Grao en Socioloxía

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Álvarez Sousa, Antonio
Presidente
Santiago Gómez, Elvira
Secretaria
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Calo García, Estefanía
Vogal PDI
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal PDI
León Medina, Francisco José
Vogal PDI
Espiñeira González, Keina Raquel
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinadora de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador de Título
Diz Reboredo, Carlos
Vogal Coordinador de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro
Álvarez Sousa, Antonio
Presidente
Santiago Gómez, Elvira
Secretaria
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal PDI
Calo García, Estefanía
Vogal PDI
León Medina, Francisco José
Vogal PDI
Espiñeira González, Keina Raquel
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinadora de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador de Título
Diz Reboredo, Carlos
Vogal Coordinador de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 357
Homes 2022/2023 138
Mulleres 2022/2023 219
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 20.680
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 17.940
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.863
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 876
% créditos repetidos 2022/2023 13,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 57,92
Taxa de evaluación 2022/2023 86,35
Taxa de éxito 2022/2023 87,83
Taxa de rendemento 2022/2023 75,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 84,42
Taxa de graduación 2018/2019 43,69
Taxa de abandono 2020/2021 11,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 484
Homes 2022/2023 156
Mulleres 2022/2023 328
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 27.460
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 24.220
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.316
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 918
% créditos repetidos 2022/2023 11,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,73
Taxa de evaluación 2022/2023 85,6
Taxa de éxito 2022/2023 90,65
Taxa de rendemento 2022/2023 77,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 381
Homes 2021/2022 149
Mulleres 2021/2022 232
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 21.900
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 19.110
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.087
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 700,5
% créditos repetidos 2021/2022 12,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,48
Taxa de evaluación 2021/2022 87,72
Taxa de éxito 2021/2022 89,12
Taxa de rendemento 2021/2022 78,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 87,77
Taxa de graduación 2017/2018 42,99
Taxa de abandono 2019/2020 15,04

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 487
Homes 2021/2022 166
Mulleres 2021/2022 321
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 27.540
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 24.500
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.315
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 724,5
% créditos repetidos 2021/2022 11,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,56
Taxa de evaluación 2021/2022 87,21
Taxa de éxito 2021/2022 91,25
Taxa de rendemento 2021/2022 79,58

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 394
Homes 2020/2021 163
Mulleres 2020/2021 231
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 22.120
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 19.830
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.262
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.026
% créditos repetidos 2020/2021 10,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,14
Taxa de evaluación 2020/2021 88,91
Taxa de éxito 2020/2021 90,54
Taxa de rendemento 2020/2021 80,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 83,88
Taxa de graduación 2016/2017 38,61
Taxa de abandono 2018/2019 26,92

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 477
Homes 2020/2021 178
Mulleres 2020/2021 299
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 26.130
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 23.650
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.400
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.080
% créditos repetidos 2020/2021 9,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,77
Taxa de evaluación 2020/2021 89,33
Taxa de éxito 2020/2021 91,99
Taxa de rendemento 2020/2021 82,17

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
66
13
15
Antropoloxía Social e Cultural
70
26
20
Introdución á Socioloxía
70
2
17
Economía Política
66
17
16
Métodos e Técnicas de Investigación Social
65
12
15
Introdución á Ciencia Política e da Administración
59
10
17
Teoría e Historia da Poboación
69
11
9
Psicoloxía Social
76
17
11
Historia Política e Social Contemporánea
67
2
19
Teoría Sociolóxica 1
53
16
24

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
67
20
9
Sistemas Políticos Comparados
54
14
10
Teoría Sociolóxica 2
37
54
18
Relacións Internacionais
75
10
13
Socioloxía do Xénero
72
5
6
Análise Multivariante de Datos Sociais
67
56
32
Socioloxía Económica e das Organizacións
73
8
9
Estrutura e Cambio Social
72
8
10
Socioloxía do Traballo
71
2
5
Socioloxía da Educación
71
0
8

3º Curso

Análise Demográfica
79
1
6
Desviación e Control Social
77
1
3
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
70
4
6
Socioloxía Política
77
2
3
Socioloxía da Familia
78
7
5
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
73
0
9
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
45
28
12
Política Social e Servizos Sociais
79
0
2
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
74
1
7
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
72
0
9

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
24
2
5
Historia das Ideas e Formas Políticas
48
0
0
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
15
0
4
Crecemento e Desenvolvemento Económico
14
5
3
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
43
2
2
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
46
0
4
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
24
0
2
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
24
0
3
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
38
1
3
Socioloxía das Migracións
27
0
2
Proxeccións de Poboación
14
0
1
Estrutura e Cambio Social de Galicia
13
1
1
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
34
1
0
Acción Colectiva e Cooperación Social
54
1
3
Risco, Cultura e Medio Ambiente
31
2
1
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
17
0
5
Prácticum
59
0
4
Traballo Fin de Grao
51
1
44

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
89
10
14
Antropoloxía Social e Cultural
68
38
14
Introdución á Socioloxía
89
3
12
Economía Política
74
18
18
Métodos e Técnicas de Investigación Social
88
8
14
Introdución á Ciencia Política e da Administración
84
8
12
Teoría e Historia da Poboación
99
3
10
Psicoloxía Social
68
25
14
Historia Política e Social Contemporánea
87
6
19
Teoría Sociolóxica 1
112
8
19

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
83
15
14
Sistemas Políticos Comparados
79
4
12
Teoría Sociolóxica 2
59
43
9
Relacións Internacionais
61
20
15
Socioloxía do Xénero
89
6
8
Análise Multivariante de Datos Sociais
48
61
44
Socioloxía Económica e das Organizacións
74
7
15
Estrutura e Cambio Social
90
11
9
Socioloxía do Traballo
87
2
4
Socioloxía da Educación
79
3
6

3º Curso

Análise Demográfica
73
5
6
Desviación e Control Social
65
1
1
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
59
3
4
Socioloxía Política
64
3
4
Socioloxía da Familia
54
11
4
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
64
2
3
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
58
6
11
Política Social e Servizos Sociais
66
0
4
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
61
4
1
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
68
3
4

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
17
2
7
Historia das Ideas e Formas Políticas
29
1
3
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
18
1
0
Crecemento e Desenvolvemento Económico
43
0
5
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
47
1
2
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
43
0
4
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
9
0
1
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
22
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
27
2
4
Socioloxía das Migracións
28
0
2
Proxeccións de Poboación
11
0
1
Estrutura e Cambio Social de Galicia
18
0
5
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
39
1
5
Acción Colectiva e Cooperación Social
51
0
4
Risco, Cultura e Medio Ambiente
47
3
1
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
42
0
6
Prácticum
60
0
7
Traballo Fin de Grao
63
0
35

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
97
11
4
Antropoloxía Social e Cultural
85
26
7
Introdución á Socioloxía
108
3
4
Economía Política
85
10
14
Métodos e Técnicas de Investigación Social
104
7
8
Introdución á Ciencia Política e da Administración
88
7
8
Teoría e Historia da Poboación
99
9
7
Psicoloxía Social
93
7
10
Historia Política e Social Contemporánea
85
11
16
Teoría Sociolóxica 1
61
39
16

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
57
15
20
Sistemas Políticos Comparados
78
9
11
Teoría Sociolóxica 2
78
12
14
Relacións Internacionais
74
9
16
Socioloxía do Xénero
68
9
13
Análise Multivariante de Datos Sociais
40
47
35
Socioloxía Económica e das Organizacións
65
11
9
Estrutura e Cambio Social
67
23
11
Socioloxía do Traballo
77
0
7
Socioloxía da Educación
75
3
5

3º Curso

Análise Demográfica
50
18
3
Desviación e Control Social
67
1
2
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
72
0
5
Socioloxía Política
72
1
6
Socioloxía da Familia
66
0
5
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
68
0
4
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
83
12
5
Política Social e Servizos Sociais
70
1
5
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
65
0
5
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
68
3
4

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
15
0
1
Historia das Ideas e Formas Políticas
33
3
4
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
9
0
2
Crecemento e Desenvolvemento Económico
46
0
1
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
41
1
2
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
56
0
5
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
37
1
4
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
40
1
0
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
46
1
2
Socioloxía das Migracións
28
0
5
Proxeccións de Poboación
19
0
1
Estrutura e Cambio Social de Galicia
13
0
2
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
48
0
3
Acción Colectiva e Cooperación Social
39
0
2
Risco, Cultura e Medio Ambiente
38
1
1
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
29
0
2
Prácticum
79
0
3
Traballo Fin de Grao
71
0
48

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

O impacto da pandemia de Covid-19 dende unha perspectiva psicosocial: un percorrido dende o inicio ata a actualidade

O proceso de duelo nos mozos: unha análise cualitativa

O Real Clube Deportivo da Coruña e a súa xente: unha aproximación antropolóxica, cultural e simbólica.

O Son do Camiño: a imaxe (simbólica) e a evolución dun festival musical

Onde a cabeza se inclina, o corazón camiña: imaxinario romántico e conductas sexoafectivas no alumando da UDC máis aló da heteronorma.

Opinión pública, desinformación e polarización política

Os ultras no Real Club Deportivo de La Coruña: ritual, símbolos e perfís.

Percepción social do impacto das redes sociais sobre a aparición e desenvolvemento de trastornos mentais.

Pioneiras da liberdade: A disidencia feminina contra o ideario familiar nacional-católico durante o franquismo

Pola facha e polo traxe, coñecese o personaxe. Unha análise das funcións da moda como expresión da identidade.

Que ecoloxismos? os marcos discursivos no activismo medioambiental

Relatos da improvisación: unha análise da dimensión política e o activismo no jazz galego

Riscos psicosociais dos profesionais da hostelería

TikTok España: unha nova necesidade de exposición e viralización entre a xente nova

Trazos de personalidade escuros e hábitos de lecer nos mozos

Tribus separadas? Unha exploración sobre os efectos da polarización política na mozidade coruñesa

Unha análise sociolóxica dos cambios no medio en Galicia: estudo de caso das políticas de prevención de lumes no Concello de Ames.

Unha explicación sociolóxica o despoboamento no rural galego: o caso do Páramo.

(In)seguridade e "caminabilidade" no Concello de Narón. Perspectiva de xénero e deseño urbano

A circulación de memes en relación ó xuizo Depp vs Heard: un análisis sociológico

A determinación simbólico-cultural da enfermidade e a curación: o caso de "quitar o aire"

A discapacidade. Análise da desigualdade no mercado laboral e na sociedade.

A estigmatización dos non vacinados polo Covid-19

A evolución do amor e das relacións sexoafectivas en tres xeracións de mulleres

A extrema dereita en Alemaña e Italia: dos precedentes fascistas ao ascenso en el s. XXI

A nova emigración española no Reino Unido. Análise do proceso de integración e do retorno das enfermeiras a partir do Brexit

A paradoxa da privacidade en España: unha aproximación sociolóxica

A retórica antinuclear en España; da moratoria nuclear á aposta polas renovables

Acoso escolar en etapas previas á universidade: Características e consecuencias en estudantes galegos

Actitudes cara as novos e vellos medios de pago e formas de almacenamento

Alimentación e experiencias identitarias. Representacións da alteridade cultural nos restaurantes étnicos da Coruña

Análise dos factores de risco nas desaparicións sen causa aparente

Análise sobre a intelixencia emocional e o rendemento académico dos alumnos de último curso da UDC.

Aproximación sociologica a la ética DIY de la cultura underground en la ciudad de A Coruña

Aproximación sociolóxica ao uso de OnlyFans

Aproximazon socioloxica aos fenomenos de blockchain, bitcoin y critomoedas.

As familias contemporáneas: aprendendo a incluir un can adoptado

Aspectos da comunicación non verbal nas relación sentimentais.

Aulas hospitalarias da sala de oncoloxía pediátrica do Hospital Universitario Central de Asturias. Escolarización obrigatoria en condicións adversas.

Canons de beleza na era posmoderna: Instagram e o seu impacto negativo na autopercepción corporal das mulleres novas e a súa concepción da beleza

Cartos en liña: O caso de Bizum na poboación adulta de Fene.

Comunicación e divulgación da socioloxía en redes sociais: Aplicación da tríada lingüística de Babel

Conflito lobo-humano no Parque Nacional dos Picos de Europa

Consentimento e fidelidade. Unha análise discursiva da sexualidade

Discriminación da muller no ámbito laboral no contexto da COVID-19 na cidade da Coruña

Efectos da COVID-19 na despoboación rural: comparación dos municipios da Capela e Val do Dubra.

Estamos segures? Unha exploración do concepto de espazo seguro LGBTIQ dende os activismos galegos

Estilo andróxino: unha reinvindicación cara ao xénero neutro na moda ou unha nova tendencia?

Estratexias de resilencia dos fogares migrantes con xefaturas femeninas no contexto do COVID-19

Evolución dos vehículos vivenda en Galicia: autocaravanas e furgonetas camperizadas. Estudo do impacto nas economías e infraestructuras locais

Experiencias de maternidade de mulleres colombianas residentes na Coruña

Fenómeno drag. Comparativa entre a percepción da sociedade e a percepción das propias Drag Queens

Fenómeno drag. Comparativa entre a percepción da sociedade e a percepción das propias Drag Queens.

-Mamá, papá, por que vou a este cole?

Marxes culturais no manga: análise da discriminación en My Hero Academia

Migración e retorno as raíces: Análise dos fluxos migratorios entre Galicia e Arxentina cunha perspectiva de xénero

Nenos soldados. Un ollo ao obrigado recrutamento de nenos e adolescentes en Colombia. A nova fronte de conflito armado

O conflito saharaui e a responsabilidade pendente de España: unha visión do coñecemento da poboación coruñesa

O suxeito neofalante galego: as súas barreiras sociolingüísticas e o seu proceso de transformación

O wargame e a presenza da muller: percepcións, realidade futuro do hobby

Onlyfans: ¿emprendedoras sexuais ou mercancías? A opinión dos mozos e mozas da Universidade da Coruña sobre a autoxestión da pornografía dende unha perspectiva de xénero.

Os condicionantes sociais do vilán: unha perspectiva sociolóxica de Walter White.

Os efectos do consumo de contidos sexuais sobre as actitudes e o comportamento

Os e-sport e o alumnado universitario: aportes dende unha perspectiva sociolóxica

Os retos virais nas redes sociais

Percepción cidadá acerca da mobilidade ciclista en A Coruña: ¿Un modelo sostible?

Percepción da violencia de xénero en Galiza e a desmitificación da mesma

Percepción do cambio ecosistémico na parroquia galega: estudo de caso en A Picoña

Percepción sociolóxica do victimismo a partir de casos concretos.

Problemáticas actuais da pesca en Sada

Reprodución asistida e novas formas de familia. Análise das experiencias persoais e reacción social á práctica

Resiliencia e saúde mental durante o confinamento nacional: unha mirada sociolóxica

Retumbando as rúas: a batucada como revolta alegre dos blocos feministas

Sindicalismo e mercado laboral: como afecta a precariedade laboral na sindicalización en España

Unha análise sociolóxica dos memes: contexto social, posición política e ideoloxía

Unha aproximación á simboloxía da festa en Galicia en relación co fenómeno orquestras

Unha aproximación política e social ao Marvel Comic Universe: do entretenemento global ao adoctrinamento político

Unha visión sociolóxica do tatuaxe

Violencia e seguridade na cidade neoliberal. Percepcións e experiencias da Policía Local da Coruña no barrio dos Mallos.

Violencia no deporte: Un estudo de caso no clube San Tirso S.D.

Voto a partidos de ámbito non estatal e identidade nacional: o caso español dende 2008

A biblioteca Ágora máis alá das súas instalacións: análise e opinión da súa área de influencia, a Agra do Orzán

A conciliación persoal, familiar e profesional das mulleres nun mundo tradicionalmente masculino: o Corpo Nacional de Policía

A construción da identidade feminina a través da publicidade

A empregabilidade dos estudantes Erasmus

A humanización do espazo público na cidade da Coruña: o caso da rúa de San Andrés

A okupación de vivendas, ¿unha problemática real en2020?

A organización dos residuos en Abegondo. Unha análise da xestión e do comportamento cidadán

A personalidade escura na socialización dos nenos

A saída do armario: análise do proceso de construción da identidade homosexual

A Tétrada Escura da Personalidade e as relacións de parella nos mozos

Actitudes diferenciais cara a diversidade funcional. Unha análise social e holística

Actitudes e condutas fronte a cuestións sobre os animais

Adultez emerxente e influencia psicosocial do uso dos teléfonos móbiles nesa etapa vital

Análise da percepción de seguridade e a punitividade no contexto da modernidade tardía

Análise do conflicto de Nagorno Karabaj e a súa repercusión internacional

Análise do conflito en torno á Lei Trans na rede social Twitter: actores, xerarquías e posicións.

Análise do impacto social do grupo Inditex na cidade da Coruña a través da moda

Análise sociolóxica do discurso político na década de 1960 (cambios conceptuais no discurso do presidente dos Estados Unidos)

Bares en tempos de COVID

Biopolítica e anomia no contexto da quinta onda por COVID-19 en España

Cara un novo paradigma no rural da Estrada: Unha perspectiva socio-ambiental

Competencias clave del éxito en los Trabajadores Autónomos

Coolhunting. Creación de tendencias na sociedade de consumo do século XXI

Debates arredor da prostitución

Desafección política no ámbito xuvenil: análise da posición dos estudantes de socioloxía da Universidade da Coruña no contexto actual de crise sanitaria e económica por COVID-19

Desmitificando a lei D'Hondt. Percepción social e impacto real da ley no sistema electoral español

Discursos e narrativas da mocidade no marco das novas formas espirituais

Dúas caras da mesma moeda. Unha mirada sociolóxica sobre o reggaeton

Especismo e sexismo: unha análise sobre o vínculo entre a violencia contra os animais e a violencia contra as mulleres

Estilos de vida e moda: Unha análise da influencia do consumo de moda nos estilos de vida.

Estudo correlacional: influencia dos rasgos escuros da personalidade nos scripts sexuais e consumo dos contidos sexuais.

Gripe nos medios: o caso de La Voz De Galicia de 2009 ao 2019

Homofobia: rexeitamento social á homofobia e o seu impacto no sufrimento psicolóxico

Igualdade de xénero nos clubes de fútbol afeccionado de Asturias.

Impacto das reformas sanitarias no uso e percepción da sanidade pública e privada en España a partir do RD 16/2012

Impacto do covid-19 no proceso de socialización infantil

Internet e o seu impacto no comportamento electoral dos xóvenes españois

La soledad no deseada durante la vejez.

Medios de comunicación e xóvenes durante a segunda ola da pandemia do covid-19 en España

Moda, Xénero e Identidade: A configuración do gardarroupa

Novas identidades relixiosas: análise sociolóxica do odinismo en España

O arte da nostalxia. Aproximación ao mundo do Low Fidelity

O canon de beleza da Venus de Willendorf ao Bodypositive: A influencia das redes socias na contrucción social da beleza.

O deporte como forma de motivación para o benestar persoal. Unha visión antropolóxica do deporte.

O modelo de xestión por competencias e a sua influencia na comunicación dunha mediana empresa.

O modelo de xestión por competencias e a súa influencia no clima laboral.

O monocultivo de eucalipto e a transformación de identidade rural de Galicia

O patriarcado espido: Análise da publicación de autorretratos de espido feminino en Twitter e Instagram

O Roller Derby dende unha perspectiva sociolóxica feminista: unha mirada distinta do deporte

Os límites nas batallas de galos de fala hispana: Cómo a corrección política afecta ao freestyle.

Patinando na praza. Etnografía de seguimento dos skaters na cidade da Coruña

Patrimonio e memoria: O caso do pazo de Meirás

Percepción de violencia nos videoxogos

Percepción e implicación dos conceptos de emprego e traballo no municipio rural de Carnota

Percepcións sobre o consumo de alimentos ultraprocesados nas sociedades avanzadas

Plumofobia: análise dende unha perspectiva de xénero.

Pokémon GO: Beneficios físicos e psicosociais e a súa relación co "engagement" en xogadores da cidade de A Coruña

Preeminencia e utilización do Modelo de Xestión por Competencias en empresas de RRHH e ETT`s ubicadas na cidade de A Coruña

Privacidade en Redes Sociais: Unha análise sobre o impacto da Covid-19

Proposta de indicadores psicosociais na utilización de novas tecnoloxías

Sargadelos na actualidade: unha cuestión identitaria?

Sexualidades diverxentes: lesbianas, gais e bisexuais no rural galego

Situación dos xóvenes altamente cualificados en España: Fuga de cerebros e TICS

Sociedade Etérea: do binge-watching á hiperrealidade posmoderna. Unha análise teórico sobre a influencia de Internet e Netflix na producción cultural e estilo de vida capitalistas.

SuicideGirls, unha análise de textos

Ten o can axencia? Unha mirada sociolóxica á cuestión animal

Trabajo productivo y reproductivo de la mujer rural gallega: comparativa 1970-actualidad.

Traxectorias de exclusión e oportunidades de inclusión: contexto habitacional das persoas sen fogar na Coruña.

Twerk, ¿un baile sexual? análise das connotacións e as representacións do twerk na sociedade

Uso privativo dun ben público, externalidades e impacto económico: O caso de San Xoán na Coruña

Xadrez social e terapéutico. Unha nova mirada dende as ciencias sociais

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 95