Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais

2020/2021 · 354 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 161
Homes 2020/2021 58
Mulleres 2020/2021 103
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 10.900
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 9.672
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 720
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 510
% créditos repetidos 2020/2021 11,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 67,71

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 958
Homes 2020/2021 278
Mulleres 2020/2021 680
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 54.290
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 48.570
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.491
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.237
% créditos repetidos 2020/2021 10,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 174
Homes 2019/2020 55
Mulleres 2019/2020 119
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 10.980
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 9.354
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.122
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 504
% créditos repetidos 2019/2020 14,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 63,1
Taxa de evaluación 2019/2020 88,74
Taxa de éxito 2019/2020 92,55
Taxa de rendemento 2019/2020 82,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2017/2018 15,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 173
Homes 2018/2019 54
Mulleres 2018/2019 119
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 11.410
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 9.774
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.122
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 516
% créditos repetidos 2018/2019 14,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 65,97
Taxa de evaluación 2018/2019 89,01
Taxa de éxito 2018/2019 86,36
Taxa de rendemento 2018/2019 76,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 10,53

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
30
1
1
Principios de Microeconomía
33
4
1
Economía da Empresa: Función Organizativa
33
4
1
Matemáticas I
32
10
1
Historia da Empresa
39
18
4
Economía da Empresa: Función Financeira
33
0
0
Xeografía do Turismo
34
1
2
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
34
0
1
Idioma Moderno: Inglés
36
4
2
Patrimonio Cultural
31
2
5
Informática de Xestión e do Coñecemento
32
0
3
Introdución ao Turismo
31
0
2

2º Curso

Dereito Mercantil
26
0
1
Estatística I
28
7
0
Matemáticas II
33
14
6
Análise das Operacións Financeiras
28
11
1
Macroeconomía
29
2
0
Informática Aplicada á Empresa
31
3
1
Socioloxía do Turismo
28
0
1
Intermediación Turística e Transporte I
29
0
1
Aloxamentos e Restauración I
30
0
2
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
34
0
2
Márketing Turístico
29
0
2
Segundo Idioma Moderno I: Francés
21
0
3
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
12
1
0

3º Curso

Economía Mundial e Española
21
3
1
Réxime Fiscal da Empresa I
17
7
4
Contabilidade Financeira I
22
3
0
Organización de Empresas
29
1
0
Estatística II
21
3
4
Bases de Datos para a Empresa
27
2
1
Recursos Territoriais Turísticos
23
0
0
Intermediación Turística e Transporte II
21
2
0
Aloxamentos e Restauración II
23
0
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
20
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
30
0
1
Segundo Idioma Moderno II: Francés
18
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
8
0
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
31
4
3
Dirección Financeira I
27
0
0
Réxime Fiscal da Empresa II
31
6
0
Contabilidade de Custos
28
0
1
Introdución á Econometría
24
8
4
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
28
0
0
Xestión Turística do Patrimonio
24
0
0
Comercialización de Produtos Turísticos
27
0
0
Xestión Pública do Turismo
25
0
0
Xestión de Calidade
22
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
17
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
7
0
0

5º Curso

Dirección Financeira II
25
0
1
Réxime Fiscal da Empresa III
27
0
0
Sistema Financeiro Español
24
0
1
Contabilidade de Sociedades
32
0
1
Análise de Estados Financeiros
24
0
3
Traballo Fin de Grao
0
0
47
Traballo Fin de Grao
0
0
44
Prácticas Externas
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
34
0
1
Principios de Microeconomía
26
7
4
Economía da Empresa: Función Organizativa
31
8
1
Matemáticas I
30
11
4
Historia da Empresa
25
33
3
Economía da Empresa: Función Financeira
32
2
2
Xeografía do Turismo
33
4
7
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
29
4
3
Idioma Moderno: Inglés
29
10
6
Patrimonio Cultural
28
5
4
Informática de Xestión e do Coñecemento
29
2
4
Introdución ao Turismo
31
2
3

2º Curso

Dereito Mercantil
25
0
0
Estatística I
27
12
1
Matemáticas II
19
27
3
Análise das Operacións Financeiras
26
12
0
Macroeconomía
28
4
1
Informática Aplicada á Empresa
29
3
1
Socioloxía do Turismo
26
1
0
Intermediación Turística e Transporte I
22
3
2
Aloxamentos e Restauración I
23
4
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
28
3
3
Márketing Turístico
22
1
0
Segundo Idioma Moderno I: Francés
15
5
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
8
0
2

3º Curso

Economía Mundial e Española
25
3
1
Réxime Fiscal da Empresa I
19
8
7
Contabilidade Financeira I
26
3
0
Organización de Empresas
26
4
1
Estatística II
25
6
0
Bases de Datos para a Empresa
22
4
1
Recursos Territoriais Turísticos
26
0
1
Intermediación Turística e Transporte II
25
1
0
Aloxamentos e Restauración II
23
1
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
28
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
19
4
2
Segundo Idioma Moderno II: Francés
18
1
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
6
0
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
28
9
3
Dirección Financeira I
28
0
2
Réxime Fiscal da Empresa II
26
6
7
Contabilidade de Custos
31
2
1
Introdución á Econometría
33
7
3
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
22
0
2
Xestión Turística do Patrimonio
24
0
1
Comercialización de Produtos Turísticos
24
0
0
Xestión Pública do Turismo
24
0
0
Xestión de Calidade
25
0
1
Segundo Idioma Moderno III: Francés
14
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
13
0
0

5º Curso

Dirección Financeira II
24
1
1
Réxime Fiscal da Empresa III
23
1
2
Sistema Financeiro Español
19
1
0
Contabilidade de Sociedades
22
5
4
Análise de Estados Financeiros
27
1
2
Traballo Fin de Grao
0
0
37
Traballo Fin de Grao
0
0
37
Prácticas Externas
28
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
31
1
0
Principios de Microeconomía
35
5
2
Economía da Empresa: Función Organizativa
24
10
0
Matemáticas I
34
18
1
Historia da Empresa
20
31
3
Economía da Empresa: Función Financeira
34
4
1
Xeografía do Turismo
18
10
5
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
26
5
1
Idioma Moderno: Inglés
23
12
4
Patrimonio Cultural
29
3
4
Informática de Xestión e do Coñecemento
34
1
4
Introdución ao Turismo
27
2
4

2º Curso

Dereito Mercantil
34
0
0
Estatística I
25
18
1
Matemáticas II
17
18
3
Análise das Operacións Financeiras
22
14
1
Macroeconomía
27
7
1
Informática Aplicada á Empresa
18
5
0
Socioloxía do Turismo
26
2
1
Intermediación Turística e Transporte I
27
0
4
Aloxamentos e Restauración I
27
5
0
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
20
8
3
Márketing Turístico
28
2
1
Segundo Idioma Moderno I: Francés
17
4
2
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
6
2
1

3º Curso

Economía Mundial e Española
29
6
0
Réxime Fiscal da Empresa I
32
3
5
Contabilidade Financeira I
27
1
0
Organización de Empresas
23
4
2
Estatística II
22
0
1
Bases de Datos para a Empresa
32
5
2
Recursos Territoriais Turísticos
25
0
1
Intermediación Turística e Transporte II
26
0
1
Aloxamentos e Restauración II
27
0
2
As TIC Aplicadas ao Turismo
25
1
1
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
25
3
1
Segundo Idioma Moderno II: Francés
14
0
1
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
12
0
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
14
9
3
Dirección Financeira I
24
0
1
Réxime Fiscal da Empresa II
25
7
2
Contabilidade de Custos
16
1
1
Introdución á Econometría
17
14
8
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
24
0
2
Xestión Turística do Patrimonio
32
0
1
Comercialización de Produtos Turísticos
31
0
1
Xestión Pública do Turismo
32
0
0
Xestión de Calidade
32
0
2
Segundo Idioma Moderno III: Francés
21
0
1
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
10
1
0

5º Curso

Dirección Financeira II
33
1
0
Réxime Fiscal da Empresa III
25
1
0
Sistema Financeiro Español
32
0
2
Contabilidade de Sociedades
23
5
2
Análise de Estados Financeiros
32
1
3
Traballo Fin de Grao
0
0
26
Traballo Fin de Grao
0
0
24
Prácticas Externas
25
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 25