Grao en Tecnoloxías Mariñas

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Louzán Lago, Felipe
Presidente/a
Salgado Don, Alsira
Vicepresidente/a
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal PDI
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal PDI
Rodríguez Arós, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Vidal Mogín, Cristina
Vogal Estudante
Couce Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador/a de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador/a de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador/a de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador/a de Título
Pousada Esparza, María del Pilar
Administrador/a do centro
Louzán Lago, Felipe
Presidente/a
Romero Gómez, Manuel
Vicepresidente/a
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Blanco Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Trillo Villar, Raquel
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador/a de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador/a de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador/a de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador/a de Título
Pousada Esparza, María del Pilar
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 119
Homes 2020/2021 115
Mulleres 2020/2021 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 5.832
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 4.410
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 594
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 828
% créditos repetidos 2020/2021 24,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,01

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 423
Homes 2020/2021 363
Mulleres 2020/2021 60
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.960
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 15.600
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.313
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.048
% créditos repetidos 2020/2021 25,58
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 123
Homes 2019/2020 116
Mulleres 2019/2020 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 6.648
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 3.690
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.218
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.740
% créditos repetidos 2019/2020 44,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,05
Taxa de evaluación 2019/2020 73,47
Taxa de éxito 2019/2020 89,07
Taxa de rendemento 2019/2020 65,43
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 72,85
Taxa de graduación 2015/2016 43,24
Taxa de abandono 2017/2018 19,05

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 439
Homes 2019/2020 374
Mulleres 2019/2020 65
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.590
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.310
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.500
% créditos repetidos 2019/2020 38,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,18
Taxa de evaluación 2019/2020 75,47
Taxa de éxito 2019/2020 87,11
Taxa de rendemento 2019/2020 65,74

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 145
Homes 2018/2019 135
Mulleres 2018/2019 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 7.266
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 4.620
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.122
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.524
% créditos repetidos 2018/2019 36,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,11
Taxa de evaluación 2018/2019 67,08
Taxa de éxito 2018/2019 85,31
Taxa de rendemento 2018/2019 57,22
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 85,37
Taxa de graduación 2014/2015 20,75
Taxa de abandono 2016/2017 36,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 460
Homes 2018/2019 387
Mulleres 2018/2019 73
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.170
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.290
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.906
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.975
% créditos repetidos 2018/2019 34,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,37
Taxa de evaluación 2018/2019 69,93
Taxa de éxito 2018/2019 82,41
Taxa de rendemento 2018/2019 57,63

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
11
12
6
Expresión Gráfica
15
1
13
Física I
8
2
2
Informática
11
2
6
Inglés
10
1
3
Matemáticas II
19
4
27
Química
14
3
15
Física II
9
1
11
Empresa e Dereito
11
3
5
Construción Naval e Teoría do Buque
15
0
7

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
19
0
4
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
16
0
0
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
21
6
10
Termodinámica e Termotecnia
20
6
6
Hixiene Naval e Riscos Laborais
20
0
3
Ciencia e Enxeñaria de Materiais
14
0
0
Fundamentos de Regulación e Control
15
0
3
Mecánica de Fluidos
17
2
0
Seguridade Marítima e Contaminación
20
0
0
Matemáticas III
16
1
9

3º Curso

Motores de Combustión Interna
15
3
3
Turbinas de Vapor e Gas
14
0
5
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
15
0
4
Instalacións Marítimas e Propulsores
9
4
3
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
5
4
5
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
25
1
4
Automatización de Instalacións Marítimas
15
2
4
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
25
3
3
Instalacións Marítimas II
11
6
1
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
17
0
2
Máquinas Térmicas Mariñas
1
0
0
Equipos Auxiliares do Buque
2
0
0
Electrónica Analóxica e de Potencia
3
0
1
Electrónica Dixital
3
0
0
Máquinas Eléctricas do Buque
3
0
0
Redes e Comunicacións
2
1
0
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
1
0
0
Regulación e Control
2
0
0
Instrumentación e Sensórica
4
0
0
Mantemento Eléctrico do Buque
1
0
0

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
19
2
1
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
21
5
4
Prácticas Externas en Buque
12
0
2
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
11
0
16
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O.
1
0
0
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación
3
0
0
Propulsión Eléctrica do Buque
3
0
0
Prácticas en Simulador
2
0
0
Prácticas Externas
1
0
0
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO)
1
0
0
Inglés Técnico Marítimo
7
0
0
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
1
0
0
Debuxo Mecánico
4
0
0
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
6
0
0
Propulsión Eléctrica
4
0
2
Sistemas Eléctricos
1
0
0
Fundamentos de Programación
2
0
0
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
4
7
13
Expresión Gráfica
12
1
18
Física I
8
2
6
Informática
11
3
7
Inglés
14
1
3
Matemáticas II
13
7
21
Química
15
3
13
Física II
16
2
11
Empresa e Dereito
13
2
6
Construción Naval e Teoría do Buque
14
2
7

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
12
1
3
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
13
0
0
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
7
4
6
Termodinámica e Termotecnia
13
2
10
Hixiene Naval e Riscos Laborais
14
0
2
Ciencia e Enxeñaria de Materiais
11
0
0
Fundamentos de Regulación e Control
13
0
3
Mecánica de Fluidos
12
0
3
Seguridade Marítima e Contaminación
11
2
3
Matemáticas III
11
4
2

3º Curso

Motores de Combustión Interna
11
4
3
Turbinas de Vapor e Gas
14
1
2
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
16
1
3
Instalacións Marítimas e Propulsores
11
2
0
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
12
0
0
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
9
2
9
Automatización de Instalacións Marítimas
10
2
8
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
14
7
2
Instalacións Marítimas II
12
1
4
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
12
0
4
Máquinas Térmicas Mariñas
Equipos Auxiliares do Buque
Electrónica Analóxica e de Potencia
2
0
0
Electrónica Dixital
4
0
0
Máquinas Eléctricas do Buque
2
0
1
Redes e Comunicacións
3
0
0
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
4
0
1
Regulación e Control
1
0
0
Instrumentación e Sensórica
3
0
0
Mantemento Eléctrico do Buque
4
0
1

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
10
2
4
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
14
3
2
Prácticas Externas en Buque
21
0
1
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
12
0
6
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O.
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación
2
0
0
Propulsión Eléctrica do Buque
2
0
1
Prácticas en Simulador
3
0
0
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO)
2
0
0
Inglés Técnico Marítimo
5
0
0
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
1
0
0
Debuxo Mecánico
3
0
0
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
6
0
0
Propulsión Eléctrica
4
0
0
Xestión Enerxética
Electrohidráulica e Electropneumática
Fundamentos de Programación
1
0
0
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
8
7
10
Expresión Gráfica
8
6
10
Física I
7
6
1
Informática
8
5
8
Inglés
13
3
0
Matemáticas II
10
11
21
Química
10
4
14
Física II
12
4
9
Empresa e Dereito
14
1
4
Construción Naval e Teoría do Buque
14
0
6

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
17
2
7
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
11
0
0
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
16
8
1
Termodinámica e Termotecnia
14
3
12
Hixiene Naval e Riscos Laborais
12
0
1
Ciencia e Enxeñaria de Materiais
16
1
0
Fundamentos de Regulación e Control
15
1
5
Mecánica de Fluidos
12
2
3
Seguridade Marítima e Contaminación
16
0
2
Matemáticas III
13
0
8

3º Curso

Motores de Combustión Interna
13
2
3
Turbinas de Vapor e Gas
19
0
4
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
15
1
3
Instalacións Marítimas e Propulsores
14
3
0
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
14
0
2
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
16
1
3
Automatización de Instalacións Marítimas
8
1
5
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
11
7
3
Instalacións Marítimas II
19
3
3
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
13
0
2
Máquinas Térmicas Mariñas
2
0
2
Equipos Auxiliares do Buque
2
0
0
Electrónica Analóxica e de Potencia
Electrónica Dixital
Máquinas Eléctricas do Buque
1
0
0
Redes e Comunicacións
2
0
1
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
2
0
1
Regulación e Control
1
1
0
Instrumentación e Sensórica
0
0
1
Mantemento Eléctrico do Buque
1
0
0

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
9
0
2
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
9
0
3
Prácticas Externas en Buque
2
0
0
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O.
1
0
0
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación
1
0
0
Propulsión Eléctrica do Buque
1
0
0
Prácticas en Simulador
2
0
0
Prácticas Externas
2
0
0
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO)
0
0
1
Inglés Técnico Marítimo
2
0
0
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
1
0
0
Debuxo Mecánico
1
0
0
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
4
0
0
Propulsión Eléctrica
Fundamentos de Programación
1
0
0
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 50
Segundo ciclo 40