Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

2022/2023 · 402 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Martínez Ribao, Andrea
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Gacio Corral, María Paula
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 352
Homes 2021/2022 153
Mulleres 2021/2022 199
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 24.290
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 22.460
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 282
% créditos repetidos 2021/2022 7,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.248
Homes 2021/2022 485
Mulleres 2021/2022 763
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 70.570
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 62.270
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.368
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.935
% créditos repetidos 2021/2022 11,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 353
Homes 2020/2021 148
Mulleres 2020/2021 205
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 23.960
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 23.020
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 384
% créditos repetidos 2020/2021 3,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 67,87
Taxa de evaluación 2020/2021 93,41
Taxa de éxito 2020/2021 92,9
Taxa de rendemento 2020/2021 86,78
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2018/2019 7,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.272
Homes 2020/2021 502
Mulleres 2020/2021 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 72.750
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 66.960
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.631
% créditos repetidos 2020/2021 7,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,19
Taxa de evaluación 2020/2021 91,22
Taxa de éxito 2020/2021 90,63
Taxa de rendemento 2020/2021 82,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 360
Homes 2019/2020 148
Mulleres 2019/2020 212
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 24.920
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 22.910
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.416
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 594
% créditos repetidos 2019/2020 8,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 69,22
Taxa de evaluación 2019/2020 93,59
Taxa de éxito 2019/2020 97,76
Taxa de rendemento 2019/2020 91,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2017/2018 8,06

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.269
Homes 2019/2020 492
Mulleres 2019/2020 777
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 72.420
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 62.200
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.375
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.845
% créditos repetidos 2019/2020 14,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,07
Taxa de evaluación 2019/2020 93,45
Taxa de éxito 2019/2020 94,93
Taxa de rendemento 2019/2020 88,71

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
56
6
0
Historia Económica
59
1
2
Análise das Operacións Financeiras
52
15
1
Principios de Macroeconomía
61
0
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
63
1
0
Matemáticas I
51
13
0
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
19
31
15
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
58
1
2
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
59
0
2
Teoría do Dereito
59
1
3
Dereito da Persoa
53
7
2
Dereito Penal. Parte Xeral
59
3
2

2º Curso

Estatística I
53
9
2
Matemáticas II
50
11
0
Economía Mundial e Española
50
11
1
Microeconomía. Mercados e Competencia
62
1
0
Contabilidade Financeira I
54
3
0
Introdución ao Márketing
54
3
0
Organización Constitucional do Estado
55
4
0
Dereito da Empresa
48
9
2
Dereito Eclesiástico do Estado
55
1
1
Dereito de Familia
58
0
1
Constitución e Poder Xudicial
56
3
1
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
57
0
1

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
59
0
1
Política Económica
55
1
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
55
4
0
Contabilidade Financeira II
49
15
1
Teoría do Investimento
55
14
1
Facenda Pública. Sistema Fiscal
58
6
0
Dereito de Obrigas e Danos
53
0
1
Actuación e Bens das Administracións Públicas
55
1
1
Fundamentos de Dereito Financeiro
53
0
0
Dereito Internacional Público
47
10
0
Dereito Sancionador
58
1
0
Dereito do Traballo
56
0
0

4º Curso

Econometría
50
11
3
Teoría do Financiamento
57
5
0
Contabilidade de Xestión
52
1
0
Análise Económica das Organizacións
59
0
0
Investigación de Mercados
54
2
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
50
1
0
Dereito da Unión Europea
59
2
4
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
56
4
1
Dereito da Contratación
57
0
0
Dereito Penal. Parte Especial
50
9
0
Dereito Procesual Penal
58
1
0
Dereito Tributario
55
5
2

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
58
6
3
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
54
1
0
Deseño Organizativo
48
0
0
Distribución Comercial
48
3
1
Contabilidade Directiva
50
1
2
Planificación Financeira
58
1
1
Filosofía do Dereito
49
1
5
Dereitos Reais
57
8
1
Dereito Público Autonómico
54
4
0
Dereito Internacional Privado
54
0
0
Dereito Procesual Civil
48
5
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
49
1
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
56
7
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
54
0
1
Dirección Comercial
53
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
63
Traballo Fin de Grao
0
0
63
Dereito de Sucesións
64
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
60
3
3
Historia Económica
61
2
1
Análise das Operacións Financeiras
58
10
2
Principios de Macroeconomía
62
2
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
60
4
1
Matemáticas I
66
6
3
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
103
0
8
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
64
1
2
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
67
0
3
Teoría do Dereito
70
1
5
Dereito da Persoa
67
2
2
Dereito Penal. Parte Xeral
65
3
3

2º Curso

Estatística I
49
6
2
Matemáticas II
57
3
0
Economía Mundial e Española
60
0
2
Microeconomía. Mercados e Competencia
61
1
2
Contabilidade Financeira I
60
1
1
Introdución ao Márketing
55
0
0
Organización Constitucional do Estado
60
1
0
Dereito da Empresa
55
0
2
Dereito Eclesiástico do Estado
53
0
0
Dereito de Familia
58
0
1
Constitución e Poder Xudicial
53
2
0
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
56
0
0

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
59
2
1
Política Económica
59
0
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
61
0
1
Contabilidade Financeira II
58
2
1
Teoría do Investimento
57
1
6
Facenda Pública. Sistema Fiscal
56
0
1
Dereito de Obrigas e Danos
66
0
0
Actuación e Bens das Administracións Públicas
57
0
2
Fundamentos de Dereito Financeiro
60
0
0
Dereito Internacional Público
68
1
0
Dereito Sancionador
68
2
1
Dereito do Traballo
57
0
0

4º Curso

Econometría
59
2
2
Teoría do Financiamento
51
2
3
Contabilidade de Xestión
58
0
0
Análise Económica das Organizacións
57
0
0
Investigación de Mercados
49
0
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
60
0
0
Dereito da Unión Europea
58
3
1
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
52
0
1
Dereito da Contratación
52
0
0
Dereito Penal. Parte Especial
57
0
0
Dereito Procesual Penal
47
0
1
Dereito Tributario
56
1
1

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
57
3
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
54
1
0
Deseño Organizativo
59
0
0
Distribución Comercial
61
1
0
Contabilidade Directiva
56
0
1
Planificación Financeira
57
3
1
Filosofía do Dereito
61
2
2
Dereitos Reais
50
9
1
Dereito Público Autonómico
59
0
1
Dereito Internacional Privado
64
1
1
Dereito Procesual Civil
62
2
1
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
61
0
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
61
0
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
51
1
2
Dirección Comercial
64
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
60
Traballo Fin de Grao
0
0
60
Dereito de Sucesións
61
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
61
1
5
Historia Económica
60
0
2
Análise das Operacións Financeiras
60
9
1
Principios de Macroeconomía
60
3
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
59
4
1
Matemáticas I
58
13
4
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
14
27
30
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
60
4
1
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
57
7
5
Teoría do Dereito
53
14
3
Dereito da Persoa
58
8
2
Dereito Penal. Parte Xeral
54
13
1

2º Curso

Estatística I
53
4
2
Matemáticas II
51
6
1
Economía Mundial e Española
55
8
3
Microeconomía. Mercados e Competencia
56
3
5
Contabilidade Financeira I
52
4
1
Introdución ao Márketing
58
0
0
Organización Constitucional do Estado
50
7
1
Dereito da Empresa
59
0
1
Dereito Eclesiástico do Estado
56
0
1
Dereito de Familia
59
2
1
Constitución e Poder Xudicial
56
0
0
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
58
0
0

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
45
7
2
Política Económica
51
1
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
48
4
4
Contabilidade Financeira II
48
2
4
Teoría do Investimento
46
8
2
Facenda Pública. Sistema Fiscal
51
3
3
Dereito de Obrigas e Danos
56
4
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
49
3
0
Fundamentos de Dereito Financeiro
51
2
0
Dereito Internacional Público
53
5
11
Dereito Sancionador
54
10
6
Dereito do Traballo
49
0
0

4º Curso

Econometría
69
6
11
Teoría do Financiamento
62
7
5
Contabilidade de Xestión
58
0
1
Análise Económica das Organizacións
61
1
1
Investigación de Mercados
62
1
2
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
62
4
1
Dereito da Unión Europea
61
4
11
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
65
2
0
Dereito da Contratación
63
2
0
Dereito Penal. Parte Especial
60
9
1
Dereito Procesual Penal
69
0
0
Dereito Tributario
62
6
4

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
55
1
5
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
59
1
1
Deseño Organizativo
58
2
1
Distribución Comercial
51
1
1
Contabilidade Directiva
64
2
2
Planificación Financeira
67
3
3
Filosofía do Dereito
57
0
3
Dereitos Reais
59
6
1
Dereito Público Autonómico
61
0
1
Dereito Internacional Privado
57
1
2
Dereito Procesual Civil
61
2
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
65
0
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
52
1
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
63
1
1
Dirección Comercial
46
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
70
Traballo Fin de Grao
0
0
67
Dereito de Sucesións
49
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 60