Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente/a
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
del Río Vinyeta, Paula María
Vogal Estudante
Núñez Teijeiro, Daniel
Vogal Estudante
Fernández Rey, Ana María
Vogal PAS
López Fernández, José Luis
Presidente/a
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente/a
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Casal Torrente, Antía
Vogal Estudante
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador/a de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 50
Homes 2020/2021 21
Mulleres 2020/2021 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.841
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.754
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 54
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 33
% créditos repetidos 2020/2021 3,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,82
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 7,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 252
Homes 2020/2021 108
Mulleres 2020/2021 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 13.700
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.740
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 477
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 483
% créditos repetidos 2020/2021 7,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 48
Homes 2019/2020 25
Mulleres 2019/2020 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.948
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.885
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 45
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 18
% créditos repetidos 2019/2020 2,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 61,41
Taxa de evaluación 2019/2020 96,44
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 96,44
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 83,53
Taxa de graduación 2018/2019 87,5
Taxa de abandono 2017/2018 6,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 230
Homes 2019/2020 100
Mulleres 2019/2020 130
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.540
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 11.250
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 807
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 480
% créditos repetidos 2019/2020 10,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,52
Taxa de evaluación 2019/2020 94,33
Taxa de éxito 2019/2020 96,04
Taxa de rendemento 2019/2020 90,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 48
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 32
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.885
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.837
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 18
% créditos repetidos 2018/2019 1,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 60,09
Taxa de evaluación 2018/2019 91,37
Taxa de éxito 2018/2019 99,77
Taxa de rendemento 2018/2019 91,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 82,73
Taxa de graduación 2017/2018 81,25
Taxa de abandono 2016/2017 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 234
Homes 2018/2019 94
Mulleres 2018/2019 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.280
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.860
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 864
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 552
% créditos repetidos 2018/2019 11,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,48
Taxa de evaluación 2018/2019 90,2
Taxa de éxito 2018/2019 94,48
Taxa de rendemento 2018/2019 85,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
41
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Seguridade no Traballo
39
0
2
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Hixiene Industrial
41
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Medicina do Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada
41
0
0
Formación, Información e Negociación en Materia de Prevención de Riscos Laborais
41
0
0
Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais
42
0
0
Técnicas Afíns
41
0
0
Ámbito Xurídico da Prevención
41
0
0
Protección Civil e Xestión de Emerxencias
42
0
0
Prácticas Externas
31
0
4

Seguridade no Traballo

Seguridade no Traballo en Sectores Económicos Estratéxicos
40
0
0
Seguridade das Instalacións
40
0
0

Hixiene Industrial

Axentes Físicos
40
0
0
Axentes Químicos e Biolóxicos
40
0
0

Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada

Xestión dos Riscos Ergonómicos
41
0
0
Xestión dos Riscos Psicosociais
41
0
1

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
35
0
11

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
38
1
1
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Seguridade no Traballo
37
0
3
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Hixiene Industrial
37
0
3
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Medicina do Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada
38
0
3
Formación, Información e Negociación en Materia de Prevención de Riscos Laborais
37
0
3
Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais
38
0
2
Técnicas Afíns
37
0
3
Ámbito Xurídico da Prevención
39
0
2
Protección Civil e Xestión de Emerxencias
36
0
4
Prácticas Externas
32
0
6

Seguridade no Traballo

Seguridade no Traballo en Sectores Económicos Estratéxicos
36
0
2
Seguridade das Instalacións
36
0
2

Hixiene Industrial

Axentes Físicos
36
0
2
Axentes Químicos e Biolóxicos
36
0
2

Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada

Xestión dos Riscos Ergonómicos
37
0
1
Xestión dos Riscos Psicosociais
36
1
1

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
36
0
11

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
33
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Seguridade no Traballo
33
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Hixiene Industrial
32
0
1
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Medicina do Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada
32
0
1
Formación, Información e Negociación en Materia de Prevención de Riscos Laborais
33
0
0
Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais
32
0
0
Técnicas Afíns
33
0
0
Ámbito Xurídico da Prevención
33
0
0
Protección Civil e Xestión de Emerxencias
32
0
0
Prácticas Externas
32
0
1

Seguridade no Traballo

Seguridade no Traballo en Sectores Económicos Estratéxicos
29
0
0
Seguridade das Instalacións
29
0
0

Hixiene Industrial

Axentes Físicos
28
0
0
Axentes Químicos e Biolóxicos
27
0
1

Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada

Xestión dos Riscos Ergonómicos
30
0
0
Xestión dos Riscos Psicosociais
29
0
1

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
28
0
9

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 40