Grao en Dereito

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Vicepresidenta
Quindimil López, Jorge Antonio
Vicepresidente
Collado Rodríguez, Noelia
Secretaria
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Mkrtichyan Minasyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Amoedo Souto, Carlos Alberto
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Vogal PDI
Cernadas Lázare, Marta
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Fuentes Loureiro, María Ángeles
Vogal PDI
Cascudo Barros, Sergio
Vogal Estudante
Bolaños Guisasola, Juan Miguel
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Lorenzo Ferrer, Orianna
Vogal Estudante
Quindimil López, Jorge Antonio
Vogal Coordinador de Título
Candame Veira, Manuel
Administrador do centro
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Vicepresidenta
Quindimil López, Jorge Antonio
Vicepresidente
Collado Rodríguez, Noelia
Secretaria
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Vogal PDI
Rodríguez Arana Muñoz, Jaime Francisco
Vogal PDI
Diego Almendral, Claudia Victoria
Vogal Estudante
Lorenzo López, María
Vogal Estudante
Quindimil López, Jorge Antonio
Vogal Coordinador de Título
Candame Veira, Manuel
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 695
Homes 2023/2024 241
Mulleres 2023/2024 454
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 40.020
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 31.770
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 5.027
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.230
% créditos repetidos 2023/2024 20,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.118
Homes 2023/2024 417
Mulleres 2023/2024 701
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 67.390
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 56.970
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 6.365
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 4.052
% créditos repetidos 2023/2024 15,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 60,28

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 700
Homes 2022/2023 260
Mulleres 2022/2023 440
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 39.410
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 31.630
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 4.673
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.108
% créditos repetidos 2022/2023 19,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,3
Taxa de evaluación 2022/2023 89,21
Taxa de éxito 2022/2023 82,53
Taxa de rendemento 2022/2023 73,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 93,04
Taxa de graduación 2018/2019 57,58
Taxa de abandono 2020/2021 7,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.255
Homes 2022/2023 490
Mulleres 2022/2023 765
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 72.410
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 62.270
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.431
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.708
% créditos repetidos 2022/2023 14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 57,7
Taxa de evaluación 2022/2023 90,76
Taxa de éxito 2022/2023 88,23
Taxa de rendemento 2022/2023 80,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 698
Homes 2021/2022 272
Mulleres 2021/2022 426
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 37.940
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 31.450
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 4.814
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.677
% créditos repetidos 2021/2022 17,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,36
Taxa de evaluación 2021/2022 89,98
Taxa de éxito 2021/2022 83,05
Taxa de rendemento 2021/2022 74,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 87,52
Taxa de graduación 2017/2018 44,55
Taxa de abandono 2019/2020 6,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.252
Homes 2021/2022 488
Mulleres 2021/2022 764
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 70.690
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 62.280
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.446
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 11,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,46
Taxa de evaluación 2021/2022 91,58
Taxa de éxito 2021/2022 88,34
Taxa de rendemento 2021/2022 80,9

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
125
10
8
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
85
79
18
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
136
24
18
Comunicación Oral e Escrita
114
7
16
Principios Económico-Contables da Empresa
123
1
2
Teoría do Dereito
125
13
27
Dereito da Persoa
95
48
22
Principios de Economía e Facenda Pública
106
87
34
Organización Constitucional do Estado
108
53
26
Dereito Penal. Parte Xeral
144
49
25

2º Curso

Dereito da Empresa
127
90
30
Dereito Eclesiástico do Estado
126
13
15
Dereito de Familia
165
40
12
Constitución e Poder Xudicial
141
7
7
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
137
10
11
Dereito de Obrigas e Danos
152
16
13
Actuación e Bens das Administracións Públicas
125
7
35
Fundamentos de Dereito Financeiro
123
23
9
Dereito Internacional Público
124
29
42
Dereito Sancionador
87
68
57

3º Curso

Dereito da Unión Europea
130
29
10
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
108
54
11
Dereito do Traballo
131
0
2
Dereito da Contratación
148
2
12
Dereito Penal. Parte Especial
112
41
5
Filosofía do Dereito
108
38
36
Dereitos Reais
107
55
11
Dereito Procesual Penal
117
10
11
Dereito Tributario
77
25
35
Dereito Público Autonómico
118
20
10

4º Curso

Traballo Fin de Grao
147
1
65
Dereito Internacional Privado
108
12
9
Dereito Procesual Civil
120
6
4
Dereito de Sucesións
151
16
13
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
116
16
23
Dereito de Estranxeiría
43
5
5
Dereito da Seguridade Social
98
1
2
Criminoloxía
95
8
3
Dereito Penitenciario
64
1
1
Dereito e Biomedicina
38
3
2
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
18
0
1
Idioma Moderno
28
6
4
Técnica Xurisprudencial Romana
0
0
2
Dereito Matrimonial Comparado
70
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
80
0
3
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
10
1
1
Dereito Internacional dos Espazos
50
0
3
Prácticas Externas
58
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
119
13
11
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
98
49
17
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
107
42
6
Comunicación Oral e Escrita
113
14
12
Principios Económico-Contables da Empresa
122
0
2
Teoría do Dereito
132
20
28
Dereito da Persoa
118
26
19
Principios de Economía e Facenda Pública
115
84
26
Organización Constitucional do Estado
113
32
30
Dereito Penal. Parte Xeral
99
61
17

2º Curso

Dereito da Empresa
82
88
32
Dereito Eclesiástico do Estado
127
14
7
Dereito de Familia
92
68
15
Constitución e Poder Xudicial
138
8
11
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
115
9
14
Dereito de Obrigas e Danos
120
27
16
Actuación e Bens das Administracións Públicas
120
9
23
Fundamentos de Dereito Financeiro
109
13
6
Dereito Internacional Público
100
35
24
Dereito Sancionador
102
61
18

3º Curso

Dereito da Unión Europea
88
35
13
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
89
39
18
Dereito do Traballo
134
3
2
Dereito da Contratación
118
21
16
Dereito Penal. Parte Especial
122
28
6
Filosofía do Dereito
112
33
43
Dereitos Reais
124
36
18
Dereito Procesual Penal
120
12
10
Dereito Tributario
144
5
26
Dereito Público Autonómico
117
17
24

4º Curso

Traballo Fin de Grao
176
0
60
Dereito Internacional Privado
125
10
10
Dereito Procesual Civil
129
9
7
Dereito de Sucesións
152
17
13
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
119
22
14
Dereito de Estranxeiría
60
0
3
Dereito da Seguridade Social
102
0
2
Criminoloxía
94
2
4
Dereito Penitenciario
74
1
0
Dereito e Biomedicina
45
0
2
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
19
0
1
Idioma Moderno
59
1
2
Técnica Xurisprudencial Romana
6
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
60
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
55
0
3
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
10
1
1
Dereito Internacional dos Espazos
55
0
3
Prácticas Externas
58
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
129
12
7
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
168
36
13
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
114
23
8
Comunicación Oral e Escrita
106
16
14
Principios Económico-Contables da Empresa
129
4
1
Teoría do Dereito
113
20
49
Dereito da Persoa
109
20
26
Principios de Economía e Facenda Pública
79
93
35
Organización Constitucional do Estado
99
34
22
Dereito Penal. Parte Xeral
111
35
21

2º Curso

Dereito da Empresa
109
73
27
Dereito Eclesiástico do Estado
109
25
8
Dereito de Familia
122
44
16
Constitución e Poder Xudicial
131
32
12
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
132
9
15
Dereito de Obrigas e Danos
114
32
21
Actuación e Bens das Administracións Públicas
129
15
25
Fundamentos de Dereito Financeiro
147
0
12
Dereito Internacional Público
122
23
24
Dereito Sancionador
123
34
28

3º Curso

Dereito da Unión Europea
133
5
11
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
154
13
13
Dereito do Traballo
131
0
2
Dereito da Contratación
120
23
11
Dereito Penal. Parte Especial
115
19
7
Filosofía do Dereito
137
16
47
Dereitos Reais
116
34
34
Dereito Procesual Penal
134
5
10
Dereito Tributario
111
17
29
Dereito Público Autonómico
131
2
28

4º Curso

Traballo Fin de Grao
204
4
60
Dereito Internacional Privado
141
10
15
Dereito Procesual Civil
146
7
8
Dereito de Sucesións
200
11
17
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
117
12
23
Dereito de Estranxeiría
81
0
4
Dereito da Seguridade Social
140
0
2
Criminoloxía
134
4
4
Dereito Penitenciario
113
2
1
Dereito e Biomedicina
43
0
2
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
26
2
1
Idioma Moderno
68
3
6
Técnica Xurisprudencial Romana
4
0
2
Dereito Matrimonial Comparado
37
0
4
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
91
1
3
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
24
1
4
Dereito Internacional dos Espazos
46
0
8
Prácticas Externas
44
0
6

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Caso 4. Industrias do Mar S.L.

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar Sl

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso 4. Industrias do Mar SL

Caso3. Alugueiros

Crise da Parella de feito: Internacionalidade e Liquidación do Réxime Económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidad de documento privado.

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado.

Herdanzas: dereito aplicable, partición de herdanzas, réxime tributario aplicable, cuestións procedementais e rexistrais

Réximen xurídico da empresa agroalimentaria en Galicia, Réximes da Seguridade Social, Concurso de acreedores

Réximen xurídico da empresa agroalimentaria en Galiza, réximenes da seguridade social, concurso de acredores

Sucesións: Dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, Partición de Herdanza, Réxime fiscal aplicábel, Cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

A administración da sociedade, validez dos acordos da xunta xeral e o contrato de empréstito

A vulnerabilidade social como realidade complexa e multidisciplinar: o caso dunha muller migrante con problemas laborais, maternofiliais e de atención sanitaria.

Administración da sociedade, validez dos acordos da xunta xeral, contrato de préstamo.

Administración de sociedade, validez dos acordaos de Xunta Xeral, contrato de emprésito

Administración de sociedade, validez dos acordos da xunta xeral, contrato de empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de Sociedade, validez dos acordos de Xunta Xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, Validez dos acordos de xunta xeral, Contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de Sociedade, validez dos acordos de Xunta Xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de Sociedade, Validez dos Acordos de Xunta Xeral, Contrato de Empréstito

Administración de Sociedade, validez dos acordos de Xunta Xeral, contrato de empréstito

Administración de Sociedade, Validez dos acordos de Xunta Xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de Sociedade, Validez dos Acordos de Xunta Xeral, contrato de Empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de Xunta Xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, Validez dos acordos de xunta xeral, Contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, Validez dos acordos de xunta xeral, Contrato de empréstito

Administración de Sociedade, Validez dos Acordos de Xunta Xeral, Contrato de Empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, Validez dos acordos de xunta xeral, Contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito.

Administración de Sociedade, Validez dos acordos de Xunta Xeral, Contrato de Empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de Xunta Xeral, contrato de empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de Xunta Xeral, contrato de empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito.

Administración de Sociedade, Validez dos acordos de Xunta Xeral, Contrato de préstamo.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato empréstito.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contratos de empréstito

Crise da parella de feito: Internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude á denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado.

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsedade de documento privado.

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsedade de documento público.

Crise da parella de Feito: Internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de deocumento privado.

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da Denominación de Orixe protexida e falsidade de documento privado.

Crise da parella de feito: Internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da Denominación de Orixe Protexida e falsidade de documento privado.

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da Denominación de Orixe Protexida e falsidade de documento privado.

Crise da parella de feito: Internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado.

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado.

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado.

Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude de denominación de orixe protexida e falsedade de documento privado.

Crise de parella de feito: Internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de documento privado.

Crisis da parella de feito: internacionalidade E liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsedade de documento privado

Fomento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Nacional de terceiro Estado. Propostas de solución á problemática derivada do seu desprazamento na Unión Europea a través do estudo comparado do dereito español, portugués e brasileiro

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

Os pactos nas sociedades e as repercusións dos contratos con terceiros

Os pactos nas sociedades e as repercusións dos contratos con terceiros

Os pactos nas sociedades e as repercusións dos contratos con terceiros

Os pactos nas sociedades e as repercusións dos contratos con terceiros

Réxime xurídico do contrato de concesión de servizos, subrogación de traballadores e contratación de traballadores no estranxeiro

Réxime xurídico do contrato de concesión de servizos, subrogación de traballadores e contratación de traballadores no estranxeiro

Réximen Xurídico da empresa agroalimentaria en Galiza, Réximenes da Seguridade Social, Concurso de acredores

Réximen Xurídico da Empresa Agroalimentaria en Galiza, Réximes da Seguridade Social, Concurso de Acredores

Réximen xurídico da empresa agroalimentaria en Galiza, réximes da Seguridade Social, concurso de acreedores

Sucesión: dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesión: Dereito aplicable, partición de herencia, réximen fiscal aplicable, cuestións procesais e rexistrales

Sucesións: dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: dereito aplicábel, partición da herdanza, réxome fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

SUCESIÓNS: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

SUCESIÓNS: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

SUCESIÓNS: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, Partición de herdanza, Réxime fiscal aplicábel, Cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestions procesuais e rexistrais.

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel,cuestións procesuais e rexistrais.

Sucesións: Dereito Aplicábel, Partición de Herdanza, Réximen Fiscal Aplicábel, Cuestións Procesuais e Rexistrais

Sucesións: Dereito aplicábel, participación de herdanza, réxime fiscal aplicábel,cuestión procesuais e rexistrais

SUCESIÓNS: Dereito aplicable, partición da herdanza, réxime fiscal aplicable, cuestións procesuales e rexistrales

Sucesións: Dereito aplicable, partición da herencia, rexime fiscal aplicable, cuestións procesais e rexistrais

Sucesións: dereito aplicable, partición de herdanza, réxime fiscal aplicable, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións: lei aplicable, partición de herdanzas, réxime tributario aplicable, cuestións procesuais e registrais

Sucesións:Dereito aplicabél, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais

Sucesións:dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Usuario típico dos servizos de asesoría xurídica do Consorcio As Mariñas

Vertido de cru no mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestión de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller a un terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestión de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axúdas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral ducha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Conversión en SAD do Campións Clube de Fútbol

Corrupción política, contratación pública e indulto

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións Relativas á Xestación Subrogada. Prestación Por Maternidade E Implicacións Éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións xurídicas sobre os e-sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Delitos contra a saude, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saude, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Dereito e vulnerabilidade social: asilo, traballo en negro e abusos no acceso á vivenda en réxime de alugueiro

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R. P. e a empresa "Fishplan LLP"

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa 'Fishplan LLP'

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa 'FISHPLAN LLP'

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laboráis, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais, e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais,e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: Os problemas laborais, meternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

Pesca e Hidrocarburos no Mediterráneo Central

Planificación da sucesión dunha sociedade limitada, liquidación do imposto de transmisións patrimoniais onerosas e traballo durante o permiso de paternidade

Tráfico de drogas, Blanqueo de capitais, Dereito ao Honor e a propia imaxe e cuestions laborais e fiscais

Tráfico de drogas, Blanqueo de capitais, Dereito ao Honor e a propia imaxe e cuestions laborais e fiscais

Tráfico de seres humanos, filiación extramatirmonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de Seres Humanos, Filiación Extramatrimonial e Garda e Custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de Seres Humanos, Filiación Extramatrimonial e Garda e Custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico De Seres Humanos, Filiación Extramatrimonial e Garda e Custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, Filiación extramatrimonial e Garda e Custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e Garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de Seres Humanos. Filiación Extramatrimonial e Garda e Custodia

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: Análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no Mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: Análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no Mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no Mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguro de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguro de responsabilidades civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnizacion

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no Mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: Análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: Análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

vertido de cru no mar mediterráneo: análisis xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Violencia de xénero , custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, acudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidades laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, acudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidades laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, acudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidades laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, acudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidades laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuentións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axúdas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, ayudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado.

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 120