Grao en Química

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Martínez Lage, Andrés
Presidente
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vicepresidenta
Domínguez Pérez, Montserrat
Secretaria
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Fernández Rodríguez, Nuria
Vogal PDI
Platas Iglesias, Carlos
Vogal PDI
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Vogal PDI
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Castellano Santana, Raúl
Vogal Estudante
Hernández Piñeiro, Victor
Vogal Estudante
Costoya Sánchez, Eva María
Administradora do centro
Vilariño Barreiro, María Teresa
Presidenta
Martínez Lage, Andrés
Vicepresidente
Domínguez Pérez, Montserrat
Secretaria
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Bao Casal, Roberto
Vogal PDI
Ares Fandiño, Xoana
Vogal Estudante
Villar Philippon, Pablo Germán
Vogal Estudante
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinadora de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinadora de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Gonzalez Castro, Maria Jose
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Couceiro López, Lucía
Vogal Coordinadora de Título
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Vogal Coordinadora de Título
Vázquez García, Digna
Vogal Coordinadora de Título
Costoya Sánchez, Eva María
Administradora do centro
Vilariño Barreiro, María Teresa
Presidenta
Martínez Lage, Andrés
Vicepresidente
Gonzalez Castro, Maria Jose
Secretaria
Barriada Pereira, José Luis
Vogal PDI
Esteban Gómez, David
Vogal PDI
Platas Iglesias, Carlos
Vogal PDI
Domínguez Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Ligero Martínez Risco, Pablo
Vogal PDI
Soto Ferreiro, Rosa María
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Riveiros Santiago, Ricardo
Vogal PDI
Suárez Taboada, María
Vogal PDI
Fernández López, Alberto Ángel
Vogal PDI
Besteiro Miguéns, Samuel
Vogal Estudante
Costoya Sánchez, Eva María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 247
Homes 2023/2024 117
Mulleres 2023/2024 130
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 13.970
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 9.576
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 2.766
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.632
% créditos repetidos 2023/2024 31,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 56,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 877
Homes 2023/2024 384
Mulleres 2023/2024 493
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 50.070
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 39.840
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 6.684
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.552
% créditos repetidos 2023/2024 20,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 246
Homes 2022/2023 113
Mulleres 2022/2023 133
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 13.520
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 9.467
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.226
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.826
% créditos repetidos 2022/2023 29,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,95
Taxa de evaluación 2022/2023 85,8
Taxa de éxito 2022/2023 65,49
Taxa de rendemento 2022/2023 56,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 82,73
Taxa de graduación 2018/2019 15,87
Taxa de abandono 2020/2021 8,62

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 932
Homes 2022/2023 413
Mulleres 2022/2023 519
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 51.590
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.690
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.569
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.332
% créditos repetidos 2022/2023 19,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,36
Taxa de evaluación 2022/2023 90,43
Taxa de éxito 2022/2023 78,7
Taxa de rendemento 2022/2023 71,17

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 267
Homes 2021/2022 121
Mulleres 2021/2022 146
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.140
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 9.399
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.540
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.197
% créditos repetidos 2021/2022 33,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 52,94
Taxa de evaluación 2021/2022 87,43
Taxa de éxito 2021/2022 67,81
Taxa de rendemento 2021/2022 59,28
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 80,1
Taxa de graduación 2017/2018 20,78
Taxa de abandono 2019/2020 11,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 948
Homes 2021/2022 408
Mulleres 2021/2022 540
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 50.670
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 41.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.608
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,45
Taxa de evaluación 2021/2022 89,46
Taxa de éxito 2021/2022 78,76
Taxa de rendemento 2021/2022 70,46

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
58
12
11
Matemáticas 2
42
14
15
Física 1
35
43
22
Física 2
27
40
41
Bioloxía
44
19
2
Xeoloxía
45
31
13
Química Xeral 1
37
32
2
Química Xeral 2
31
32
10
Química Xeral 3
38
23
10
Laboratorio de Química 1
61
0
1

2º Curso

Química Analítica 1
33
27
3
Química Analítica 2
33
12
6
Química Física 1
27
64
8
Química Física 2
30
42
11
Química Inorgánica 1
24
29
14
Química Inorgánica 2
24
16
4
Química Orgánica 1
34
14
2
Química Orgánica 2
31
11
21
Química, Información e Sociedade
40
1
2
Laboratorio de Química 2
36
6
3

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
34
16
1
Química Analítica Instrumental 2
15
45
0
Química Física 3
14
29
10
Experimentación en Química Física
30
6
1
Química Inorgánica 3
26
22
10
Química Inorgánica 4
32
6
7
Ampliación de Química Orgánica
39
21
3
Experimentación en Química Orgánica
34
0
0
Enxeñaría Química
25
11
4
Bioquímica e Química Biolóxica
29
10
9

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
26
9
1
Química Física Avanzada
24
6
4
Química Inorgánica Avanzada
22
6
3
Química Orgánica Avanzada
18
6
2
Ciencia de Materiais
31
6
3
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
26
0
2
Medio Ambiente e Calidade
6
0
0
Laboautomatización
20
0
0
Química Industrial
1
0
0
Química Médica
12
0
0
Tecnoloxía Química
1
0
0
Traballo de Fin de Grao
27
0
23
Prácticas Externas 1
12
0
1
Prácticas Externas 2
6
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
29
36
5
Matemáticas 2
37
17
14
Física 1
35
39
26
Física 2
23
36
41
Bioloxía
58
13
2
Xeoloxía
28
42
9
Química Xeral 1
45
18
11
Química Xeral 2
45
26
8
Química Xeral 3
49
28
3
Laboratorio de Química 1
52
4
1

2º Curso

Química Analítica 1
38
30
3
Química Analítica 2
34
17
3
Química Física 1
27
70
4
Química Física 2
23
50
7
Química Inorgánica 1
28
26
11
Química Inorgánica 2
38
13
2
Química Orgánica 1
32
18
0
Química Orgánica 2
30
18
19
Química, Información e Sociedade
32
0
3
Laboratorio de Química 2
38
9
3

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
22
14
0
Química Analítica Instrumental 2
41
29
2
Química Física 3
22
11
16
Experimentación en Química Física
30
4
4
Química Inorgánica 3
29
17
12
Química Inorgánica 4
32
2
5
Ampliación de Química Orgánica
24
30
3
Experimentación en Química Orgánica
27
0
0
Enxeñaría Química
41
9
5
Bioquímica e Química Biolóxica
22
17
3

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
33
4
4
Química Física Avanzada
34
5
6
Química Inorgánica Avanzada
28
0
4
Química Orgánica Avanzada
28
6
0
Ciencia de Materiais
47
4
4
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
31
1
2
Medio Ambiente e Calidade
4
0
1
Laboautomatización
13
0
0
Química Industrial
12
0
0
Química Médica
11
0
1
Tecnoloxía Química
5
0
0
Traballo de Fin de Grao
52
0
19
Prácticas Externas 1
15
0
2
Prácticas Externas 2
13
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
34
14
4
Matemáticas 2
32
10
10
Física 1
38
47
15
Física 2
20
35
26
Bioloxía
36
22
0
Xeoloxía
27
30
7
Química Xeral 1
37
27
2
Química Xeral 2
25
26
3
Química Xeral 3
29
34
3
Laboratorio de Química 1
50
2
0

2º Curso

Química Analítica 1
29
44
2
Química Analítica 2
32
25
5
Química Física 1
29
85
0
Química Física 2
12
50
18
Química Inorgánica 1
29
37
11
Química Inorgánica 2
31
27
10
Química Orgánica 1
27
25
2
Química Orgánica 2
24
28
17
Química, Información e Sociedade
53
0
2
Laboratorio de Química 2
37
17
5

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
48
11
0
Química Analítica Instrumental 2
21
42
9
Química Física 3
38
14
13
Experimentación en Química Física
40
8
4
Química Inorgánica 3
20
19
10
Química Inorgánica 4
26
6
11
Ampliación de Química Orgánica
24
32
5
Experimentación en Química Orgánica
43
1
1
Enxeñaría Química
24
19
6
Bioquímica e Química Biolóxica
30
5
12

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
26
8
3
Química Física Avanzada
21
11
6
Química Inorgánica Avanzada
35
11
2
Química Orgánica Avanzada
31
5
3
Ciencia de Materiais
38
12
1
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
27
5
0
Medio Ambiente e Calidade
2
0
0
Laboautomatización
13
0
0
Química Industrial
8
0
0
Química Médica
14
0
0
Tecnoloxía Química
1
0
0
Traballo de Fin de Grao
46
0
32
Prácticas Externas 1
10
0
4
Prácticas Externas 2
7
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Síntese e caracterización de redes metal-orgánicas con transicións estructurais inducidas por adsorción de gases

Adsorción conxunta de ferro (II) e fósforo por duas especies de algas mariñas

Adsorción de zinc por algas pardas: estudo do efecto da dose do adsorbente

Análise da estabilidade termodinámica de complexos de Mn(II) empregados como axentes de contraste en imaxe por resonancia magnética

Análise de microplásticos atmosféricos

Análise de microplásticos en aire

Análise de microplásticos no medio ambiente mariño

Aplicación da microextracción líquido-liquido asistida por vórtice para a determinación de ultra-trazas de mercurio en augua de mar

Apuntando á lipidación de proteínas en enfermidades: síntese de axentes depalmitoilantes quimioselectivos

Avaliación de químicas dinámicas para a síntesis de polímeros funcionais vía modificación post-polimerización.

Biocompost: compostaxe de residuos orgánicos do sector alimentario

Cambios na distribución do tamaño dos nanoaerosoles atmosféricos durante 2018 nunha área suburbana da Coruña.

Cara axentes de contraste de Fe(III) para a funcionalización de nanoestruturas

Caracterización de ligninas mediante GPC e uso en materiais poliméricos conductores

Complejos de metales de transición. El papel del átomo del metal en la definición de la geometría molecular

Construción quimioselectiva de células artificiais funcionais

Desenvolvemento de metodoloxía analítica cara a determinación de aditivos plásticos en auga de mar

Desenvolvemento dunha metodoloxía de illamento de sideróforos de tipo hidroxámico.

Deseño e síntese dunha sonda fluorescente baseada no sideróforo amonabactina da bacteria patóxena Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida

Detección fluorescente de oligonucleótidos mediante sistemas baseados en materiais bidimensionais

Determinación de parámetros físicos e químicos en terreos

Efecto da composición da alimentación na produción de biopolímero por cultivos mixtos

Estrutura electrónica e propiedades termodinámicas e cinéticas de radicais catiónicos derivados de alquenos.

Estudo da adsorción de herbicidas triazínicos en microplásticos

Estudo de complexos con potencial actividade fitosanitaria

Estudo e desenvolvemento de materiais adsorbentes como posible solución á eutrofización

Influencia da combustión de combustibles fósiles e queima de biomasa nos niveis de partículas finas e carbono negro no aire dunha área suburbana

Nanotubos de carbono modificados con polímeros conductores para a detección de serotonina

Novas sondas luminiscentes para a detección de patóxenos

Novos análogos de violóxeno con resposta a estímulos ácido-base

Novos receptores macrocíclicos orgánicos con resposta a estímulos I

Obtención de compostos de interese biotecnolóxico (ácidos orgánicos e/ou biopolímeros)

Optimización de síntese e escalado de metal‐organic frameworks (MOFs) para aplicacións de refrixeración

Orgánulos sintéticos para a organización espacial programable de biomoléculas

Potencial de biometano de residuos orgánicos e augas residuais

Potencial metanoxénico de lodos da industria MDF: dixestión simple e co-dixestion

Preparación de derivados de terfenilo para a síntese iterativa de nanocintas de grafeno en solución

Preparación de nanomateriais a partir de estruturas híbridas para aplicacións de almacenamento de enerxía

Preparación e estudo de complexos peptídicos supramoleculares

Química de Coordinación do Zn(II): Exemplo baseado nun Ligando contendo Ftalimida

Síntese de compostos antivirais contra infeccions causadas polo adenovirus human

Síntese de derivados de BODIPY como marcadores fluorescentes en células neuronais

Síntese de isoquinolinas bioactivas mediante reaccións de cicloisomerización catalizadas con sales y complejos de indio(III)

Síntese de nanomateriais con distinta carga neta superficial

Síntese de novos polímeros activados con hidrazona para a transfección de células mesenquimais

Síntese dun análogo do sideróforo amonabactina P750 acoplado cun conector PEG-3 para a súa posterior conxugación con polímeros

Síntese e caracterización de composites de materiais híbridos para confort térmico en prendas de roupa

Síntese e caracterización de ligandos derivados de piridoxal e os seus complejos de Cu(II) e estudo da súa interacción co ADN e outras dianas biolóxicas

Síntese e caracterización dun axente quelatante con potencial aplicación en diagnose ou terapia

Síntese e caracterización dun ligando quelatante bifuncional con potencial aplicación en resonancia magnética de imaxe

Síntesis de Conxugados Baseados en Gd-DOTA

Utilización de polímeros de impresión molecular na preparación de adsorbentes: ensaios de aplicabilidade utilizando un colorante modelo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 50