Grao en Paisaxe

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Mongil García, María Luísa
Vogal PAS
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Domínguez Calvo, Manuel
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Otero Chans, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 18
Homes 2021/2022 9
Mulleres 2021/2022 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 1.176
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 1.002
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 120
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 54
% créditos repetidos 2021/2022 14,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 65,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 804
Homes 2021/2022 340
Mulleres 2021/2022 464
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 39.350
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 25.880
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 9.075
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.394
% créditos repetidos 2021/2022 34,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 48,94

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 30
Homes 2020/2021 15
Mulleres 2020/2021 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.812
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.578
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 30
% créditos repetidos 2020/2021 12,91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 60,4
Taxa de evaluación 2020/2021 71,19
Taxa de éxito 2020/2021 88,37
Taxa de rendemento 2020/2021 62,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 5,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 844
Homes 2020/2021 390
Mulleres 2020/2021 454
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 42.090
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.299
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 4.347
% créditos repetidos 2020/2021 27,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,87
Taxa de evaluación 2020/2021 71,43
Taxa de éxito 2020/2021 79,07
Taxa de rendemento 2020/2021 56,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 28
Homes 2019/2020 14
Mulleres 2019/2020 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.620
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.452
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 168
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 10,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,86
Taxa de evaluación 2019/2020 76,67
Taxa de éxito 2019/2020 93,24
Taxa de rendemento 2019/2020 71,48

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 914
Homes 2019/2020 442
Mulleres 2019/2020 472
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 43.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.560
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9.351
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.073
% créditos repetidos 2019/2020 32,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,12
Taxa de evaluación 2019/2020 75,91
Taxa de éxito 2019/2020 86,4
Taxa de rendemento 2019/2020 65,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Debuxo da Paisaxe
4
3
6
Xeografía Física e Humana
4
0
3
Fundamentos da Economía da Paisaxe
3
0
4
Informática Aplicada á Paisaxe
3
0
6
Arte e Paisaxe
3
1
5
Técnicas Matemáticas
3
0
7
Sistemas de Información Xeográfica 1
2
3
5
Bioloxía das Plantas
3
0
5
Xeoinformática
3
2
4
Proxecto da Paisaxe 1
2
1
5

2º Curso

Representación da Paisaxe
7
0
4
Xeoloxía e Edafoloxía
3
10
3
Vexetación Aplicada á Paisaxe 1
9
1
2
Sistemas de Información Xeográfica Aplicada
8
0
1
Proxecto da Paisaxe 2
12
0
0
Ecoloxía da Paisaxe
10
0
0
Sistemas Forestais
7
2
0
Vexetación Aplicada á Paisaxe 2
7
2
4
Teoría da Paisaxe
8
0
4
Proxecto da Paisaxe 3
8
0
6

3º Curso

Enxeñaría da Paisaxe
9
0
1
Construción Aplicada 1
9
0
1
Paisaxe Cultural
8
0
2
Proxecto da Paisaxe 4
7
0
1
Planificación e Sostibilidade da Paisaxe
7
0
3
Construción Aplicada 2
9
0
1
Xestión Social da Paisaxe
9
0
1
Proxecto da Paisaxe 5
8
0
1

4º Curso

Prácticas Externas
Fauna e Paisaxe

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Debuxo da Paisaxe
6
2
7
Xeografía Física e Humana
10
0
2
Fundamentos da Economía da Paisaxe
10
0
2
Informática Aplicada á Paisaxe
7
0
3
Arte e Paisaxe
11
0
7
Técnicas Matemáticas
11
1
4
Sistemas de Información Xeográfica 1
10
1
4
Bioloxía das Plantas
13
0
4
Xeoinformática
11
0
4
Proxecto da Paisaxe 1
12
0
4

2º Curso

Representación da Paisaxe
8
0
4
Xeoloxía e Edafoloxía
5
5
4
Vexetación Aplicada á Paisaxe 1
8
2
2
Sistemas de Información Xeográfica Aplicada
14
0
1
Proxecto da Paisaxe 2
10
0
4
Ecoloxía da Paisaxe
13
0
0
Sistemas Forestais
9
0
0
Vexetación Aplicada á Paisaxe 2
8
2
1
Teoría da Paisaxe
10
1
2
Proxecto da Paisaxe 3
7
0
4

4º Curso

Prácticas Externas
Fauna e Paisaxe

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022