Grao en Paisaxe

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Domínguez Calvo, Manuel
Vogal Estudante
Mongil García, María Luísa
Vogal PAS
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Domínguez Calvo, Manuel
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 39
Homes 2022/2023 19
Mulleres 2022/2023 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 2.268
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 1.686
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 408
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 174
% créditos repetidos 2022/2023 25,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 832
Homes 2022/2023 345
Mulleres 2022/2023 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 42.250
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.440
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 7.974
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 4.833
% créditos repetidos 2022/2023 30,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,78

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 37
Homes 2021/2022 19
Mulleres 2021/2022 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.286
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 1.938
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 282
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 66
% créditos repetidos 2021/2022 15,22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 61,78
Taxa de evaluación 2021/2022 77,95
Taxa de éxito 2021/2022 87,88
Taxa de rendemento 2021/2022 68,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 0
Taxa de graduación 2017/2018 0
Taxa de abandono 2019/2020 16,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 819
Homes 2021/2022 349
Mulleres 2021/2022 470
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 40.150
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 26.720
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 9.084
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.346
% créditos repetidos 2021/2022 33,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 49,02
Taxa de evaluación 2021/2022 73,04
Taxa de éxito 2021/2022 78,83
Taxa de rendemento 2021/2022 57,58

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 30
Homes 2020/2021 15
Mulleres 2020/2021 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.812
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.578
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 30
% créditos repetidos 2020/2021 12,91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 60,4
Taxa de evaluación 2020/2021 71,19
Taxa de éxito 2020/2021 88,37
Taxa de rendemento 2020/2021 62,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 5,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 844
Homes 2020/2021 390
Mulleres 2020/2021 454
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 42.090
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.299
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 4.347
% créditos repetidos 2020/2021 27,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,87
Taxa de evaluación 2020/2021 71,43
Taxa de éxito 2020/2021 79,07
Taxa de rendemento 2020/2021 56,48

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Debuxo da Paisaxe
11
1
4
Xeografía Física e Humana
12
0
1
Fundamentos da Economía da Paisaxe
12
1
3
Informática Aplicada á Paisaxe
9
1
4
Arte e Paisaxe
11
2
1
Técnicas Matemáticas
8
1
7
Sistemas de Información Xeográfica 1
8
5
4
Bioloxía das Plantas
12
0
2
Xeoinformática
7
5
2
Proxecto da Paisaxe 1
8
3
3

2º Curso

Representación da Paisaxe
1
0
3
Xeoloxía e Edafoloxía
3
9
1
Vexetación Aplicada á Paisaxe 1
3
0
4
Sistemas de Información Xeográfica Aplicada
1
0
2
Proxecto da Paisaxe 2
0
0
1
Ecoloxía da Paisaxe
1
0
1
Sistemas Forestais
1
1
2
Vexetación Aplicada á Paisaxe 2
2
1
3
Teoría da Paisaxe
2
0
2
Proxecto da Paisaxe 3
0
0
6

3º Curso

Enxeñaría da Paisaxe
8
0
2
Construción Aplicada 1
9
0
0
Paisaxe Cultural
7
0
5
Proxecto da Paisaxe 4
7
2
2
Planificación e Sostibilidade da Paisaxe
10
0
2
Construción Aplicada 2
8
0
1
Xestión Social da Paisaxe
8
0
2
Proxecto da Paisaxe 5
8
1
1

4º Curso

Ecoxeografía
9
0
0
Lexislación Aplicada
9
0
0
Xeotecnia e Contención
8
0
0
Proxecto da Paisaxe 6
8
0
0
Prácticas Externas
7
0
0
Cartografía da Paisaxe
3
0
1
Fauna e Paisaxe
2
0
0
Filosofía e Percepción da Paisaxe
3
0
0
Traballo Fin de Grao
4
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Debuxo da Paisaxe
4
3
6
Xeografía Física e Humana
4
0
3
Fundamentos da Economía da Paisaxe
3
0
4
Informática Aplicada á Paisaxe
3
0
6
Arte e Paisaxe
3
1
5
Técnicas Matemáticas
3
0
7
Sistemas de Información Xeográfica 1
2
3
5
Bioloxía das Plantas
3
0
5
Xeoinformática
3
2
4
Proxecto da Paisaxe 1
2
1
5

2º Curso

Representación da Paisaxe
7
0
4
Xeoloxía e Edafoloxía
3
10
3
Vexetación Aplicada á Paisaxe 1
9
1
2
Sistemas de Información Xeográfica Aplicada
8
0
1
Proxecto da Paisaxe 2
12
0
0
Ecoloxía da Paisaxe
10
0
0
Sistemas Forestais
7
2
0
Vexetación Aplicada á Paisaxe 2
7
2
4
Teoría da Paisaxe
8
0
4
Proxecto da Paisaxe 3
8
0
6

3º Curso

Enxeñaría da Paisaxe
9
0
1
Construción Aplicada 1
9
0
1
Paisaxe Cultural
8
0
2
Proxecto da Paisaxe 4
7
0
1
Planificación e Sostibilidade da Paisaxe
7
0
3
Construción Aplicada 2
9
0
1
Xestión Social da Paisaxe
9
0
1
Proxecto da Paisaxe 5
8
0
1

4º Curso

Prácticas Externas
Fauna e Paisaxe

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Debuxo da Paisaxe
6
2
7
Xeografía Física e Humana
10
0
2
Fundamentos da Economía da Paisaxe
10
0
2
Informática Aplicada á Paisaxe
7
0
3
Arte e Paisaxe
11
0
7
Técnicas Matemáticas
11
1
4
Sistemas de Información Xeográfica 1
10
1
4
Bioloxía das Plantas
13
0
4
Xeoinformática
11
0
4
Proxecto da Paisaxe 1
12
0
4

2º Curso

Representación da Paisaxe
8
0
4
Xeoloxía e Edafoloxía
5
5
4
Vexetación Aplicada á Paisaxe 1
8
2
2
Sistemas de Información Xeográfica Aplicada
14
0
1
Proxecto da Paisaxe 2
10
0
4
Ecoloxía da Paisaxe
13
0
0
Sistemas Forestais
9
0
0
Vexetación Aplicada á Paisaxe 2
8
2
1
Teoría da Paisaxe
10
1
2
Proxecto da Paisaxe 3
7
0
4

4º Curso

Prácticas Externas
Fauna e Paisaxe

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022