Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
del Río Vinyeta, Paula María
Vogal Estudante
Núñez Teijeiro, Daniel
Vogal Estudante
Fernández Rey, Ana María
Vogal PAS
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Casal Torrente, Antía
Vogal Estudante
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 48
Homes 2019/2020 25
Mulleres 2019/2020 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.948
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.885
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 45
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 18
% créditos repetidos 2019/2020 2,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 61,41
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 6,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 226
Homes 2019/2020 99
Mulleres 2019/2020 127
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.390
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 11.190
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 777
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 426
% créditos repetidos 2019/2020 9,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 48
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 32
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.885
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.837
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 18
% créditos repetidos 2018/2019 1,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 60,09
Taxa de evaluación 2018/2019 91,37
Taxa de éxito 2018/2019 99,77
Taxa de rendemento 2018/2019 91,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 82,73
Taxa de graduación 2017/2018 84,38
Taxa de abandono 2016/2017 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 234
Homes 2018/2019 94
Mulleres 2018/2019 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.280
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.860
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 864
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 552
% créditos repetidos 2018/2019 11,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,48
Taxa de evaluación 2018/2019 90,2
Taxa de éxito 2018/2019 94,48
Taxa de rendemento 2018/2019 85,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 38
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.318
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.262
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 43,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 2,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60,99
Taxa de evaluación 2017/2018 96,63
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 96,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 84,91
Taxa de graduación 2016/2017 83,33
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 225
Homes 2017/2018 88
Mulleres 2017/2018 137
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 829,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 438
% créditos repetidos 2017/2018 10,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,62
Taxa de evaluación 2017/2018 91,77
Taxa de éxito 2017/2018 93,51
Taxa de rendemento 2017/2018 85,82

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
38
1
1
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Seguridade no Traballo
37
0
3
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Hixiene Industrial
37
0
3
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Medicina do Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada
38
0
3
Formación, Información e Negociación en Materia de Prevención de Riscos Laborais
37
0
3
Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais
38
0
2
Técnicas Afíns
37
0
3
Ámbito Xurídico da Prevención
39
0
2
Protección Civil e Xestión de Emerxencias
36
0
4
Prácticas Externas
32
0
6

Seguridade no Traballo

Seguridade no Traballo en Sectores Económicos Estratéxicos
36
0
2
Seguridade das Instalacións
36
0
2

Hixiene Industrial

Axentes Físicos
36
0
2
Axentes Químicos e Biolóxicos
36
0
2

Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada

Xestión dos Riscos Ergonómicos
37
0
1
Xestión dos Riscos Psicosociais
36
1
1

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
36
0
11

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
33
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Seguridade no Traballo
33
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Hixiene Industrial
32
0
1
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Medicina do Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada
32
0
1
Formación, Información e Negociación en Materia de Prevención de Riscos Laborais
33
0
0
Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais
32
0
0
Técnicas Afíns
33
0
0
Ámbito Xurídico da Prevención
33
0
0
Protección Civil e Xestión de Emerxencias
32
0
0
Prácticas Externas
32
0
1

Seguridade no Traballo

Seguridade no Traballo en Sectores Económicos Estratéxicos
29
0
0
Seguridade das Instalacións
29
0
0

Hixiene Industrial

Axentes Físicos
28
0
0
Axentes Químicos e Biolóxicos
27
0
1

Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada

Xestión dos Riscos Ergonómicos
30
0
0
Xestión dos Riscos Psicosociais
29
0
1

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
28
0
9

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
31
0
3
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Seguridade no Traballo
31
0
3
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Hixiene Industrial
30
0
4
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Medicina do Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada
31
0
3
Formación, Información e Negociación en Materia de Prevención de Riscos Laborais
32
0
2
Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais
32
0
2
Técnicas Afíns
31
0
3
Ámbito Xurídico da Prevención
31
0
4
Protección Civil e Xestión de Emerxencias
31
0
3
Prácticas Externas
29
0
5

Seguridade no Traballo

Seguridade no Traballo en Sectores Económicos Estratéxicos
32
0
2
Seguridade das Instalacións
32
0
2

Hixiene Industrial

Axentes Físicos
32
0
1
Axentes Químicos e Biolóxicos
32
0
1

Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada

Xestión dos Riscos Ergonómicos
30
0
2
Xestión dos Riscos Psicosociais
31
0
1

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
36
0
9

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A prevención de conflitos na aula: plan de convivencia dun CPI

Actividades formativas nunha campaña de prevención de riscos no mantemento industrial de turbinas

Análise de riscos laborais na área de produción da Empresa Agroindustrial Pomalca.

Análise de Seguridade e Saúde de nanomateriales nos lugares de traballo

Análise de seguridade e saúde laboral no transporte marítimo español

Avaliación de Riscos nun Parque Eólico na fase de construción

Bombeiros e a Prevención de Riscos Laborais.

Estudo de risco á exposición ao po na industria da madeira

Manual de Procedementos de Intervención do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento do Concello da Coruña

Plan de autoprotección festival músico-cultural en Miño

Proxecto de intervención psicosocial para servizos de emerxencia no campo da construción naval

Técnicas de auditoría interna en ISO 45001

A sinistralidade laboral en España

Acoso psicolóxico no entorno laboral

Análise da prevención de riscos no sector odontolóxico.

Análise de prevencion en traballos en espazos confinados

Analise de riscos en traballos de reparación do barco-porta de un dique.

Análise de riscos laborais en taller de calderería e mecanizado na industria naval

Análise de trastornos musculoesqueléticos en fisioterapeutas pediátricos

Análise e avaliación de riscos nun taller de carpintería

Análise e avaliación dos riscos laborais na xardinería

Análise e evaluación de riscos laborais no proceso de construcción dun Buque de Acción Marítima (BAM)

Analise ergonomico da carga postural no sector da perruqueria

Aplicación da Norma ISO 45001 de Seguridade e Saúde no Traballo nunha Empresa do Sector do Métal

aproximación da norma iso 45001 en micro-empresa

Avaliación de riscos psicosociais (ERPS)

Avaliación dos riscos de 'Obradoiro S.L'

Avaliación dos riscos psicosociais nun call center de Galicia

Avaliación Inicial de Riscos dunha empresa de mantemento e montaxe de instalacións de baixa tensión en Fene

Deseño dun método de avaliación dos riscos hixiénicos para pemes do sector da xoiería

Estudo de riscos hiexienicos nunha planta de procesamento de leite en polvo desnatado

Guía para a Avaliación do Risco en actividades de Perrucaría e Estética

O Acoso Sexual: Prevención e Intervención nas Organizacións.

O estrés laboral e os seus métodos de avaliación

Plan de Autoprotección do Rallye de Narón

Plan de autoprotección Northwest Triman As Pontes

Plan de formación dunha empresa

Plan de prevención de riscos eléctricos na construcción e reparación naval

Plan de prevención de riscos en fogares individuais para persoas maiores

plan de prevención de riscos laborais para un buque de pasaxeiros

Plan de prevención y evaluación de riesgos en una empresa de montaje de ascensores

Prevención de accidentes no fogar

Prevención de riscos psicosociais no ámbito laboral

Prevención de riscos psicosociais no sector docente

Riesgo hixiénico por exposición a axentes químicos nos laboratorios do CICA

Riscos oculares no mundo laboral

Vixilancia da saúde no desenvolvemento de profesións subacuáticas

Xestión de riscos ergonómicos no servizo forestal (tala de árbores) en Coruña-Arteixo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 40