Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

2020/2021 · 402 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Martínez Ribao, Andrea
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Gacio Corral, María Paula
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 360
Homes 2019/2020 148
Mulleres 2019/2020 212
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 24.940
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 22.930
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.416
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 594
% créditos repetidos 2019/2020 8,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 69,27

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.267
Homes 2019/2020 489
Mulleres 2019/2020 778
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 72.440
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 62.200
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.369
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.875
% créditos repetidos 2019/2020 14,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,18

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 378
Homes 2018/2019 157
Mulleres 2018/2019 221
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 25.340
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.482
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 684
% créditos repetidos 2018/2019 8,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 67,03
Taxa de evaluación 2018/2019 91,05
Taxa de éxito 2018/2019 93,52
Taxa de rendemento 2018/2019 85,15
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2012/2013 0
Taxa de abandono 2016/2017 9,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.283
Homes 2018/2019 498
Mulleres 2018/2019 785
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.190
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 63.080
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.173
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.936
% créditos repetidos 2018/2019 13,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,05
Taxa de evaluación 2018/2019 90,56
Taxa de éxito 2018/2019 90,31
Taxa de rendemento 2018/2019 81,79

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 366
Homes 2017/2018 143
Mulleres 2017/2018 223
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 25.000
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 22.990
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 720
% créditos repetidos 2017/2018 8,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 68,31
Taxa de evaluación 2017/2018 92,37
Taxa de éxito 2017/2018 93,56
Taxa de rendemento 2017/2018 86,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2011/2012 0
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.242
Homes 2017/2018 472
Mulleres 2017/2018 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.540
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 62.700
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.791
% créditos repetidos 2017/2018 13,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,41
Taxa de evaluación 2017/2018 91,15
Taxa de éxito 2017/2018 90,12
Taxa de rendemento 2017/2018 82,14

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
61
1
5
Historia Económica
60
0
2
Análise das Operacións Financeiras
60
9
1
Principios de Macroeconomía
60
3
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
59
4
1
Matemáticas I
58
13
4
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
14
27
30
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
60
4
1
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
57
7
5
Teoría do Dereito
53
14
3
Dereito da Persoa
58
8
2
Dereito Penal. Parte Xeral
54
13
1

2º Curso

Estatística I
53
4
2
Matemáticas II
51
6
1
Economía Mundial e Española
55
8
3
Microeconomía. Mercados e Competencia
56
3
5
Contabilidade Financeira I
52
4
1
Introdución ao Márketing
58
0
0
Organización Constitucional do Estado
50
7
1
Dereito da Empresa
59
0
1
Dereito Eclesiástico do Estado
56
0
1
Dereito de Familia
59
2
1
Constitución e Poder Xudicial
56
0
0
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
58
0
0

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
45
7
2
Política Económica
51
1
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
48
4
4
Contabilidade Financeira II
48
2
4
Teoría do Investimento
46
8
2
Facenda Pública. Sistema Fiscal
51
3
3
Dereito de Obrigas e Danos
56
4
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
49
3
0
Fundamentos de Dereito Financeiro
51
2
0
Dereito Internacional Público
53
5
11
Dereito Sancionador
54
10
6
Dereito do Traballo
49
0
0

4º Curso

Econometría
69
6
11
Teoría do Financiamento
62
7
5
Contabilidade de Xestión
58
0
1
Análise Económica das Organizacións
61
1
1
Investigación de Mercados
62
1
2
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
62
4
1
Dereito da Unión Europea
61
4
11
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
65
2
0
Dereito da Contratación
63
2
0
Dereito Penal. Parte Especial
60
9
1
Dereito Procesual Penal
69
0
0
Dereito Tributario
62
6
4

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
55
1
5
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
59
1
1
Deseño Organizativo
58
2
1
Distribución Comercial
51
1
1
Contabilidade Directiva
64
2
2
Planificación Financeira
67
3
3
Filosofía do Dereito
57
0
3
Dereitos Reais
59
6
1
Dereito Público Autonómico
61
0
1
Dereito Internacional Privado
57
1
2
Dereito Procesual Civil
61
2
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
65
0
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
52
1
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
63
1
1
Dirección Comercial
46
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
70
Traballo Fin de Grao
0
0
67
Dereito de Sucesións
49
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
52
9
5
Historia Económica
60
1
2
Análise das Operacións Financeiras
57
10
4
Principios de Macroeconomía
56
4
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
59
5
1
Matemáticas I
54
14
5
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
95
4
12
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
60
5
1
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
61
4
4
Teoría do Dereito
56
3
9
Dereito da Persoa
56
4
4
Dereito Penal. Parte Xeral
65
2
3

2º Curso

Estatística I
50
2
3
Matemáticas II
53
4
2
Economía Mundial e Española
52
8
2
Microeconomía. Mercados e Competencia
53
6
5
Contabilidade Financeira I
48
3
0
Introdución ao Márketing
52
1
0
Organización Constitucional do Estado
51
3
0
Dereito da Empresa
58
4
2
Dereito Eclesiástico do Estado
50
0
0
Dereito de Familia
48
4
5
Constitución e Poder Xudicial
52
0
1
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
51
0
2

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
66
1
2
Política Económica
64
0
1
Macroeconomía e Contorno Empresarial
56
11
0
Contabilidade Financeira II
61
7
2
Teoría do Investimento
60
7
3
Facenda Pública. Sistema Fiscal
59
5
4
Dereito de Obrigas e Danos
60
8
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
67
1
0
Fundamentos de Dereito Financeiro
68
1
1
Dereito Internacional Público
54
12
9
Dereito Sancionador
47
18
2
Dereito do Traballo
67
0
0

4º Curso

Econometría
53
21
7
Teoría do Financiamento
60
6
6
Contabilidade de Xestión
59
0
0
Análise Económica das Organizacións
60
2
1
Investigación de Mercados
68
1
2
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
57
0
0
Dereito da Unión Europea
63
6
5
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
63
0
0
Dereito da Contratación
62
0
1
Dereito Penal. Parte Especial
61
0
2
Dereito Procesual Penal
56
1
0
Dereito Tributario
54
8
2

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
50
2
1
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
50
0
0
Deseño Organizativo
49
0
0
Distribución Comercial
54
0
0
Contabilidade Directiva
50
1
1
Planificación Financeira
49
1
1
Filosofía do Dereito
68
0
2
Dereitos Reais
57
5
0
Dereito Público Autonómico
52
0
0
Dereito Internacional Privado
53
1
0
Dereito Procesual Civil
51
2
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
51
1
0

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
39
13
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
47
4
0
Dirección Comercial
49
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
61
Traballo Fin de Grao
0
0
61
Dereito de Sucesións
38
2
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
52
8
5
Historia Económica
58
2
3
Análise das Operacións Financeiras
63
16
0
Principios de Macroeconomía
58
0
8
Economía da Empresa: Dirección e Organización
58
3
3
Matemáticas I
57
13
6
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
12
9
53
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
58
1
8
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
55
6
7
Teoría do Dereito
55
0
11
Dereito da Persoa
59
0
7
Dereito Penal. Parte Xeral
64
6
6

2º Curso

Estatística I
65
1
3
Matemáticas II
68
2
5
Economía Mundial e Española
62
8
4
Microeconomía. Mercados e Competencia
62
9
4
Contabilidade Financeira I
67
0
0
Introdución ao Márketing
65
1
0
Organización Constitucional do Estado
69
2
1
Dereito da Empresa
64
7
4
Dereito Eclesiástico do Estado
68
0
0
Dereito de Familia
68
4
0
Constitución e Poder Xudicial
67
0
2
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
67
0
1

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
59
5
2
Política Económica
58
0
1
Macroeconomía e Contorno Empresarial
60
0
1
Contabilidade Financeira II
65
2
1
Teoría do Investimento
60
5
2
Facenda Pública. Sistema Fiscal
57
3
0
Dereito de Obrigas e Danos
57
3
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
58
0
1
Fundamentos de Dereito Financeiro
58
0
2
Dereito Internacional Público
57
2
4
Dereito Sancionador
59
1
1
Dereito do Traballo
59
0
0

4º Curso

Econometría
61
11
7
Teoría do Financiamento
49
8
5
Contabilidade de Xestión
60
0
2
Análise Económica das Organizacións
50
1
2
Investigación de Mercados
49
2
4
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
63
1
2
Dereito da Unión Europea
60
11
4
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
53
3
1
Dereito da Contratación
54
1
1
Dereito Penal. Parte Especial
52
5
2
Dereito Procesual Penal
59
0
1
Dereito Tributario
56
3
3

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
55
5
1
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
51
0
0
Deseño Organizativo
46
0
0
Distribución Comercial
50
0
0
Contabilidade Directiva
54
0
1
Planificación Financeira
55
4
2
Filosofía do Dereito
39
8
3
Dereitos Reais
58
7
3
Dereito Público Autonómico
51
0
0
Dereito Internacional Privado
49
1
0
Dereito Procesual Civil
49
2
1
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
50
0
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
50
0
2
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
55
0
3
Dirección Comercial
56
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
52
Traballo Fin de Grao
0
0
52
Dereito de Sucesións
60
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 60