Urbana
3
0
1
Xestión do Transporte Urbano
2
0
0
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
10
0
0
Obras Públicas e Territorio
4
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
34
13
17
Camiños e Ferrocarrís
14
1
3
Obras Xeotécnicas
18
3
7
Análise de Estruturas II
13
8
7
Edificación e Prefabricación
11
1
3
Análise Territorial
38
8
4
Abastecemento e Saneamento
16
0
3
Traballo Fin de Grao
25
0
60
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
3
0
0
Obras Hidráulicas II
3
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
3
3
0
Regulación de Recursos
4
0
0
Sistemas Urbanos
8
0
0
Camiños e Aeroportos
7
0
3
Ferrocarrís
12
1
4
Introdución ao Urbanismo
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
15
18
30
Cálculo
23
15
72
Física
18
27
17
Xeoloxía
16
21
16
Debuxo
19
10
18
Introdución á Economía e á Empresa
13
8
8
Topografía
13
3
16
Representación en Enxeñaría Civil
14
2
16
Ampliación de Física
11
18
28

2º Curso

Ampliación de Cálculo
16
18
31
Tecnoloxía dos Materiais
11
17
6
Enxeñaría Ambiental
14
4
16
Enxeñaría Enerxética
9
2
5
Introdución aos Métodos Numéricos
29
12
43
Resistencia de Materiais
12
41
48
Hidráulica e Hidroloxía
30
2
6
Estatística
19
7
9
Infraestruturas do Transporte
13
7
4

3º Curso

Análise de Estruturas
44
23
37
Enxeñaría do Terreo I
37
18
15
Lexislación e Proxectos
24
20
7
Obras Hidráulicas
25
0
2
Formigón Estrutural e Construción
7
7
19
Construción
9
1
1
Informática e Programación
Integridade Estrutural e Fractura
8
0
0
Estadía de Prácticas
12
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
11
0
1
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
4
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
15
0
1
Calidade na Construción
8
0
1
Estética do Deseño Estrutural
5
0
3
Enxeñaría do Terreo II
5
0
0
Servizos Urbanos
5
0
0
Augas de Transición e Costeiras
4
6
4
Calidade de Augas
4
0
0
Xestión Ambiental
2
0
0
Portos
8
0
1
Obras Costeiras
4
0
1
Tratamento de Augas
9
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
10
0
3
Medio Ambiente Urbano
7
0
2
Obras Marítimas e Portuarias
18
25
25
Xestión do Transporte Urbano
12
0
0
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
4
0
0
Obras Públicas e Territorio
4
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
46
20
10
Camiños e Ferrocarrís
17
5
5
Obras Xeotécnicas
19
13
4
Análise de Estruturas II
18
3
17
Edificación e Prefabricación
17
0
3
Análise Territorial
24
19
4
Abastecemento e Saneamento
23
0
3
Traballo Fin de Grao
48
0
51
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
10
0
0
Obras Hidráulicas II
11
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
8
0
0
Regulación de Recursos
9
0
0
Sistemas Urbanos
11
0
0
Camiños e Aeroportos
11
0
1
Ferrocarrís
11
3
2
Introdución ao Urbanismo
12
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
9
17
30
Cálculo
21
29
64
Física
6
24
17
Xeoloxía
6
18
16
Debuxo
8
9
21
Introdución á Economía e á Empresa
11
0
9
Topografía
16
3
10
Representación en Enxeñaría Civil
10
2
13
Ampliación de Física
16
10
26

2º Curso

Ampliación de Cálculo
30
16
37
Tecnoloxía dos Materiais
24
22
13
Enxeñaría Ambiental
34
15
13
Enxeñaría Enerxética
30
0
7
Introdución aos Métodos Numéricos
25
26
49
Resistencia de Materiais
33
39
50
Hidráulica e Hidroloxía
20
23
10
Estatística
19
8
19
Infraestruturas do Transporte
24
8
5

3º Curso

Análise de Estruturas
60
28
46
Enxeñaría do Terreo I
33
30
18
Lexislación e Proxectos
13
16
12
Obras Hidráulicas
39
1
1
Formigón Estrutural e Construción
90
4
13
Construción
18
2
1
Informática e Programación
5
2
0
Integridade Estrutural e Fractura
14
0
1
Estadía de Prácticas
12
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
22
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
11
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
16
0
1
Calidade na Construción
13
0
1
Estética do Deseño Estrutural
7
2
0
Enxeñaría do Terreo II
16
0
0
Servizos Urbanos
7
0
0
Augas de Transición e Costeiras
4
11
2
Calidade de Augas
4
0
0
Xestión Ambiental
4
0
0
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
4
0
0
Portos
9
0
0
Tratamento de Augas
3
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
11
0
1
Medio Ambiente Urbano
15
0
0
Obras Marítimas e Portuarias
21
26
26
Xestión do Transporte Urbano
21
0
0
Obras Públicas e Territorio
16
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
59
17
22
Camiños e Ferrocarrís
22
6
5
Obras Xeotécnicas
20
10
7
Análise de Estruturas II
36
4
14
Edificación e Prefabricación
35
1
1
Análise Territorial
39
5
7
Abastecemento e Saneamento
39
1
1
Traballo Fin de Grao
55
0
57
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
9
0
0
Obras Hidráulicas II
8
1
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
9
0
0
Regulación de Recursos
7
0
0
Sistemas Urbanos
24
0
1
Camiños e Aeroportos
29
0
2
Ferrocarrís
15
2
2
Introdución ao Urbanismo
23
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Acondicionamento da canle do río Támoga polo seu paso por Abadín e habilitación dun paseo fluvial

Actuacións na confluencia dos ríos Tambre e Carboeiro para reducir o risco de inundación no entorno de Sigüeiro, Oroso (A Coruña)

Camiño de ocio e área de lecer no Rego Dos Pasos

Construción dunha cuberta e rehabilitación do parque O Lameiro (Oleiros)

Construción dunha cuberta sobre a piscina municipal de Oroso

Creación de rotonda para a intersección entre a N-VI e AC-164 en Bergondo (A Coruña)

Ensanchamento e Mellora da DP-0802 (Bergondo)

Execución dunha nova captación de auga no río Anllóns, unha estación de tratamento de auga potable e a impulsión correspondente

Mellora da circulación de vehículos, peóns e ordenación dos aparcamentos na estrada de acceso ao porto exterior de Sabón, no interior do polígono.

Nova cuberta e acondicionamento no Parque da Lagoa de Mera (Oleiros)

Pasarela peatonal e ciclista sobre a Vía Ártabra

Pasarela peonil entre as poboacións de O Pindo e Ézaro

Pasarela peonil sobre a estrada da Trinchera, Ferrol

Paseo fluvial e acondicionamento do río Bermaña ao seu paso polo concello de Caldas de Reis

Paseo fluvial e acondicionamento hidraulico do rio Barbañica no seu encontro co rio Barbaña na ciudade de Ourense

Paseo fluvial no río Miño entre Piago e Santa Isabel (Outeiro de Rei, Lugo)

Pista polideportiva e urbanización do seu entorno en Mera, Oleiros

Urbanización e instalación de servicios en la zona nueva de Lalín

Acondicionamento da liña de ferrocarril Betanzos-Ferrol: tramo Perbes-Ventosa

Acondicionamento da Praia de Pedra do Sal

Acondicionamento do campo de fútbol Os Pinares de Brexo Lema, Cambre.

Acondicionamento e mellora da estrada DP-5001 e LU-P-2216 entre Monfero e Xermade

Actuación para minimizar a frecuencia de inundación da zona urbana de Betanzos (A Coruña)

Circunvalación Sur de Ponferrada

Club deportivo de padél

Complexo deportivo de atletismo en Arteixo

Construción de velódromo e pista de patinaxe en Oleiros

Itinerario peonil e ciclista entre os municipios de Ares e Mugardos

Mellora do Camiño de Santiago e Pasarela peatonal sobre o P.K. 301 da N-525 no entorno da Igrexa de Taboada (Silleda).

Ordenación da Praza das Américas en Noia

Pasarela peatonal sobre a AC-11 próxima a súa intersección coa N-550

Pasarela Peatonal sobre PO-548 (CARRIL)

Paso inferior sobre a Avenida Ernesto Che Guevara (AC-173)

Peatonalización da calle Santiago de Chile (Santiago de Compostela)

Prolongación do carril bici de Boiro

Proxecto de Urbanización en Monte do Gozo-Arins. Sector SUD 17, en Santiago de Compostela

Rehabilitación e acondicionamento da Rúa Castaño de Eirís

Rehabilitación e Humanización da Rua dos Concheiros (Santiago de Compostela)

Remodelación das instalacións deportivas, campo de fútbol e piscina municipal de Forcarei

Reurbanización de O Valiño (Oleiros)

Rexeneración ambiental da canteira Campomarzo

Senda litoral unindo as praias da Banda do Río e Beluso

Variante Norte-Sur para a desconxestión do tráfico pesado no núcleo de Carballo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 50
Segundo ciclo 30