Grao en Estudos de Arquitectura

2023/2024 · 300 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Presidente
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vicepresidente
López Salas, Estefanía
Secretaria
Hermida González, Luis
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal PDI
Agrasar Quiroga, Fernando
Vogal PDI
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Vidal Araujo, Rosana
Vogal Estudante
Torreiro Carro, Alba
Vogal Estudante
López-Cortón Díaz, Beatriz
Vogal PAS
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Presidente
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vicepresidente
López Salas, Estefanía
Secretaria
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Picallos Alló, Olalla
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Carballal Graña, Susana
Vogal PAS
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Cheda, José Benito
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 697
Homes 2023/2024 276
Mulleres 2023/2024 421
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 37.710
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 27.510
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 6.447
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.747
% créditos repetidos 2023/2024 27,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 54,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 740
Homes 2023/2024 288
Mulleres 2023/2024 452
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 39.750
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 29.120
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 6.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.873
% créditos repetidos 2023/2024 26,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 53,71

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 647
Homes 2022/2023 269
Mulleres 2022/2023 378
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 34.160
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 23.440
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.543
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 4.176
% créditos repetidos 2022/2023 31,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,79
Taxa de evaluación 2022/2023 78,06
Taxa de éxito 2022/2023 75,03
Taxa de rendemento 2022/2023 58,57
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 78,23
Taxa de graduación 2017/2018 11,71
Taxa de abandono 2020/2021 17,01

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 827
Homes 2022/2023 343
Mulleres 2022/2023 484
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 41.980
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.250
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 7.908
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 4.821
% créditos repetidos 2022/2023 30,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,76
Taxa de evaluación 2022/2023 75,99
Taxa de éxito 2022/2023 78,05
Taxa de rendemento 2022/2023 59,31

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 647
Homes 2021/2022 270
Mulleres 2021/2022 377
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 33.070
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 21.690
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.863
% créditos repetidos 2021/2022 34,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,11
Taxa de evaluación 2021/2022 73,97
Taxa de éxito 2021/2022 75,77
Taxa de rendemento 2021/2022 56,04
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 84,64
Taxa de graduación 2016/2017 16,87
Taxa de abandono 2019/2020 12,05

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 819
Homes 2021/2022 349
Mulleres 2021/2022 470
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 40.150
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 26.720
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 9.084
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.346
% créditos repetidos 2021/2022 33,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 49,02
Taxa de evaluación 2021/2022 73,04
Taxa de éxito 2021/2022 78,83
Taxa de rendemento 2021/2022 57,58

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
102
48
54
Debuxo de Arquitectura
113
35
41
Xeometría Descritiva
109
64
24
Matemáticas para a Arquitectura 1
126
34
23
Introdución á Arquitectura
127
25
23
Análise de Formas Arquitectónicas
111
48
85
Física para a Arquitectura 1
82
120
50
Matemáticas para a Arquitectura 2
116
49
53
Construción 1
83
77
67
Xeometría da Forma Arquitectónica
59
108
46

2º Curso

Proxectos 2
74
17
32
Proxectos 3
66
20
35
Análise Arquitectónica 1
86
18
30
Física para a Arquitectura 2
75
9
13
Historia da Arte
87
35
21
Análise Arquitectónica 2
67
26
42
Urbanística 1
57
54
39
Estruturas 1
44
74
55
Construción 2
82
26
26

3º Curso

Proxectos 4
60
6
12
Proxectos 5
57
4
15
Construción 3
62
11
25
Estruturas 2
60
11
29
Urbanística 2
61
0
11
Teoría da Arquitectura
56
17
19
Construción 4
54
7
11
Estruturas 3
55
22
44
Urbanística 3
73
5
9
Instalacións 1
55
1
5

4º Curso

Proxectos 6
49
3
8
Proxectos 7
49
3
3
Urbanística 4
43
19
12
Construción 5
55
10
14
Estruturas 4
43
20
23
Historia da Arquitectura 1
66
7
21
Construción 6
52
5
6
Estruturas 5
55
9
19
Instalacións 2
46
10
5
Historia da Arquitectura 2
51
3
24

5º Curso

Proxectos 8
48
2
6
Proxectos 9
47
0
4
Urbanística 5
52
3
4
Cimentacións
53
13
10
Construción 7
53
5
12
Arquitectura Legal
46
0
4
Construción Avanzada
3
0
0
Estruturas Singulares
11
0
0
Instalacións 3
7
0
1
Representación Avanzada en Arquitectura
2
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
1
1
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
26
0
3
Deseño Industrial
27
0
2
Intervención no Patrimonio Europeo
18
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
9
0
1
Ordenación do Territorio
5
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
4
0
0
Traballo Fin de Grao
67
3
88
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
2
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
10
0
2
Hábitat Básico
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
91
29
60
Debuxo de Arquitectura
107
34
38
Xeometría Descritiva
85
47
32
Matemáticas para a Arquitectura 1
92
30
21
Introdución á Arquitectura
99
22
20
Análise de Formas Arquitectónicas
103
56
79
Física para a Arquitectura 1
84
104
41
Matemáticas para a Arquitectura 2
77
35
55
Construción 1
61
45
71
Xeometría da Forma Arquitectónica
82
50
44

2º Curso

Proxectos 2
72
30
23
Proxectos 3
70
22
38
Análise Arquitectónica 1
39
35
31
Física para a Arquitectura 2
69
11
15
Historia da Arte
42
50
27
Análise Arquitectónica 2
43
18
55
Urbanística 1
59
57
30
Estruturas 1
48
40
81
Construción 2
65
38
45

3º Curso

Proxectos 4
49
8
15
Proxectos 5
51
6
20
Construción 3
55
7
42
Estruturas 2
45
18
32
Urbanística 2
45
3
13
Teoría da Arquitectura
58
13
23
Construción 4
44
1
15
Estruturas 3
50
20
55
Urbanística 3
50
10
22
Instalacións 1
55
1
5

4º Curso

Proxectos 6
46
1
11
Proxectos 7
44
1
8
Urbanística 4
69
8
17
Construción 5
60
12
22
Estruturas 4
50
11
29
Historia da Arquitectura 1
55
22
36
Construción 6
42
4
7
Estruturas 5
46
8
20
Instalacións 2
49
7
6
Historia da Arquitectura 2
52
9
26

5º Curso

Proxectos 8
52
3
4
Proxectos 9
66
4
8
Urbanística 5
57
3
2
Cimentacións
61
14
14
Construción 7
54
9
10
Arquitectura Legal
63
1
7
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
5
0
0
Construción Avanzada
13
0
0
Estruturas Singulares
15
0
1
Instalacións 3
25
2
1
Representación Avanzada en Arquitectura
8
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
7
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
25
0
0
Deseño Industrial
36
0
2
Intervención no Patrimonio Europeo
27
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
4
0
3
Ordenación do Territorio
4
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
6
6
0
Traballo Fin de Grao
76
3
101
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
5
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
10
0
1
Hábitat Básico
8
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
82
28
72
Debuxo de Arquitectura
79
44
57
Xeometría Descritiva
74
42
36
Matemáticas para a Arquitectura 1
113
13
25
Introdución á Arquitectura
89
22
24
Análise de Formas Arquitectónicas
45
69
88
Física para a Arquitectura 1
36
99
55
Matemáticas para a Arquitectura 2
92
25
46
Construción 1
71
19
78
Xeometría da Forma Arquitectónica
59
21
75

2º Curso

Proxectos 2
60
18
47
Proxectos 3
60
27
47
Análise Arquitectónica 1
59
17
25
Física para a Arquitectura 2
64
15
21
Historia da Arte
54
29
18
Análise Arquitectónica 2
57
21
35
Urbanística 1
45
61
33
Estruturas 1
49
36
84
Construción 2
41
44
41

3º Curso

Proxectos 4
50
7
21
Proxectos 5
51
7
17
Construción 3
58
26
30
Estruturas 2
46
23
31
Urbanística 2
59
0
11
Teoría da Arquitectura
50
29
18
Construción 4
54
4
12
Estruturas 3
42
24
62
Urbanística 3
50
4
28
Instalacións 1
51
8
10

4º Curso

Proxectos 6
57
4
11
Proxectos 7
66
3
9
Urbanística 4
70
34
14
Construción 5
38
28
24
Estruturas 4
52
16
28
Historia da Arquitectura 1
42
22
41
Construción 6
69
8
9
Estruturas 5
83
17
21
Instalacións 2
66
8
13
Historia da Arquitectura 2
50
27
21

5º Curso

Proxectos 8
83
3
9
Proxectos 9
73
2
9
Urbanística 5
70
9
2
Cimentacións
71
14
20
Construción 7
69
11
12
Arquitectura Legal
64
0
7
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
1
0
1
Construción Avanzada
8
0
0
Estruturas Singulares
7
0
0
Instalacións 3
18
0
2
Representación Avanzada en Arquitectura
13
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
10
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
30
0
3
Deseño Industrial
31
0
4
Intervención no Patrimonio Europeo
24
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
21
1
1
Ordenación do Territorio
5
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
5
0
0
Traballo Fin de Grao
54
1
117
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
3
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
16
0
2
Hábitat Básico
9
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A aprendizaxe da arquitectura a través do Museo do Prado

A arquitectura do viño na comarca do Salnés: patrimonio rural e paisaxes culturais

A Casa da Avoa: Arquitectura da gran escala na comarca do Salnés

A experiencia arquitectónica contemporánea en Galicia: os centros de saúde.

A Manifattura delle Arti en Bolonia: experiencia e referente da rehabilitación urbana

A memoria do baleiro. Estratexias de intervención na rehabilitación do Castelo da Luz de Nieto Sobejano.

A mina e o proceso evolutivo de Lieres

A muralla de Ferrol e a súa influencia no desenvolvemento urbano

A presenza da tradición na arquitectura xaponesa contemporánea. Caso de estudo: Toyo Ito.

A relación da cidade de Ferrol co mar. Unha mirada a través do muro.

A vaca, o tractor e o coche, transformadores arquitectónicos da aldea de Roo de Abaixo

A vivenda unifamiliar sen corredores

Alberto Noguerol e Pilar Díez: O pazo de congresos e exposición de Galicia

Análisis do ciclo de vida: Explorando os impactos ambientais e as oportunidades de mellora

Arquitectas de Galicia premiadas no contexto nacional 2007-2021

Arquitectas de Lugo tras as pioneiras. Seis xeracións.

Arquitectura a través da serie fotográfica. Aplicación en asentamento rural deshabitado.

Arquitectura Contemporánea Australiana: As ideoloxías de Murcutt e a necesidade de conexión nunha arquitectura desconectada

Arquitectura da ausencia. Materialización de emocións na Torre do Holocausto de Libeskind

Arquitectura e cultura de masas: unha análise dos referentes arquitectónicos na serie animada The Jetsons

Arquitectura en torno ao lar. O lume como articulador do espazo.

Arquitectura na vida e obra de V. Nabokov. Europa 1899-1940.

Arquitectura, cómic e cine: A imaxe da cidade distópica do futuro a través de Moebius e Blade Runner

Arquitectura, espazo e lugar en intervencións site-specific. O baleiro como ferramenta estético-proxectual: tres estudos de caso

Arquitecturas premiadas. Análise das arquitectas premiadas en Galicia: 1987-2021

As formas da arquitectura flotante. Historia e técnica.

Burle Marx: da obra pictórica á paisaxe urbana. Catro obras representativas

Casa Elías e Casa Chao. Análise e diálogo dos traballos proxectados

Casas Bailly. Análise gráfica como método de estudo e representación

Charlotte Perriand e Les Arcs. 20 anos de innovación.

Conexións visuais. Os espazos para aprender a través do oco.

Conflito pola vivenda, convivencia e identidade no barrio de Intendente, Lisboa.

Da Fantasía á Arquitectura Real, un percorrido pola filmografía de Tolkien.

Das armas ás ideas. Rehabilitación do cuartel militar Daoiz e Velarde para centro cultural

Deseñar o suspense: A importancia do espazo no cine de terror

Destinos do Homo Movens: Espazos para unha vida en continuo movemento

Elementos arquitectónicos en ferro na cidade de Santiago de Compostela: balcóns, rexería e mobiliario urbano

Estratexias de arquitectura pasiva na arquitectura de Glenn Murcutt

Estructuras laminares de hormigón armado. Evolución e perspectivas de futuro.

Estructuras singulares: Edificios en altura na cidade de A Coruña. Estudo de casos

Exoesqueletos de aceiro en edificios altos.

Gijón e Oviedo, espazos de confluencia

Juliaan Lampens. O espazo doméstico fluído.

Limiares, o equilibrio dos opostos. Estratexias de creación de espazos intermedios no limiar do Banco Bilbao de Sáenz de Oíza

Louis Vuitton no Louvre. Arquitecturas para a moda.

Miguel Fisac: Colexio de Santa María do Mar

A análise gráfica arquitectónica como método de estudo. Villa Marchesi

A arquitectura a través das sensacións: Museo Xudeu de Berlín

A arquitectura do taller do artista

A arquitectura dos límites. Un municipio, dúas comarcas. O caso de Cerdedo-Cotobade

A cartografía do abandono. Achegamento a Pontevedra e as súas comarcas

A cor na escena urbana do Barco de Valdeorras. Estudo da rúa Real

A estratexia do baleiro de OMA: proposta esquecida para a Biblioteca Nacional de Francia

A expresividade nas fachadas multicapa de vidro

A fábrica de cerámica MOAHSA. Análise dunha arquitectura industrial abandoada

A Ínsua, abandono e ocupación

A vivenda nos campos de desprazados: Adaptacións do espazo domésticio temporal.

Aloxamento en catástrofes naturais

Alternativas sociais á xestión e construción da cidade

Análise gráfica de modelos de arquitectura escolar. Hampden Gurney, METI e Mi jardín Montessori.

Andrés Fernández-Albalat Lois na Coruña. A arquitectura en relación ca cidade

Arquitectas en Galicia: a súa presenza nas revistas especializadas

Arquitectos da moda: Javier Carvajal para Loewe

Arquitectura biomimética. Exposicións universais: Escaparate ao mundo

Arquitectura como resposta á intimidade: Adolf Loos e Luis Barragán

Arquitectura de baixa pegada ecolóxica

Arquitectura do viño na comarca de Valdeorras: as covas de Seadur

Arquitectura e matemáticas. A teselación como mecanismo de proxecto

Arquitectura e moda: Comunicar a colección a través do espazo (Caso estudio Chanel FW14)

Arquitectura modular apilable: aplicada a arquitectura de emerxencia, presente e futuro

Arquitectura pasiva en 3 arquitectos pioneiros - Estratexias bioclimáticas en Le Corbusier, Wright e Kahn

Arquitectura prefabricada modular en aceiro: Análise sobre a fabricación dunha vivenda unifamiliar en Oleiros (A Coruña)

Arquitectura prefabricada modular en aceiro: Análise sobre a fabricación dunha vivenda unifamiliar en Oleiros (A Coruña)

Arquitectura relixiosa contemporánea: silencio, espazo, luz

Arquitectura, música e cuarta parede. Mark Fisher: Division Bell (Pink Floyd) e 360º(U2)

Arte e arquitectura: interferencias. A Ópera de Oslo de Snohetta

Caso de estudo: Intercambiador terra-aire como solución construtiva

Conflitos sociais relacionados co habitar en Galicia. A okupación de edificios non residenciais

Construción industrializada en madeira como alternativa sostible. Aplicación nunha vivenda modular construida

Copia vs Tradución: Glenn Murcutt & a Casa Farnsworth

Cornelia Hahn Oberlander: o deseño dos espazos de xogo

Daniel Vázquez-Gulías: idea dunha Auria urbana

Dereito á vivenda e ocupación. Revisión do exercicio profesional da arquitectura ante a ocupación de vivendas

Deseño arquitectónico para a saúde mental e o benestar emocional

Disney e Arquitectura. A construción dunha realidade ideal. Michael Graves

Emoción, espazo e cor. Acordes cromáticos na Casa Gilardi de Luis Barragán

Espazo urbano degradado. Intervención no Milladoiro

Espazos arquitectónicos na saga de James Bond. As guaridas do vilán e a súa relación coa modernidade

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estudo da pegada ecolóxica nos procesos de transformación de Lacaton e Vassal

Estudo do Sanatorio Neuropsiquiátrico "El Pinar" a través das súas intervencións. Restauración do Patrimonio Arquitectónico Moderno

Evolución das Termas de Cuntis

Florence Knoll en Madison Avenue: A relación entre o moble e a casa como estratexia de marketing

Halina Skibniewska, a vivenda flexible. Estratexias proxectuais como resposta á vivenda postpandémica

Imaxinario arquitectónico nos filmes de Tim Burton

Informe de estado actual mediante metodoloxía BIM. Clasificación e representación de procesos patolóxicos

Intervencións modernas na Praza do Obradoiro

Inusual o elemental? Habitando o Xapón do XXI

Jun Aoki para Louis Vuitton: a arquitectura como reclamo de marca

Memoria líquida: arquitectura da auga

Modos de Asentamento e Elementos da Arquitectura

O Cabo do Mundo: o camiño do viño. Arquitectura rural e paisaxes culturales

O deseño do automóbil dende a óptica do arquitecto

O espazo arquitectónico na primeira era do videoclip

O Goetheanum de Rudolf Steiner: A Casa da Palabra

O moble e a casa: Villa Le Lac, o Apartamento-estudio e o Cabanon de Le Corbusier

O renderizado en tempo real: Integración e posibilidades no ámbito académico

Obxectos paramétricos na arquitectura. Aplicacións matemáticas

Os Balnearios de Carballo e a súa influencia no desenvolvemento da vila

Os pobos da colonización en Galicia. Análise gráfico: estudo de caso Arneiro

Paisaxes urbanas efémeras. Mecanoides, estruturas de implosión e outras cuestións

Participación, igualdade e memoria. O papel do urbanismo no dereito a cidade

Rañaceos de madeira

Reinterpretación dunha tradición en terra.

Relación entre arquitectura e estrutura na obra de Renzo Piano

Salgadura catalá: Arquitectura protoindustrial na Pobra do Caramiñal

Socalco, elemento construtor da Ribeira Sacra

Solucións construtivas para a adaptación ao medio climático na arquitectura de cooperación internacional. Caso de estudo: Proxecto Ban Chuinklal, Departamento de Retalhuleu, Guatemala

Tecnoloxías apropiadas. Identificación da súa presenza nos núcleos precarios segregados de Galicia

Tratamento da cor na escea urbana. A cor no barrio de Monte Alto

Vivenda colectiva e límites entre o público e o privado. Colectividade e privacidade.

Vivenda e traballo, vida e usos da vivenda. Historia dunha relación

Vivenda e traballo, vida e usos da vivenda. Historia dunha relación

Warning: Patrimonio Moderno en La Habana. Os edificios educativos prefabricados da revolución cubana

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 132