Programa de simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química

2023/2024 · 369 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Martínez Lage, Andrés
Presidente
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vicepresidenta
Domínguez Pérez, Montserrat
Secretaria
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Fernández Rodríguez, Nuria
Vogal PDI
Platas Iglesias, Carlos
Vogal PDI
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Vogal PDI
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Castellano Santana, Raúl
Vogal Estudante
Hernández Piñeiro, Victor
Vogal Estudante
Costoya Sánchez, Eva María
Administradora do centro
Vilariño Barreiro, María Teresa
Presidenta
Martínez Lage, Andrés
Vicepresidente
Domínguez Pérez, Montserrat
Secretaria
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Bao Casal, Roberto
Vogal PDI
Ares Fandiño, Xoana
Vogal Estudante
Villar Philippon, Pablo Germán
Vogal Estudante
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinadora de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinadora de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Gonzalez Castro, Maria Jose
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Couceiro López, Lucía
Vogal Coordinadora de Título
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Vogal Coordinadora de Título
Vázquez García, Digna
Vogal Coordinadora de Título
Costoya Sánchez, Eva María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 56
Homes 2023/2024 20
Mulleres 2023/2024 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 3.618
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 3.408
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 132
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 78
% créditos repetidos 2023/2024 5,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 64,61

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 877
Homes 2023/2024 384
Mulleres 2023/2024 493
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 50.070
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 39.840
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 6.684
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.552
% créditos repetidos 2023/2024 20,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 55
Homes 2022/2023 19
Mulleres 2022/2023 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 3.552
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 3.216
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 288
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 48
% créditos repetidos 2022/2023 9,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 64,58
Taxa de evaluación 2022/2023 91,05
Taxa de éxito 2022/2023 92,95
Taxa de rendemento 2022/2023 84,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2016/2017 0
Taxa de abandono 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 932
Homes 2022/2023 413
Mulleres 2022/2023 519
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 51.590
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.690
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.569
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.332
% créditos repetidos 2022/2023 19,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,36
Taxa de evaluación 2022/2023 90,43
Taxa de éxito 2022/2023 78,7
Taxa de rendemento 2022/2023 71,17

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 66
Homes 2021/2022 24
Mulleres 2021/2022 42
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 3.921
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 3.564
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 309
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 48
% créditos repetidos 2021/2022 9,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,41
Taxa de evaluación 2021/2022 86,61
Taxa de éxito 2021/2022 86,93
Taxa de rendemento 2021/2022 75,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 948
Homes 2021/2022 408
Mulleres 2021/2022 540
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 50.670
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 41.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.608
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,45
Taxa de evaluación 2021/2022 89,46
Taxa de éxito 2021/2022 78,76
Taxa de rendemento 2021/2022 70,46

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
12
0
1
Química Xeral 1
10
2
0
Química Xeral 2
10
0
2
Química Xeral 3
12
0
2
Física
10
0
2
Estatística
9
0
2
Xeografía Física
11
0
1
Citoloxía
10
0
1
Histoloxía
9
0
2
Bioquímica I
10
0
2
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
10
1
1

2º Curso

Química Analítica 1
10
1
0
Química Analítica 2
8
0
1
Química Física 1
9
5
1
Química Física 2
9
6
0
Química Orgánica 1
8
1
0
Química Orgánica 2
9
2
1
Laboratorio de Química 2
8
0
0
Organografía Microscópica
10
0
1
Bioquímica II
9
1
0
Botánica Sistemática: Criptogamia
10
0
0
Zooloxía I
9
0
0
Zooloxía II
10
2
0

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
10
0
0
Química Física 3
8
4
1
Experimentación en Química Física
9
1
0
Química Inorgánica 1
7
2
0
Química Inorgánica 2
9
0
0
Enxeñaría Química
13
0
0
Microbioloxía
9
0
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
9
0
0
Xenética
6
2
0
Fisioloxía Vexetal I
7
0
0
Fisioloxía Vexetal II
7
0
0

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
6
5
0
Química Inorgánica 3
8
0
0
Química Inorgánica 4
8
0
0
Ampliación de Química Orgánica
12
0
0
Experimentación en Química Orgánica
10
0
0
Técnicas en Microbioloxía
13
0
0
Xenética Molecular
8
1
2
Botánica Sistemática: Fanerogamia
13
0
0
Fisioloxía Vexetal Aplicada
12
0
0
Fisioloxía Animal I
12
0
0
Fisioloxía Animal II
12
0
0

5º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
5
0
0
Química Física Avanzada
3
2
2
Química Inorgánica Avanzada
5
0
0
Química Orgánica Avanzada
4
0
0
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
6
0
0
Bioquímica e Bioloxía Molecular
5
0
0
Xenética de Poboacións e Evolución
7
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
5
0
0
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
6
0
0
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
5
0
0
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
5
0
0

6º Curso

Ciencia de Materiais
7
0
0
Traballo de Fin de Grao
0
0
8
Ecoloxía Humana
8
0
0
Traballo de Fin de Grao
0
0
8

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
9
1
2
Química Xeral 1
11
2
0
Química Xeral 2
9
5
0
Química Xeral 3
10
5
0
Física
10
1
1
Estatística
10
1
2
Xeografía Física
10
0
1
Citoloxía
10
0
0
Histoloxía
10
0
1
Bioquímica I
10
2
1
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
11
0
2

2º Curso

Química Analítica 1
9
4
2
Química Analítica 2
9
1
1
Química Física 1
9
9
1
Química Física 2
7
8
0
Química Orgánica 1
9
2
2
Química Orgánica 2
7
3
1
Laboratorio de Química 2
10
0
0
Organografía Microscópica
8
3
1
Bioquímica II
8
1
1
Botánica Sistemática: Criptogamia
8
4
1
Zooloxía I
10
2
3
Zooloxía II
7
4
1

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
11
1
0
Química Física 3
5
2
0
Experimentación en Química Física
6
0
0
Química Inorgánica 1
11
0
0
Química Inorgánica 2
11
0
0
Enxeñaría Química
8
3
2
Microbioloxía
11
0
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
11
0
0
Xenética
10
1
0
Fisioloxía Vexetal I
11
0
0
Fisioloxía Vexetal II
11
0
0

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
8
0
0
Química Inorgánica 3
5
0
0
Química Inorgánica 4
5
0
0
Ampliación de Química Orgánica
2
3
0
Experimentación en Química Orgánica
5
0
0
Técnicas en Microbioloxía
5
0
0
Xenética Molecular
6
0
0
Botánica Sistemática: Fanerogamia
5
0
0
Fisioloxía Vexetal Aplicada
6
0
0
Fisioloxía Animal I
6
0
0
Fisioloxía Animal II
6
0
0

5º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
8
0
0
Química Física Avanzada
8
2
1
Química Inorgánica Avanzada
9
0
0
Química Orgánica Avanzada
8
1
0
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
6
1
0
Bioquímica e Bioloxía Molecular
8
0
0
Xenética de Poboacións e Evolución
6
2
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
7
0
0
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
7
0
0
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
8
0
0
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
8
0
0

6º Curso

Ciencia de Materiais
17
0
0
Traballo de Fin de Grao
0
0
17
Ecoloxía Humana
16
0
1
Traballo de Fin de Grao
0
0
17

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
11
1
0
Química Xeral 1
10
2
1
Química Xeral 2
9
3
2
Química Xeral 3
8
6
0
Física
9
3
0
Estatística
9
3
1
Xeografía Física
11
1
0
Citoloxía
13
0
0
Histoloxía
10
1
1
Bioquímica I
8
4
0
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
10
3
0

2º Curso

Química Analítica 1
11
3
2
Química Analítica 2
12
0
1
Química Física 1
8
8
0
Química Física 2
7
5
2
Química Orgánica 1
12
0
2
Química Orgánica 2
11
1
1
Laboratorio de Química 2
12
0
1
Organografía Microscópica
13
0
1
Bioquímica II
12
0
2
Botánica Sistemática: Criptogamia
13
1
0
Zooloxía I
11
2
1
Zooloxía II
10
2
2

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
6
1
0
Química Física 3
9
1
0
Experimentación en Química Física
6
0
0
Química Inorgánica 1
6
0
1
Química Inorgánica 2
6
0
1
Enxeñaría Química
3
2
1
Microbioloxía
7
0
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
7
0
0
Xenética
7
0
0
Fisioloxía Vexetal I
7
0
0
Fisioloxía Vexetal II
7
0
0

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
9
2
0
Química Inorgánica 3
8
0
0
Química Inorgánica 4
7
0
0
Ampliación de Química Orgánica
8
0
0
Experimentación en Química Orgánica
7
0
0
Técnicas en Microbioloxía
6
0
0
Xenética Molecular
6
0
0
Botánica Sistemática: Fanerogamia
6
0
0
Fisioloxía Vexetal Aplicada
7
0
0
Fisioloxía Animal I
7
0
0
Fisioloxía Animal II
6
0
0

5º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
19
0
0
Química Física Avanzada
16
2
0
Química Inorgánica Avanzada
16
1
0
Química Orgánica Avanzada
18
0
1
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
21
0
0
Bioquímica e Bioloxía Molecular
17
0
0
Xenética de Poboacións e Evolución
16
1
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
18
0
0
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
20
0
0
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
16
0
0
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
19
0
0

6º Curso

Ciencia de Materiais
13
0
1
Traballo de Fin de Grao
0
0
14
Ecoloxía Humana
12
0
0
Traballo de Fin de Grao
0
0
14

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 10