Grao en Comunicación Audiovisual

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
López Golán, Mónica
Secretaria
González Neira, Ana María
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal PDI
García Torre, Manuel
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
Barneche Naya, Viviana
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Formoso Barro, María Josefa
Vogal PDI
Rodríguez Fernández, Nereida
Vogal PDI
Fariña Lamosa, Ángel José
Vogal PDI
Santos López, Iria María
Vogal PDI
Gómez Ferro, Manuela María
Vogal Estudante
Mayor Pereira, Javier
Vogal Estudante
Díaz González, María Jesús
Vogal Coordinadora de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Martínez Suárez, Germán
Administrador do centro
Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Barneche Naya, Viviana
Vicepresidenta
López Golán, Mónica
Secretaria
Santos López, Iria María
Vogal PDI
Franganillo Parrado, Guillermo
Vogal PDI
Corbalán Labora, Victoria María
Vogal Estudante
Vilar Lodeiro, Jennifer
Vogal Estudante
Novoa Cuiñas, Miguel
Vogal Estudante
Esmorís Caamaño, María Asunción
Vogal PAS
Díaz González, María Jesús
Vogal Coordinadora de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Antelo Insua, Roberto
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 260
Homes 2022/2023 115
Mulleres 2022/2023 145
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 15.260
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 13.900
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.020
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 342
% créditos repetidos 2022/2023 8,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,68

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 525
Homes 2022/2023 238
Mulleres 2022/2023 287
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 31.570
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.580
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 444
% créditos repetidos 2022/2023 6,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 60,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 274
Homes 2021/2022 123
Mulleres 2021/2022 151
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.580
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.270
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 966
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 342
% créditos repetidos 2021/2022 8,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,85
Taxa de evaluación 2021/2022 91,64
Taxa de éxito 2021/2022 95,71
Taxa de rendemento 2021/2022 87,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 92,49
Taxa de graduación 2017/2018 70,59
Taxa de abandono 2019/2020 6,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 488
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 29.030
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 27.330
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 408
% créditos repetidos 2021/2022 5,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,48
Taxa de evaluación 2021/2022 93,34
Taxa de éxito 2021/2022 96,03
Taxa de rendemento 2021/2022 89,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 275
Homes 2020/2021 114
Mulleres 2020/2021 161
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 15.880
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 14.750
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 726
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 402
% créditos repetidos 2020/2021 7,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,75
Taxa de evaluación 2020/2021 92,86
Taxa de éxito 2020/2021 96,87
Taxa de rendemento 2020/2021 89,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 95,24
Taxa de graduación 2016/2017 60,94
Taxa de abandono 2018/2019 2,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 431
Homes 2020/2021 191
Mulleres 2020/2021 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 25.700
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 24.410
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 882
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 402
% créditos repetidos 2020/2021 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 59,62
Taxa de evaluación 2020/2021 93,91
Taxa de éxito 2020/2021 96,67
Taxa de rendemento 2020/2021 90,78

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
61
1
1
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
50
11
2
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
60
1
0
Expresión Gráfica
55
2
0
Dereito
53
12
4
Historia do Cine e da Animación
52
2
4
Sector Audiovisual
57
3
3
Informática Audiovisual
67
0
2
Comunicación e Industrias Culturais
63
2
2
Empresa
58
1
4

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
60
5
0
Publicidade Audiovisual
49
5
1
Comunicación Corporativa
62
1
5
Ficción Audiovisual
54
3
3
Deseño Aplicado
54
3
1
Audio
61
1
3
Informática para a Creación de Web e Vídeo
56
1
4
Guión
53
3
0
Formatos de Televisión e Novos Medios
43
11
5
Estudo da Audiencia
52
9
0

3º Curso

Análise Audiovisual
58
2
6
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
62
1
1
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
57
2
1
Infografía 3D-1
55
1
17
Deseño de Produción e Dirección Artística
57
0
0
Infografía 3D-2
50
5
7
Ferramentas de Creación Multimedia
60
0
5
Ambientación Sonora e Musical
54
1
3
Estratexias de Comunicación Multimedia
31
0
0
Ferramentas Web Avanzadas
18
0
4
Videoxogos
15
0
3
Obradoiro de Creación Multimedia
27
0
1
Uso Profesional do Inglés
18
0
1

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
52
5
3
Realización Audiovisual
55
2
1
Posprodución Dixital
57
4
5
Animación 3D-1
62
0
7
Animación 3D-2
69
2
13
Traballo Fin de Grao
61
0
28
Efectos Especiais na Animación
11
0
2
Uso Profesional do Galego
1
0
1
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
21
0
0
Interacción 3D
7
0
3
Prácticas
43
0
4
Publicacións Dixitais
34
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
59
1
2
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
54
9
3
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
56
1
4
Expresión Gráfica
61
0
2
Dereito
52
5
6
Historia do Cine e da Animación
54
2
1
Sector Audiovisual
67
0
3
Informática Audiovisual
61
1
4
Comunicación e Industrias Culturais
54
3
3
Empresa
53
3
2

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
59
9
0
Publicidade Audiovisual
73
2
0
Comunicación Corporativa
66
2
4
Ficción Audiovisual
59
3
0
Deseño Aplicado
68
0
0
Audio
59
0
0
Informática para a Creación de Web e Vídeo
60
0
4
Guión
65
5
0
Formatos de Televisión e Novos Medios
58
3
3
Estudo da Audiencia
64
4
2

3º Curso

Análise Audiovisual
60
1
0
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
59
0
1
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
61
1
1
Infografía 3D-1
59
2
13
Deseño de Produción e Dirección Artística
61
0
0
Infografía 3D-2
63
1
6
Ferramentas de Creación Multimedia
61
1
0
Ambientación Sonora e Musical
58
1
3
Estratexias de Comunicación Multimedia
24
0
0
Ferramentas Web Avanzadas
20
0
0
Videoxogos
38
0
0
Obradoiro de Creación Multimedia
25
0
0
Uso Profesional do Inglés
18
0
1

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
61
1
3
Realización Audiovisual
62
0
1
Posprodución Dixital
62
7
1
Animación 3D-1
62
0
8
Animación 3D-2
56
8
15
Traballo Fin de Grao
51
0
28
Efectos Especiais na Animación
9
0
4
Uso Profesional do Galego
10
0
0
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
16
0
0
Interacción 3D
7
0
4
Prácticas
46
0
1
Publicacións Dixitais
28
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
62
0
0
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
52
16
1
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
68
0
0
Expresión Gráfica
65
2
0
Dereito
62
0
5
Historia do Cine e da Animación
64
4
2
Sector Audiovisual
72
0
10
Informática Audiovisual
67
1
4
Comunicación e Industrias Culturais
68
2
2
Empresa
60
0
2

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
67
3
3
Publicidade Audiovisual
55
7
2
Comunicación Corporativa
59
9
7
Ficción Audiovisual
61
3
1
Deseño Aplicado
62
0
3
Audio
64
0
4
Informática para a Creación de Web e Vídeo
73
0
7
Guión
59
1
3
Formatos de Televisión e Novos Medios
63
0
4
Estudo da Audiencia
55
12
2

3º Curso

Análise Audiovisual
63
0
1
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
63
1
1
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
64
1
1
Infografía 3D-1
60
6
4
Deseño de Produción e Dirección Artística
70
0
0
Infografía 3D-2
64
3
3
Ferramentas de Creación Multimedia
63
0
1
Ambientación Sonora e Musical
62
1
0
Estratexias de Comunicación Multimedia
26
0
0
Ferramentas Web Avanzadas
13
0
0
Videoxogos
19
2
2
Obradoiro de Creación Multimedia
37
0
0
Uso Profesional do Inglés
21
0
1

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
42
1
2
Realización Audiovisual
41
0
0
Posprodución Dixital
42
3
0
Animación 3D-1
41
0
2
Animación 3D-2
37
4
8
Traballo Fin de Grao
51
0
24
Efectos Especiais na Animación
9
1
0
Uso Profesional do Galego
7
0
0
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
3
0
0
Interacción 3D
13
0
1
Prácticas
37
0
0
Publicacións Dixitais
13
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 50