Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2024/2025 · 324 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Vicepresidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Ledo Martínez, Jorge
Vogal PDI
Barros Grela, Eduardo
Vogal PDI
Fraile Somoza, Ana
Vogal Estudante
Otero Ovies, Nuria
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Varela Andrade, Rosa María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 22
Homes 2023/2024 9
Mulleres 2023/2024 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 1.526
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 1.182
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 244,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 99
% créditos repetidos 2023/2024 22,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 69,34

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 677
Homes 2023/2024 178
Mulleres 2023/2024 499
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 40.610
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 32.840
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 4.463
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.312
% créditos repetidos 2023/2024 19,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 59,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 24
Homes 2022/2023 8
Mulleres 2022/2023 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 1.628
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 1.493
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 108
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 27
% créditos repetidos 2022/2023 8,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 67,81
Taxa de evaluación 2022/2023 86,08
Taxa de éxito 2022/2023 83,08
Taxa de rendemento 2022/2023 71,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2017/2018 0
Taxa de abandono 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 798
Homes 2022/2023 217
Mulleres 2022/2023 581
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 37.010
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 5.628
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 2.736
% créditos repetidos 2022/2023 18,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,86
Taxa de evaluación 2022/2023 86,95
Taxa de éxito 2022/2023 81,73
Taxa de rendemento 2022/2023 71,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 27
Homes 2021/2022 9
Mulleres 2021/2022 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 1.692
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 1.494
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 174
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 24
% créditos repetidos 2021/2022 11,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 62,67
Taxa de evaluación 2021/2022 91,84
Taxa de éxito 2021/2022 89
Taxa de rendemento 2021/2022 81,74
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2016/2017 0
Taxa de abandono 2019/2020 33,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 834
Homes 2021/2022 237
Mulleres 2021/2022 597
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 47.630
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 40.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 5.879
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.689
% créditos repetidos 2021/2022 15,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,11
Taxa de evaluación 2021/2022 85,42
Taxa de éxito 2021/2022 79,43
Taxa de rendemento 2021/2022 67,84

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
1
2
1
Lingua Galega 1
2
1
1
Lingua Inglesa 1
3
0
1
Lingüística Xeral
2
2
1
Introdución aos Estudos Literarios
2
2
1
Lingua e Cultura Clásica
2
0
2
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
0
3
1
Lingua Inglesa 2
3
0
1
Historia
2
1
1
Literatura Inglesa 1
2
2
1

2º Curso

Literatura Española
4
4
2
Literatura Galega
6
1
0
Lingua Española 2
6
1
0
Lingua Galega 2
6
0
0
Lingua Inglesa 3
6
0
0
Idioma Moderno: Francés
2
0
0
Literatura Inglesa 2
6
0
1
Técnicas de Tradución
6
0
0
Lingua Inglesa 4
6
0
0
Idioma Moderno: Italiano
3
0
1
Idioma Moderno: Alemán
1
0
0

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
2
0
1
Normalización e Planificación da Lingua Galega
3
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
2
0
1
Lingua Portuguesa 2
1
1
1
Literatura Galega Contemporánea 2
1
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
1
0
0
Gramática Galega
2
0
2
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
3
1
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
2
0
0
Inglés Científico-Técnico
2
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
2
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
1
0
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
2
1
0
Estudos de Lingua Inglesa
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
1
0
0
Variedades do Inglés
2
0
0
Literatura Irlandesa
2
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
6
3
0
Lingua Portuguesa 1
6
3
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
5
2
2
Literatura Galega Contemporánea 1
6
2
1
Lingua Galega e Sociedade
7
2
2
Literatura Portuguesa 1
8
0
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
9
0
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
6
1
1
Fonética da Lingua Inglesa
6
1
0
Literatura Norteamericana 1
5
1
3
Gramática Inglesa
9
0
0
Literatura Poscolonial
7
0
1

5º Curso

Literatura Portuguesa 2
2
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
2
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
2
Literatura Norteamericana 2
2
0
0
Historia da Lingua Inglesa
2
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
0
0
Lingua Galega 1
5
1
0
Lingua Inglesa 1
7
0
0
Lingüística Xeral
8
3
0
Introdución aos Estudos Literarios
7
0
1
Lingua e Cultura Clásica
6
0
2
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
6
1
1
Lingua Inglesa 2
7
1
0
Historia
9
0
2
Literatura Inglesa 1
5
3
1

2º Curso

Literatura Española
7
4
2
Literatura Galega
10
3
0
Lingua Española 2
10
1
0
Lingua Galega 2
12
0
0
Lingua Inglesa 3
11
0
0
Literatura Inglesa 2
9
0
1
Técnicas de Tradución
10
0
0
Lingua Inglesa 4
11
0
0
Idioma Moderno: Italiano
11
1
0

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
1
0
1
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
1
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
2
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
2
0
0
Lingua Portuguesa 2
2
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
2
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
2
0
0
Gramática Galega
1
0
1
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
1
1
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
2
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
2
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
2
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
2
0
0
Literatura Irlandesa
1
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
2
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
4
0
0
Lingua Portuguesa 1
4
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
2
1
0
Literatura Galega Contemporánea 1
3
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
1
0
Literatura Portuguesa 1
2
0
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
4
0
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
3
1
0
Fonética da Lingua Inglesa
3
2
0
Literatura Norteamericana 1
2
0
3
Gramática Inglesa
3
0
1
Literatura Poscolonial
3
1
0

5º Curso

Literatura Portuguesa 2
1
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
1
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
2
Literatura Norteamericana 2
1
0
0
Historia da Lingua Inglesa
1
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
11
0
0
Lingua Galega 1
12
0
0
Lingua Inglesa 1
10
1
0
Lingüística Xeral
8
4
0
Introdución aos Estudos Literarios
9
1
1
Lingua e Cultura Clásica
9
1
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
10
1
1
Lingua Inglesa 2
9
1
1
Historia
8
3
2
Literatura Inglesa 1
8
3
0

2º Curso

Literatura Española
3
1
2
Literatura Galega
3
2
1
Lingua Española 2
6
0
0
Lingua Galega 2
5
1
0
Lingua Inglesa 3
5
0
0
Literatura Inglesa 2
6
0
0
Técnicas de Tradución
6
0
0
Lingua Inglesa 4
5
1
0
Idioma Moderno: Italiano
5
1
0

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
2
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
3
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
3
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
1
0
0
Gramática Galega
1
0
0
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
2
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
2
0
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
3
0
0
Inglés Científico-Técnico
2
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
5
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
2
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
2
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
1
0
0
Variedades do Inglés
3
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
2
0
0
Literatura Irlandesa
3
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
1
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
2
0
1
Lingua Portuguesa 1
3
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
2
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
0
1
Literatura Portuguesa 1
2
0
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
3
1
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
2
1
0
Fonética da Lingua Inglesa
2
0
1
Literatura Norteamericana 1
3
0
1
Gramática Inglesa
2
0
1
Literatura Poscolonial
2
0
1

5º Curso

Literatura Portuguesa 2
8
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
8
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8
Literatura Norteamericana 2
6
0
0
Historia da Lingua Inglesa
6
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2023/2024
Oferta xeral 5