Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

2023/2024 · 324 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Vicepresidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Ledo Martínez, Jorge
Vogal PDI
Barros Grela, Eduardo
Vogal PDI
Fraile Somoza, Ana
Vogal Estudante
Otero Ovies, Nuria
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Varela Andrade, Rosa María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 118
Homes 2023/2024 20
Mulleres 2023/2024 98
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 7.244
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 6.185
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 489
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 570
% créditos repetidos 2023/2024 14,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 61,39

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 677
Homes 2023/2024 178
Mulleres 2023/2024 499
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 40.610
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 32.840
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 4.463
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.312
% créditos repetidos 2023/2024 19,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 59,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 123
Homes 2022/2023 20
Mulleres 2022/2023 103
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 8.001
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 6.678
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 786
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 537
% créditos repetidos 2022/2023 16,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 65,05
Taxa de evaluación 2022/2023 88,79
Taxa de éxito 2022/2023 88,37
Taxa de rendemento 2022/2023 78,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2017/2018 0
Taxa de abandono 2020/2021 9,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 798
Homes 2022/2023 217
Mulleres 2022/2023 581
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 37.010
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 5.628
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 2.736
% créditos repetidos 2022/2023 18,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,86
Taxa de evaluación 2022/2023 86,95
Taxa de éxito 2022/2023 81,73
Taxa de rendemento 2022/2023 71,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 127
Homes 2021/2022 23
Mulleres 2021/2022 104
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 8.243
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 7.052
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 969
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 222
% créditos repetidos 2021/2022 14,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 64,9
Taxa de evaluación 2021/2022 87,52
Taxa de éxito 2021/2022 82,87
Taxa de rendemento 2021/2022 72,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2016/2017 0
Taxa de abandono 2019/2020 6,06

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 834
Homes 2021/2022 237
Mulleres 2021/2022 597
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 47.630
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 40.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 5.879
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.689
% créditos repetidos 2021/2022 15,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,11
Taxa de evaluación 2021/2022 85,42
Taxa de éxito 2021/2022 79,43
Taxa de rendemento 2021/2022 67,84

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
24
2
0
Lingua Galega 1
22
7
1
Lingua Inglesa 1
22
0
0
Lingüística Xeral
23
5
4
Introdución aos Estudos Literarios
24
1
4
Lingua e Cultura Clásica
24
3
5
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
18
8
7
Lingua Inglesa 2
20
2
0
Historia
23
3
4
Literatura Inglesa 1
22
4
5

2º Curso

Literatura Española
11
10
6
Literatura Galega
15
9
4
Lingua Española 2
15
3
2
Lingua Galega 2
21
4
3
Lingua Inglesa 3
16
1
2
Idioma Moderno: Francés
2
1
0
Literatura Inglesa 2
12
3
2
Técnicas de Tradución
13
0
1
Lingua Inglesa 4
13
3
2
Idioma Moderno: Italiano
9
2
2
Idioma Moderno: Portugués
1
0
0
Idioma Moderno: Alemán
2
0
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
29
1
3
Lecturas de Literatura Española. Prosa
5
0
0
Español Actual
16
0
1
Lecturas de Literatura Española. Teatro
11
0
0
Variedades do Español
19
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
27
5
3
Literatura Hispanoamericana
31
2
0
Gramática do Texto
28
6
2
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
24
3
2
Técnicas de Investigación Literaria
9
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
10
1
1
Lecturas de Literatura Española. Poesía
6
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
13
0
4
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
19
2
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
12
2
0
Inglés Científico-Técnico
2
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
18
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
8
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
19
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
20
1
1
Estudos de Lingua Inglesa
20
1
1
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
20
0
2
Variedades do Inglés
2
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
2
0
0
Literatura Irlandesa
15
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
11
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
20
5
2
Literatura Española Medieval
32
1
2
Literatura Española do Século de Ouro 1
19
2
5
Sintaxe do Español
23
1
1
Historia do Español
21
2
1
Literatura Española do Século de Ouro 2
20
4
4
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
20
1
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
20
4
1
Fonética da Lingua Inglesa
22
2
2
Literatura Norteamericana 1
19
1
2
Gramática Inglesa
22
0
0
Literatura Poscolonial
20
0
0

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
22
2
1
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
19
0
2
Traballo Fin de Grao
0
0
24
Literatura Norteamericana 2
15
3
0
Historia da Lingua Inglesa
11
6
1
Traballo Fin de Grao
0
0
24

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
15
6
1
Lingua Galega 1
10
11
0
Lingua Inglesa 1
20
1
1
Lingüística Xeral
16
13
3
Introdución aos Estudos Literarios
20
6
5
Lingua e Cultura Clásica
14
6
6
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
13
8
7
Lingua Inglesa 2
18
1
2
Historia
24
7
4
Literatura Inglesa 1
15
7
5

2º Curso

Literatura Española
19
7
7
Literatura Galega
18
11
5
Lingua Española 2
23
3
1
Lingua Galega 2
17
13
4
Lingua Inglesa 3
22
1
3
Idioma Moderno: Francés
3
0
0
Literatura Inglesa 2
25
1
2
Técnicas de Tradución
24
0
2
Lingua Inglesa 4
21
3
3
Idioma Moderno: Italiano
19
3
3
Idioma Moderno: Alemán
1
0
1

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
14
2
3
Lecturas de Literatura Española. Prosa
4
0
0
Español Actual
6
0
1
Lecturas de Literatura Española. Teatro
12
0
0
Variedades do Español
17
1
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
13
2
2
Literatura Hispanoamericana
14
4
2
Gramática do Texto
12
7
4
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
19
0
1
Cuestións de Historia da Lingua Española
11
2
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
4
0
1
Análise Lingüística de Textos Españois
13
1
4
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
27
4
1
Técnicas de Redacción e Argumentación
10
0
1
Inglés Científico-Técnico
11
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
15
0
2
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
8
2
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
23
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
23
0
1
Estudos de Lingua Inglesa
27
4
2
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
27
4
0
Variedades do Inglés
12
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
4
1
0
Literatura Irlandesa
11
0
1
Literatura Norteamericana nos seus Textos
11
1
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
19
4
3
Literatura Española Medieval
15
11
11
Literatura Española do Século de Ouro 1
20
2
5
Sintaxe do Español
20
8
3
Historia do Español
21
3
4
Literatura Española do Século de Ouro 2
21
6
5
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
23
1
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
19
6
1
Fonética da Lingua Inglesa
23
6
0
Literatura Norteamericana 1
22
4
4
Gramática Inglesa
23
1
2
Literatura Poscolonial
23
2
1

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
12
0
1
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
14
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
18
Literatura Norteamericana 2
16
1
0
Historia da Lingua Inglesa
19
1
0
Traballo Fin de Grao
0
0
18

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
25
1
0
Lingua Galega 1
25
3
0
Lingua Inglesa 1
22
4
0
Lingüística Xeral
18
12
0
Introdución aos Estudos Literarios
20
8
1
Lingua e Cultura Clásica
20
6
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
19
2
8
Lingua Inglesa 2
22
2
2
Historia
22
12
7
Literatura Inglesa 1
18
8
3

2º Curso

Literatura Española
31
2
2
Literatura Galega
27
6
2
Lingua Española 2
30
0
0
Lingua Galega 2
27
7
1
Lingua Inglesa 3
30
0
0
Idioma Moderno: Francés
10
0
0
Literatura Inglesa 2
28
1
2
Técnicas de Tradución
29
1
0
Lingua Inglesa 4
26
3
0
Idioma Moderno: Italiano
13
1
2
Idioma Moderno: Portugués
5
1
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
13
4
0
Lecturas de Literatura Española. Prosa
1
0
0
Español Actual
9
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
9
1
0
Variedades do Español
12
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
15
5
0
Literatura Hispanoamericana
18
2
1
Gramática do Texto
15
2
1
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
17
1
1
Técnicas de Investigación Literaria
1
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
5
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
3
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
12
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
16
5
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
8
0
0
Inglés Científico-Técnico
4
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
12
0
1
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
8
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
19
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
18
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
17
1
4
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
15
1
3
Variedades do Inglés
4
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
4
0
0
Literatura Irlandesa
14
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
10
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
23
6
3
Literatura Española Medieval
17
9
12
Literatura Española do Século de Ouro 1
21
7
5
Sintaxe do Español
19
9
2
Historia do Español
22
6
3
Literatura Española do Século de Ouro 2
19
9
6
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
31
0
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
30
4
0
Fonética da Lingua Inglesa
24
6
2
Literatura Norteamericana 1
26
8
0
Gramática Inglesa
26
3
0
Literatura Poscolonial
30
1
3

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
15
0
1
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
14
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
14
Literatura Norteamericana 2
17
0
0
Historia da Lingua Inglesa
15
2
1
Traballo Fin de Grao
0
0
14

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 20