Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Mariño Arestín, Carmen
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Mariño Arestín, Carmen
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 35
Homes 2021/2022 13
Mulleres 2021/2022 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.046
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 1.731
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 57
% créditos repetidos 2021/2022 15,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,46

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 993
Homes 2021/2022 290
Mulleres 2021/2022 703
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 56.730
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 48.340
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.557
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.833
% créditos repetidos 2021/2022 14,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 44
Homes 2020/2021 13
Mulleres 2020/2021 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.994
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.746
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 175,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 72
% créditos repetidos 2020/2021 12,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 45,31
Taxa de evaluación 2020/2021 88,34
Taxa de éxito 2020/2021 83,65
Taxa de rendemento 2020/2021 73,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 94,01
Taxa de graduación 2016/2017 66,67
Taxa de abandono 2018/2019 27,27

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.056
Homes 2020/2021 302
Mulleres 2020/2021 754
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 58.000
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 52.210
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.539
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.258
% créditos repetidos 2020/2021 9,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,93
Taxa de evaluación 2020/2021 88,86
Taxa de éxito 2020/2021 85,13
Taxa de rendemento 2020/2021 75,64

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 31
Homes 2019/2020 10
Mulleres 2019/2020 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.617
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.431
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 141
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 45
% créditos repetidos 2019/2020 11,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,16
Taxa de evaluación 2019/2020 91,19
Taxa de éxito 2019/2020 91,05
Taxa de rendemento 2019/2020 83,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 81,22
Taxa de graduación 2015/2016 21,74
Taxa de abandono 2017/2018 28,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
0
0
Lingua Galega 1
7
0
0
Lingua Inglesa 1
6
3
0
Lingüística Xeral
5
5
2
Introdución aos Estudos Literarios
5
2
1
Lingua e Cultura Clásica
6
1
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
6
0
3
Lingua Inglesa 2
5
3
1
Historia
2
7
2
Literatura Inglesa 1
3
5
5

2º Curso

Literatura Española
3
4
3
Literatura Galega
4
4
0
Lingua Española 2
7
0
0
Lingua Galega 2
9
0
1
Lingua Inglesa 3
8
0
2
Idioma Moderno: Francés
2
0
0
Literatura Inglesa 2
7
0
0
Técnicas de Tradución
8
1
0
Lingua Inglesa 4
7
2
0
Idioma Moderno: Italiano
5
1
1

3º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
3
2
2
Lingua Galega e Comunicación Oral
6
0
1
Lingua Portuguesa 1
5
2
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
8
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
7
1
0
Lingua Galega e Sociedade
5
0
3
Literatura Portuguesa 1
8
1
1
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
3
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
6
0
1
Técnicas de Redacción en Inglés
Normalización e Planificación da Lingua Galega
8
0
1
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
4
0
1
As Linguas Románicas
1
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
Idioma Moderno 2: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0

4º Curso

Lingua Portuguesa 2
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
0
Literatura Portuguesa 2
14
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
14
0
1
Literaturas de Lingua Portuguesa
2
0
0
Gramática Galega
2
0
1
Traballo Fin de Grao
15
0
3
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
3
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
7
0
0
Español como L2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
7
0
0
Lingua Galega 1
7
0
0
Lingua Inglesa 1
9
1
0
Lingüística Xeral
5
5
0
Introdución aos Estudos Literarios
6
2
0
Lingua e Cultura Clásica
6
0
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
8
0
1
Lingua Inglesa 2
9
0
1
Historia
8
3
1
Literatura Inglesa 1
6
4
1

2º Curso

Literatura Española
8
1
1
Literatura Galega
7
1
0
Lingua Española 2
7
0
0
Lingua Galega 2
5
2
0
Lingua Inglesa 3
6
0
0
Idioma Moderno: Francés
2
1
0
Literatura Inglesa 2
7
0
0
Técnicas de Tradución
7
0
0
Lingua Inglesa 4
5
1
0
Idioma Moderno: Italiano
4
0
0

3º Curso

A Literatura Inglesa nos seus Textos
Linguas do Mundo
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
3
0
1
Lingua Galega e Comunicación Oral
2
0
0
Lingua Portuguesa 1
3
0
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
2
0
1
Literatura Galega Contemporánea 1
3
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
0
2
Literatura Portuguesa 1
1
0
2
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
3
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
2
0
0
Técnicas de Redacción en Inglés
Normalización e Planificación da Lingua Galega
10
0
1
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
1
0
1
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
1
0
0

4º Curso

Literatura e Cultura
1
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
1
Literatura Portuguesa 2
8
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
9
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
6
0
1
Gramática Galega
4
0
1
Traballo Fin de Grao
8
0
4
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
5
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
8
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
1
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
Literaturas Románicas
2
0
0
Literatura e Artes Visuais
Español como L2
Idioma Moderno 4: Francés

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
0
3
Lingua Galega 1
5
1
2
Lingua Inglesa 1
3
3
3
Lingüística Xeral
4
2
2
Introdución aos Estudos Literarios
4
1
4
Lingua e Cultura Clásica
4
1
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
3
1
4
Lingua Inglesa 2
4
1
4
Historia
3
1
5
Literatura Inglesa 1
4
1
5

2º Curso

Literatura Española
4
1
3
Literatura Galega
2
2
1
Lingua Española 2
3
0
1
Lingua Galega 2
3
0
1
Lingua Inglesa 3
3
0
1
Idioma Moderno: Francés
1
0
0
Literatura Inglesa 2
3
0
2
Técnicas de Tradución
4
0
1
Lingua Inglesa 4
5
0
3
Idioma Moderno: Italiano
2
1
2

3º Curso

Linguas do Mundo
1
0
0
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
0
0
2
Lingua Galega e Comunicación Oral
4
0
2
Lingua Portuguesa 1
0
1
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
4
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
2
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
0
1
Literatura Portuguesa 1
2
1
1
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
1
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
4
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
2
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
2
0
1
Cultura Latina Medieval
1
0
0
As Linguas Románicas
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
0
1
1

4º Curso

Lingua e Sociedade
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
6
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
6
0
1
Literatura Portuguesa 2
7
0
1
Lingua Galega: Norma e Usos
7
0
1
Literaturas de Lingua Portuguesa
5
0
1
Gramática Galega
5
0
2
Traballo Fin de Grao
8
0
3
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
7
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Literatura Comparada
2
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
1
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
0
0
1
Literaturas Románicas
0
0
1
Idioma Moderno 4: Italiano
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 40