Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais

2023/2024 · 354 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lema Fernández, Carmen Socorro
Presidenta
LÓPEZ MARTÍNEZ, IVÁN
Vicepresidente
Abeal Vázquez, José Pablo
Vicepresidente
Alló Pazos, María
Vicepresidenta
Blanco Louro, Amalia
Secretaria
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal PDI
Núñez Yuste, Hugo
Vogal Estudante
Roget García, Verónica
Vogal Estudante
Varela Torres, Susan Nicole
Vogal Estudante
Olivares Sanz, Elena
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Currais Nunes, Luís Claudio
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Lema Fernández, Carmen Socorro
Presidenta
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Blanco Louro, Amalia
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Enríquez Díaz, Joaquín
Vogal PDI
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Vogal PDI
Blanco Ameijenda, Francisco Enrique
Vogal Estudante
Rodo Suárez, María Vanessa
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Currais Nunes, Luís Claudio
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 157
Homes 2023/2024 55
Mulleres 2023/2024 102
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 10.250
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 8.214
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.302
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 738
% créditos repetidos 2023/2024 19,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 65,31

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.556
Homes 2023/2024 939
Mulleres 2023/2024 617
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 83.010
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 60.460
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 13.990
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 8.556
% créditos repetidos 2023/2024 27,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 53,35

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 155
Homes 2022/2023 54
Mulleres 2022/2023 101
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 10.720
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 8.826
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.470
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 420
% créditos repetidos 2022/2023 17,64
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 69,14
Taxa de evaluación 2022/2023 90,87
Taxa de éxito 2022/2023 81,82
Taxa de rendemento 2022/2023 74,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2017/2018 0
Taxa de abandono 2020/2021 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.728
Homes 2022/2023 988
Mulleres 2022/2023 740
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 89.740
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 66.540
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 15.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 8.168
% créditos repetidos 2022/2023 25,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,93
Taxa de evaluación 2022/2023 85,99
Taxa de éxito 2022/2023 72,19
Taxa de rendemento 2022/2023 62,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 161
Homes 2021/2022 58
Mulleres 2021/2022 103
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 10.930
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 9.666
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.014
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 252
% créditos repetidos 2021/2022 11,58
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 67,9
Taxa de evaluación 2021/2022 90,56
Taxa de éxito 2021/2022 83,52
Taxa de rendemento 2021/2022 75,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2016/2017 0
Taxa de abandono 2019/2020 6,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.793
Homes 2021/2022 1.021
Mulleres 2021/2022 772
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 92.950
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 71.800
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 14.620
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6.533
% créditos repetidos 2021/2022 22,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,84
Taxa de evaluación 2021/2022 84,24
Taxa de éxito 2021/2022 71,67
Taxa de rendemento 2021/2022 60,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
17
11
1
Principios de Microeconomía
16
14
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
20
6
0
Matemáticas I
25
15
2
Historia da Empresa
15
17
1
Economía da Empresa: Función Financeira
26
5
1
Xeografía do Turismo
21
6
1
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
23
2
2
Idioma Moderno: Inglés
26
6
3
Patrimonio Cultural
23
4
2
Informática de Xestión e do Coñecemento
23
3
1
Introdución ao Turismo
25
0
3

2º Curso

Dereito Mercantil
24
0
0
Estatística I
22
12
3
Matemáticas II
23
17
1
Análise das Operacións Financeiras
24
19
0
Macroeconomía
15
8
0
Informática Aplicada á Empresa
26
1
0
Socioloxía do Turismo
25
0
1
Intermediación Turística e Transporte I
22
1
1
Aloxamentos e Restauración I
22
3
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
22
0
2
Márketing Turístico
22
2
0
Segundo Idioma Moderno I: Francés
9
4
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
10
6
1

3º Curso

Economía Mundial e Española
27
1
0
Réxime Fiscal da Empresa I
22
14
1
Contabilidade Financeira I
16
15
0
Organización de Empresas
21
4
0
Estatística II
16
5
1
Bases de Datos para a Empresa
14
5
3
Recursos Territoriais Turísticos
25
1
0
Intermediación Turística e Transporte II
26
1
1
Aloxamentos e Restauración II
21
6
2
As TIC Aplicadas ao Turismo
27
3
1
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
27
6
4
Segundo Idioma Moderno II: Francés
16
3
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
8
0
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
18
12
0
Dirección Financeira I
22
4
1
Réxime Fiscal da Empresa II
32
9
6
Contabilidade de Custos
20
6
2
Introdución á Econometría
36
4
1
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
26
0
0
Xestión Turística do Patrimonio
24
2
0
Comercialización de Produtos Turísticos
25
2
0
Xestión Pública do Turismo
25
2
0
Xestión de Calidade
25
2
2
Segundo Idioma Moderno III: Francés
15
2
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
14
2
0

5º Curso

Dirección Financeira II
24
7
1
Réxime Fiscal da Empresa III
29
4
0
Sistema Financeiro Español
28
5
0
Contabilidade de Sociedades
29
5
3
Análise de Estados Financeiros
28
1
0
Traballo Fin de Grao
0
0
36
Traballo Fin de Grao
0
0
34
Prácticas Externas
29
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
25
4
1
Principios de Microeconomía
23
7
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
26
3
1
Matemáticas I
18
19
2
Historia da Empresa
26
9
1
Economía da Empresa: Función Financeira
19
11
0
Xeografía do Turismo
27
3
2
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
26
3
1
Idioma Moderno: Inglés
21
10
2
Patrimonio Cultural
26
4
1
Informática de Xestión e do Coñecemento
28
1
1
Introdución ao Turismo
25
5
1

2º Curso

Dereito Mercantil
27
0
0
Estatística I
22
13
2
Matemáticas II
11
14
7
Análise das Operacións Financeiras
20
22
1
Macroeconomía
23
1
1
Informática Aplicada á Empresa
25
4
0
Socioloxía do Turismo
21
2
0
Intermediación Turística e Transporte I
23
3
0
Aloxamentos e Restauración I
27
3
0
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
26
0
0
Márketing Turístico
31
0
0
Segundo Idioma Moderno I: Francés
17
7
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
6
1
2

3º Curso

Economía Mundial e Española
24
1
0
Réxime Fiscal da Empresa I
31
9
5
Contabilidade Financeira I
22
7
0
Organización de Empresas
27
5
0
Estatística II
25
3
1
Bases de Datos para a Empresa
32
4
2
Recursos Territoriais Turísticos
29
1
1
Intermediación Turística e Transporte II
26
3
1
Aloxamentos e Restauración II
29
2
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
22
7
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
24
10
3
Segundo Idioma Moderno II: Francés
13
5
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
15
2
2

4º Curso

Contabilidade Financeira II
26
1
4
Dirección Financeira I
32
3
0
Réxime Fiscal da Empresa II
17
14
7
Contabilidade de Custos
34
1
0
Introdución á Econometría
20
18
0
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
32
0
0
Xestión Turística do Patrimonio
27
0
0
Comercialización de Produtos Turísticos
27
0
0
Xestión Pública do Turismo
28
1
0
Xestión de Calidade
27
1
2
Segundo Idioma Moderno III: Francés
12
1
3
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
10
3
0

5º Curso

Dirección Financeira II
21
2
1
Réxime Fiscal da Empresa III
27
3
2
Sistema Financeiro Español
26
6
0
Contabilidade de Sociedades
18
7
3
Análise de Estados Financeiros
26
3
0
Traballo Fin de Grao
0
0
38
Traballo Fin de Grao
0
0
33
Prácticas Externas
20
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
29
0
0
Principios de Microeconomía
30
0
2
Economía da Empresa: Función Organizativa
31
0
0
Matemáticas I
20
13
2
Historia da Empresa
38
8
1
Economía da Empresa: Función Financeira
29
0
1
Xeografía do Turismo
25
3
1
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
26
2
0
Idioma Moderno: Inglés
27
5
1
Patrimonio Cultural
30
2
1
Informática de Xestión e do Coñecemento
28
1
2
Introdución ao Turismo
27
3
0

2º Curso

Dereito Mercantil
26
2
1
Estatística I
23
13
3
Matemáticas II
41
6
4
Análise das Operacións Financeiras
20
19
0
Macroeconomía
30
1
2
Informática Aplicada á Empresa
29
3
2
Socioloxía do Turismo
31
0
1
Intermediación Turística e Transporte I
32
0
0
Aloxamentos e Restauración I
27
4
0
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
30
0
2
Márketing Turístico
26
5
1
Segundo Idioma Moderno I: Francés
11
6
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
13
2
1

3º Curso

Economía Mundial e Española
40
0
1
Réxime Fiscal da Empresa I
32
19
1
Contabilidade Financeira I
31
2
0
Organización de Empresas
30
1
1
Estatística II
37
0
2
Bases de Datos para a Empresa
28
10
1
Recursos Territoriais Turísticos
27
1
0
Intermediación Turística e Transporte II
30
1
1
Aloxamentos e Restauración II
28
3
1
As TIC Aplicadas ao Turismo
30
1
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
25
7
2
Segundo Idioma Moderno II: Francés
14
2
3
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
8
4
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
30
0
2
Dirección Financeira I
18
0
2
Réxime Fiscal da Empresa II
14
12
2
Contabilidade de Custos
17
1
1
Introdución á Econometría
27
5
2
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
21
0
0
Xestión Turística do Patrimonio
25
0
0
Comercialización de Produtos Turísticos
23
0
0
Xestión Pública do Turismo
22
0
0
Xestión de Calidade
24
1
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
18
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
6
1
0

5º Curso

Dirección Financeira II
29
1
0
Réxime Fiscal da Empresa III
21
4
2
Sistema Financeiro Español
21
3
2
Contabilidade de Sociedades
27
5
2
Análise de Estados Financeiros
28
3
1
Traballo Fin de Grao
0
0
31
Traballo Fin de Grao
0
0
31
Prácticas Externas
23
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 25