Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

2022/2023 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Fernández Rey, Ana María
Vogal PAS
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Reig Botella, Adela Milagro
Vogal PDI
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 40
Homes 2022/2023 11
Mulleres 2022/2023 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 2.162
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 2.088
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 37,5
% créditos repetidos 2022/2023 3,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,04
Taxa de evaluación 2022/2023 94,17
Taxa de éxito 2022/2023 99,85
Taxa de rendemento 2022/2023 94,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 79,44
Taxa de graduación 2021/2022 78,38
Taxa de abandono 2020/2021 2,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 214
Homes 2022/2023 84
Mulleres 2022/2023 130
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 11.280
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 9.999
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 999
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 277,5
% créditos repetidos 2022/2023 11,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,69
Taxa de evaluación 2022/2023 90,13
Taxa de éxito 2022/2023 93,65
Taxa de rendemento 2022/2023 84,41

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 50
Homes 2021/2022 23
Mulleres 2021/2022 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.727
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.595
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 114
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 18
% créditos repetidos 2021/2022 4,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,54
Taxa de evaluación 2021/2022 93,78
Taxa de éxito 2021/2022 99,82
Taxa de rendemento 2021/2022 93,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 81,68
Taxa de graduación 2020/2021 81,58
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 243
Homes 2021/2022 105
Mulleres 2021/2022 138
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 12.540
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.340
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 936
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 270
% créditos repetidos 2021/2022 9,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,62
Taxa de evaluación 2021/2022 88,1
Taxa de éxito 2021/2022 92,14
Taxa de rendemento 2021/2022 81,18

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 50
Homes 2020/2021 21
Mulleres 2020/2021 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.835
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.748
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 54
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 33
% créditos repetidos 2020/2021 3,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,7
Taxa de evaluación 2020/2021 92,7
Taxa de éxito 2020/2021 99,89
Taxa de rendemento 2020/2021 92,59
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 80,18
Taxa de graduación 2019/2020 92,68
Taxa de abandono 2018/2019 7,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 251
Homes 2020/2021 110
Mulleres 2020/2021 141
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 13.560
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.680
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 471
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 411
% créditos repetidos 2020/2021 6,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,02
Taxa de evaluación 2020/2021 90,77
Taxa de éxito 2020/2021 94,32
Taxa de rendemento 2020/2021 85,62

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 40