Grao en Enxeñaría Informática

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administradora do centro
Cabrero Canosa, Mariano Javier
Presidente
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidenta
Novo Buján, Jorge
Secretario
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinadora de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinadora de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.304
Homes 2023/2024 1.117
Mulleres 2023/2024 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 67.990
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 51.220
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 10.740
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 6.024
% créditos repetidos 2023/2024 24,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 52,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.785
Homes 2023/2024 1.455
Mulleres 2023/2024 330
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 94.670
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 75.250
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 12.900
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 6.522
% créditos repetidos 2023/2024 20,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 53,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.268
Homes 2022/2023 1.108
Mulleres 2022/2023 160
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 66.250
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 49.760
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 10.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 5.748
% créditos repetidos 2022/2023 24,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,25
Taxa de evaluación 2022/2023 85,89
Taxa de éxito 2022/2023 79,25
Taxa de rendemento 2022/2023 68,07
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 79,57
Taxa de graduación 2018/2019 29,73
Taxa de abandono 2020/2021 8,24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.833
Homes 2022/2023 1.506
Mulleres 2022/2023 327
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 94.360
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 75.220
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 12.700
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.441
% créditos repetidos 2022/2023 20,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,48
Taxa de evaluación 2022/2023 87,52
Taxa de éxito 2022/2023 82,83
Taxa de rendemento 2022/2023 72,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.294
Homes 2021/2022 1.123
Mulleres 2021/2022 171
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 66.710
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 50.140
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 11.920
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.650
% créditos repetidos 2021/2022 24,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,55
Taxa de evaluación 2021/2022 84,47
Taxa de éxito 2021/2022 79,12
Taxa de rendemento 2021/2022 66,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 77,86
Taxa de graduación 2017/2018 34,46
Taxa de abandono 2019/2020 6,75

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.735
Homes 2021/2022 1.424
Mulleres 2021/2022 311
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 87.320
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 68.160
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 13.930
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 5.228
% créditos repetidos 2021/2022 21,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,33
Taxa de evaluación 2021/2022 85,43
Taxa de éxito 2021/2022 81,95
Taxa de rendemento 2021/2022 70,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
219
87
26
Informática Básica
203
96
14
Cálculo
235
62
17
Matemática Discreta
181
166
45
Tecnoloxía Electrónica
208
99
70
Programación II
225
94
103
Fundamentos dos Computadores
196
123
61
Estatística
214
61
23
Administración e Xestión de Organizacións
250
48
11
Álxebra
213
140
71

2º Curso

Algoritmos
180
45
27
Estrutura de Computadores
191
63
51
Bases de Datos
191
58
43
Paradigmas de Programación
173
77
13
Deseño Software
184
86
17
Sistemas Operativos
162
79
51
Redes
187
58
38
Concorrencia e Paralelismo
188
34
62
Proceso Software
212
39
19
Sistemas Intelixentes
184
63
26

3º Curso

Xestión de Proxectos
170
13
15
Interfaces Persoa Máquina
160
9
22
Internet e Sistemas Distribuídos
188
38
7
Lexislación e Seguridade Informática
155
45
38
Xestión de Infraestruturas
161
45
29
Arquitectura do Software
89
1
11
Enxeñaría de Requisitos
53
1
1
Aseguramento da Calidade
55
15
4
Bases de Datos Avanzadas
59
12
6
Programación Avanzada
56
3
3
Codeseño Hardware/Software
3
0
1
Dispositivos Hardware e Interfaces
13
1
1
Arquitectura de Computadores
3
1
1
Software de Comunicacións
11
0
4
Procesamento Dixital da Información
3
0
0
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
51
4
3
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
54
5
1
Aprendizaxe Automática
48
7
0
Teoría da Computación
67
3
7
Recuperación de Información
49
13
15
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
13
1
1
Xestión de Procesos de Negocio
37
5
5
Explotación de Almacéns de Datos
41
2
3
Calidade en Sistemas de Información
30
1
3
Modelado Avanzado de Información
14
0
5
Calidade na Xestión TIC
50
0
5
Administración de Sistemas Operativos
49
7
14
Administración de Redes
44
6
5
Programación Integrativa
49
11
2
Administración de Bases de Datos
49
6
4

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
66
0
2
Marcos de Desenvolvemento
62
2
21
Validación e Verificación do Software
57
17
16
Ferramentas de Desenvolvemento
46
21
6
Métodos Estatísticos
8
1
8
Programación de Sistemas
40
0
1
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
29
7
1
Sistemas Encaixados
15
0
2
Redes Móbiles e Sen Fíos
4
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
76
2
3
Métodos Numéricos para a Informática
12
1
3
Deseño das Linguaxes de Programación
81
14
13
Computación Gráfica e Visualización
65
9
4
Procesamento de Linguaxes
74
11
13
Visión Artificial
67
24
10
Integración de Datos
28
2
10
Sistemas de Información Empresarial
48
0
6
Sectores de Negocio
57
0
1
Arquitectura dos Sistemas de Información
18
2
9
Seguridade nos Sistemas Informáticos
47
3
2
Integración de Aplicacións
44
3
3
Servizos Multimedia
60
0
3
Deseño de Redes
43
4
2
Proxectos de Desenvolvemento Software
63
3
2
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
52
0
61
Administración de Infraestruturas Informáticas
4
0
0
Robótica
38
3
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
6
0
9
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
45
1
66
Planificación de Sistemas de Información
16
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
26
0
22
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
46
3
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
44
0
46
Prácticas en Empresa
34
0
1
Prácticas en Empresa
34
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
182
77
26
Informática Básica
204
69
15
Cálculo
210
58
25
Matemática Discreta
174
137
35
Tecnoloxía Electrónica
191
91
75
Programación II
184
157
56
Fundamentos dos Computadores
208
84
79
Estatística
214
39
20
Administración e Xestión de Organizacións
227
49
22
Álxebra
169
144
71

2º Curso

Algoritmos
183
50
18
Estrutura de Computadores
157
66
73
Bases de Datos
178
61
55
Paradigmas de Programación
149
44
25
Deseño Software
184
88
21
Sistemas Operativos
155
69
60
Redes
159
56
37
Concorrencia e Paralelismo
177
35
68
Proceso Software
163
55
20
Sistemas Intelixentes
184
71
34

3º Curso

Xestión de Proxectos
208
19
27
Interfaces Persoa Máquina
213
11
38
Internet e Sistemas Distribuídos
167
58
14
Lexislación e Seguridade Informática
189
40
55
Xestión de Infraestruturas
167
57
33
Arquitectura do Software
57
4
20
Enxeñaría de Requisitos
53
0
0
Aseguramento da Calidade
58
19
3
Bases de Datos Avanzadas
74
9
4
Programación Avanzada
51
8
4
Codeseño Hardware/Software
4
0
4
Dispositivos Hardware e Interfaces
19
2
4
Arquitectura de Computadores
10
2
5
Software de Comunicacións
20
0
5
Procesamento Dixital da Información
4
0
1
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
69
5
12
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
83
11
1
Aprendizaxe Automática
72
6
5
Teoría da Computación
91
10
11
Recuperación de Información
71
15
16
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
14
0
2
Xestión de Procesos de Negocio
30
4
2
Explotación de Almacéns de Datos
41
0
5
Calidade en Sistemas de Información
24
2
6
Modelado Avanzado de Información
18
2
4
Calidade na Xestión TIC
62
0
3
Administración de Sistemas Operativos
43
10
11
Administración de Redes
55
8
2
Programación Integrativa
38
13
3
Administración de Bases de Datos
46
1
9

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
62
6
2
Marcos de Desenvolvemento
66
22
7
Validación e Verificación do Software
49
21
11
Ferramentas de Desenvolvemento
66
10
5
Métodos Estatísticos
23
1
4
Programación de Sistemas
19
3
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
32
4
2
Sistemas Encaixados
17
0
3
Redes Móbiles e Sen Fíos
9
0
1
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
46
8
5
Métodos Numéricos para a Informática
13
2
6
Deseño das Linguaxes de Programación
47
15
13
Computación Gráfica e Visualización
54
5
3
Procesamento de Linguaxes
52
4
11
Visión Artificial
39
15
15
Integración de Datos
34
7
11
Sistemas de Información Empresarial
57
0
2
Sectores de Negocio
66
0
3
Arquitectura dos Sistemas de Información
16
6
6
Seguridade nos Sistemas Informáticos
47
3
2
Integración de Aplicacións
70
5
4
Servizos Multimedia
67
0
4
Deseño de Redes
50
4
3
Proxectos de Desenvolvemento Software
69
1
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
45
0
71
Administración de Infraestruturas Informáticas
9
0
1
Robótica
28
1
6
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
8
0
12
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
58
0
56
Planificación de Sistemas de Información
22
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
14
0
30
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
50
2
2
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
75
0
54
Prácticas en Empresa
40
0
0
Prácticas en Empresa
34
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
211
64
7
Informática Básica
232
72
2
Cálculo
207
54
26
Matemática Discreta
226
114
32
Tecnoloxía Electrónica
168
60
97
Programación II
127
104
102
Fundamentos dos Computadores
191
111
59
Estatística
212
32
22
Administración e Xestión de Organizacións
198
76
9
Álxebra
150
128
61

2º Curso

Algoritmos
202
49
26
Estrutura de Computadores
233
63
64
Bases de Datos
153
88
59
Paradigmas de Programación
245
9
21
Deseño Software
173
86
41
Sistemas Operativos
201
65
52
Redes
192
43
49
Concorrencia e Paralelismo
179
45
85
Proceso Software
192
54
20
Sistemas Intelixentes
150
118
26

3º Curso

Xestión de Proxectos
187
36
25
Interfaces Persoa Máquina
213
14
43
Internet e Sistemas Distribuídos
249
33
10
Lexislación e Seguridade Informática
162
40
50
Xestión de Infraestruturas
186
37
24
Arquitectura do Software
87
6
9
Enxeñaría de Requisitos
75
0
2
Aseguramento da Calidade
43
28
6
Bases de Datos Avanzadas
55
14
13
Programación Avanzada
72
12
3
Codeseño Hardware/Software
10
0
3
Dispositivos Hardware e Interfaces
17
1
4
Arquitectura de Computadores
13
1
6
Software de Comunicacións
37
0
9
Procesamento Dixital da Información
10
1
2
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
56
4
9
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
41
23
2
Aprendizaxe Automática
48
10
7
Teoría da Computación
70
5
11
Recuperación de Información
50
7
21
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
26
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
37
3
1
Explotación de Almacéns de Datos
71
1
2
Calidade en Sistemas de Información
35
7
2
Modelado Avanzado de Información
21
2
2
Calidade na Xestión TIC
65
3
5
Administración de Sistemas Operativos
51
6
14
Administración de Redes
50
12
7
Programación Integrativa
66
6
11
Administración de Bases de Datos
58
4
14

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
75
0
4
Marcos de Desenvolvemento
53
7
17
Validación e Verificación do Software
51
11
11
Ferramentas de Desenvolvemento
31
26
1
Métodos Estatísticos
17
4
4
Programación de Sistemas
31
5
1
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
37
4
8
Sistemas Encaixados
14
0
6
Redes Móbiles e Sen Fíos
10
0
1
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
64
3
4
Métodos Numéricos para a Informática
19
3
4
Deseño das Linguaxes de Programación
50
11
8
Computación Gráfica e Visualización
67
7
3
Procesamento de Linguaxes
54
5
7
Visión Artificial
38
18
13
Integración de Datos
30
2
13
Sistemas de Información Empresarial
39
0
3
Sectores de Negocio
48
0
1
Arquitectura dos Sistemas de Información
13
2
6
Seguridade nos Sistemas Informáticos
68
5
1
Integración de Aplicacións
51
9
7
Servizos Multimedia
78
0
3
Deseño de Redes
68
3
3
Proxectos de Desenvolvemento Software
62
0
12
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
50
0
57
Administración de Infraestruturas Informáticas
11
0
0
Robótica
47
3
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
13
0
13
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
42
0
72
Planificación de Sistemas de Información
20
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
12
0
28
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
72
3
4
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
55
0
69
Prácticas en Empresa
44
0
0
Prácticas en Empresa
29
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Abordando o desenvolvemento de Liñas de Produtos Software dende unha perspectiva de Xestión do Ciclo de Vida das Aplicacións

Adaptación e integración de Odoo ERP con PowerBI para optimizar a xestión dunha empresa de transporte de mercadorías por estrada

Algoritmo de minimización para árbores de decisión aplicado a explicabilidade

Análise da interacción entre a intelixencia artificial e a experiencia do usuario: Aplicación a un caso práctico

Análise de single cell RNA-seq para mellorar a clasificación de subtipos de cancro de mama

Análise, deseño e implementación dunha infraestrutura de rede segura para unha organización con múltiples sedes

API de xestión de reservas en salas de reunións.

Aplicación Android con Flutter para editar e publicar imaxes.

Aplicación de algoritmos evolutivos para a indexación de obxectos en espazos métricos.

Aplicación de Modelos Xenerativos de Intelixencia Artificial na Automatización de Procesos Contables: Desenvolvemento e Avaliación dunha Ferramenta Web Avanzada para Empresas

Aplicación móbil de control da praga da avespa velutina

Aplicación móbil para aparcamento en superficie en zona restrinxida mediante o uso da tecnoloxía NFC

Aplicación móbil para conectar coidadores e propietarios de mascotas.

Aplicación Móbil para Xestión de Adiccións

Aplicación multiplataforma de apoio ao comercio local

Aplicación para a compraventa de coches de segunda man

Aplicación para a xestión de ordes de traballo xeorreferenciadas

Aplicación para certificar a trazabilidade e aportar valor sobre produtos derivados do gando vacún.

Aplicación para Visualizar os Resultados de Execución dun Framework de Probas Automatizadas baseado en TestNG

Aplicación web de compraventa de artigos de segunda man e reacondicionados

Aplicación web de recomendación de recursos de axuda para trastornos de saúde mental

Aplicación web para a organización de partidos de baloncesto en pistas públicas de A Coruña

Aplicación web para a subida, xestión e compartición de ficheiros na nube

Aplicación web para a xeración e xestión de listas de reproducción

Aplicación web para a xestión de reservas nunha administración de loterías

Aplicación web para a xestión de un club de fútbol afeccionado

Aplicación web para a xestión do banco de produtos da asociación AGAELA

Aplicación web para busca e análise de congresos e revistas

Aplicación web para comercializar produtos feitos a man e os seus patróns

Aplicación web para reserva de pistas deportivas

Aplicación Web Taboleiro Kanban Compartido

Autenticación continua en dispositivos móbiles mediante técnicas de streaming e análises de comportamento durante a interacción.

Automatización do proceso práctico para a obtención dos permisos de condución de motocicletas A1 e A2

Axuste adaptativo de rexións de interese na detección de tomates en secuencias de vídeo

Benchmarking sistema dixital clásico, sistema cuántico simulado e sistema cuántico real

Campañas e segmentación

Chat de asistencia para a resolución de problemas técnicos na UDC

Contorno de deseño e documentación para modelos de xeración de proxectos Phoenix

Conversión a microfrontends dunha aplicación monolítica

Desarrollo de ferramentas ETL para a carga dos pacientes e as facturas dunha empresa de clínicas odontolóxicas

Desenvolvemento de un compresor de traxectorias de obxetos móbiles sobre redes con acceso directo

Desenvolvemento dun sistema de xestión de explotacións gandeiras

Desenvolvemento dun Sistema de Xestión RFID para a Optimización de Establecementos Sanitarios de Óptica de Tamaño Pequeno

Desenvolvemento dun sistema ERP para a xestión de clínicas médicas

Desenvolvemento dunha aplicación para a xestión da oferta, asignación e defensa de proxectos STEMbach

Desenvolvemento dunha Aplicación Web Responsive para a xestión de asociacións de pacientes con enfermidades raras. Un caso práctico, a Asociación de Afectados por deficencia no xen CDKL5.

Desenvolvemento dunha ferramenta de apoio á docencia de Estrutura de Computadores

Desenvolvemento dunha Gaita MIDI de Alto Rendemento para Músicos Profesionais

Desenvolvemento dunha libraría para a edición crítica dixital de imaxes

Desenvolvemento dunha plataforma educativa en favor do aprendizaxe da ortografía española para nenos en idade temprana a través do uso da tecnoloxía e ludificación.

Desenvolvemento dunha Plataforma Interactiva para a Preparación de Exames de Oposicións baseada en intelixencia artificial xerativa.

Desenvolvemento dunha rede social orientada á publicación e xestión de eventos.

Desenvolvemento e Implementación dun Asistente Virtual Nutricional mediante Modelos de Linguaxe Masivos

Deseño e desenvolvemento dunha plataforma de análise de datos extraídos de cámaras tácticas en partidos de fútbol.

Deseño e desenvolvemento dunha rede social para facilitar a comunicación e contratación de xogadores de fútbol

Deseño e implementación da expansión ecommerce dun sistema de planificación loxística

Deseño e implementación dunha aplicación para o descubrimento e localización de locales que proxecten deportes

Deseño e Implementación dunha Plataforma Web para a Xestión de Axendas e Control de Ingresos

Deseño, implementación e explotación dun almacén de datos sobre estatísticas de baloncesto das principais ligas europeas.

Despregamento e configuración automatizada dun cluster kubernetes con alta dispoñibilidade

Detección , segmentación e análise de datos sobre especies exóticas en biomas diferenciados en apoio a biodiversidade empregando o framework YOLOv, OpenCV e microcontroladores entre outros.

Diagnóstico multi-patoloxía mediante clasificación multi-etiqueta de retinografías de ambos ollos.

Estudo de viabilidade para o uso do smartphone para a xestión de pagos mediante a tecnoloxía NFC

Ferramenta automática de apoio para a análise de viabilidade de sementes vexetais

Ferramenta de estimulación cognitiva para persoas maiores con deterioro cognitivo e/ou persoas con discapacidade intelectual a través da realidade virtual e do movemento

Ferramenta de procura en repositorios basada en regras en formato YAML

Ferramenta para a comparación de artigos periodísticos mediante o uso de web scraping

Ferramenta para a conversión e mellora de imaxes DICOM a HDR

Ferramenta para crear e supervisar misións en ROS para robots móbiles localizables con precisión.

Ferramenta para o deseño e xeración de niveis proceduráis en 2D para Unity

Ferramenta web de xestión de coleccións musicais con soporte para a integración de servizos externos

Gamificación do ensino automático: enfoque human-in-the-loop para a identificación de diptongos e hiatos no idioma español

Implementación de aprendizaxe por reforzó en robots con patas para aprender a camiñar

Implementación dun chat de vídeo e voz espacial para entornos de realidade virtual na web mediante o uso de WebRTC.

Implementación dun clúster con Kubernetes para despregar unha aplicación empresarial

Implementación dunha interface de usuario de realidade virtual para a visualización avanzada de imaxes radiolóxicas en 3D.

Integración do módulo estándar de SAP WM e tecnoloxía RFID para a xestión dun almacén de materia prima

Investigación sobre a eficiencia na xeración automática de código utilizando modelos de linguaxe masiva.

Monitorización de doentes mediante Sigfox

Optimización de dous procesos en parques eólicos mediante a migración do SCADA para a xestión enerxética.

Panel de control para a xestión e control da integridade dos equipos

Perfilado automático de usuarios en corpus sociais sobre o movemento Black Lives Matter

Planificación e implementación de ferramentas de monitorización para a infrastrutura cloud dunha empresa

Plataforma en liña de fútbol virtual

Plataforma para a xestión personalizada de modelos de plantillas e xeneración de documentos dixitais

Prototipado rápido dun sistema de apoio á selección de pacientes en ensaios clínicos

Prototipo de sistema de orientación para persoas invidentes en entornos indoor usando marcadores visuais

Ranking de usuarios de Reddit aplicando modelos lineales de relevancia para trastornos mentais

Reenxeñaría dun sistema de información xeográfica orientado á promoción do patrimonio cultural Galego.

ReMind: Desenvolvemento dunha aplicación móbil para o apoio en tarefas diarias para persoas dentro do espectro autista

Segmentación de instrumentos musicais en gravacións de concertos mediante aprendizaxe profunda.

Segmentación Semántica de Automóbiles utilizando Aprendizaxe Profunda

Simulación da propagación dun virus e aceptación das medidas socio-sanitarias mediante un modelo intelixente.

Simulador dun sistema de control baseado en sinais EEG asociadas a ollos abertos e pechados

Sistema de asistencia en procesos de empresa a través de múltiples sistemas de mensaxería instantánea

Sistema de información para a industria da dobraxe de películas

Sistema de Información Xeográfica para a xestión de parcelas forestais e avaliación de programas selvícolas.

Sistema de optimización Human-in-the-loop para mellorar a interpretabilidade de imaxes médicas

Sistema de recolección da información web pública para o análisis estadístico de capacidades de innovación TIC en empresas

Sistema de recomendación de arte baseado en redes convolucionales para a personalización de suxerencias artísticas.

Sistema de xeración procedural de escenarios 3D baseado en WFC (Wave Function Collapse)

Sistema para o control de aforamentos en bibliotecas mediante o uso da tecnoloxía NFC

Sistema Xestor de Contido (CMS) dinámico baseado nun modelo de datos de coleccións vinculadas

Sistemas de recoñecemento da fala automáticos para interfaces en aplicacións e dispositivos

SIsu Performance: Desenvolvemento dunha aplicación web para xestionar os almacéns de Inditex.

Traballo fin de grao. Mención Computación.

TripExpenses: aplicación para a xestión de gastos de viaxes laborais

Uso de coñecemento externo na aprendizaxe por reforzo dun comportamento visual en robótica móbil

Visor de datos territoriais integrado con xeocatálogo e servidor de acceso e identidade

Visor de mapas para a explotación de obxectos xeográficos multiescala almacenados de forma compacta

Vixilancia e garantía dunha infraestrutura de protección de virtualización

Xestión de reservas dun restaurante

A Transformada rápida de Fourier usando grupos cooperativos de CUDA

Algoritmo baseado en intelixencia artificial para a detección de intrusos en sistemas informáticos sobre un conxunto de datos reais

Algoritmo de explicación de anomalías en espazos mixtos categórico-continuos mediante técnicas de explicabilidade local

Algoritmo de optimización de colonia de formigas na GPU aplicado a problemas de sinalización celular no tratamento de enfermidades

Amosando o Lado Escuro das redes sociais: desenvolvemento do primeiro corpus en lingua galega para a detección de misoxinia en Twitter e Mastodon

Análise da razón sinal-ruído en espectros RVS do satélite Gaia mediante técnicas de aprendizaxe máquina

Análise da xestión económica dunha consultora TIC cun sistema de Business Intelligence

Análise de Data Drift en modelos PLN

Análise do impacto dunha aplicación enfocada á captación de clientes do sector ecommerce para promocionar a venda doutros produtos

Análise e estudo da aplicación de Boas prácticas nas funcións de Testing no ámbito dos Sistemas de Intelixencia Empresarial (BI)

Análise e exposición de tendencias retail sobre datos sociais en tempo real para Inditex

Análise, deseño e implementación dunha moeda Bitcoin física

Análise, Deseño e Implementación dun Sistema de Despregue de Funciones R

Análise, deseño e implementación dunha aplicación web de concienciación sobre ciberseguridade

Análise, deseño e implementación dunha aplicación web Django para o análise e xeración de contraseñas mediante a técnica PCFG

Análise, deseño e implementación dunha rede social enfocada a artistas para compartir e dar a coñecer a súa arte

Análisis, deseño e implementación dunha aplicación para a investigación forense de criptomoedas

Animador e modelador 3D de Display Entities no videoxogo Minecraft

Aplicación de coordinación de equipos de prevención e extinción de incendios forestais

Aplicación de técnicas de clustering como paso previo á detección de anomalías en redes definidas por software

Aplicación de técnicas de Visión Artificial na retransmisión e grabacións realizadas por Drones

Aplicación en Android para a creación de calendarios con contidos multimedia

Aplicación mobil con funcionalidades de esteganografía

Aplicación móbil Java para a xestión de rutinas de ximnasio

Aplicación móbil para a xestión de gastos persoais

Aplicación móbil para a xestión de listas da compra entre varios usuarios

Aplicación móbil para control de stock e rexistro de vendas

Aplicación móbil para o adestramento no uso de abreviaturas sms en estudantes de primaria con dificultades de lectura/escritura

Aplicación móbil para o desenvolvemento de actividades educativas para persoas con dificultades na comunicación oral

Aplicación móbil para o ensino interactivo no proxecto Semente

Aplicación móbil para o recoñecemento de enfermedades por medio de imaxes

Aplicación para a recomendación de campións en League of Legends

Aplicación para a xestión de documentos no sector da pesca

Aplicación para a xestión dunha empresa maiorista de conxelados

Aplicación para móbiles Android en Kotlin para a xestión de pequenos negocios

Aplicación responsive para unha liga de tenis baseada en rendementos reais

Aplicación web con tecnoloxías Java para a xestión de reservas de pistas deportivas

Aplicación web de información ao viaxeiro para unha empresa administradora de infraestruturas ferroviarias

Aplicación web de monitorización de artigos dun comercio electrónico

Aplicación Web e móbil para a xestión de adestramentos deportivos

Aplicación web e móbil para a xestión e monitorización de aparatos IoT

Aplicación Web Java para a xestión de cursos sobre ciberseguridade

Aplicación web orientada á promoción de eventos xeolocalizados

Aplicación web para a dixitalización da información en procesos industriais de unha empresa no sector lácteo

Aplicación web para a organización e xestión de rutas xeolocalizadas en eventos grupais

Aplicación web para a visualización de menús do día en restaurantes dun área determinada

Aplicación web para a xestión de citas previas

Aplicación web para a xestión de información e coleccións de videoxogos

Aplicación web para a xestión de menús planificados para entrega a domicilio

Aplicación web para a xestión de reservas e organización de  eventos nunha cidade deportiva

Aplicación web para a xestión dunha protectora de animais

Aplicación web para acurtar URLs e ver estadísticas de uso

Aplicación web para fact-checking e loita contra a desinformación

Aplicación web para integración de diferentes ferramentas internas de xestión de persoal e proxectos

Aplicación web para unha ONG que asesora a persoas migrantes ou en situación de vulnerabilidade social

Aplicación web social LECER

App móbil para que estudantes oferten pisos, habitacións e busquen compañeiros de piso ou pisos

Aprendizaxe por currículo no adestramento de redes profundas

Aprendizaxe positivo sen etiquetas (PU Learning) para a mellora da explicabilidade

Aprendizaxe profunda para a segmentación automática de drusas en imaxes OCT retinianas

Automatización de Procesos de Xestión de Datos mediante o Deseño, Implementación e Despregue de Fluxos de Traballo

Avaliación de técnicas de aprendizaxe estatística no software R

Caracterización hidromorfolóxica dos ríos: delimitación do cauce activo e ribeiras topográfica e funcional mediante datos LIDAR e Ortofotos

Clasificación distribuída on the edge

Clasificación e etiquetado de imaxes dixitais mediante unha aplicación web

Comparación de técnicas de machine learning cun sistema de filtrado colaborativo utilizando revisións de CDs e vinilos obtidas de Amazon

Comparativa de ferramentas de probas baseadas en propiedades para a linguaxe Python

Construción e explotación dun Data Warehouse para unha empresa de clínicas de medicina estética

Control automatizado do uso de contedores industriais mediante técnicas de aprendizaxe profunda

Control autónomo e adaptativo dun coche tipo Scalextric baseado nun sistema de seguimento visual

Creación dun motor de videoxogos 2D multiplataforma para sistemas encaixados

Desenvolvemento de módulos de sensorización simulados e reais para a plataforma robótica Robobo

Desenvolvemento dun contorno virtualizado de GPUs con VMware para a optimización do uso de recursos

Desenvolvemento dun método de segmentación automática da retina para a detección de enfermidades neurodexenerativas mediante Geometric Deep Learning

Desenvolvemento dun motor de procura de alto rendemento para a xeración dinámica de informes sobre un poboacional identificado

Desenvolvemento dun Sistema de Apoio as Evidencias para Médicos Residentes

Desenvolvemento dun sistema de soporte para partidas online do xogo de cartas de Digimon

Desenvolvemento dun videoxogo de aventuras accesible para favorecer a participación das persoas con discapacidade

Desenvolvemento dunha aplicación móbil de seguimento pra condutores a través dunha plataforma preexistente

Desenvolvemento dunha aplicación móbil para unha rede social de carretes fotográficos dixitais

Desenvolvemento dunha aplicación para móbil que permita a análise da técnica do saque de tenis

Desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión da veterinaria no Aquarium Finisterrae

Desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión de eventos en grupos de amigos

Desenvolvemento dunha aplicación web para empresa de grúas

Desenvolvemento dunha aplicación web para o aluguer de vivendas

Desenvolvemento dunha aplicación Web responsive do mapa do ceo galego

Desenvolvemento, validación e optimización dun proxecto de migración de PL/I a Java

Deseño dun coche Scalextric sensorizado que monitoriza a súa posición no circuíto

Deseño e explotación dun almacén de datos para a análise dun entorno sanitario

Deseño e explotación dun almacén de datos para unha empresa xestora de centros deportivos

Deseño e explotación dun data warehouse para o análise de vendas en empresas do sector téxtil en Galicia tras a pandemia do COVID-19

Deseño e implementación da infraestructura de sistemas e comunicacións nun entorno OT

Deseño e implementación dunha aplicación para a venta de roupa de segunda man

Deseño e Implementación dunha Aplicación Web para Formar Grupos de Estudo e Compartir Recursos

Deseño e Implementación dunha Plataforma de E-Commerce

Deseño e implementación dunha solución de Business Intelligence para a análise e estudo de probas atléticas

Deseño e migración a un novo Directorio Activo Corporativo e integración con Azure AD

Deseño, implantación e configuración dun sistema para a xestión e análise de logs para a plataforma Tiivii

Despregamento dunha plataforma de resposta a incidentes de seguridade, SIRP, con software libre

Despregue e configuración automatizada dun clúster de computación de altas prestacións

Despregue e configuración de Backstage nun clúster de Kubernetes

Detección de liñas eléctricas en nubes de puntos LiDAR

Detección e clasificación automática de glistenings en imaxes AS-OCT mediante aprendizaxe profunda

Dispositivo de seguimento e recollida de datos en equipos TI para a detección e predición de desastres.

Engadir soporte multilinguaxe á plataforma YepCode

Escritorio 360º. Aplicación web para a unificación de sistemas de xestión baseada en Spring e ThymeLeaf

Estudo metodolóxico da representación cuántica do coñecemento difuso

Estudo, desenvolvemento e entrenamiento de redes neuronais para a detección de obxectos en imaxes de eventos deportivos

Exploración de técnicas de IA en contornos Big Data para a estimación de parámetros físicos estelares mediante espectros RVS da misión espacial Gaia

Ferramenta de apoio á comunicación aumentativa baseada no método PECS

Ferramenta de apoio á dirección e realización de traballos fin de grao/mestrado

Ferramenta para a xestión e coordinación do voluntariado

Ferramenta para extraer e importar automáticamente datos de OpenStreetMap en bases de datos relacionais.

Ferramenta para probar automaticamente servizos web de consulta de información xeográfica (WFS)

Ferramenta web de análise da evolución do estudante na pronuncia en contornas de aprendizaxe do español

Ferramenta web de xestión de alugamentos de habitacións para estudantes

Ferramenta web de xestión de despregamento de solucións RFID

Ferramenta Web para a visualización estructurada e a anotación online de manuscritos históricos

FreeDSm: Dispositivo portátil para medir a contaminación lumínica mediante tecnoloxías IOT

Homoxeneización e documentación no framework de Enxenio

Identificación de ratas de laboratorio mediante Vision Artificial e Aprendizaxe Automática

Implantación dunha arquitectura para a monitorización de cabeceiras e cable módems dun ISP

Implementación dun módulo de simulación de redes cuánticas para NS-3

Incorporación da capacidade de Alta Dispoñibilidade a un produto da Plataforma Denodo

InfoVaca, aplicación para a xestión de datos dunha explotación gandeira

Libraría Android para desenvolver aplicacións móbiles integradas cun sistema de asistencia en procesos de empresa

Libraría de Estruturas de Datos Compactas en Rust

Mapa interactivo dixital de arquitecturas ideadas por mulleres en España, 1965-2000

Metabuscador de documentos científicos

Método de autenticación avanzado para mellorar a seguridade de Amazon Alexa

Metodoloxía para a implementación da norma ANSI/TIA-942 en Centros de Datos usando ferramentas de xestión de activos

Metodoloxías Deep Learning adaptabeis e escalabeis de verificación de identidade a partir de imaxe

Modelo de aprendizaxe profunda para a segmentación e clasificación de imaxes médicas

Monitorización e filtrado de tráfico http/https mediante tecnoloxías proxy

Optimización das comunicacións con UAVs nunha API de xestión de voos de rescate

OutMe: aplicación móbil para a xestión dun roupeiro virtual

Paralelización dun algoritmo de aprendizaxe automática multi-vista baseado en grafos

Patróns AIS de transporte: detección de irregularidades en redes complexas

Perfilado automático de usuarios en corpus sociais sobre o movemento Black Lives Matter

Plataforma de rexistro, visualización e análise de recorridos persoais

Plataforma de xestión e venda de entradas para locais de ocio nocturno

Plataforma para a xestión da infrastrutura orientada a proxectos

Plataforma para a xestión de aluguer de pistas de padel

Plataforma software para a xestión de chaves de Comunidades de Propietarios

Plataforma web para a xestión clínica e mellora do análise multimodal da dexeneración dos fotoreceptores na retina

Prototipo de sistema de recoñecemento de entidades para a extracción de información en fontes non estruturadas

Recoñecemento de pasos de baile mediante técnicas de procesamento de vídeo e Intelixencia  Artificial

Representación sobre mapas do recorrido de voluntarios e UAVs en rescates de persoas desaparecidas para o Sistema de Xestión de Búsqueda de Persoas Desaparecidas (SGBPD) de Indra

Simplex: aplicación móbil para a organización persoal

Sistema baseado en blockchain para evitar a propagación de deepfakes

Sistema de asistencia en procesos de empresa con dispositivo de hardware aberto con modo de conversa continua

Sistema de localización empregando módulos UWB de Qorvo

Sistema de monitorización, predición e control de posicionamento en Google

Sistema de prevención de intrusos para monitorizar dende unha plataforma web sistemas baseados en RedHat

Sistema de Xestión do Coñecemento dunha consultora IT baseado en definicións taxonómicas da tecnoloxía.

Sistema IoT para a monitorización da cadea de frío mediante blockchain

Sistema para a detección de arbores empregando tecnoloxía LIDAR

Sistema para a localización nunha contorna mediante o uso da tecnoloxía NFC

Sistema para a Transformación Dixital na Xestión de EDARs

Sistema para preprocesar métricas e API dun sistema de asistencia en procesos de empresa

Software libre para a comunicación entre productoras e consumidoras de productos frescos de proximidade

Spotlleto: Aplicación para compartir lugares de interese

Técnicas de Culling para Surperficies NURBS deformables

Transcrición de audio a texto para mensaxería instantánea

Transformada de Hough para detección de liñas en nubes de puntos en GPU usando CUDA

Unha plataforma web de venta de videoxogos

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a detección de ciberacoso en redes sociais

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a detección de ciberacoso en redes sociais

Valoración de produtos financeiros empregando técnicas de computación de altas prestacións

Visor cartográfico para a visualización e análise de datos xeográficos representados mediante datos rásters

Xestión do ciclo de vida de aplicacións en PowerBI

Xestión e visualización de Logros e Estatísticas en Ligas Amateurs de Baloncesto

A.D.A.P.T. : Unha ferramenta de planificación de accións orientada a obxectivos para intelixencia artificial en Unity

Ampliación dun xogo roguelike adaptado para persoas invidentes utilizando técnicas de procesamento da linguaxe

Análise automática de fluxo de video CCTV para a estimación da ocupación de mercadorías enentornos portuarios

Análise automática de fluxo de vídeo para a detección de eventos de atraque e desatraque en entornos portuarios.

Análise da seguridade de monitores de actividade: un caso de estudo

Análise da seguridade de sistemas de acceso remoto sen chave para vehículos

Análise da xestión económica dunha consultora TIC cun sistema de Business Intelligence

Análise de entornos destinados ao despregamento, á simulación de tráfico e á manipulación de Redes Definidas por Software (SDN)

Análise de riscos de conexión a redes públicas.

Análise de tráfico en redes definidas por software (SDN) utilizando técnicas de Deep Learning

Análise dos datos do transporte público de Madrid e dedución da parada de baixada para cada traxecto.

Análise e estudo da contaminación nas urbes utilizando ferramentas de Business Intelligence

Análise e prototipado de Identidade Dixital Descentralizada baseada en Blockchain

Análise mediante redes convolucionais de imaxes de histopatoloxía para subtipado genómico en cancro de mama

Análise, deseño e implementación dun fluxo MLOps extremo a extremo aplicado a recoñecemento de elementos de interese en eventos deportivos

Análise, Deseño e Implementación dunha Arquitectura de Servizos Cloud para un Lago de Datos para o Ámbito Turístico

Análise, deseño e implementación dunha gramola virtual

Aplicación baseada no xogo Space Invaders usando Realidade Aumentada

Aplicación de técnicas de Intelixencia Artificial para a realización automatizada de medidas en imaxes de produción madereira

Aplicación de técnicas de Recuperación de Información e Aprendizaxe Automática á Minaría de Opinións.

Aplicación GIS en web para a análise do uso do transporte público

Aplicación móbil para a detección de dificultades na aprendizaxe das matemáticas

Aplicación móbil para a xestión de explotacións gandeiras

Aplicación móbil para a xestión de partidos de pádel

Aplicación móbil para levar un rexistro horario na empresa

Aplicación móbil para o rexistro e xestión de transaccións de produtos fitosanitarios.

Aplicación móbil para unha plataforma de vixilancia tecnolóxica

Aplicación móvil de rutas a cabalo

Aplicación para a xestión de tickets online

Aplicación web de aulas virtuais con videoconferencia e realización de actividades interactivas

Aplicación web de xeración de incidentes automatizada baseada en complexos Health Checks

Aplicación Web para a axuda no proceso de tradución e dobraxe das empresas galegas

Aplicación web para a organización e xestión de actividades e recintos deportivos.

Aplicación web para a organización persoal de tarefas baseada en taboleiros Kanban

Aplicación web para a valorización das habilidades técnicas de optimización do desenvolvemento de software

Aplicación web para a venda de produtos agrícolas e xestión de horarios laborais

Aplicación web para a xestión de servizos de conservación de produtos en frío

Aplicación web para a xestión de vendas dunha empresa de palés

Aplicación web para a xestión dunha Biblioteca de APIs externas

Aplicación web para a xestión, detección e notificación de situacións de arbitraxe nos mercados de criptomonedas

Aplicación web para crear unha páxina oficial que de soporte a un xogo online

Aplicación web para o cálculo de rutas multimodais mediante especificacións GTFS

Aplicación web para o seguimento de series e películas dos principais servizos de streaming

Aplicación web para suxerir e compartir receitas de cociña baseadas en ingredientes concretos

Aplicación web para xeolocalización de elementos dunha rede de distribución eléctrica

Aprendizaxe automática para a análise de datos dos pacientes diagnosticados con COVID-19

Aprendizaxe federada en dispositivos de baixo consumo

Aprendizaxe por currículo no adestramento de redes profundas

Aprendizaxe profunda para segmentación panóptica de escenas robusta a adaptación de dominio

Automatización da extracción de datos relevantes en informes médicos mediante Minería de Textos

Automatización da xestión de políticas de seguridade da rede

Automatización de redes: Un caso práctico

Automatización do soporte a pacientes SERGAS en situacións de alta demanda telefónica

Bandidos multibrazo para selección de cartera

Caracterización de patoloxías oculares asociadas á idade en imaxe OCT mediante técnicas de aprendizaxe profunda

Certificación de elementos IoT utilizando a blockchain

Clasificadores e minaría de textos: aplicación a un contexto específico.

Comparación de algoritmos de detección de comunidades en grafos

Compoñente para a comparación de metadatos de múltiples cotornos para unha ferramenta de xestión de un sistema de integración de datos

Compoñente para a creación de procedementos almacenados baseados nunha linguaxe de scripting para un sistema de integración de datos

Compoñente para importar servizos web REST a partir dunha especificación OpenAPI 3.0 nun sistema de integración de datos

Compoñente para xestión de eventos de Apache Kafka nun software de integración de datos

Comportamentos visuais sinxelos en robots móbiles Ranger mediante aprendizaxe por reforzo

Construción e explotación dun Data Warehouse para a análise de información dunha empresa de telecomunicacións

Creación dun dispositivo para monitorización e análise de protocolos de rede inalámbricos de forma autónoma.

Desenvolvemento de algoritmos paralelos de 'Procura do Veciño máis Lonxano'

Desenvolvemento de librerías de detección e seguimento de obxectos en tempo real para unha contorna experimental de robótica cognitiva

Desenvolvemento de novas funcionalidades nunha aplicación de análise do comportamento animal baseado en Visión Artificial

Desenvolvemento dun dispositivo para a monitorización de marcadores de calidade ambiental

Desenvolvemento dun entorno de Deep Learning para o seu uso en imaxes médicas dixitais

Desenvolvemento dun sistema baseado en blockchain para facilitar os procesos de trazabilidade e auditoría dunha plataforma de interoperabilidade

Desenvolvemento dun sistema ERP para unha consultora de recursos humanos

Desenvolvemento dun sistema para a obtención da trazabilidade de paquetería online nunha empresa do sector textíl

Desenvolvemento dun sistema SIMON que controla a execución das tarefas planificadas e monitoriza a dispoñibilidade dos servizos integrados

Desenvolvemento dunha aplicación de xestión da vida estudiantil a través da creación dunha API REST

Desenvolvemento dunha aplicación web de xestión e organización de tarefas

Desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión de equipos de rede mediante unha conexión fóra de banda

Desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión e monitorización de especies do Aquarium Finisterrae

Desenvolvemento dunha aplicación web para xestionar unha comunidade de xogos en liña

Desenvolvemento dunha aplicación web sobre contido audiovisual

Desenvolvemento dunha arquitectura no cloud para a análise de rexistros orixinados por aplicacións

Desenvolvemento dunha biblioteca para a aprendizaxe federada baixo unha arquitectura peer-to-peer

Desenvolvemento dunha ferramenta de consulta e visualización de datos de pandemias

Desenvolvemento e despregue dun sistema integral de xestión de documentación persistente

Desenvolvemento e despregue dun sistema integral de xestión de documentación persistente

Deseño da base de datos e aplicación móbil de apoio ó persoal dunha residencia de maiores

Deseño e estudo de estratexias de clasificación de EMD en imaxes TCO baseadas en aprendizaxe profunda

Deseño e explotación dun data warehouse para unha empresa distribuidora de materiais farmacéuticos.

Deseño e Implantación dunha Plataforma de Integración Continua baseada en GitLab

Deseño e implementación dun sistema de probas de calidade para unha aplicación web

Deseño e implementación dunha aplicación de xestión de partidas de pádel empregando tecnoloxías Java

Deseño e Implementación dunha aplicación de xestión deportiva

Deseño e implementación dunha aplicación móbil para o seguimento do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH)

Deseño e Implementación dunha aplicación para a xestión de partituras

Deseño e implementación dunha aplicación web de comercio electrónico para unha tenda de alimentación.

Deseño e implementación dunha aplicación web para a xestión de grupos

Detección de comunidades en redes

Detección de fume producido por vehículos en circulación mediante visión por computadora e deep learning

Detección de liñas eléctricas en nubes de puntos LiDAR en función da segmentación por densidades e

Detección de liñas eléctricas en nubes de puntos LiDAR mediante un filtro baseado en histogramas locais

Detección temperá de anomalías en tráfico de rede empregando algoritmos de aprendizaxe máquina

eHand, arquitectura de control para próteses mioeléctricas

Estratexias de tolerancia a fallos nun algoritmo paralelo de colonia de formigas.

Estudo dos datos de evolución do SARS-CoV-2 en Galicia a través de diferentes fontes de datos no primeiro trimestre do ano 2021

Estudo e comparativa de técnicas de Intelixencia Artificial para a caracterización de espazos de voo de UAV

Estudo para a detección precoz da depresión en Twitter aplicando algoritmos de detección multilingüe

Estudo, análise e desenvolvemento das técnicas de interactive machine learning e a súa comparación co machine learning tradicional

eVault: Aplicación de inventariado de equipos e detección de vulnerabilidades

Evolución de características de aminoácidos para a predición da estrutura secundaria de proteínas

Ferramenta de alcance xeral para a xestión de incidencias, peticións, recursos e fluxos de proceso

Ferramenta de apoio á dirección e realización de traballos fin de grao/mestrado

Ferramenta de cálculo conectividade e cálculo de asociacións de servizo baseada en Sistemas de Información Xeográfica

Ferramenta de monitorización de prescripcións en centros de asistencia a maiores

Ferramenta para a exploración de regularidade estrutural en matrices dispersas

Ferramenta para automatización de traballos por lotes con Apache Spark

Ferramenta para o despregamento baixo demanda de clusters Spark para a execución de algoritmos distribuídos

Ferramenta para o estudo da propagación das ondas de radio en interior

Funcionalidades para a publicación de mapas web interactivos xeo-referenciados con integración fluída de narrativa textual

GitOps pipeline para CI/CD sobre Kubernetes

Identificación de xenes relacionados con peor prognóstico en cancro de mama usando autoencoders

Implementación e avaliación do benchmark TPCx-HS usando tecnoloxías de procesamento Big Data.

Implementación, despregue e proba dun honeypot para contornas industriais

Incorporación de tecnoloxías de seguridade de nova xeración a unha rede corporativa.

Integración de Amazon DynamoDB como fonte de datos para a plataforma de virtualización de datos de Denodo

Integración dun sistema de Comprensión de Linguaxe Natural con ferramentas de Office 365

Integración e Análise de datos para avaliar as restricións Covid-19

Integración e automatización da xestión de informes de traballo e reunións diarias no ámbito empresarial

Lector cognitivo de documentos dixitalizados

Libraría de probas de seguridade para programas en Elixir

Librería para visualizar modelos glTF 2.0 en páxinas web usando WebGL

Linguaxe de programación funcional executable sobre unha máquina virtual propia

Métodos automáticos de xeración de imaxes sintéticas para a mellora da análise de imaxe OCT-A

Migración da información do CRM 4 Dynamics 365 Inycom a base de datos multidimensional coa súa posterior  análise e visualización.

Migración e actualización dunha aplicación de xestión de tempos a unha arquitectura SPA con frontal React e backend GraphQL

Modelos de linguaxe de Deep Learning para análise e xeración de música

Módulo de integración de business intelligence para e-commerce en Magento 2

Módulo web para a xeración de informes baseados en widgets a partir de padróns.

Monitorización de tráfico de vehículos usando as súas pegadas indutivas

Museo virtual con realidade aumentada

Optimización automática de PolyBench/Python

PLAMIR: Un sistema para dar soporte á avaliación dos médicos internos residentes

Plataforma en Liña de Comercio Electrónico Aberto

Plataforma para a monitorización de produtos en puntos de venta

Plataforma para Procesado da Linguaxe Natural como Servizo

Plataforma software para o mantemento de rutas

Plataforma sostible de comida a domicilio

Plataforma web para a análise automática da vasculatura retiniana mediante anxiografía portomografía de coherencia óptica

Plataforma web para a análise da morfoloxía do músculo ciliar mediante imaxes AS-OCT

Plataforma web para a xestión de activos dunha empresa

Plataforma web para aplicación e seguimento de métricas de calidade de datos en repositorios de coleccións históricas e arqueolóxicas

Procesamento escalable de datos de rede para sistemas de detección de anomalías

Ranking de usuarias de Reddit aplicando un modelo de relevancia para trastornos depresivos

Rede social para lectores

Redes Definidas por Software OpenDaylight de xeito automatizado

Representación, visualización e animación 3D de cúmulos estelares mediante realidade aumentada

Segmentación de imaxes mediante optimización por colonias de bacterias

Segmentación de tecido canceríxeno en imaxes de histopatoloxía tintada con hematoxicilinaeosina usando aprendizaxe profunda

Sensorización dun coche tipo Scalextric para determinar a súa posición e estado na pista

Sistema automático para a videovixilancia en entornos portuarios usando aprendizaxe profunda

Sistema automatizado para a provisión de ambientes de proba/demostración en diferentes contornas nube

Sistema de adestramento para a resolución de crebacabezas

Sistema de Administración e Control de Rendemento de Explotacións Gandeiras

Sistema de asistencia en navegadores web con chatbot ou voicebot

Sistema de asistencia en procesos de empresa con dispositivo de hardware aberto

Sistema de detección de anomalías baseado no análise de fluxos de rede mediante técnicas de aprendizaxe automático

Sistema de Identidade Dixital Soberana e Descentralizada baseada en Blockchain

Sistema de Información Xeográfica para a visualización e consulta da evolución das cidades

Sistema de linearización de árbores de dependencias e constituíntes.

Sistema de monitorización e actuación IoT a través de roupa intelixente para o control da asma

Sistema de posicionamento de teléfonos Android a través das propiedades físicas do son

Sistema de posicionamento de teléfonos Android a través das propiedades físicas do son

Sistema de recuperación de información musical de pezas do folclore galego: indexación e recuperación en base a métricas de semellanza acústica

Sistema de recuperación, análise e visualización de datos en redes sociais

Sistema de trazabilidade pra xestión empresarial da venta de pescado en Guatemala mediante a integración da ferramenta SAP.

Sistema de validación de títulos académicos baseado en tecnoloxías Blockchain

Sistema de visualización interactivo 3D baseado en GPU CUDA path-tracing

Sistema de xestión do espazo aéreo para aeronaves non tripuladas

Sistema embebido baseado en RFID para lectura de produtos e xestión do pago en supermercados.

Sistema experto para a xeración e validación de formularios dinámicos a fin de avaliar e certificar a sostibilidade da edificación

Sistema integrado de extracción e caracterización automática, mediante o procesado da linguaxe natural, de valoracións de clientes en plataformas de venda

Sistema intelixente de apoio á administración de medicamentos para os doentes mediante a integración da tecnoloxía RFID

Sistema para a Realización de Probas en Entornos 3D para o Diagnóstico de Deterioro Cognitivo

Sistema para a xestión de informes médicos, control de evolución e clasificación de pacientes con obesidade.

Sistema web de configuración de buscador semántico conectado a plataforma de Comprensión de Linguaxe Natural

Sistemas de asistencia en almacén mediante realidade aumentada e outras ferramentas

Skill de Alexa para monitoraxe de persoas maiores

SongFree. Xestor de contido musical libre

Técnicas de aprendizaxe máquina para análise de malware

Técnicas de imputación de datos faltantes en aprendizaxe máquina

Tratamento avanzado de datos para a xestión dunha comunidade enerxética local en tempo real

Trazabilidade de fake news e deepfakes a través de blockchain e contratos intelixentes

Trazabilidade e seguimento da distribución farmacéutica a través de Blockchain e Contratos Intelixentes.

Un motor gráfico para o desenvolvemento de videoxogos baseados en Voxels

Unha aplicación móbil de apoio en situacións de violencia de xénero e construción de probas.

Unha ferramenta de análise de voz para proporcionar comentarios e realimentación docente automática aos estudantes na pronuncia española

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a clasificación de tráfico de rede

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a clasificación de tráfico de rede

Xeración automática de paneis de información personalizados con contido multimedia e deseño enriquecido

Xeración procedural de edificios 3D utilizando as linguaxes VEX/Python (Houdini) a partir de datos xeorreferenciados por Sistemas de Información Xeográfica (SIX)

Xestión dos prezos dos artigos segundo as súas cores e as súas tallas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 264
Segundo ciclo 40