Grao en Tecnoloxías Mariñas

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Romero Gómez, Manuel
Presidente
Salgado Don, Alsira
Vicepresidenta
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Secretario
Arós Rodríguez, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Orosa García, José Antonio
Vogal PDI
Sánchez Girón, Javier Ramón
Vogal PDI
Martínez García, Alexis
Vogal Estudante
Bello Corbeira, Cristina
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal Coordinadora de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro
Romero Gómez, Manuel
Presidente
Costa Rial, Ángel Martín
Vicepresidente
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Secretario
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Andreu Sotos, Marta
Vogal Estudante
Carrillo Acosta, Albano
Vogal Estudante
Parada Naya, Luís
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal Coordinadora de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 28
Homes 2023/2024 26
Mulleres 2023/2024 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 1.230
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 780
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 180
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 270
% créditos repetidos 2023/2024 36,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 43,93

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 359
Homes 2023/2024 286
Mulleres 2023/2024 73
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 19.580
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 14.800
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 3.564
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.212
% créditos repetidos 2023/2024 24,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 54,53

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 53
Homes 2022/2023 51
Mulleres 2022/2023 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 2.010
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 984
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 456
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 570
% créditos repetidos 2022/2023 51,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 37,92
Taxa de evaluación 2022/2023 73,13
Taxa de éxito 2022/2023 86,53
Taxa de rendemento 2022/2023 63,28
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 70,61
Taxa de graduación 2018/2019 39,13
Taxa de abandono 2020/2021 44,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 415
Homes 2022/2023 338
Mulleres 2022/2023 77
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 21.560
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 15.530
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 3.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 2.691
% créditos repetidos 2022/2023 27,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,95
Taxa de evaluación 2022/2023 76,11
Taxa de éxito 2022/2023 81,19
Taxa de rendemento 2022/2023 61,79

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 78
Homes 2021/2022 76
Mulleres 2021/2022 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 3.600
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.400
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 690
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 510
% créditos repetidos 2021/2022 33,33
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,15
Taxa de evaluación 2021/2022 71,33
Taxa de éxito 2021/2022 87,38
Taxa de rendemento 2021/2022 62,33
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 69,03
Taxa de graduación 2017/2018 31,82
Taxa de abandono 2019/2020 35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 398
Homes 2021/2022 333
Mulleres 2021/2022 65
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.990
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.310
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.471
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 2.211
% créditos repetidos 2021/2022 28,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,22
Taxa de evaluación 2021/2022 70,63
Taxa de éxito 2021/2022 82,64
Taxa de rendemento 2021/2022 58,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
4
0
0
Expresión Gráfica
1
0
2
Física I
0
0
1
Matemáticas II
4
1
2
Química
2
0
2
Física II
1
0
1
Empresa e Dereito
2
0
0

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
3
0
1
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
1
0
1
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
2
5
5
Termodinámica e Termotecnia
7
3
4
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
0
0
1
Fundamentos de Regulación e Control
1
0
2
Mecánica de Fluidos
1
0
10
Seguridade Marítima e Contaminación
1
0
1
Matemáticas III
0
0
3

3º Curso

Motores de Combustión Interna
10
0
1
Turbinas de Vapor e Gas
11
0
1
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
5
1
1
Instalacións Marítimas e Propulsores
9
4
1
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
8
1
6
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
9
0
1
Automatización de Instalacións Marítimas
9
1
7
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
7
6
2
Instalacións Marítimas II
8
8
2
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
8
0
0
Máquinas Térmicas Mariñas
1
0
0
Equipos Auxiliares do Buque
1
0
0
Electrónica Analóxica e de Potencia
2
2
0
Electrónica Dixital
3
0
0
Máquinas Eléctricas do Buque
2
0
0
Redes e Comunicacións
1
0
0
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
2
0
0
Regulación e Control
1
0
0
Instrumentación e Sensórica
1
0
0
Mantemento Eléctrico do Buque
1
0
0

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
4
0
3
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
3
1
4
Prácticas Externas en Buque
3
0
0
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
13
0
10
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O.
1
0
0
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación
5
0
0
Propulsión Eléctrica do Buque
3
0
0
Prácticas en Simulador
2
0
0
Prácticas Externas
3
0
0
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO)
5
0
1
Inglés Técnico Marítimo
2
0
1
Combustibles e Lubricantes
2
0
1
Propulsión Eléctrica
3
0
0
Sistemas Eléctricos
0
0
1
Fundamentos de Programación
2
0
0
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
6
1
5
Expresión Gráfica
2
0
6
Física I
2
0
3
Inglés
0
0
1
Matemáticas II
6
0
10
Química
2
0
6
Física II
4
0
4
Empresa e Dereito
0
2
3
Construción Naval e Teoría do Buque
1
0
2

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
8
3
2
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
9
0
3
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
11
4
10
Termodinámica e Termotecnia
4
9
8
Hixiene Naval e Riscos Laborais
10
0
2
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
11
0
0
Fundamentos de Regulación e Control
12
1
3
Mecánica de Fluidos
4
2
9
Seguridade Marítima e Contaminación
8
0
2
Matemáticas III
11
0
4

3º Curso

Motores de Combustión Interna
7
0
0
Turbinas de Vapor e Gas
5
0
1
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
5
2
2
Instalacións Marítimas e Propulsores
5
6
1
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
9
2
3
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
4
0
0
Automatización de Instalacións Marítimas
3
3
4
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
6
2
3
Instalacións Marítimas II
5
7
0
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
5
0
0
Máquinas Térmicas Mariñas
1
0
1
Equipos Auxiliares do Buque
Electrónica Analóxica e de Potencia
3
3
1
Electrónica Dixital
3
1
3
Máquinas Eléctricas do Buque
7
1
0
Redes e Comunicacións
4
0
1
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
4
0
2
Regulación e Control
2
0
0
Instrumentación e Sensórica
4
0
2
Mantemento Eléctrico do Buque
5
0
2

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
16
1
0
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
12
1
4
Prácticas Externas en Buque
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
19
0
20
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O.
4
0
0
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación
2
0
1
Propulsión Eléctrica do Buque
3
1
0
Prácticas en Simulador
5
2
0
Prácticas Externas
4
0
2
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO)
0
0
6
Inglés Técnico Marítimo
1
0
0
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
3
0
1
Combustibles e Lubricantes
5
0
0
Propulsión Eléctrica
3
0
0
Xestión Enerxética
Electrohidráulica e Electropneumática
Sistemas Eléctricos
3
0
0
Fundamentos de Programación
2
0
0
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
3
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
12
6
18
Expresión Gráfica
17
5
11
Física I
7
9
6
Informática
21
3
3
Inglés
18
5
5
Matemáticas II
17
7
27
Química
13
8
18
Física II
11
1
20
Empresa e Dereito
13
3
13
Construción Naval e Teoría do Buque
14
4
9

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
8
0
5
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
8
1
1
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
9
6
11
Termodinámica e Termotecnia
7
4
9
Hixiene Naval e Riscos Laborais
9
0
0
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
8
0
3
Fundamentos de Regulación e Control
7
0
7
Mecánica de Fluidos
4
0
6
Seguridade Marítima e Contaminación
10
0
1
Matemáticas III
12
1
4

3º Curso

Motores de Combustión Interna
19
2
2
Turbinas de Vapor e Gas
17
2
3
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
18
1
3
Instalacións Marítimas e Propulsores
15
6
3
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
16
5
3
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
20
0
1
Automatización de Instalacións Marítimas
17
1
4
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
16
3
5
Instalacións Marítimas II
15
6
5
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
16
0
1
Máquinas Térmicas Mariñas
3
0
0
Equipos Auxiliares do Buque
3
0
0
Electrónica Analóxica e de Potencia
3
0
1
Electrónica Dixital
1
0
1
Máquinas Eléctricas do Buque
Redes e Comunicacións
4
0
1
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
6
0
0
Regulación e Control
1
0
0
Instrumentación e Sensórica
5
0
0
Mantemento Eléctrico do Buque
6
0
0

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
11
1
3
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
15
2
4
Prácticas Externas en Buque
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
22
0
21
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O.
2
0
0
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación
2
0
1
Propulsión Eléctrica do Buque
2
0
0
Prácticas en Simulador
1
0
1
Prácticas Externas
4
0
0
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO)
2
0
1
Inglés Técnico Marítimo
3
0
1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
2
0
0
Debuxo Mecánico
2
0
0
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
5
0
0
Propulsión Eléctrica
3
0
0
Xestión Enerxética
Sistemas Eléctricos
2
0
0
Fundamentos de Programación
1
0
0
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
1
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Segundo ciclo 40