Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2020/2021 · 324 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 20
Homes 2019/2020 3
Mulleres 2019/2020 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.313
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.166
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 18
% créditos repetidos 2019/2020 11,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 65,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 716
Homes 2019/2020 178
Mulleres 2019/2020 538
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 37.590
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 31.330
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.393
% créditos repetidos 2019/2020 16,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,5

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 22
Homes 2018/2019 5
Mulleres 2018/2019 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.415
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.355
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 54
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 4,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 64,3
Taxa de evaluación 2018/2019 97,03
Taxa de éxito 2018/2019 90,82
Taxa de rendemento 2018/2019 88,12
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 785
Homes 2018/2019 218
Mulleres 2018/2019 567
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 40.290
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 32.910
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.769
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.610
% créditos repetidos 2018/2019 18,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,33
Taxa de evaluación 2018/2019 86,17
Taxa de éxito 2018/2019 84,2
Taxa de rendemento 2018/2019 72,56

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 24
Homes 2017/2018 4
Mulleres 2017/2018 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.625
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.502
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 81
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 42
% créditos repetidos 2017/2018 7,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 67,69
Taxa de evaluación 2017/2018 91,14
Taxa de éxito 2017/2018 88,75
Taxa de rendemento 2017/2018 80,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2012/2013 0
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 778
Homes 2017/2018 201
Mulleres 2017/2018 577
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 40.860
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 34.140
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.043
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.681
% créditos repetidos 2017/2018 16,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,52
Taxa de evaluación 2017/2018 84,42
Taxa de éxito 2017/2018 81,44
Taxa de rendemento 2017/2018 68,75

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
4
1
0
Lingua Galega 1
4
1
0
Lingua Inglesa 1
5
0
0
Lingüística Xeral
2
3
0
Introdución aos Estudos Literarios
5
0
0
Lingua e Cultura Clásica
4
2
0
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
5
1
1
Lingua Inglesa 2
4
1
0
Historia
2
3
0
Literatura Inglesa 1
4
1
0

2º Curso

Literatura Española
3
1
0
Literatura Galega
3
1
0
Lingua Española 2
4
0
0
Lingua Galega 2
4
0
0
Lingua Inglesa 3
4
0
0
Idioma Moderno: Francés
1
0
0
Literatura Inglesa 2
4
0
0
Técnicas de Tradución
4
0
0
Lingua Inglesa 4
6
0
0
Idioma Moderno: Italiano
3
0
0

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
2
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
3
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
1
0
0
Gramática Galega
3
0
0
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
1
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
5
0
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
4
0
0
Inglés Científico-Técnico
1
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
1
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
6
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
4
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
4
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
4
0
0
Variedades do Inglés
1
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
2
0
0
Literatura Irlandesa
2
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
1
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
5
0
0
Lingua Portuguesa 1
5
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
4
1
0
Literatura Galega Contemporánea 1
7
0
0
Lingua Galega e Sociedade
7
0
0
Literatura Portuguesa 1
7
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
6
0
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
6
0
0
Fonética da Lingua Inglesa
6
0
0
Literatura Norteamericana 1
7
1
1
Gramática Inglesa
9
0
0
Literatura Poscolonial
4
3
1

5º Curso

Literatura Portuguesa 2
1
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
1
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
2
Literatura Norteamericana 2
3
0
0
Historia da Lingua Inglesa
3
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
4
0
0
Lingua Galega 1
4
0
0
Lingua Inglesa 1
4
0
0
Lingüística Xeral
5
0
1
Introdución aos Estudos Literarios
4
0
0
Lingua e Cultura Clásica
5
1
0
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
3
1
2
Lingua Inglesa 2
4
0
0
Historia
6
1
1
Literatura Inglesa 1
4
0
0

2º Curso

Literatura Española
6
2
1
Literatura Galega
7
0
1
Lingua Española 2
7
0
1
Lingua Galega 2
7
0
1
Lingua Inglesa 3
7
0
1
Idioma Moderno: Francés
2
0
0
Literatura Inglesa 2
7
0
1
Técnicas de Tradución
7
0
1
Lingua Inglesa 4
4
3
1
Idioma Moderno: Italiano
3
0
1

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
2
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
3
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
4
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
5
0
0
Lingua Portuguesa 2
1
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
2
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
2
0
0
Gramática Galega
4
1
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
1
2
1
Técnicas de Redacción e Argumentación
1
0
0
Inglés Científico-Técnico
2
1
0
Cuestións de Lingua Inglesa
2
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
3
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
2
1
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
2
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
1
1
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
3
2
0
Variedades do Inglés
2
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
1
0
0
Literatura Irlandesa
4
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
3
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
5
0
0
Lingua Portuguesa 1
5
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
3
0
0
Lingua Galega e Sociedade
3
0
0
Literatura Portuguesa 1
3
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
5
0
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
4
1
0
Fonética da Lingua Inglesa
4
1
0
Literatura Norteamericana 1
3
3
0
Gramática Inglesa
2
0
1
Literatura Poscolonial
3
1
2

5º Curso

Literatura Portuguesa 2
6
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
5
1
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3
Literatura Norteamericana 2
3
2
0
Historia da Lingua Inglesa
3
2
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
0
0
Lingua Galega 1
6
0
0
Lingua Inglesa 1
6
0
0
Lingüística Xeral
7
0
1
Introdución aos Estudos Literarios
7
0
0
Lingua e Cultura Clásica
6
1
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
6
1
1
Lingua Inglesa 2
6
0
0
Historia
4
2
1
Literatura Inglesa 1
6
0
0

2º Curso

Literatura Española
6
0
0
Literatura Galega
5
1
0
Lingua Española 2
6
0
0
Lingua Galega 2
6
0
0
Lingua Inglesa 3
6
0
0
Idioma Moderno: Francés
1
0
0
Literatura Inglesa 2
5
1
0
Técnicas de Tradución
6
0
0
Lingua Inglesa 4
6
0
0
Idioma Moderno: Italiano
4
0
0

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
5
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
1
0
1
Lingua Portuguesa 2
6
0
1
Literatura Galega Contemporánea 2
5
0
1
Literaturas de Lingua Portuguesa
5
0
0
Gramática Galega
2
2
0
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
0
0
1
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
1
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
3
0
1
Técnicas de Redacción e Argumentación
1
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
3
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
4
1
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
5
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
5
2
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
4
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
1
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
1
0
0
Lingua Portuguesa 1
1
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
1
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
1
0
0
Lingua Galega e Sociedade
2
0
0
Literatura Portuguesa 1
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
4
0
1
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
3
0
1
Fonética da Lingua Inglesa
1
0
0
Literatura Norteamericana 1
1
2
2
Gramática Inglesa
1
1
0
Literatura Poscolonial
2
2
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 5