Grao en Comunicación Audiovisual

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Mihura López, María del Rocío
Secretario/a
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal PDI
Romero Cardalda, Juan Jesús
Vogal PDI
González Neira, Ana María
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Barneche Naya, Viviana
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
García Torre, Manuel
Vogal PDI
Bernabéu Wandosell, Álvaro
Vogal Estudante
Verdía Couto, Alejandra
Vogal Estudante
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Fernández-Tafall Salgado, Marta María
Administrador/a do centro
Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Barneche Naya, Viviana
Vicepresidente
Mihura López, María del Rocío
Secretario/a
Romero Cardalda, Juan Jesús
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
Díaz González, María Jesús
Vogal PDI
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
García García cabezón, Ángela
Vogal Estudante
Vilariño Fernández, Andrea
Vogal Estudante
Meizoso Bermúdez, Néstor
Vogal PAS
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Vidal Seoane, María Belén
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 277
Homes 2019/2020 111
Mulleres 2019/2020 166
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 15.460
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 14.170
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 480
% créditos repetidos 2019/2020 8,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,8

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 391
Homes 2019/2020 167
Mulleres 2019/2020 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.910
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 20.620
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 480
% créditos repetidos 2019/2020 5,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 296
Homes 2018/2019 110
Mulleres 2018/2019 186
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.640
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 13.570
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.494
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 576
% créditos repetidos 2018/2019 13,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,82
Taxa de evaluación 2018/2019 91,86
Taxa de éxito 2018/2019 95,41
Taxa de rendemento 2018/2019 87,64
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 91,58
Taxa de graduación 2014/2015 58,73
Taxa de abandono 2016/2017 4,69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 341
Homes 2018/2019 127
Mulleres 2018/2019 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 17.920
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.850
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.494
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 576
% créditos repetidos 2018/2019 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,54
Taxa de evaluación 2018/2019 92,9
Taxa de éxito 2018/2019 96,03
Taxa de rendemento 2018/2019 89,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 285
Homes 2017/2018 112
Mulleres 2017/2018 173
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.080
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.130
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.248
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 702
% créditos repetidos 2017/2018 12,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,91
Taxa de evaluación 2017/2018 88,26
Taxa de éxito 2017/2018 94,27
Taxa de rendemento 2017/2018 83,21
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 88,46
Taxa de graduación 2013/2014 55
Taxa de abandono 2015/2016 3,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 285
Homes 2017/2018 112
Mulleres 2017/2018 173
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.080
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.130
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.248
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 702
% créditos repetidos 2017/2018 12,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,91
Taxa de evaluación 2017/2018 88,26
Taxa de éxito 2017/2018 94,27
Taxa de rendemento 2017/2018 83,21

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
68
0
0
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
60
8
1
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
67
2
0
Expresión Gráfica
67
3
1
Dereito
61
1
4
Historia do Cine e da Animación
58
7
3
Sector Audiovisual
58
18
7
Informática Audiovisual
69
3
1
Comunicación e Industrias Culturais
68
5
2
Empresa
62
3
3

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
65
6
3
Publicidade Audiovisual
66
2
0
Comunicación Corporativa
63
6
1
Ficción Audiovisual
63
1
1
Deseño Aplicado
63
0
3
Audio
62
1
2
Informática para a Creación de Web e Vídeo
59
12
2
Guión
62
3
2
Formatos de Televisión e Novos Medios
63
2
4
Estudo da Audiencia
56
4
4

3º Curso

Análise Audiovisual
49
1
1
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
42
0
0
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
43
1
1
Infografía 3D-1
48
5
3
Deseño de Produción e Dirección Artística
50
6
4
Infografía 3D-2
46
1
5
Ferramentas de Creación Multimedia
42
0
3
Ambientación Sonora e Musical
46
0
2
Estratexias de Comunicación Multimedia
22
0
1
Ferramentas Web Avanzadas
17
0
1
Videoxogos
16
0
2
Obradoiro de Creación Multimedia
11
0
1
Uso Profesional do Inglés
29
0
3

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
49
6
3
Realización Audiovisual
52
1
1
Posprodución Dixital
49
0
4
Animación 3D-1
53
0
6
Animación 3D-2
65
2
9
Traballo Fin de Grao
66
0
35
Efectos Especiais na Animación
3
0
3
Uso Profesional do Galego
5
0
1
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
15
0
0
Interacción 3D
6
0
2
Prácticas
42
0
6
Publicacións Dixitais
26
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
62
0
0
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
55
6
2
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
63
0
1
Expresión Gráfica
63
3
1
Dereito
61
1
1
Historia do Cine e da Animación
71
1
3
Sector Audiovisual
56
9
5
Informática Audiovisual
62
2
3
Comunicación e Industrias Culturais
63
5
5
Empresa
62
4
3

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
44
10
5
Publicidade Audiovisual
43
5
1
Comunicación Corporativa
48
3
5
Ficción Audiovisual
45
1
2
Deseño Aplicado
47
1
3
Audio
51
0
3
Informática para a Creación de Web e Vídeo
41
6
2
Guión
51
1
3
Formatos de Televisión e Novos Medios
44
4
10
Estudo da Audiencia
46
3
2

3º Curso

Análise Audiovisual
47
8
1
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
58
0
1
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
47
3
1
Infografía 3D-1
48
11
8
Deseño de Produción e Dirección Artística
45
12
4
Infografía 3D-2
46
7
10
Ferramentas de Creación Multimedia
52
0
5
Ambientación Sonora e Musical
52
0
2
Estratexias de Comunicación Multimedia
15
0
1
Ferramentas Web Avanzadas
11
0
1
Videoxogos
15
0
2
Obradoiro de Creación Multimedia
39
0
0
Uso Profesional do Inglés
25
1
1

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
52
6
3
Realización Audiovisual
56
3
2
Posprodución Dixital
54
1
6
Animación 3D-1
54
0
9
Animación 3D-2
51
6
22
Traballo Fin de Grao
46
0
49
Efectos Especiais na Animación
15
0
1
Uso Profesional do Galego
10
0
0
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
12
1
1
Interacción 3D
22
0
2
Prácticas
36
1
2
Publicacións Dixitais
13
1
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
52
3
0
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
54
2
4
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
52
2
3
Expresión Gráfica
59
4
7
Dereito
51
2
4
Historia do Cine e da Animación
49
8
12
Sector Audiovisual
52
1
14
Informática Audiovisual
60
1
9
Comunicación e Industrias Culturais
47
11
4
Empresa
45
4
6

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
49
5
5
Publicidade Audiovisual
57
1
4
Comunicación Corporativa
53
6
5
Ficción Audiovisual
67
2
2
Deseño Aplicado
62
1
7
Audio
56
0
3
Informática para a Creación de Web e Vídeo
58
3
6
Guión
53
4
5
Formatos de Televisión e Novos Medios
65
10
6
Estudo da Audiencia
55
0
5

3º Curso

Análise Audiovisual
58
4
3
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
52
5
2
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
53
2
2
Infografía 3D-1
59
9
7
Deseño de Produción e Dirección Artística
52
7
4
Infografía 3D-2
55
4
10
Ferramentas de Creación Multimedia
50
0
5
Ambientación Sonora e Musical
50
3
6
Estratexias de Comunicación Multimedia
28
0
0
Ferramentas Web Avanzadas
5
0
1
Videoxogos
22
0
6
Obradoiro de Creación Multimedia
33
0
0
Uso Profesional do Inglés
14
0
1

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
37
6
3
Realización Audiovisual
42
3
2
Posprodución Dixital
42
2
5
Animación 3D-1
46
0
8
Animación 3D-2
51
7
16
Traballo Fin de Grao
44
0
51
Efectos Especiais na Animación
3
0
1
Uso Profesional do Galego
13
0
1
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
37
0
0
Interacción 3D
3
0
1
Prácticas
34
0
3

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 50