Grao en Arquitectura

2020/2021 · 330 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidente
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario/a
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Juan Sierra, Michael
Vogal Estudante
Díaz Reiriz, Alejandra
Vogal Estudante
Jaquete Gonzalez, Maria
Vogal Estudante
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidente
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
López Arias, Pablo
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 155
Homes 2019/2020 86
Mulleres 2019/2020 69
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 5.058
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.244
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.820
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 994,5
% créditos repetidos 2019/2020 55,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 32,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 905
Homes 2019/2020 437
Mulleres 2019/2020 468
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 43.470
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.000
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9.357
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.120
% créditos repetidos 2019/2020 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 287
Homes 2018/2019 143
Mulleres 2018/2019 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.980
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.153
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.530
% créditos repetidos 2018/2019 37,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,24
Taxa de evaluación 2018/2019 72,5
Taxa de éxito 2018/2019 92,32
Taxa de rendemento 2018/2019 66,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 79,23
Taxa de graduación 2013/2014 6,84
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 989
Homes 2018/2019 477
Mulleres 2018/2019 512
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.437
% créditos repetidos 2018/2019 30,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,28
Taxa de evaluación 2018/2019 72,82
Taxa de éxito 2018/2019 80,54
Taxa de rendemento 2018/2019 58,65

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 440
Homes 2017/2018 204
Mulleres 2017/2018 236
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 22.660
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.130
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.951
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.574
% créditos repetidos 2017/2018 28,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,49
Taxa de evaluación 2017/2018 78,95
Taxa de éxito 2017/2018 89,61
Taxa de rendemento 2017/2018 70,75
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 81,56
Taxa de graduación 2012/2013 15,38
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.039
Homes 2017/2018 476
Mulleres 2017/2018 563
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.440
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.320
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.251
% créditos repetidos 2017/2018 28,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,99
Taxa de evaluación 2017/2018 75,81
Taxa de éxito 2017/2018 82,12
Taxa de rendemento 2017/2018 62,26

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

3º Curso

Proxectos 5
2
2
2
Construción 3
4
0
3
Estruturas 2
8
6
11
Urbanística 2
7
0
1
Teoría da Arquitectura
20
3
12
Proxectos 6
3
3
4
Construción 4
9
3
5
Estruturas 3
12
9
10
Urbanística 3
8
2
1
Instalacións 1
0
0
1

4º Curso

Proxectos 7
5
0
0
Urbanística 4
29
11
10
Construción 5
3
1
4
Estruturas 4
2
3
12
Historia da Arquitectura 1
25
6
17
Proxectos 8
4
1
1
Construción 6
20
6
4
Estruturas 5
10
6
13
Instalacións 2
13
2
5
Historia da Arquitectura 2
37
5
16

5º Curso

Proxectos 9
84
7
6
Urbanística 5
82
6
2
Cimentacións
85
25
5
Proxectos 10
95
3
5
Construción 7
104
3
6
Arquitectura Legal
84
1
4
Arquitectura Industrializada
47
1
2
Organización de Obras
54
0
1
Estruturas Singulares
11
0
0
Proxectos de Estruturas
19
0
0
Representación Avanzada en Arquitectura
34
1
3
Xeometrías Complexas en Arquitectura
12
0
2
Comunicación GráfIca en Arquitectura
44
0
7
Proxecto de Instalacións
28
0
2
Teoría da Composición e Patrimonio
11
0
2
Paisaxe e Hábitat Sostible
33
0
5
Ordenación do Territorio
9
0
0
Métodos de Planeamento
7
0
0
Traballo Fin de Grao
74
0
82

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Proxectos 3
0
0
2
Análise Arquitectónica 1
0
0
2
Física 2
1
0
6
Xeometría da Forma Arquitectónica
0
0
2
Historia da Arte
16
6
5
Proxectos 4
1
0
3
Análise Arquitectónica 2
0
0
2
Urbanística 1
5
0
4
Estruturas 1
15
12
16
Construción 2
3
3
9

3º Curso

Proxectos 5
3
3
4
Construción 3
7
4
5
Estruturas 2
13
12
24
Urbanística 2
12
5
5
Teoría da Arquitectura
38
21
23
Proxectos 6
5
6
8
Construción 4
13
6
14
Estruturas 3
33
19
32
Urbanística 3
19
8
8
Instalacións 1
8
1
3

4º Curso

Proxectos 7
84
5
8
Urbanística 4
81
42
19
Construción 5
82
1
9
Estruturas 4
92
3
25
Historia da Arquitectura 1
95
17
29
Proxectos 8
96
7
3
Construción 6
100
23
12
Estruturas 5
98
18
19
Instalacións 2
101
14
10
Historia da Arquitectura 2
88
23
31

5º Curso

Proxectos 9
107
1
8
Urbanística 5
108
4
3
Cimentacións
140
19
13
Proxectos 10
117
2
4
Construción 7
103
20
4
Arquitectura Legal
109
1
5
Arquitectura Industrializada
29
0
3
Organización de Obras
71
0
2
Estruturas Singulares
7
0
2
Proxectos de Estruturas
39
0
1
Representación Avanzada en Arquitectura
41
1
3
Xeometrías Complexas en Arquitectura
16
1
1
Comunicación GráfIca en Arquitectura
61
1
1
Proxecto de Instalacións
34
0
0
Teoría da Composición e Patrimonio
14
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
61
0
1
Ordenación do Territorio
18
0
3
Métodos de Planeamento
11
0
0
Traballo Fin de Grao
93
0
79

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
1
0
4
Debuxo de Arquitectura
1
0
7
Xeometría Descritiva
1
1
2
Matemáticas 1
5
6
16
Introdución á Arquitectura
0
0
4
Proxectos 2
3
0
5
Análise de Formas Arquitectónicas
8
7
13
Física 1
5
6
12
Matemáticas 2
8
9
21
Construción 1
4
0
6

2º Curso

Proxectos 3
13
2
4
Análise Arquitectónica 1
4
0
4
Física 2
15
7
12
Xeometría da Forma Arquitectónica
6
3
6
Historia da Arte
18
13
24
Proxectos 4
15
2
8
Análise Arquitectónica 2
9
0
7
Urbanística 1
13
6
11
Estruturas 1
35
27
36
Construción 2
45
12
21

3º Curso

Proxectos 5
86
4
9
Construción 3
79
12
14
Estruturas 2
97
31
22
Urbanística 2
92
22
5
Teoría da Arquitectura
85
50
43
Proxectos 6
101
6
21
Construción 4
87
18
27
Estruturas 3
119
46
55
Urbanística 3
100
26
15
Instalacións 1
97
2
7

4º Curso

Proxectos 7
115
3
16
Urbanística 4
122
54
19
Construción 5
120
1
12
Estruturas 4
122
7
41
Historia da Arquitectura 1
102
14
38
Proxectos 8
120
1
9
Construción 6
116
26
18
Estruturas 5
102
10
32
Instalacións 2
105
19
14
Historia da Arquitectura 2
94
22
35

5º Curso

Proxectos 9
142
4
3
Urbanística 5
139
1
4
Cimentacións
110
43
22
Proxectos 10
142
5
8
Construción 7
162
4
10
Arquitectura Legal
127
0
9
Arquitectura Industrializada
62
0
3
Organización de Obras
81
0
1
Estruturas Singulares
24
0
3
Proxectos de Estruturas
63
0
2
Representación Avanzada en Arquitectura
49
0
1
Xeometrías Complexas en Arquitectura
22
0
3
Comunicación GráfIca en Arquitectura
75
0
4
Proxecto de Instalacións
26
0
1
Teoría da Composición e Patrimonio
36
0
1
Paisaxe e Hábitat Sostible
60
0
4
Ordenación do Territorio
16
0
1
Métodos de Planeamento
17
1
1
Traballo Fin de Grao
58
0
45

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos -O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos. O Castro. Sada.

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Cohousing para personas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu.Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu.Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departemento de Retalhuleu.Guatemala

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos -O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020